วันเสาร์ที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

ผอ.อุตุฯ เตือน ปชช.ภาคเหนือ พึงตระหนักรับมือ'แผ่นดินไหว'ไม่ควรตื่นตระหนก

EyWwB5WU57MYnKOuFtKgxjAz34Yvcrpf9uqjYvcQQVqylJMVanDfm0ทั้งนี้ ทางศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ จึงขอแจ้งให้ประชาชนได้ตระหนักในเรื่องนี้ เพราะการเกิดเหตุแผ่นดินไหว มีโอกาสเกิดขึ้นได้ตลอด แต่ประชาชนไม่ควรตื่นตระหนก ต่อกรณีที่มีนักวิชาการออกมาวิเคราะห์คาดการณ์ ถึงรอยเลื่อนพัดผ่านในภาคเหนือ 10 รอยเลื่อน นั้นอาจเกิดแผ่นดินไหวได้ตลอดเวลา

ทาง นายธนะสิทธิ์ เปิดเผยว่า นักวิชาการสามารถที่จะนำสถิติการเกิดแผ่นดินไหวมาวิเคราะห์เปรียบเทียบได้ แต่ นักอุตุนิยมวิทยาเปรียบเสมือนนักวิชาชีพ จะไปพูดอย่างนั้นไม่ได้เพราะประชาชนจะตื่นตระหนก ทั้งนี้ ในจังหวัดเชียงใหม่ มีตึกสูงและเป็นเมืองท่องเที่ยวด้วย ทางกรมอุตุฯ จึงให้ความรู้ต่อประชาชนในพื้นที่ให้พึ่งตระหนักและรู้ถึงการเกิดแผ่นดินไหว อย่างมีเหตุมีผลเพื่อจะป้องกันและช่วยเหลือตนเองได้

ผอ.อุตุฯ ภาคเหนือ แจงข้อเท็จจริงภายหลังแผ่นดินไหวประเทศเนปาล ชี้ อาจเกิดขึ้นได้ไม่ควรประมาท ติงนักวิชาการวิเคราะห์ 10 รอยเลื่อนภาคเหนือ เกรงประชาชนตื่นตระหนก

เมื่อวันที่ 30 เม.ย.58 ที่ห้องประชุมศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ นายธนะสิทธิ์ เอี่ยมอนันชัย ผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ เปิดเผยว่า ภายหลังจากเกิดเหตุแผ่นดินไหวที่ประเทศเนปาล นั้น ยังถือว่าไม่ส่งผลกระทบต่อรอยเลื่อนในทีวีปเอเชียมากนัก แต่เราก็ไม่ควรประมาทในเรื่องนี้ เพราะการเกิดแผ่นดินไหวนั้นไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าได้

แหล่งที่มา  :  ไทยรัฐ

Source: ผอ.อุตุฯ เตือน ปชช.ภาคเหนือ พึงตระหนักรับมือ'แผ่นดินไหว'ไม่ควรตื่นตระหนก