วันศุกร์ที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2558

การบินไทย จับมือโบอิ้ง ส่งของบริจาคช่วยชาวเขาและผู้ยากไร้ที่เชียงใหม่

EyWwB5WU57MYnKOuFNJUlERSV9wDkYJLc1cSL8NqVcKlfXCNFE9mJeนอกจากนี้ ในวันที่ 31 ม.ค. 2558 การบินไทย ร่วมกับ บริษัท โบอิ้ง ได้จัดโครงการ THAI’s 777-300ER Goodwill Flight นำของบริจาคประเภทผ้าห่มกันหนาวอย่างดีจำนวน 1,000 ผืน ซึ่งเป็นของบริจาคจากมูลนิธิ Another Joy สหรัฐอเมริกา โดยได้ขนส่งมากับเครื่องบินแบบโบอิ้ง 777-300ER ลำใหม่ที่การบินไทยรับมอบลำที่ 17 เมื่อวันที่ 22 ม.ค.2558 ที่ผ่านมา โดยจะนำไปมอบให้กับสมาคมผู้บำเพ็ญประโยชน์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ ที่จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อนำไปมอบต่อให้แก่ชุมชนในพื้นที่ทุรกันดารห่างไกลความเจริญและขาดแคลน ณ ศูนย์พัฒนาเยาวสตรีชนบท อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย ซึ่งเป็นประชาชน เด็กนักเรียน ในพื้นที่ ตำบลสันสลี อำเภอเวียงป่าเป้า จำนวน 13 หมู่บ้าน 8 โรงเรียน โดยมี เจ้าดารารัตน์ ณ ลำพูน เจ้านายฝ่ายเหนือ และที่ปรึกษาสมาคมฯ เป็นผู้รับมอบนางเพชรพริ้ง สารสิน ผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายภาพลักษณ์และสื่อสารองค์กร บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า การบินไทย ร่วมกับ บริษัท โบอิ้ง โดยมี นายเฟรดริช วีสท์  เป็นผู้แทนร่วมในพิธีจัดโครงการ THAI ‘s 787 Goodwill Flight โดยนำของบริจาคประเภทอุปกรณ์ปฐมพยาบาล จากมูลนิธิ Project C.U.R.E. สหรัฐอเมริกา จำนวน 21 กล่อง ซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการปฐมพยาบาล เพื่อนำมาใช้ในการอบรมอนามัยขั้นพื้นฐานแก่ผู้นำท้องถิ่น และมอบให้แก่ผู้ที่สำเร็จการอบรมภายใต้การกำกับดูแลของบุคลากรทางการแพทย์ โดยได้ขนส่งมากับเครื่องบินแบบโบอิ้ง 787-8 ลำใหม่ที่การบินไทยรับมอบลำที่ 2 เมื่อปลายปี 2557 ที่ผ่านมา เพื่อจะนำมาบริจาคให้กับองค์การแนวหน้าเพื่อพระคริสต์ (Frontier Labourers for Christ) ที่จังหวัดเชียงใหม่ ที่เป็นองค์การคริสเตียนที่ไม่แสวงผลประโยชน์ โดยมี ศาสตราจารย์ โจง ดังซิน ผู้อำนวยการองค์การแนวหน้าเพื่อพระคริสต์ เป็นผู้รับมอบ พร้อมด้วยกลุ่มนักศึกษาปัจจุบัน กลุ่มผู้นำชุมชนที่เคยผ่านการอบรม นักศึกษาอนามัย กลุ่มตัวแทนชนเผ่าที่องค์การทำพันธกิจร่วมกัน เช่น กะเหรี่ยง ลาหู่ อาข่า เมี่ยน ว้า รวมจำนวนประมาณ 100 คน เข้าร่วมในพิธีรับมอบ

แหล่งที่มา  :  ไทยรัฐ

Source: การบินไทย จับมือโบอิ้ง ส่งของบริจาคช่วยชาวเขาและผู้ยากไร้ที่เชียงใหม่

น้ำมันปาล์ม ลอตแรกถึงไทย เร่งบรรจุขวด ขายไม่เกิน 42 บาท

EyWwB5WU57MYnKOuFNJUlG4cYlikEHbNsLBfLK6wTzpbUPiF6UbCzvนางจินตนา กล่าวต่อว่า ส่วนลอตที่ 2 จะเข้ามาถึงไทยในวันที่ 8 ก.พ. ปริมาณ 14,000 ตัน ลอตที่ 3 ปริมาณ 12,200 ตัน ถึงไทยวันที่ 10 ก.พ. ลอตที่ 4 ปริมาณ 9,000 ตัน ถึงไทยวันที่ 11-12 ก.พ. และลอตสุดท้าย อีก 5,780 ตัน ถึงไทยวันที่ 11-13 ก.พ. อย่างไรก็ตาม ไม่ต้องการให้ประชาชนกังวลว่า ปริมาณน้ำมันปาล์ม จะขาดแคลนและซื้อกักตุน โดยเท่าที่สำรวจราคาผลปาล์มทะลายเกรดคละ ขณะนี้อยู่ที่กิโลกรัมละ 5.40-6.40 บาท ซึ่งเกษตรกรส่วนใหญ่พอใจ สะท้อนให้เห็นว่าการนำเข้าน้ำมันปาล์มในครั้งนี้ ไม่กระทบต่อราคาผลปาล์มในประเทศ และเชื่อว่าไม่มีความจำเป็นต้องนำเข้าเพิ่มเติมจาก 50,000 ตัน เพราะเมื่อผลผลิตปาล์มฤดูกาลใหม่เริ่มออกสู่ตลาด ตั้งแต่เดือน มี.ค. นี้ จะทำให้สถานการณ์ตึงตัวคลี่คลายลง ส่งผลให้สต๊อกน้ำมันปาล์มดิบปรับเพิ่มมากกว่าเดือนละ 200,000 ตัน

"กระทรวงพาณิชย์ จะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด และกำชับให้โรงสกัดน้ำมันปาล์ม รับซื้อผลผลิตจากเกษตรกรไม่ต่ำกว่า กิโลกรัมละ 5 บาท ขณะเดียวกัน โรงกลั่นน้ำมันปาล์ม ต้องรับซื้อน้ำมันปาล์มดิบจากโรงสกัด ไม่ต่ำกว่าราคาตลาด ที่ขณะนี้กิโลกรัมละ 35-36 บาท" นางจินตนา กล่าว

อคส.นำเข้าน้ำมันปาล์มลอตแรกถึงไทยแล้ว 9,000 ตัน เร่งจัดสรรให้โรงกลั่นบรรจุขวดขายไม่เกิน 42 บาท คาดนำเข้าครบทั้ง 5 หมื่นตัน ภายในกลางเดือน ก.พ.นี้ ผลิตน้ำมันปาล์มเพื่อบริโภคได้ 37-40 ล้านลิตร

เมื่อวันที่ 30 ม.ค. นางจินตนา ชัยยวรรณาการ ประธานคณะกรรมการองค์การคลังสินค้า (บอร์ด อคส.) เปิดเผยถึงการนำเข้าน้ำมันปาล์มกึ่งบริสุทธิ์ (แยกไข) ปริมาณ 50,000 ตัน เพื่อแก้ปัญหาผลผลิตปาล์มและน้ำมันปาล์มในประเทศตึงตัว ขณะนี้ว่า วันที่ 29 ม.ค. น้ำมันปาล์มดิบกึ่งบริสุทธิ์ลอตแรก ปริมาณ 9,000 ตัน เดินทางถึงไทยแล้ว ซึ่ง อคส.จะนำไปจัดสรรให้กับผู้ผลิตน้ำมันปาล์มเพื่อการบริโภค ที่เป็นสมาชิกของสมาคมโรงกลั่นน้ำมันปาล์มแห่งประเทศไทย รวม 11 ราย โดยการบรรจุขวดออกจำหน่ายสู่ผู้บริโภคไม่เกินขวดละ 42 บาท และจะสามารถกระจายเข้าสู่ท้องตลาดได้ตั้งแต่วันที่ 31 ม.ค. นี้ เป็นต้นไป ซึ่งจากการคำนวณจะสามารถผลิตเป็นน้ำมันปาล์มเพื่อการบริโภคได้ถึง 37-40 ล้านลิตร

 

แหล่งที่มา  :  ไทยรัฐ

Source: น้ำมันปาล์ม ลอตแรกถึงไทย เร่งบรรจุขวด ขายไม่เกิน 42 บาท

พาณิชย์จี้กวดวิชาจดทะเบียน

950449จากการตรวจสอบข้อมูลการจดทะเบียนของนิติบุคคลที่เป็นผู้ประกอบกิจการ ประเภทโรงเรียนหรือสถาบันกวดวิชาที่มาจดทะเบียน ณ กรมพัฒนาธุรกิจการค้าพบว่ามีจำนวนทั้งสิ้น 192 ราย (ข้อมูล ณ วันที่ 30 ธ.ค. 57) ดังนั้นจึงอยากให้ผู้ที่ยังไม่ได้มาจดทะเบียนเข้ามาดำเนินการให้ถูกต้อง เพื่อสร้างความมั่นใจ และเกิดความถูกต้องในการดำเนินธุรกิจตามกฎหมายอย่างโปร่งใสต่อไป”

น.ส.ผ่องพรรณ กล่าวว่า จากกรณีที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ได้เสนอให้มีการพิจารณาจัดเก็บภาษีโรงเรียนกวดวิชาที่มีลักษณะเป็นการประกอบ ธุรกิจ โดยมอบหมายให้กระทรวงศึกษาธิการเป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินการ ซึ่งได้เชิญกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเข้าร่วมหารือและให้ข้อมูลด้านการจดทะเบียน นิติบุคคลนั้น  ในฐานะเป็นหน่วยงานที่ให้บริการด้านการจดทะเบียน รวมทั้งเป็นคลังข้อมูลธุรกิจ กรมพร้อมที่จะสนับสนุนข้อมูลธุรกิจให้กับทุกภาคส่วน น.ส.ผ่องพรรณ เจียรวิริยะพันธ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กรมฯได้ขอความร่วมมือและเชิญชวนโรงเรียนกวดวิชา ที่ยังไม่ได้จดทะเบียนนิติบุคคลให้มาจดทะเบียนเพื่อจัดตั้งบริษัทหรือเป็น นิติบุคคลได้ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เพื่อเป็นการสร้างมาตรฐานให้กับภาคธุรกิจไทยที่ให้บริการด้านการศึกษา รวมถึงสร้างความน่าเชื่อถือให้กับนักเรียน ผู้ปกครองที่มาใช้บริการ และรองรับการขยายตัวของชาวต่างประเทศที่จะเดินทางมารับการศึกษาในประเทศไทย หลังจากการเปิดประชาคมอาเซียน 58  เพราะในอนาคตไทยจะกลายเป็นประเทศที่มีความโดดเด่นด้านการให้บริการการศึกษา ในอาเซียน และเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันระหว่างประชากรไทยและอาเซียนเพิ่มขึ้นตามมา

แหล่งที่มา  :  เดลินิวส์

Supplier: พาณิชย์จี้กวดวิชาจดทะเบียน

แบงก์ชาติคาดส่งออกปี58โตต่ำกว่า1%

950445สำหรับการส่งออกเดือน ธ.ค.57 ที่ผ่านมา โต 2.3% คิดเป็นมูลค่า 18,697 ล้านดอลลาร์ ซึ่งฟื้นตัวแบบค่อยเป็นค่อยไป จากคำสั่งซื้อที่เข้ามาต่อเนื่อง หลังเศรษฐกิจสหรัฐเริ่มดีขึ้น ขณะที่การนำเข้า มีมูลค่ามีมูลค่า 15,057 ล้านดอลลาร์ ลดลง 7.9% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน ตามการนำเข้าน้ำมันดิบที่หดตัวสูงต่อเนื่อง

ส่วนดุลการค้าเกินดุล 3,640 ล้านดอลลาร์ จากการนำเข้าน้ำมันที่หดตัว ขณะที่ดุลบริการ รายได้ และเงินโอนเกินดุล 1,883 ล้านดอลลาร์ ตามรายรับจากภาคการท่องเที่ยวและการส่งออก บริการอื่น ๆ ที่เพิ่มขึ้น ส่วนดุลบัญชีเดินสะพัดเกินดุล 5,523 ล้านดอลลาร์ นับเป็นอัตราที่สูงสุดเป็นประวัติการณ์

นายดอน นาครทรรพ ผู้อำนวยการ สำนักเศรษฐกิจมหภาค ฝ่ายนโยบายเศรษฐกิจการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.)  เปิดเผยว่า  ปี 58 นี้ มีโอกาสที่การส่งออกไทยจะโตต่ำกว่าเป้าหมายที่วางไว้ที่ 1% เนื่องจากราคาน้ำมันที่ลดลง อาจมีผลทำให้ราคาสินค้าส่งออก 1 ใน 5 ของการส่งออกทั้งหมด ซึ่งประกอบด้วย ปิโตรเครมี มันสำปะหลัง เคมีภัณฑ์ ยางพารา และผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมมีแนวโน้มลดลง

“ขณะนี้ ต้องรอดูราคาน้ำมันจะเป็นอย่างไร เพราะมีส่วนกระทบต่อการส่งออก โดยเฉพาะสินค้าส่งออก 1 ใน 5 อาจส่งออกได้น้อยลง อย่างไรก็ตาม ในส่วนของธปท.นั้น ยังมองว่า เศรษฐกิจไทยปี 58 จะโตได้ 4% แม้ว่าสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) จะปรับประมาณการเหลือ 3.8% ซึ่งมองว่าไม่ได้แตกต่างกันมากนัก

แหล่งที่มา  :  เดลินิวส์

Source: แบงก์ชาติคาดส่งออกปี58โตต่ำกว่า1%

เคลียร์ไม่จบค่าแท็กซี่

EyWwB5WU57MYnKOuFM9I1tPOoBTiOspN7hemlNCDRhLgGzXhDjfMZXด้านนายปฐวี มีราช ผู้ขับขี่แท็กซี่สนามบินสุวรรณภูมิ หนึ่งในคณะทำงานแก้ไขปัญหาอัตราค่าโดยสารรถแท็กซี่สุวรรณภูมิ ร่วม 3 ฝ่าย กล่าวว่า การประชุมร่วมกันครั้งนี้ได้พิจารณาเรื่องการเก็บค่าธรรมเนียมเพิ่มเพียงอย่างเดียว ส่วนการเก็บค่าสัมภาระยังไม่ได้พิจารณา แต่อัตราที่ผู้ประกอบการแท็กซี่ได้เสนอให้พิจารณาค่าเซอร์ชาร์จรถแท็กซี่คันใหญ่อยู่ที่ 140-150 บาท ขณะเดียวกันก็อยากให้รถแท็กซี่คันปกติปรับขึ้นราคาด้วย

ผู้สื่อข่าวรายงานจากกระทรวงคมนาคมว่า มีความเป็นไปได้ว่ากระทรวงคมนาคม จะพิจารณาให้ปรับค่าธรรมเนียมการใช้บริการรถแท็กซี่ที่สนามบิน สำหรับรถแท็กซี่ 4 ประตู (รถเก๋ง) จาก 50 บาท เป็น 60 บาท ส่วนรถแท็กซี่ขนาดใหญ่ 5 ประตู จาก 50 บาท เป็น 90 บาท

พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง รมว.คมนาคม เปิดเผยว่า ที่ประชุมร่วมระหว่างกระทรวงคมนาคม กรมการขนส่งทางบก และบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือ ทอท. ยังไม่สามารถหาข้อสรุปข้อเสนอการปรับขึ้นค่าธรรมเนียมการให้บริการที่สนามบิน (เซอร์ชาร์จ) รวมถึงการเก็บค่าสัมภาระเพิ่มเติม เนื่องจากยังมีความเห็นที่ไม่ตรงกัน และในสัปดาห์หน้า ตนพร้อมด้วย รมช.คมนาคม ปลัด และรองปลัดกระทรวงคมนาคม จะนัดหารือกันอีกครั้ง เพื่อหาแนวทางที่ดีที่สุด และอาจต้องขอความเห็นชอบจากหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องด้วย

“การขึ้นค่าเซอร์ชาร์จยังไม่มีข้อสรุป เพราะต้องพิจารณาและนำข้อมูลอ้างอิงมาประกอบ โดยความเห็นในที่ประชุมมี 3 แนวทาง คือ ให้คงราคาเดิม 50 บาทต่อเที่ยว หรือให้ปรับเพิ่มระดับหนึ่ง และให้เพิ่มตามที่แท็กซี่เสนอมา ส่วนการขอเก็บค่าขนสัมภาระก็ต้องตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมว่าติดขัดเรื่องใด แต่การคิดค่าบริการเพิ่มหรือไม่ต้องตรวจสอบต้นทุน ความสมเหตุผล รวมทั้งผลกระทบต่อประชาชนด้วย ซึ่งผมจะแต่งตั้งคณะทำงานกรมการขนส่งทางบก และ ทอท.ไปตรวจสอบเรื่องนี้ต่อไป ส่วนเรื่องการขอใช้ระบบเหมาจ่ายไม่มีการหารือในที่ประชุม”

แหล่งที่มา  :  ไทยรัฐ

Source: เคลียร์ไม่จบค่าแท็กซี่

โรงสี-ผู้ส่งออกแห่ร่วมวงประมูลข้าวรัฐ พาณิชย์ฟันธง“สยามอินดิก้า”หมดสิทธิ์

EyWwB5WU57MYnKOuFM9I1tNgUUQaKu4CAzc2DZGSIdO55dBz6hqMWzครั้งนี้ แม้บริษัท สยามอินดิก้า ได้ลงทะเบียนเข้าร่วมยื่นซองเสนอราคาซื้อข้าวรัฐ แต่ถูกตัดสิทธิ์ เพราะถูกคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ชี้มูลความผิดกรณีขายข้าวรัฐต่อรัฐ (จีทูจี) ไปก่อนหน้านี้ และได้หารือ ป.ป.ช.ไปแล้วว่าไม่มีสิทธิ์ซื้อข้าวจากรัฐได้อีกจนกว่าคดีจะเสร็จสิ้น แต่ยังทำธุรกิจค้าข้าวได้ตามปกติ ส่วนบุคคลอีก 15 ราย ที่ถูก ป.ป.ช.ชี้มูลความผิดกรณีเดียวกัน หากเป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม หรือเป็นกรรมการคนสำคัญของบริษัทค้าข้าว ก็จะถูกตัดสิทธิ์เช่นกันนางดวงพร รอดพยาธิ์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยภายหลังการเปิดซองเสนอราคาซื้อข้าวสารขาว 5% และข้าวสารหอมมะลิในสต๊อกรัฐบาลแบบยกคลังปริมาณรวม 999,763.61 ตัน จากทั้งหมด 168 คลัง มูลค่ารวม 11,680 ล้านบาท เมื่อวานนี้ (29 ม.ค.) ว่า มีผู้สนใจยื่นซองเสนอซื้อรวม 100 ราย ทั้งโรงสีและผู้ส่งออก แต่ผ่านคุณสมบัติ 96 ราย ถือว่าสูงสุดเป็นประวัติการณ์ แสดงให้เห็นว่าตลาดมีความต้องการข้าวอยู่มาก เพราะขณะนี้ ผลผลิตข้าวฤดูกาลใหม่ของไทยยังไม่ออก โดยในจำนวนผู้ที่ผ่านคุณสมบัตินั้น มีการยื่นซองเสนอซื้อสูงสุดถึง 60 ซอง หรือเสนอซื้อใน 60 คลัง โดยคณะอนุกรรมการระบายข้าวจะใช้เวลาพิจารณาไม่เกิน 20 วัน ก่อนนำเสนอให้คณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว (นบข.) พิจารณาอนุมัติขายต่อไป

แหล่งที่มา  :  ไทยรัฐ

Source: โรงสี-ผู้ส่งออกแห่ร่วมวงประมูลข้าวรัฐ พาณิชย์ฟันธง“สยามอินดิก้า”หมดสิทธิ์

วันพฤหัสบดีที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2558

ไอเอสอียิปต์โจมตีดาวกระจายในคาบสมุทรไซนาย

949895อย่างไรก็ตาม กองทัพอียิปต์ออกแถลงการณ์ประณามอดีตประธานาธิบดีโมฮัมเหม็ด มอร์ซี และกลุ่มภราดรภาพมุสลิมว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการโจมตีหลายระลอกบริเวณคาบ สมุทรไซนายในครั้งนี้ เนื่องจากกลุ่มหัวรุนแรงที่มีฐานที่มั่นในภาคเหนือของประเทศเริ่มก่อเหตุ รุนแรงบ่อยครั้งขึ้น นับตั้งแต่กองทัพโค่นอำนาจมอร์ซีและกวาดล้างกลุ่มภราดรภาพมุสลิมเมื่อปี 2556

เหตุการณ์รุนแรงครั้งล่าสุดบริเวณคาบสมุทรไซนาย คือความท้าทายครั้งล่าสุดของประธานาธิบดีอับเดล ฟัตตาห์ อัล-ซิซี ในการปราบปรามกลุ่มหัวรุนแรง โดยเฉพาะกลุ่มอันซาร์ เบอิต อัล-มักดิส ที่ปลุกระดมให้กลุ่มหัวรุนแรงทุกกลุ่มในอียิปต์พร้อมใจกันจับอาวุธแล้วออกมา ต่อต้านรัฐบาลของอัล-ซิซีด้วย

สำนักข่าวต่างประเทศรายงานจากกรุงไคโร ประเทศอียิปต์ เมื่อวันที่ 30 ม.ค.ว่ากลุ่มหัวรุนแรง อันซาร์ เบอิต อัล-มักดิส เครือข่ายในอียิปต์ของกลุ่มไอเอส ประกาศผ่านทวิตเตอร์รับเป็นผู้ลงมือก่อเหตุวางระเบิดรถยนต์ หรือคาร์บอมบ์ พร้อมทั้งระดมยิงปืนใหญ่โจมตีที่ทำการของกองทัพและโรงแรมในเมือง เอล-อาริช เมืองเอกของจังหวัดไซนายเหนือ บนคาบสมุทรไซนายของอียิปต์ เมื่อวันพฤหัสบดี เป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 25 ศพ และได้รับบาดเจ็บอีกกว่า 60 คน มีทั้งทหารและพลเรือน

หลังจากนั้นไม่นาน กลุ่มนักรบของอันซาร์ เบอิต อัล-มักดิส สังหารทหารระดับนายพล บริเวณจุดตรวจในเมืองราฟาห์ ใกล้กับฉนวนกาซา ซึ่งทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บอีก 6 คนด้วย ตามด้วยการลงมือก่อเหตุคาร์บอมบ์ในเมืองสุเอซ คร่าชีวิตตำรวจ 1 นาย และปิดท้ายด้วยการโจมตีด่านตรวจของเจ้าหน้าที่ ทางตอนใต้ของเมืองเอล-อาริช ส่งผลให้ทหารอย่างน้อย 4 นายได้รับบาดเจ็บ

แหล่งที่มา  :  เดลินิวส์

Source: ไอเอสอียิปต์โจมตีดาวกระจายในคาบสมุทรไซนาย

หนุ่มสุดซวยถูกหวยรางวัลใหญ่แต่อดได้ตังค์

949888เหตุเกิดเมื่อวันที่ 23 พ.ค. 2551 นายอิเฟอร์กันไปที่ร้านค้าแห่งหนึ่งเพื่อซื้อสลากลอตโต ซูเปอร์ 7 จำนวน 2 ใบ ในงวดการออกสลากวันนั้น ซึ่งกำหนดเวลาการขายไว้ไม่เกิน 21.00 น. โดยสลากใบแรกถูกพิมพ์ออกจากเครื่องเมื่อเวลา 20.59 น. ขณะที่ใบที่ 2 ถูกพิมพ์ออกมาหลังเลยกำหนดเวลา 21.00 น. ไป 7 วินาที ทำให้สลากดังกล่าวไม่มีผลสำหรับการออกรางวัลในงวดนั้น แต่จะมีผลในการออกรางวัลงวดต่อไปแทน โดยคนขายสลากเล่าว่า นายอิเฟอร์กันรับรู้เงื่อนไขเรื่องเวลา และยืนยันจะจ่ายเงินสำหรับสลาก 2 ใบ ก่อนจะพบว่าสลากใบที่ 2 ที่เกินกำหนดไป 7 วินาทีนั้น ถูกรางวัลแจ็คพอตสำนักข่าวต่างประเทศรายงานจากเมืองโตรอนโต ประเทศแคนาดา เมื่อวันที่ 30 ม.ค.ว่า ศาลสูงแคนาดายกฟ้องคดีที่ยืดเยื้อมานานเกือบ 7 ปี ของนายโจเอล อิเฟอร์กัน อาชีพเป็นนักบัญชี ที่ยื่นฟ้องบริษัทโลโต-ควิเบก ผู้ดำเนินการออกสลาก 'ลอตโต ซูเปอร์ 7' (Lottery Very 7) โทษฐานออกสลากล่าช้า เป็นเหตุให้เขาพลาดส่วนแบ่งในเงินรางวัลแจ็กพ็อตมูลค่า 27 ล้านดอลลาร์แคนาดา (ประมาณ 701 ล้านบาท)

แหล่งที่มา  :  เดลินิวส์

Source: หนุ่มสุดซวยถูกหวยรางวัลใหญ่แต่อดได้ตังค์

วันพุธที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2558

วันนี้ทองปรับลง 100 บาท ทองคำแท่งขายออกบาทละ 19,800

EyWwB5WU57MYnKOuFM9LcgcfPdU9tz6Cl0gpCsMCcJk0HLAczB1hecสัญญาทองคำตลาด COMEX (Commodity Exchange) ส่งมอบเดือน ก.พ.ร่วงลง 5.8 ดอลลาร์ หรือ 0.45% ปิดที่ระดับ 1,285.90 ดอลลาร์/ออนซ์ โดยสัญญาทองคำร่วงลงหลังจากสกุลเงินดอลลาร์แข็งค่าขึ้น โดยดัชนีดอลลาร์ที่เป็นมาตรวัดความเคลื่อนไหวของสกุลเงินหลักๆในตะกร้าเงิน นั้น พุ่งขึ้น 0.25% แตะที่ 94.2610 ส่งผลให้นักลงทุนเทขายสัญญาทองคำซึ่งซื้อขายในรูปสกุลเงินดอลลาร์ เนื่องจากการแข็งค่าของดอลลาร์จะทำให้สัญญาทองคำมีราคาแพงขึ้นและไม่น่าดึงดูดใจ.สมาคมค้าทองคำ รายงานราคาทองคำ เปิดตลาดวันนี้ ทองปรับลง 100 บาท โดยทองคำแท่ง รับซื้อคืนอยู่ที่บาทละ 19,700 บาท และขายออกที่บาทละ 19,800 บาท ส่วนทองรูปพรรณ รับซื้อคืนอยู่ที่บาทละ 19,419.96 และขายออกที่บาทละ 20,200 บาทวันที่ 29 ม.ค. 2558 สมาคมค้าทองคำ (Gold Traders Association) รายงานราคาทองคำ เปิดตลาดวันนี้ ทองปรับลง 100 บาท โดยทองคำแท่ง รับซื้อคืนอยู่ที่บาทละ 19,700 บาท และขายออกที่บาทละ 19,800 บาท ส่วนทองรูปพรรณ รับซื้อคืนอยู่ที่บาทละ 19,419.96 และขายออกที่บาทละ20,200 บาท

แหล่งที่มา  :  ไทยรัฐ

Source: วันนี้ทองปรับลง 100 บาท ทองคำแท่งขายออกบาทละ 19,800

“อุ๋ย” เมินขาดทุนลุยสู้ค่าเงิน กนง.คงดอกเบี้ยนโยบายไม่หวั่นคิวอียูโร

EyWwB5WU57MYnKOuFM9LcZ0bOyZxMYAxUaN2l5iwDuXKIcvJsgcp8Jนอกจากนี้ ที่ประชุม กนง.ได้หารือถึงความผันผวนของเงินทุนเคลื่อนย้ายและปัจจัยเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นจากเศรษฐกิจโลก โดยสั่งให้ ธปท.จับตาการเคลื่อนย้ายของเงินทุนอย่างใกล้ชิด โดยมองว่า การรับมือกับความผันผวนของเงินทุนเคลื่อนย้าย การเก็งกำไรค่าเงินบาทนั้น ควรใช้มาตรการในการ ดูแลอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งมีหลายมาตรการตั้งแต่แบบอ่อนไปถึงการออกเกณฑ์ในการควบคุมเงินทุน ส่วนการใช้นโยบายอัตราดอกเบี้ยในการดูแลเงินทุนเคลื่อนย้าย ธปท. มองว่าดอกเบี้ยมีผลต่อเงินทุนเคลื่อนย้ายเป็นส่วนน้อยเท่านั้น

“ค่าเงินบาทวานนี้ (28 ม.ค.) อ่อนค่าลงเล็กน้อย ตามค่าเงินดอลลาร์สิงคโปร์ เนื่องจากสิงคโปร์มีการเปลี่ยน แปลงระบบการดูแลอัตราแลกเปลี่ยนจากที่เคยตรึงค่าเงิน เพื่อรับมือกับเงินทุนที่ไหลเข้าสิงคโปร์จำนวนมากในระยะต่อไป ทำให้ค่าเงินภูมิภาคอ่อนค่าลง แต่สำหรับไทยนั้น กนง.มองว่าเงินทุนที่จะไหลเข้ามาจากการที่ยุโรปทำคิวอี จะไม่มากเท่าที่เคยเข้ามาในช่วงสหรัฐฯ ทำคิวอี ดังนั้น เงินทุนของไทยในขณะนี้มีทั้งไหลเข้าและไหลออก”.

“ภรรยาผมไปจ่ายตลาด บอกว่าราคาวัตถุดิบปรับลดลงแล้ว แต่ราคาอาหารจานเดียวยังไม่ยอมปรับราคาลงส่วนนี้รัฐบาลจะเข้าไปบีบเพื่อให้ปรับราคาอาหารจานเดียวลงก็คงไม่ได้ เพราะไม่ใช้รัฐบาลคอมมิวนิสต์ มีแต่หนังสือ พิมพ์ช่วยได้ เขียนถึงบ่อยๆ ราคาก็จะลงเอง”

ด้านนายเมธี สุภาพงษ์ ผู้ช่วยผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย สายนโยบายการเงิน ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) กล่าวว่า กนง.มีมติ 5 ต่อ 2 เสียงให้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ 2% ต่อปี โดยคณะกรรมการ 2 เสียง มีความเห็นให้ปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลง แต่กรรมการส่วนใหญ่มองว่า เศรษฐกิจไทยไตรมาสที่ 4 ของปีก่อนฟื้นตัวต่อเนื่อง ขณะที่ประเมินว่าไตรมาสแรกของปีนี้จะขยายตัวได้ในอัตรามากกว่า 4% จากระยะเดียวกันของปีก่อน แสดงแนวโน้มการฟื้นตัวต่อเนื่อง โดยราคาน้ำมันที่ปรับลดจะช่วยเพิ่มความสามารถในการใช้จ่ายให้กับประชาชน ขณะที่ภาครัฐมีการเร่งลงทุนเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจ

ส่วนการเข้าพบของนายหลุยส์ อี บริวเออร์ ผู้แทนกองทุนการเงินระหว่างประเทศ หรือ ไอเอ็มเอฟ ได้เข้าพบมีคำแนะนำตรงกับแผนงานที่ได้เสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) ไปก่อนหน้านี้ประกอบด้วย 1.ให้เร่งเรื่องงบประมาณการลงทุน เพื่อให้เกิดการเติบโตทางเศรษฐกิจ ส่วนงบประมาณรายจ่ายดำเนิน การได้เร็วกว่าปีที่แล้ว 2.ไอเอ็มเอฟสนับสนุนการปรับโครงสร้างราคาน้ำมัน และโครงสร้างภาษีสรรพสามิตของราคาน้ำมัน และ 3.ไอเอ็มเอฟบอกว่าสิ่งที่ไทยต้องปรับอีกเรื่องคือโครงสร้างภาษี ซึ่งตรงกับที่ไทยดำเนินการอยู่ ทั้งภาษีมรดก ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

ม.ร.ว.ปรีดิยาธรกล่าวว่า ราคาน้ำมันที่ปรับลดลง แต่ราคาอาหารจานเดียวไม่ปรับลดราคาลง หลังจากที่ปรับขึ้นราคาไปในช่วงรัฐบาลชุดที่แล้ว ที่ประกาศปรับค่าแรงขั้นต่ำ 300 บาททั่วประเทศ ซึ่งตนได้ออกมาเตือนรัฐบาลไปแล้วว่า ถ้ารัฐบาลประกาศผลีผลามปรับขึ้นค่าแรง 300 บาท ราคาอาหารจานเดียวจะปรับขึ้นไปแล้วไม่ยอมลง

“มาตรการคิวอี คือการเอาเงินเติมในระบบเศรษฐกิจของยุโรปจะทำเดือนละ 60,000 ล้านยูโร ไปตลอดเป็นเวลาอีกหลายเดือน เราก็ต้องเตรียมตัว ตื่นตัวตลอดเวลา ซึ่ง ธปท.ก็ตื่นตัวตลาดเวลา มันจะมาเป็นพักๆ อย่างสัปดาห์นี้ยังไม่เห็นมา แต่สัปดาห์ที่แล้ว มาเต็มที่ ธปท.ก็ต้องดูแลเป็นพักๆไป เรื่องนี้ก็เคยเกิดขึ้นมาแล้ว ตอนที่สหรัฐฯ เติมเงินเข้าระบบเดือนละ 75,000 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เป็นเวลาปีครึ่ง เราก็ดูแลตัวเองได้”

ผู้สื่อข่าวถามว่า การที่เงินไหลเข้าแบบนี้จะทำให้ ธปท.ขาดทุนจนไม่สามารถชำระหนี้กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินได้หรือไม่ ม.ร.ว.ปรีดิยาธรกล่าวว่า ไม่เกี่ยวกัน การชำระหนี้กองทุนฟื้นฟูฯ จะมีจังหวะที่ได้มั่ง ไม่ได้มั่ง อย่าไปพยายามทำสิ่งที่ไม่เป็นปัญหาแล้วถามให้เป็นปัญหา จุดที่สำคัญคือว่า ตอนที่เงินไหลออกช่วงที่ผ่านมา ธปท.ก็มีกำไรไว้รองรับตรงนี้แล้ว การที่ ธปท.กล้าขาดทุนเพื่อให้ผู้ส่งออกไม่กระทบ ถือเป็นการทำหน้าที่ของ ธปท. ถ้าจะเอาสบายแบบอยู่เฉยๆ มีก็กำไร ก็ไม่ต้องทำหน้าที่ อย่าไปคิดว่า หน่วยงานของรัฐวัดผลงานแบบเอกชน ถ้าวัดผลงานแบบเอกชน เอกชนก็ตาย ธปท.ก็ทำตัวแบบทอง ไม่รู้ร้อน หาก ธปท.จะขาดทุน ก็เป็นการขาดทุนในบัญชี ไม่เป็นไรหรอก มันไม่มีล้มอยู่แล้ว

“อุ๋ย” ชมแบงก์ชาติ คุมค่าบาทอยู่หมัด หลังผ่านประสบการณ์โชกโชนจากสหรัฐฯ ทำคิวอี มั่นใจคิวอียูโร จิ๊บ!! แม้จะขาดทุนก็ขอทำเพื่อชาติ กนง.เสียงเริ่มแตก 5 ต่อ 2 คงอัตราดอกเบี้ยนโยบาย 2% ลั่นใช้เกณฑ์คุมเงินทุนเคลื่อนย้ายแรงกว่าลดดอกเบี้ย

ม.ร.ว.ปรีดิยาธร เทวกุล รองนายกรัฐมนตรี เปิดเผยถึงมาตรการรับมือเงินทุนไหลเข้าของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ว่า ต้องขอชม ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ว่าทำได้ดีมากในการรับมือกับเงินทุนต่างชาติที่เข้ามาในประเทศ ไทยเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว เพราะตามปกติเมื่อมีเงินไหลเข้า จะมีเงินดอลลาร์ขายในตลาดมาก ค่าเงินบาทจะแข็งขึ้นทันทีและมีผลกระทบผู้ส่งออกอย่างมาก แต่ ธปท.ทำอย่างไรไม่ทราบค่าเงินจึงไม่แข็งค่าขึ้น ซึ่งสิ่งที่บอกว่ามีเงินทุนไหลเข้ามามากคือ หุ้นขึ้น มาเกือบ 100 จุด เงินไหลเข้ามามากขนาดนี้แต่ ธปท.ยังดูแลให้อัตราแลกเปลี่ยนอยู่ที่เดิมได้ จึงค่อนข้างสบายใจว่าคงจะไม่มีผลกระทบแล้ว อย่างไร ก็ตาม เท่าที่ติดตามสถานการณ์ยังไม่พบการเก็งกำไรที่ผิดปกติ

แหล่งที่มา  :  ไทยรัฐ

Source: “อุ๋ย” เมินขาดทุนลุยสู้ค่าเงิน กนง.คงดอกเบี้ยนโยบายไม่หวั่นคิวอียูโร

ไพจิตเชื่อส.ส.ย้ายพรรคเป็นข่าวลวง

948680ผมเชื่อว่า ประชาชนยังรักและมั่นใจในนโยบายของพรรคเพื่อไทย หากใครย้ายไปอยู่พรรคอื่นเชื่อว่าประชาชนรับไม่ได้ วันนี้ประชาชนเข้าใจเรื่องการเมืองกันมากขึ้น เพียงแต่ไม่พูด เพราะไม่อยากมีปัญหาทุกคนรอเวลา เมื่อถึงเวลาเลือกตั้งเขาก็จะแสดงออกให้เห็นเอง สิ่งสำคัญ คือ เราอย่าห่างหายไปจากประชาชน”นายไพจิตเมื่อวันที่ 28 ม.ค. นายไพจิต ศรีวรขาน อดีตส.ส.นครพนม พรรคเพื่อไทย กล่าวว่า เชื่อว่า กระแสข่าวอดีตส.ส.อีสานย้ายออกจากพรรคเพื่อไทยเป็นเพียงข่าวลวงมากกว่า เพราะจากการเลือกตั้ง 2 ครั้งที่ผ่านมา ก็เห็นอยู่แล้วว่า ใครที่ย้ายออกจากพรรค สอบตกกันทั้งหมด และยิ่งสถานการณ์การเมืองที่เกิดขึ้นตอนนี้ ตอกย้ำเรื่องของความอยุติธรรมและความไม่เป็นประชาธิปไตยคนอีสานเข้าใจเรื่อง นี้เป็นอย่างดี ดังนั้นตนมั่นใจว่า จะไม่มีอดีตส.ส.อีสานคนไหนกล้าย้ายออกจากพรรคเพื่อไทยรวมทั้งเชื่อว่า อดีตส.ส.ในภาคอื่น ๆ ก็มีความคิดไปในแนวทางเดียวกัน

แหล่งที่มา  :  เดลินิวส์

Supplier: ไพจิตเชื่อส.ส.ย้ายพรรคเป็นข่าวลวง

วิษณุปัดรบ.ไล่ล่าทางการเมือง

948678เมื่อถามถึงกรณีที่ผู้ช่วยรมต.ต่างประเทศสหรัฐฯเรียกร้องให้ประกาศยกเลิก กฎอัยการศึกถือเป็นการแทรกแซงกิจการภายในของประเทศไทยหรือไม่ นายวิษณุ กล่าวว่า คิดว่าไม่ได้มีอะไรและรมต.ต่างประเทศสหรัฐฯก็ระบุว่า ทางสหรัฐฯไม่ได้มีการแสดงความคิดเห็นแต่อย่างใด แต่เรื่องนี้อยู่ที่ทางฝ่ายเราได้ไปพูดอะไรมากกว่า เพราะข่าวจากหนังสือพิมพ์ระบุว่า ฝ่ายเราไปพูดคุยกับสหรัฐฯ ซึ่งตนติดใจเรื่องนี้มากที่บอกว่า รัฐบาลกำลังเล่นละครอยู่ อย่างการร่างรัฐธรรมนูญเป็นต้น

ส่วนการที่คณะทำงานศึกษาแนวทางการสร้างความปรองดอง สภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) เสนอให้มีการเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบทางการเมือง นายวิษณุ กล่าวว่า รัฐบาลยินดีรับไว้พิจารณาในจังหวะเวลาที่เหมาะสม เพราะต้องดูเรื่องความเหมาะสม ผลกระทบ เพราะเรื่องดังกล่าวหากดูแลไม่ดีจะก่อให้เกิดปัญหาอื่น ๆ ตามมา ทั้งนี้การปรองดอง คือ จุดหมายปลายทางแต่มีหลายวิธีซึ่งการเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมก็เป็นอีกวิธี หนึ่ง การอภัยโทษก็เป็นวิธีหนึ่ง นิรโทษกรรมก็เป็นอีกวิธีหนึ่ง แต่การแก้ไขปัญหาไม่ได้จบที่การนิรโทษเพียงอย่างเดียว เพราะเชื่อว่าต่อให้ไม่มีการนิรโทษกรรมเลยก็สามารถปรองดองได้ แต่หากถึงจุดที่ต้องมีการนิรโทษกรรมรัฐบาลก็จะทำหากเป็นเวลาที่เหมาะสม

“การนิรโทษกรรมคือต้องออกกฎหมายและทุกฝ่ายต้องมีความเข้าใจอีกทั้งต้องมี คำตอบที่เหมาะสม เช่น การนิรโทษกรรม 66/ 23ในสมัย พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์  เป็นนายกรัฐมนตรี ก็เป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมและสังคมต้องการจึงออกมาโดยไม่มีปฏิกิริยาใด ๆ แต่หากออกมาแล้วคนต่อต้านเราก็ต้องกลับไปใหม่ นั่นแปลว่ามาผิดจังหวะ” นายวิษณุ

เมื่อวันที่ 28 ม.ค.ที่สโมสรทหารบก วิภาวดีรังสิต นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ให้สัมภาษณ์ภายหลังปาฐกถาพิเศษฯ ถึงกรณีการถอดถอนน.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ออกจากตำแหน่ง ที่ถูกมองเป็นการไล่ล่าทางการเมือง ว่า ถ้าเป็นความเข้าใจผิดก็ต้องอธิบาย โดยการทำความเข้าใจ ซึ่งรัฐบาลจะไม่ไปเจาะจง เพื่อสร้างความเข้าใจให้แต่ล่ะฝ่าย แต่จะอธิบายโดยส่วนรวม ยืนยันว่า รัฐบาลไม่มีความตั้งใจไล่ล่าทางการเมือง เพราะพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้พูดเอาไว้ตั้งแต่ต้นแล้ว หากจะจัดการปัญหาทางการเมืองก็คงมีการดำเนินการตั้งแต่ เมื่อครั้งเริ่มยึดอำนาจใหม่ ๆ วันนี้หากความไม่เข้าใจยังมีอยู่ก็คงต้องมีการพูดคุยอธิบาย  และเชื่อว่า การถอดถอนน.ส.ยิ่งลักษณ์จะไม่กระทบต่อแนวทางการสร้างความปรองดองของรัฐบาล เพราะถือว่าเป็นคนละเรื่องกัน

“ผมเคยพูดแล้วว่าเรื่องนี้เหมือนกับการหนีเสือปะจระเข้ ถ้าฝ่ายที่คิดว่า มีอำนาจแต่ไม่ทำอะไรจะเจอสถานการณ์คล้าย ๆลักษณะนี้ และอาจโดนกดดันจากอีกฝ่ายหนึ่ง เพราะเป็นเรื่องความขัดแย้งที่ค้างคามา เช่น ถ้าไม่มีการถอดถอนอีกฝ่ายก็จะมองว่า ทำไมไม่มีการทำอะไร แต่ถ้าถอดถอนอย่างที่ทำอยู่ก็จะเกิดความไม่พอใจจากอีกฝ่ายหนึ่ง” นายวิษณุ กล่าว

เมื่อถามว่า ขณะนี้มีความเคลื่อนไหวอะไรหรือไม่ที่จะกระทบต่อความมั่นคง นายวิษณุ กล่าวว่า ยังไม่ทราบ และไม่สามารถให้ความมั่นใจอะไรได้ เพราะไม่ได้ทำงานด้านความมั่นคง แต่เรามีรายงานข่าวด้านความมั่นคงอยู่แล้วถึงกลุ่มที่เคลื่อนไหว ซึ่งตนไม่สามารถตอบได้ต้องให้ผู้ที่มีหน้าที่พูดจะดีกว่า

แหล่งที่มา  :  เดลินิวส์

Source: วิษณุปัดรบ.ไล่ล่าทางการเมือง

วันอังคารที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2558

รัฐทุ่ม 3 พันล้านสู้ภัยแล้ง

EyWwB5WU57MYnKOuFM9KypJd5A1O62TdUWrnQiYWNtyywJxFj1QaKZทั้งนี้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์รายงานว่า จะมีเกษตรกรได้รับผลกระทบจากภัยแล้งจำนวน 3,052 ตำบลใน 58 จังหวัด คาดว่าจากมาตรการดังกล่าวจะทำให้เกิดการจ้างแรงงาน 2.01 ล้านคน และเกิดกระแสเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจของชุมชน รวม 2,441 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม หากเป็นโครงการที่ต้องว่าจ้างบริษัทขนาดใหญ่ดำเนินการ ต้องมีการกำหนดในสัญญาจ้าง ให้มีการจ้างแรงงานเกษตรกร 30% ของแรงงานทั้งหมด เพื่อเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยแล้งให้มีรายได้และสร้างโอกาสให้ชุมชน เกษตรสามารถพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางการเกษตรและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของชุมชน.ร.อ.ยงยุทธ มัยลาภ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบโครงการสร้างรายได้ให้เกษตรกรและพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชนเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้งระยะที่ 2 วงเงิน 3,173.92 ล้านบาท โดยใช้งบประมาณจากงบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นปี 2558 สำหรับหลักการที่จะใช้เงินดังกล่าวทางชุมชนจะต้องเสนอโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางการเกษตร และเป็นโครงการที่เน้นการจ้างงานในชุมชนเป็นหลัก ซึ่งจะได้รับเงินสนับสนุนไม่เกินตำบลละ 1 ล้านบาท เน้นการช่วยเหลือในพื้นที่ประสบภัยแล้งซ้ำซาก

แหล่งที่มา  :  ไทยรัฐ

Source: รัฐทุ่ม 3 พันล้านสู้ภัยแล้ง

ดึงญี่ปุ่นสร้างรถไฟความเร็วสูง เชื่อมต่อเส้นทางพม่า-ไทย-กัมพูชา

EyWwB5WU57MYnKOuFM9KypI5khP84RmATTnkFk6JZId66yKBLCpJjiผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายฮิโระโตะ อิซุมิ ที่ปรึกษาพิเศษด้านเศรษฐกิจของนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นยังได้หารือกับพล.อ.ประยุทธ์ โดยนายกรัฐมนตรีกล่าวว่า ความร่วมมือระบบรางระหว่างทั้งสองประเทศมีความสำคัญมาก และยินดีที่ประเด็นความร่วมมือและรายละเอียดต่างๆ มีความชัดเจนขึ้น ในโอกาสนี้นายกฯ เสนอเส้นทางรถไฟที่มีความเป็นไปได้ คือ เส้นทางระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก ได้แก่ เส้นทาง กทม.-กาญจนบุรี กทม.-อรัญประเทศ และ กทม.-แหลมฉบัง ได้พิจารณาให้ลงนามในบันทึกเจตนารมณ์ (เอ็มโอไอ) ในช่วงระหว่างที่นายกฯเดินทางเยือนญี่ปุ่นด้วย

ม.ร.ว.ปรีดิยาธร เทวกุล รองนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ได้หารือกับนายฮิโระโตะ อิซุมิ ที่ปรึกษาพิเศษด้านเศรษฐกิจของนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่น ซึ่งได้ข้อสรุปร่วมกันในความร่วมมือก่อสร้างรถไฟฟ้าความเร็วสูงขนาดรางมาตรฐาน 1.435 เมตร เส้นทางจาก พุน้ำร้อน-กาญจนบุรี-กรุงเทพฯ-ฉะเชิงเทรา-สระแก้ว-กัมพูชา เพื่อเชื่อมต่อการเดินทางจากเมียนมาร์ ไทย และกัมพูชา โดยหลังจากนี้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีจะเดินทางไปญี่ปุ่น เพื่อลงนามความร่วมมือไทย-ญี่ปุ่น ในวันที่ 8-9 ก.พ.นี้

โดยในวันที่ 30 ม.ค.นี้ ตนจะหารือกับเมียนมาร์ เพื่อให้ญี่ปุ่นเข้าร่วมเป็นประเทศที่ 3 เพราะเมื่อญี่ปุ่นร่วมก่อสร้างรถไฟฟ้าเชื่อมโยงมายังทวายแล้ว จึงต้องการร่วมลงทุนสร้างท่าเรือน้ำลึกด้วยเช่นกัน

แหล่งที่มา  :  ไทยรัฐ

Source: ดึงญี่ปุ่นสร้างรถไฟความเร็วสูง เชื่อมต่อเส้นทางพม่า-ไทย-กัมพูชา

กรมอุตุฯชี้ไทยตอนบนมีหมอกระวังการสัญจร

948022ภาคตะวันออก อากาศเย็น กับมีหมอกในตอนเช้า อุณหภูมิต่ำสุด 21-23 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียส ลมตะวันออก ความเร็ว 15-30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร

ภาคใต้ (ฝั่งตะวันออก) อากาศเย็นในตอนเช้า กับมีเมฆบางส่วนและมีฝนบางแห่ง ร้อยละ 10 ของพื้นที่ อุณหภูมิต่ำสุด 20-23 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 30-31 องศาเซลเซียส ตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมา: ลมตะวันออก ความเร็ว 15-30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร ตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไป: ลมตะวันออก ความเร็ว 15-35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตร

ภาคใต้ (ฝั่งตะวันตก) มี เมฆบางส่วน อุณหภูมิต่ำสุด 21-24 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียส ลมตะวันออก ความเร็ว 15-30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล มีเมฆบางส่วน กับมีหมอกในตอนเช้า อุณหภูมิต่ำสุด 22-24 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 15-30 กม./ชม.

ภาคเหนือ มีหมอกในตอนเช้า กับมีหมอกหนาในบางพื้นที่ ตอนบนของภาคอากาศหนาว อุณหภูมิต่ำสุด 13-15 องศา เซลเซียส ส่วนทางตอนล่างอากาศเย็น อุณหภูมิต่ำสุด 17-18 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 29-35 องศาเซลเซียส บริเวณยอดดอยอากาศหนาวถึงหนาวจัด อุณหภูมิต่ำสุด 5-10 องศาเซลเซียส ลมเหนือ ความเร็ว 10-25 กม./ชม.

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อากาศเย็นถึงหนาว กับมีหมอกในตอนเช้าและมีหมอกหนาในบางพื้นที่ อุณหภูมิต่ำสุด 14-19 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียส บริเวณยอดภูอากาศหนาว อุณหภูมิต่ำสุด 7-12 องศาเซลเซียส ลมตะวันออก ความเร็ว 15-30 กม./ชม.

ภาคกลาง อากาศเย็น กับมีหมอกในตอนเช้าและมีหมอกหนาในบางพื้นที่ อุณหภูมิต่ำสุด 17-21 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-30 กม./ชม.

เมื่อวันที่ 28 ม.ค. กรมอุตุนิยมวิทยา พยากรณ์ลักษณะอากาศทั่วไปว่า บริเวณความกดอากาศสูงที่ปกคลุมประเทศไทยมีกำลังอ่อน ลักษณะเช่นนี้ทำให้บริเวณประเทศไทยตอนบนมีหมอกในตอนเช้า และมีหมอกหนาในบางพื้นที่ ขอให้ประชาชนดูแลรักษาสุขภาพ เนื่องจากอากาศที่เปลี่ยนแปลง และระมัดระวังในการสัญจรผ่านบริเวณที่มีหมอกหนาไว้ด้วย

ส่วนใน ช่วงวันที่ 30 ม.ค. - 2 ก.พ. 2558 บริเวณความกดอากาศสูงกำลังปานกลางอีกระลอก หนึ่งจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้ ทำให้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออก มีฝนเล็กน้อยบางแห่ง กับมีหมอกหนาในหลายพื้นที่

แหล่งที่มา  :  เดลินิวส์

Source: กรมอุตุฯชี้ไทยตอนบนมีหมอกระวังการสัญจร

นักศึกษาสาวขึ้นป้ายประชดหลังถูกจิ๊กชั้นในไปทั้งราว

947981น.ส.เอ ยังระบุด้วยว่า หลังจากถูกขโมยชั้นในไปแล้วปรากฏว่า มีชาวบ้านไปพบ ราวเหล็กที่แขวน ตกอยู่ในพงหญ้าริมถนนห่างจากหอพักประมาณ 800 เมตร คาดว่าคนร้ายคงไม่สะดวกในการหลบหนี เลยแกะเอาชั้นในไปจนหมด ก่อนทิ้งราวแขวนไว้ข้างทาง ทำให้ตนรู้สึกโมโห นำเอาป้ายมาติดประชด เผื่อว่าคนร้ายจะย้อนรอยกลับมาขโมยอีกครั้ง

"หลังจากนี้จะได้ เข้าแจ้งความ ต่อพนักงานสอบสวน สภ.เมืองลำปาง เพื่อให้ช่วยติดตามจับกุมคนร้ายมาดำเนินคดีตามกฎหมายโดยเร็ว ตอนนี้ เพื่อน ๆ นักศึกษาหญิงที่พักอยู่หอเดียวกัน ต่างรู้สึกไม่ปลอดภัย แม้จะมีกล้องวงจรปิด แต่คนร้ายกลับไม่เกรงกลัวแม้แต่น้อย" น.ส.เอ กล่าว

ภายหลังผู้สื่อข่าวได้รับการเปิดเผยจาก น.ส.เอ (นามสมมุติ) นักศึกษาหญิงหนึ่งในผู้เสียหายระบุว่า มีโจรบุกเข้ามาขโมยชุดชั้นในที่ตากไว้ในหอพักหลายครั้งหลายหนแล้ว โดยล่าสุด ได้ซักเสื้อผ้าพร้อมชุดชั้นใน นำมาตากไว้ที่ราวเหล็กข้างห้อง จากนั้นก็ไปเรียนหนังสือตามปกติ ภายหลังกลับมาเก็บเสื้อผ้าที่ตากไว้ ปรากฏว่าชุดชั้นในที่นำมาแขวนราวเหล็ก กว่า 20 ตัว หายไปทั้งหมด เหลือเพียงแต่เสื้อผ้าชุดนักศึกษา

อย่างไรก็ตามได้ประสานไปยัง เจ้าของหอพักเพื่อตรวจสอบกล้องวงจรปิด และพบว่าช่วงเช้ามืดวันที่ 27 ม.ค.ที่ผ่านมา มีคนร้ายคนร้ายเป็นชายรูปร่างสูงใหญ่ สวมหมวกไอ้โม่งปิดหน้า สวมเสื้อแขนยาว ขี่จักรยานยนต์ (จยย.)ไม่ทราบทะเบียนและยี่ห้อง มาจอดใกล้หอพัก จากนั้นก็เดินเข้ามาดึงชุดชั้นในไป 2 ตัว ก่อนจะคว้าราวแขวนชั้นในไปยกแผง รีบวิ่งไปขี่จยย. ขับหลบหนีไปเมื่อวันที่ 28 ม.ค. ผู้สื่อข่าวรับแจ้งจากชาวบ้าน บ้านปงวัง หมู่ที่ 6 ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง ว่ามีนักศึกษามหาวิทยาลัยชื่อดังในจ.ลำปาง นำป้ายข้อความมาติดไว้ที่ประตูหอพักแห่งหนึ่ง โดยระบุว่า "To คุณชายที่ขโมยชุดชั้นใน กรุณาทิ้งราวแขวนไว้ด้วย" ทำให้ผู้ที่ผ่านไปมา ต่างสงสัยในข้อความดังกล่าว ชาวบ้านบางราย ก็หวั่นวิตกว่า ในพื้นที่มีโจรโรคจิตอาละวาด อาจไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน จึงรีบเดินทางไปตรวจสอบ

แหล่งที่มา  :  เดลินิวส์

Source: นักศึกษาสาวขึ้นป้ายประชดหลังถูกจิ๊กชั้นในไปทั้งราว

วันจันทร์ที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2558

บอร์ด กสท. ยังไม่สรุปแผนเยียวยามักซ์ อสมท

EyWwB5WU57MYnKOuFM9KhrLZ0hJXdrX1f5SWN3ygUrnJ6pyBwz7yuxอย่างไรก็ตาม ทั้ง 3 ช่อง เห็นตรงกับ อสมท ว่าจะจ่ายค่าเช่าโครงข่ายเฉพาะพื้นที่ที่ไปถึงเท่านั้น และยินดีชำระค่าเช่าแต่ขอให้การขยายโครงข่ายครอบคลุมทุกพื้นที่ตามกรอบเวลาที่กำหนด

นอกจากนี้ ที่ประชุมยังอนุมัติผังรายการทีวีดิจิตอลช่องไทยรัฐทีวี และตีกลับ ช่องรายการเด็ก เยาวชน และครอบครัว 3 ช่อง ได้แก่ ช่อง 3 แฟมิลี่ ช่องเอ็มคอทแฟมิลี่ และช่องโลก้า เนื่องจากเนื้อหารายการยังไม่เข้าหมวด ด เด็ก คือ เด็ก เยาวชน และครอบครัว และ ป ปลา คือ ประถมวัย โดยจะเรียกทั้ง 3 ช่อง มาหารือภายใน 2 สัปดาห์

ด้าน นายธนะชัย วงศ์ทองศรี รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ อสมท กล่าวว่า แผนการเยียวยาที่เสนอมามีประเด็นหลัก 2 กรณี คือ หากติดตั้งล่าช้า จะคิดค่าเช่าเฉพาะพื้นที่ที่เข้าถึง ส่วนกรณีขัดข้องทางเทคนิคจะหักค่าเช่าตามเงื่อนไขที่กำหนดตั้งแต่ทำสัญญาเช่าและต้องการให้ กสทช. รีบสรุปมาโดยเร็ว.ที่ประชุมคณะกรรมการ กสท. ยังไม่สรุปแนวทางและมาตรการเยียวยาผู้ประกอบการทีวีดิจิตอล 3 ราย ที่เช่าใช้โครงข่ายของ อสมท แต่ลงมติอนุมัติผังรายการช่องไทยรัฐทีวี...

ที่ประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์ หรือ กสท. ยังไม่มีข้อสรุปแนวทางและมาตรการเยียวยาผู้ประกอบการทีวีดิจิตอล 3 ช่อง ได้แก่ ไทยรัฐทีวี วอยซ์ทีวี และสปริงนิวส์ ที่เช่าใช้โครงข่าย อสมท เนื่องจาก ทั้ง 2 ฝ่าย ยังไม่มีความชัดเจนว่าแผนเยียวยาที่เสนอมาเหมาะสมหรือไม่

นางสาวสุภิญญา กลางณรงค์ กรรมการ กสท. เปิดเผยว่า ที่ประชุมมีมติมอบหมายให้คณะอนุกรรมการด้านการแข่งขัน และคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคศึกษาข้อมูลอย่างละเอียดอีกครั้ง และเชิญผู้ประกอบการทีวีดิจิตอลทั้ง 3 ราย และ อสมท เข้าหารือภายในเดือนมกราคมนี้

แหล่งที่มา  :  ไทยรัฐ

Source: บอร์ด กสท. ยังไม่สรุปแผนเยียวยามักซ์ อสมท

ข่าวดี กองกำลังเคิร์ด ยึดเมืองโคบานีจากกลุ่มไอซิส สู้กันเดือด 4 เดือน

EyWwB5WU57MYnKOuFM9KnnbCZ5xXT3j77noZ16t7dLwjdH6LVEfJnnชาวเคิร์ด ซึ่งลี้ภัยไปอยู่ในตุรกี กล่าวด้วยความดีใจ หลังจากเขาและชาวเคิร์ดหลายร้อยคน รวมทั้งบรรดาชาวเคิร์ดที่ลี้ภัยจากเมืองโคบานี ได้รีบวิ่งมายังบริเวณชายแดน เพื่อต้องการให้เห็นกับตาตนเองว่า ธงของกลุ่ม YPG ได้โบกสะบัดเหนือท้องฟ้าเมืองโคบานีอีกครั้ง และพากันร้องรำทำเพลงด้วยความดีใจ

ทั้งนี้ กลุ่มติดอาวุธไอซิสได้บุกตียึดเมืองโคบานี ซึ่งเป็นเมืองชายแดน และเป็นเมืองของชาวเคิร์ด ตั้งแต่ปีที่แล้ว จนทำให้มีชาวเคิร์ดลี้ภัยไปอยู่ในตุรกีเป็นจำนวนมาก ขณะที่กองกำลังสหรัฐฯ ได้ปฏิบัติการโจมตีทางอากาศถล่มกลุ่มไอซิสในเมืองโคบานีด้วย เพื่อช่วยผลักดันให้กลุ่มติดอาวุธสุดโหด ถอนกำลังออกไปจากเมืองนี้

เมื่อ 26 ม.ค. สำนักข่าวต่างประเทศรายงานอ้างข่าวจากสำนักข่าวและกลุ่มสังเกตการณ์ในซีเรียว่า กองกำลังชาวเคิร์ดสามารถตียึดเมืองโคบานี เมืองชายแดนของซีเรีย กลับคืนมาจากกลุ่มติดอาวุธรัฐอิสลาม หรือไอซิสได้แล้ว เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา (25 ม.ค.) หลังจากตกอยู่ภายใต้การยึดครองของกลุ่มไอซิส มานานนับ 4 เดือน ถึงแม้ทางกระทรวงกลาโหมสหรัฐฯ ยังคงกล่าวถึงสถานการณ์การสู้รบในเมืองโคบานี ว่ายังไม่ยุติลงอย่างเด็ดขาดก็ตามที

กลุ่มสังเกตการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนในซีเรีย ซึ่งมีสำนักงานใหญ่อยู่ในอังกฤษ ระบุว่า กองกำลังชาวเคิร์ด ที่เรียกตนเองว่า กองกำลังปกป้องประชาชนชาวเคิร์ด (YPG) สามารถสู้รบและผลักดันกลุ่มไอซิส ออกไปจากเมืองโคบานี ซึ่งเป็นเมืองชายแดนด้านติดตุรกีได้แล้ว เพียงแต่ปฏิบัติการในการคืนพื้นที่ จำเป็นต้องดำเนินการด้วยความระมัดระวัง เนื่องจากกลุ่มไอซิสได้ฝังกับระเบิดไว้ใต้ดินจำนวนมาก ก่อนจะหลบหนีออกไปจากเมือง

แหล่งที่มา  :  ไทยรัฐ

Source: ข่าวดี กองกำลังเคิร์ด ยึดเมืองโคบานีจากกลุ่มไอซิส สู้กันเดือด 4 เดือน

ภูมิธรรมชี้ปูต้องสู้ต่อ

946593นายภูมิธรรม กล่าวอีกว่า สำหรับท่าทีของพรรคเพื่อไทยในวันนี้ชัดเจนว่าเรายังคงรอกติกาที่ชัดเจนจาก คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เพราะสถานการณ์ ขณะนี้ไม่ได้อยู่ในภาวะปกติ พรรคเพื่อไทยเป็นการเมืองตามระบอบประชาธิปไตย เราทำได้เพียงรอให้กติกาเขียนออกมาให้ชัด เราคงทำอะไรไม่ได้มากไปกว่านี้ เมื่อวันที่กติกาเขียนเสร็จเข้าสู่กระบวนการเลือกตั้ง เชื่อว่าประชาชนจะคืนความยุติธรรมให้กับเราเอง ขณะที่คสช.ก็จะต้องดำเนินการให้เสร็จทันตามโรดแม็พที่ประกาศเอาไว้เมื่อวันที่ 26 ม.ค. นายภูมิธรรม เวชยชัย รักษาการเลขาธิการพรรคเพื่อไทย กล่าวว่า ภายหลังจากสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ(สนช.)ลงมติถอดถอน น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ในกรณีทุจริตจำนำข้าว จนนำมาสู่การตัดสิทธิทางการเมือง 5 ปี ก็ว่ากันไป แต่น.ส.ยิ่งลักษณ์ ก็ต้องแสวงหาความยุติธรรมและสู้กันต่อ เพราะมีเรื่องของคดีอาญาเข้ามาเกี่ยวข้อง ถือเป็นเรื่องสำคัญที่น.ส.ยิ่งลักษณ์ จะต้องดำเนินการต่อไป ซึ่งทีมกฎหมายพรรคเพื่อไทยก็จะเข้ามาช่วยดูแลในเรื่องนี้อย่างเต็มที่ อย่างไรก็ตาม เรายืนยันว่า น.ส.ยิ่งลักษณ์ บริสุทธิ์ บุคลากรของพรรคก็มั่นใจว่า น.ส.ยิ่งลักษณ์ ไม่ได้ทำอะไรผิด เพราะดำเนินการตามนโยบายที่ได้ประกาศเอาไว้ต่อสภาฯ ไม่ได้กระทำการทุจริต ปัญหาที่เกิดขึ้นอยู่ที่การตีความ ดังนั้นอดีตนายกฯ ก็จะต้องต่อสู้จนถึงที่สุดเพื่อให้ได้รับความยุติธรรม

แหล่งที่มา  :  เดลินิวส์

Origin: ภูมิธรรมชี้ปูต้องสู้ต่อ

จี้บิ๊กตู่จัดการผบก.ภ.จว.สุพรรณฯ

946592ต่อมาในช่วงหนึ่งของการอภิปรายสมาชิกสปช.หลายคน อาทิ นายวันชัย สอนศิริ นายประสาร มฤคพิทักษ์ และนายสังศิต พิริยะรังสรรค์ ได้หยิบยกกรณีที่ผบก.ภ.จว.สุพรรณบุรี มีหนังสือคำสั่งให้ระดับรองผบก.-สว.จำนวน 28 คน ขอรับโอวาทและคำแนะนำในการปฏิบัติราชการ จากอดีตนักการเมืองคนหนึ่งที่จ.สุพรรณบุรีในวันที่ 27 ม.ค.นี้ โดยมีการอภิปรายวิพากษ์วิจารณ์การกระทำดังกล่าวอย่างรุนแรง ว่า แม้ล่าสุดจะมีการยกเลิกคำสั่งดังกล่าวไปแล้ว แต่พฤติกรรมดังกล่าวเป็นพฤติกรรมที่น่าละอายและบัดสี ที่ให้ผู้ใต้บังคับบัญชาไปสยบอยู่ใต้อดีตนักการเมือง พฤติกรรมของผู้บังคับการคนดังกล่าว เป็นการใช้อำนาจโดยไม่ชอบ เพราะไม่มีกฎหมายใดอนุญาตให้นำผู้ใต้บังคับบัญชาไปแสดงความเคารพนักการเมือง ถือเป็นการคอร์รัปชั่นในการบริหารราชการแผ่นดิน และเป็นการบังคับจิตใจผู้ใต้บังคับบัญชาให้ยอมจำนนอำนาจนอกระบบและให้เป็น ลูกน้องนักการเมือง ดังนั้น พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีไม่ควรปล่อยปะเรื่องนี้ให้ผ่านไป เพราะถือว่า เป็นการคอร์รัปชั่นแล้ว จะต้องประกาศว่า จะไม่ประนีประนอมกับการคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ เมื่อวันที่ 26 ม.ค. ที่ประชุมสปช.ได้เปิดให้สมาชิกอภิปรายแสดงความคิดเห็นเรื่องจะทำอย่างไร ให้ประเทศไทยมีกลไกป้องกันและขจัดความทุจริตและประพฤติมิชอบที่มี ประสิทธิภาพ โดยสมาชิกสปช.ได้อภิปรายกันอย่างกว้างขวาง โดยนายเสรี สุวรรณภานนท์ สมาชิกสปช.กล่าวว่า สิ่งสำคัญที่ทำให้เห็นชัดเจนในเรื่องปัญหาการทุจริต คือ ปัญหาทางการเมือง ที่เริ่มตั้งแต่การซื้อเสียง ที่เป็นปัญหาใหญ่ของประเทศ คณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญควรให้ความสำคัญในการกำหนดคนที่จะเข้าสู่ อำนาจทางการเมือง และควรให้ความสำคัญกับการจัดสรรบุคคลเข้าสู่ตำแหน่งในรัฐวิสาหกิจ โดยคณะกรรมการที่อยู่ในรัฐวิสาหกิจควรต้องปราศจากการแทรกแซงจากฝ่ายการเมือง ทั้งนี้การจัดซื้อจัดจ้างในหน่วยงานของรัฐต้องมีแนวทางการตรวจสอบการแก้ไข ที่เข้มข้น รวมถึงกฎหมายในปัจจุบันต้องเพิ่มบทลงโทษคนที่ทุจริตให้หนัก

แหล่งที่มา  :  เดลินิวส์

Source: จี้บิ๊กตู่จัดการผบก.ภ.จว.สุพรรณฯ

วันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2558

ไพบูลย์ เผย กมธ.ยกร่าง รธน.ถกปมถอดถอนผู้ดำรงตำแหน่งการเมือง

EyWwB5WU57MYnKOuFM9KRW4XIiozVaCsNgUP3kct0eem6mOp14Hksvนายไพบูลย์ ระบุว่า จากนั้นจะเริ่มเข้าสู่การพิจารณาเรื่ององค์กรตามรัฐธรรมนูญ องค์กรตรวจสอบอำนาจรัฐ โดยเริ่มพิจารณาที่ของคณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือ กกต. ทั้งนี้ คณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ จะพิจารณาว่าอำนาจหน้าที่จัดการเลือกตั้ง จะยังเป็นของ กกต.อยู่หรือไม่ หรือให้กระทรวงมหาดไทยจัดการเลือกตั้ง รวมทั้งจะดูอำนาจของ กกต. จะต้องเชื่อมโยงกับศาลอุทธรณ์ด้วย โดยกรณีสั่งให้เลือกตั้งใหม่ให้เป็นอำนาจ กกต. แต่การเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งผู้สมัครรับเลือกตั้ง ให้เป็นอำนาจของศาลอุทธรณ์“ไพบูลย์” เผย กมธ.ยกร่าง รธน.เตรียมพิจารณาปมถอดถอนผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง เน้นกลไกป้องกันผู้ทุจริตห้ามเข้าสู่การเมือง จากนั้นดูอำนาจ “กกต.” จะให้ “มหาดไทย” จัดเลือกตั้งแทน หรือไม่

วันที่ 26 ม.ค. นายไพบูลย์ นิติตะวัน กรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ เปิดเผยกับ “ไทยรัฐทีวี” ว่า การประชุมคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญวันนี้ จะเริ่มต้นพิจารณา หมวดตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ และบทบัญญัติการถอดถอนผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง การขัดกันแห่งผลประโยชน์ ซึ่งจะต้องเป็นไปตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 35 (4) คือ มีกลไกที่มีประสิทธิภาพในการป้องกันผู้กระทำการทุจริตหรือประพฤติมิชอบเข้าสู่ตำแหน่งทางการเมือง ส่วนจะห้ามนักการเมืองที่เคยถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งหรือไม่นั้น จะต้องดูในเรื่องที่มาของ ส.ส. และ ส.ว.ที่จะต้องนำบทบัญญัติมาตรา 35 (4) มาพิจารณาด้วย

แหล่งที่มา  :  ไทยรัฐ

Source: ไพบูลย์ เผย กมธ.ยกร่าง รธน.ถกปมถอดถอนผู้ดำรงตำแหน่งการเมือง

บิ๊กโด่ง ลั่น ไม่ขจัดตระกูลทักษิณ เตือนโอ๊ค FBให้พอเหมาะ

EyWwB5WU57MYnKOuFM9KRe1q8KE7PGm5PllQCcm27CaDP92wz5ARJIพล.อ.อุดมเดช กล่าวว่า ตนอยากให้ระมัดระวัง และขอร้องให้ใช้วิจารณญาณในการดำเนินการต่างๆ ไม่ว่าจะแสดงความคิดเห็นใดๆ ก็ตาม ถ้าแสดงความเห็นออกมา แล้วไปก่อให้เกิดปัญหาก็ไม่ควรกระทำ ซึ่งขอให้แสดงความเห็นอย่างพอเหมาะพอควร อยู่ในกรอบ ซึ่งตนขอให้ปฏิบัติตามนี้ สิ่งใดที่เราพอรับได้ก็จะไม่ดำเนินการอะไร

"ฝากบอกไปด้วยว่า ถ้าอยากให้บ้านเมืองมีความสงบเรียบร้อย เพื่อให้ไปถึงจุดหมายปลายทางที่ทุกคนคาดหวังไว้ อันเป็นไปตามกรอบโรดแม็ป คสช.ขอให้ช่วยกันแสดงความคิดเห็นอย่างระมัดระวัง สิ่งต่างๆ ที่ผ่านพ้นมายังไม่เกิดปัญหาอะไร ก็ขอให้ช่วยกันรักชาติบ้านเมืองให้มากๆ" พล.อ.อุดมเดช กล่าว

เมื่อถามว่า น.ส.ยิ่งลักษณ์ ได้ขออนุญาต ออกเดินทางออกนอกประเทศ พล.อ.อุดมเดช กล่าวว่า ขั้นตอนการขออนุญาตการเดินทางออกนอกประเทศยังคงเป็นไปตามเดิม ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงแต่ประการใด.เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 26 ม.ค. ที่กรมวิทยาศาสตร์ทหารบก พล.อ.อุดมเดช สีตบุตร รมช.กลาโหม และ ผบ.ทบ.กล่าวถึงสถานการณ์ภายหลังสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) มีมติถอดถอน น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ว่าไม่มีอะไรน่าหนักใจ ก็เป็นไปตามที่เคยดำเนินการกันมา หลังจากที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้ดำเนินการแล้ว ทางกองทัพบกได้รับมอบให้ดูแลด้านความมั่นคงในการติดตามสถานการณ์ และดูแลความเรียบร้อย ซึ่งขณะนี้ถือว่าสถานการณ์มีความเรียบร้อยดี ส่วนการพิจารณาถอดถอนนั้น ตนคิดว่า เป็นไปตามขั้นตอนที่ผ่านพ้นไปแล้ว ที่ สนช.ลงมติถอดถอนไป ประกอบกับด้านการข่าวพบว่า ไม่มีผลกระทบอะไร อีกทั้งตนมองว่า ทุกคนมีความเข้าใจ และคนส่วนใหญ่ต้องให้ความร่วมมือให้อยู่ในกรอบ เพื่อให้เกิดความเรียบร้อย แต่อย่างไรก็ตาม ต้องติดตามสถานการณ์ต่อไป

เมื่อถามว่า มติถอดถอน น.ส.ยิ่งลักษณ์ เป็นความพยายามขจัดตระกูลชินวัตร ให้พ้นทางการเมือง พล.อ.อุดมเดช กล่าวว่า ไม่ได้เป็นเช่นนั้น แต่เป็นเรื่องของ สนช.ที่พิจารณา และฟังเหตุผล พร้อมทั้งใช้วิจารณญาณในการตัดสินใจของแต่ละท่าน ซึ่งผลออกมาก็เป็นไปตามนั้น เป็นไปตามขั้นตอน ทั้งนี้ถ้ามีอะไรต่อไปก็เป็นไปตามกระบวนการของกฎหมาย ตนก็ไม่สามารถแสดงความคิดเห็นได้มากนัก เมื่อถามว่ามีการแสดงความเห็นตามสื่อโซเชียลมีเดีย โดยเฉพาะกรณี นายพานทองแท้ ชินวัตร บุตรชาย พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร จะเข้าข่ายปลุกระดมทางการเมือง

แหล่งที่มา  :  ไทยรัฐ

Source: บิ๊กโด่ง ลั่น ไม่ขจัดตระกูลทักษิณ เตือนโอ๊ค FBให้พอเหมาะ

อังกฤษเตือนหน่วยงานรัฐระวังโทรศัพท์ลวง

945998ทั้งนี้ ก่อนหน้าการโทรศัพท์เข้ามายังบ้านเลขที่ 10 มีผู้โทรศัพท์เข้าไปที่จีซีเอชคิวและสามารถได้หมายเลขโทรศัพท์มือถือของเฮ นนิแกน ซึ่งจีซีเอชคิวยืนยันในเวลาต่อมาว่า เฮนนิแกนไม่เคยใช้หมายเลขนั้นในการติดต่องาน แต่ยังไม่มีการยืนยันว่า เจ้าของการโทรศัพท์ทั้งสองครั้งเป็นบุคคลเดียวกันหรือไม่

ขณะที่บ้านเลขที่ 10 ส่งจดหมายข่าวแจ้งไปยังกระทรวงทุกแห่งให้ตรวจสอบระบบรักษาความปลอดภัย และเพิ่มความระมัดระวังโทรศัพท์ลวงแล้วสำนักข่าวต่างประเทศรายงานจากกรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ เมื่อวันที่ 26 ม.ค. ว่าทำเนียบนายกรัฐมนตรีอังกฤษ บ้านเลขที่ 10 ถนนดาวนิ่ง ออกแถลงการณ์เมื่อวันอาทิตย์ เรื่องการทบทวนมาตรการรักษาความปลอดภัยอย่างละเอียด หลังบ้านเลขที่ 10 ได้รับโทรศัพท์ลวงเมื่อวันอาทิตย์ โดยเสียงในสายอ้างชื่อนายโรเบิร์ต เฮนนิแกน ผู้อำนวยการกองบัญชาการใหญ่การสื่อสารแห่งรัฐบาล ( จีซีเอชคิว )  หรือหน่วยข่าวกรองของอังกฤษ อย่างไรก็ตาม นายกรัฐมนตรีเดวิด คาเมรอน ไหวตัวทันและวางสายทันที ข้อมูลสำคัญทางราชการจึงไม่ได้รับการเผยแพร่ออกไป

แหล่งที่มา  :  เดลินิวส์

Supply: อังกฤษเตือนหน่วยงานรัฐระวังโทรศัพท์ลวง

โบโกฮารามถล่มรัฐสำคัญตอ.เฉียงเหนือไนจีเรีย

945994ทั้งนี้ เมืองไมดูกูรีถือเป็นถิ่นกำเนิดของกลุ่มโบโก ฮาราม เมื่อปี 2545 และเป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์ในการต่อสู้ระหว่างกองทัพรัฐบาลไนจีเรียกับกลุ่ม หัวรุนแรงรายนี้ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา

สถานการณ์ในรัฐบอร์โนเกิดขึ้น ในัวนเดียวกับที่นายจอห์น แคร์รี รมว.กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐ เดินทางเยือนเมืองลากอส เมืองเศรษฐกิจสำคัญของไนจีเรีย เพื่อหารือกับประธานาธิบดีกู๊ดลัค โจนาธาน และพล.อ.มูฮัมมาดู บูฮารี อดีตผู้นำรัฐบาลทหารของไนจีเรีย ซึ่งลงสมัครเป็นผู้ท้าชิงของโจนาธานอีกครั้ง ในเรื่องการเลือกตั้งทั่วไปที่กำลังจะมีขึ้นในวันที่ 14 ก.พ. นี้  โดยแคร์รีขอให้ทั้งสองฝ่ายร่วมกันป้องกันความรุนแรงในช่วงการเลือกตั้ง เนื่องจากย้อนกลับไปเมื่อปี 2554 มีผู้เสียชีวิตกว่า 800 ศพ หลังบูฮารีเป็นฝ่ายพ่ายแพ้การเลือกตั้งให้กับโจนาธาน

สำนักข่าวต่างประเทศรายงานจากเมืองไมดูกูรี ประเทศไนจีเรีย เมื่อวันที่ 26 ม.ค. ว่าเกิดเหตุปะทะกันอย่างดุเดือดระหว่างกองทัพไนจีเรียกับกลุ่มโบโก ฮาราม ในหลายพื้นที่ของรัฐบอร์โน ทางตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศ เมื่อวันอาทิตย์ เบื้องต้นพบหมู่บ้านอย่างน้อย 6 แห่งได้รับความเสียหาย ทำให้มีผู้เสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บเป็นจำนวนมาก ซึ่งเจ้าหน้าที่ยังไม่สามารถระบุจำนวนที่แน่นอนได้

มีรายงานด้วยว่า กลุ่มโบโก ฮาราม สามารถยึดครองเมืองมอนกูโน ทางตอนเหนือของรัฐบอร์โนได้สำเร็จ และพยายามยึดครองเมืองคอนดูกา ซึ่งห่างจากเมืองไมดูกูรี เมืองเอกของรัฐบอร์โน เพียง 40 กิโลเมตรเท่านั้น อย่างไรก็ตาม ทหารสามารถต้านทานและขับไล่ให้กลุ่มนักรบถอนกำลังออกไปในที่สุด และตั้งด่านตรวจค้นหลายชั้นทั่วเมือง

แหล่งที่มา  :  เดลินิวส์

Source: โบโกฮารามถล่มรัฐสำคัญตอ.เฉียงเหนือไนจีเรีย

วันศุกร์ที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2558

รวบหนุ่มกลัดมันหิ้วยาบ้าแลกสวาท

944651นายชวัฒน์ เปิดเผยว่า เมื่อช่วงดึกที่ผ่านมา ตนร่วมกับผู้ใหญ่บ้านแสมสาร ได้นำกำลัง ออกตรวจตราพื้นที่ชุมชนบ้านช่องแสมสาร กระทั่ง พบผู้ต้องหากำลังยืนอยู่ริมถนนย่านคาราโอเกะและแสดงท่าทีมีพิรุธ จึงแสดงตัวเข้าตรวจสอบเข้าจับกุมได้พร้อมของกลาง จากการตรวจปัสสาวะพบผลตรวจเป็นสีม่วง สอบสวนเบื้องต้นผู้ต้องหา รับสารภาพว่า ซื้อยาบ้า 3 เม็ด มาจากลูกเรือชาวกัมพูชา ราคาเม็ดละ 250 บาท เพื่อนำไปจำหน่ายต่อให้ พนักงานสาวภายในร้านคาราโอเกะ เพื่อแลกเปลี่ยนกับการร่วมหลับนอน แทนเงินค่ายา โดยทำเช่นนี้มาแล้วหลายครั้ง เนื่องจากมีราคาที่ถูกกว่าหากเป็นการซื้อประเวณีโดยตรง กระทั่งถูกจับกุมดังกล่าว เจ้าหน้าที่จึงแจ้งดำเนินคดี ข้อหาครอบครองยาเสพติดให้โทษประเภท1 (ยาบ้า) เพื่อจำหน่าย ควบคุมตัวส่งดำเนินคดีต่อไปเมื่อเวลา 00.30 น.วันที่ 24 ม.ค. นายชวัฒน์ เทพทัพ ปลัดฝ่ายความมั่นคง อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี นายบรรเจิด จันทร์เทศ ผู้ใหญ่บ้านแสมสาร หมู่ 1 และกำลังเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการพิเศษ ศูนย์ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอสัตหีบ (ศป.ปส.อ.สัตหีบ) จับกุมผุ้ต้องหาคดียาเสพติด 1 ราย คือ นายศักดิ์นรินทร์ น้อยนาม อายุ 22 ปี พร้อมของกลางยาบ้า 3 เม็ด โดยจับกุมได้บริเวณหน้าร้านคาราโอเกะ 15 ห้อง หมู่1 ต.แสมสาร

แหล่งที่มา  :  เดลินิวส์

Source: รวบหนุ่มกลัดมันหิ้วยาบ้าแลกสวาท

ช้างกรุงเก่าขายดอกป๊อปปี้หารายได้ช่วยทหารผ่านศึก

944650ภายหลัง นางนันทวรรณ กล่าวว่า ในปีนี้มูลนิธิฯ จัดทำดอกป๊อปปี้ เพื่อจำหน่ายหารายได้ช่วยเหลือครอบครัวทหารผ่านศึก เนื่องจากเป็นภารกิจหลัก ในการจัดหารายได้ หรือทุนทรัพย์ช่วยเหลือครอบครัวทหาร แต่จะออกมาจำหน่ายหรือรณรงค์กันก่อนวันทหารผ่านศึก 3 ก.พ. เพื่อให้มีเวลาหารายได้มากขึ้น ขณะเดียวกันก็พยายามที่จะดัดแปลงดอกป๊อปปี้ ไปในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อดึงดูดความสนใจของประชาชน โดยแต่ละปี ทางมูลนิธิฯได้ให้การช่วยเหลือครอบครัวทหารผ่านศึก โดยเฉพาะทุนการศึกษาของบุตรทหาร นับเป็นภารกิจหลักสำคัญอย่างหนึ่ง จึงขอเชิญชวนประชาชนทั่วไป ได้ให้ความสนใจ ช่วยเหลือซื้อดอกป๊อปปี้ เหมือนเช่นทุกปีด้วยเมื่อวันที่ 24 ม.ค. ที่วังช้างอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา นางนันทวรรณ เมฆใหญ่ และนางฉลวย เลขาพันธ์ ฝ่ายประชาสัมพันธ์มูลนิธิสงเคราะห์ครอบครัวทหารผ่านศึกในพระราชูปถัมป์ นำคณะกรรมการและอาสาสมัคร มาทำการขายดอกป๊อปปี้สีแดง ซึ่งเป็นสัญลักษณ์วันทหารผ่านศึก ซึ่งทางวังช้างอยุธยา ได้นำช้างแสนรู้ ใช้งวงหิ้วตะกร้า ช่วยเดินขายดอกป๊อปปี้ เรียกความสนใจจากนักท่องเที่ยวและผู้มาเที่ยวชม พากันเข้าไปอุดหนุนพร้อมถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกันอย่างเนืองแน่น

แหล่งที่มา  :  เดลินิวส์

Source: ช้างกรุงเก่าขายดอกป๊อปปี้หารายได้ช่วยทหารผ่านศึก

จับอดีตนศ.สาวเปิดคลินิกเถื่อนรับดัดฟัน

944051เป็นเจ้าของคลินิกเถื่อนดังกล่าว และเป็นอดีตนักศึกษาสาววิทยาลัยอาชีวะฯ เบื้องต้นรับสารภาพว่า ไม่ได้เรียนจบทางด้านทันตแพทย์ หรือเคยอยู่กับร้านหมอที่ไหนมาก่อน แต่อาศัยเปิดดูจากยูทูป ว่าวิธีการทำเป็นอย่างไร ก่อนลองมาดัดฟันให้เพื่อนๆ แล้วได้ผล จึงประกาศโฆษณาผ่านทางเฟซบุ๊ก แจ้งรับจัดฟันและเปิดห้องรับทำฟันให้วัยรุ่น ในราคาตั้งแต่ 800-1,200 บาท ซึ่งมีวัยรุ่นเข้ามาใช้บริการเป็นจำนวนมากเมื่อเวลา 15.00 น. วันที่ 23 ม.ค. พ.ต.ท.วิชา กันทาสุข รอง ผกก.สภ.เมืองแพร่ พร้อมด้วย นายประเสริฐ ดิตติประภัสน์ เภสัชกรชำนาญการสาธารณสุขจังหวัดแพร่ และตำรวจ สภ.เมืองแพร่ ได้บุกเข้าห้องเช่าไม่มีชื่อเลขที่ 48Or45 ถนนราษฏร์อุทิศ ต.ในเวียงอ.เมือง หลังทราบว่าห้องพักดังกล่าว เปิดเป็นคลินิกรับดัดฟันให้กับกลุ่มวัยรุ่น ในวิทยาลัยอาชีวะและกลุ่มวัยรุ่นทั่วไป แล้วเกิดอาการติดเชื้อที่ปาก โดยพบ นางสาวธารารัตน์ ทับทิมแท้ อายุ 21 ปี

แหล่งที่มา  :  เดลินิวส์

Origin: จับอดีตนศ.สาวเปิดคลินิกเถื่อนรับดัดฟัน

วอนช่วยสองพี่น้องไร้พ่อแม่ดูแล

944019จากการพูดคุยกับ ด.ญ.พิทยาภรณ์ หรือน้องมิ้น เล่าทั้งน้ำตาว่า ทุกวันนี้มีความเป็นอยู่ที่ลำบาก ทุกวันจะทานแต่บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ไข่ไก่ และปลากระป๋องเพียงอย่างเดียว อย่างไรก็ดี ทั้งคู่มี น.ส. วิไลลักษณ์ สามทิศ น้าสาว ซึ่งอยู่บ้านติดกัน คอยช่วยเหลือบ้าง เป็นบางครั้ง แต่น้าสาวเองก็มีภาระที่ต้องเลี้ยงดูลูก 2 คน ทำให้สองพี่น้องต้องดิ้นรน ขอเพื่อนบ้านรับจ้างเก็บน้ำยางและเศษยางขายก่อนไปโรงเรียน และในช่วงวันหยุดเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาน้าสาวได้ขอความช่วยเหลือไปยังหลาย หน่วยงาน เพราะกลัวหลานทั้ง 2 จะไม่ได้เรียนต่อในระดับที่สูงขึ้น แต่ยังอยู่ระหว่างรอคำตอบจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเมื่อวันที่ 23 ม.ค. ชาวบ้าน ต.ปากแจ่ม อ.ห้วยยอด จ.ตรัง ร้องสื่อมวลชนวอนช่วยเหลือ 2 เด็กหญิงชาวอำเภอห้วยยอด คือ ด.ญ.เจนจิรา ไกรเทพ อายุ 14 ปี นร. ชั้น ม.2 รร.ลำภูราเรืองวิทย์ และ ด.ญ พิทยาภรณ์ ไกรเทพ อายุ 9 ปี นร. ชั้น ป.3 รร.วัดปากแจ่ม โดยทั้งคู่เป็นพี่น้องกัน อาศัยอยู่ตามลำพังมานานเกือบ 5 ปี ภายในบ้านเลขที่ 79 หมู่ที่ 4 ต.ปากแจ่ม อ.ห้วยยอด เนื่องจากบิดาเสียชีวิตและมารดาถูกคุมขังอยู่ภายในเรือนจำ จ.ตรัง ทำให้ทั้งสองชีวิตต้องรับจ้างเก็บน้ำยางพารา และเศษยางขายเลี้ยงชีวิต ก่อนไปเรียนหนังสือที่โรงเรียนมีรายได้วันละ 40-50 บาท เพื่อนำมาใช้จ่ายซื้ออาหารและไปโรงเรียนในแต่ละวัน แต่หากช่วงไหนฝนตกเจ้าของสวนไม่ได้กรีดยางเด็กทั้ง 2 คนก็จะขาดรายได้ไปด้วย

แหล่งที่มา  :  เดลินิวส์

Source: วอนช่วยสองพี่น้องไร้พ่อแม่ดูแล

หุ้นสหรัฐฯพุ่งแรง หลังแบงก์ชาติยุโรปประกาศใช้คิวอี

EyWwB5WU57MYnKOuFM8V1UJF7dgWOXpoZ39bZtSA389vNNQrHCYwEsดัชนีหุ้นสหรัฐฯเพิ่มขึ้นหลังจาก ธนาคารกลางยุโรป (อีซีบี) ประกาศจะใช้มาตรการผ่อนคลายเชิงปริมาณ (คิวอี) ซื้อพันธบัตรเดือนละ 6 หมื่นล้านยูโร เริ่มตั้งแต่เดือนมี.ค.นี้ ไปจนถึงสิ้นเดือนก.ย. 2016 หรือจนกว่าตัวเลขเงินเฟ้อจะปรับตัวสูงขึ้นอย่างยั่งยืน

ขณะเดียวกัน หุ้นกลุ่มเทคโนโลยีและกลุ่มธนาคารก็เพิ่มสูงขึ้นมาก โดยได้รับแรงหนุนจากค่าเงินดอลลาร์ที่เพิ่มสูงขึ้น

ดัชนีหุ้นสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นอย่างมากในวันพฤหัสบดี หลังจากธนาคารกลางยุโรป ประกาศใช้มาตรการผ่อนคลายเชิงปริมาณ อัดฉีดเงินกระตุ้นเศรษฐกิจของชาติยูโรโซน

ตลาดหุ้นสหรัฐฯปิดการซื้อขายวันที่ 22 ม.ค. ในแดนบวก โดยดัชนีดาวโจนส์เพิ่มขึ้น 259.7 จุด หรือ 1.48% ปิดที่ 17813.98 จุด ส่วนดัชนีเอสแอนด์พี 500 เพิ่มขึ้น 31.03 จุด หรือ 1.53% ปิดที่ 2063.15 จุด ขณะที่ดัชนีแนสแด็กเพิ่มขึ้น 82.98 จุด หรือ 1.78% ปิดที่ 4750.40 จุด

แหล่งที่มา  :  ไทยรัฐ

Source: หุ้นสหรัฐฯพุ่งแรง หลังแบงก์ชาติยุโรปประกาศใช้คิวอี

เยาวราชบูม"ลอสต์อินไทยแลนด์ 2"พร้อมลุย

EyWwB5WU57MYnKOuFM8V1ZpUtBDLoJM2HnlsBeUW7R5NASLqgwziivนอกจากนั้น กองกิจการภาพยนตร์ทำเรื่องไปยังสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ให้พิจารณามาตรการส่งเสริมกองถ่ายทำจากต่างประเทศ ด้วยการให้สิทธิประโยชน์พิเศษ (อินเซนทีฟ) ด้านการคืนค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นระหว่างการถ่ายทำในประเทศไทยในอัตราร้อยละที่กำหนดไว้ ซึ่งอาจจะอยู่ในระดับไม่เกิน 15-20% เพื่อให้ไทยยังมีจุดแข็งพอสำหรับการแข่งขันกับจุดหมายในอาเซียน ที่ปกติจะมีแหล่งท่องเที่ยวและฉากหลังคล้ายคลึงกัน โดยปัจจุบันมาเลเซีย ที่มีแนวคิดเชิงรุกในการส่งเสริมกองถ่ายต่างประเทศที่สุดในอาเซียนอีกประเทศ ได้ออกมาตรการคืนเงินค่าใช้จ่ายระหว่างถ่ายทำในไทย เช่น ค่าเช่าสถานที่ อุปกรณ์ถ่ายทำ ที่พัก ฯลฯ ในอัตราราว 20% อยู่แล้ว

ว่าที่ร้อยตรีอานุภาพกล่าวด้วยว่า ระหว่างวันที่ 4-12 ก.พ. กรมการท่องเที่ยวได้ทุ่มงบกว่า 30 ล้านบาท จัดงานเทศกาลภาพยนตร์ต่างประเทศที่ถ่ายทำในประเทศไทย ครั้งที่ 3 เพื่อประชาสัมพันธ์และนำผู้จัดทำหนังจากทั่วโลกมาเข้าในเมืองไทย ซึ่งในปีนี้จะชูแหล่งท่องเที่ยว 12 เมืองต้องห้าม...พลาดเป็นจุดหมายหลัก ควบคู่ไปกับการแสดงภาพโลเกชั่นของไทยที่เคยปรากฏอยู่ในภาพยนตร์นานาชาติที่มีชื่อเสียงอื่นๆ และได้จัดให้มีการแข่งขันภาพยนตร์สั้น 36 ทีมนักศึกษาจากทั่วโลก โดยให้เดินทางไปถ่ายทำที่ 12 เมืองต้องห้าม...พลาด พร้อมกับให้นักศึกษาด้านภาพยนตร์ของไทยเข้าร่วมสังเกตการณ์ในทุกทีม เพื่อสร้างเครือข่ายให้เกิดการติดต่อเชื่อมโยงระหว่างทีมงานไทยและต่างชาติในอนาคต

ว่าที่ร้อยตรีอานุภาพ เกษรสุวรรณ์ อธิบดีกรมการท่องเที่ยว เปิดเผยว่า ขณะนี้ผู้สร้างภาพยนตร์จากจีน เรื่อง ลอสต์ อิน ไทยแลนด์ ภาคแรกที่ จ.เชียงใหม่ ได้เตรียมสร้างภาพยนตร์ลอสต์ อินไทยแลนด์ ภาค 2 ภายหลังจากที่เขียนบทภาพยนตร์เสร็จสิ้นแล้ว และพร้อมใช้ย่านเยาวราชหรือไชน่าทาวน์เป็นสถานที่หลักในการถ่ายทำ โดยกรมการท่องเที่ยวจะร่วมมือกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ในการประสานงานอำนวยความสะดวกในการถ่ายทำ ทั้งในเรื่องการติดต่อสถานที่ และติดต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อจูงใจให้ทีมผู้สร้างภาพยนตร์หันมาใช้สถานที่ถ่ายทำในไทยให้มากขึ้น จากนั้นเมื่อหนังประสบความสำเร็จ จะเกิดเป็นกระแสตามรอยภาพยนตร์และทำให้นักท่องเที่ยวจีนเดินทางมาไทย เหมือนเช่นในภาคแรกที่ประสบความสำเร็จจนนักท่องเที่ยวชาวจีนแห่มาเที่ยวไทยจำนวนมาก

“ขณะนี้ทีมงานได้นำบทภาพยนตร์ไปปรับแก้ไขตามที่คณะกรรมการกองฯ ได้นำเสนอไป และคาดว่าจะเริ่มเปิดกล้องถ่ายทำได้ภายใน มี.ค.-เม.ย.นี้ และออกฉายได้ภายในช่วงปลายปี”

แหล่งที่มา  :  ไทยรัฐ

Source: เยาวราชบูม"ลอสต์อินไทยแลนด์ 2"พร้อมลุย

อีตั้นรุกฆาตตลาดรถหรู

EyWwB5WU57MYnKOuFM8V1Zop8vRrjRlWExR5AAnl1uo7TbMbTRGMACนางอัจฉรีย์กล่าวว่า ในปีนี้บริษัทมีแผนจะนำสินค้าเข้ามาเปิดตัวอย่างต่อเนื่องและยังคงเน้นในเรื่องของการบริการหลังการขาย, กิจกรรมตอบแทนลูกค้า และกิจกรรมเพื่อสังคม (ซีเอสอาร์) เพื่อคืนกำไรสู่สังคม สำหรับในปีที่ผ่านมาตลาดรถยนต์นำเข้าโดยรวมไม่ได้เติบโตดังที่คาด เนื่องจากประสบปัญหาในเรื่องของภาษีรถยนต์นำเข้าส่งผลกระทบต่อการส่งมอบรถแก่ลูกค้า ในปีนี้อีตั้น อิมปอร์ท จึงมุ่งเน้นการทำการตลาดตั้งแต่ต้นปี เพื่อหวังกระตุ้นยอดขายและการนำเข้าสินค้าใหม่ ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่ดี เนื่องจากแนวโน้มที่ดีขึ้นในทุกๆด้านเราจึงได้ปรับแผนการตลาดและการขายพร้อมพัฒนาในเรื่องของแคมเปญส่งเสริมการขายให้ดียิ่งขึ้น.

นางอัจฉรีย์ ตันติยันกุล ผู้อำนวยการฝ่ายขายและการตลาด อีตั้น อิมปอร์ท หนึ่งในผู้นำธุรกิจนำเข้ารถยนต์อิสระ ซึ่งปัจจุบันมี 5 สาขา คือ สำนักงานใหญ่ศรีนครินทร์, สาขารัชดา, สาขาสาทร, สาขาเชียงใหม่ และสาขาขอนแก่น เปิดเผยว่า ในปีนี้อีตั้น อิมปอร์ท ตั้งใจรุกหนัก เพราะมองว่าแนวโน้มภาวะเศรษฐกิจไทยในปีนี้มีแนวโน้มสดใส ทำให้กำลังซื้อรถยนต์จะมีความคึกคักกว่าปีที่ผ่านมา ขณะเดียวกัน ปีนี้ยังจะมีรถพรีเมียมรุ่นใหม่ๆจากหลากหลายแบรนด์มาเปิดตลาดอย่างต่อเนื่อง

“ประเดิมด้วยการเริ่มต้นเทศกาลต้อนรับปีใหม่ อีตั้น อิมปอร์ทจึงได้จัดแคมเปญ “อีตั้น 2015 ฉลองเทศกาลปีใหม่” ด้วยการเปิดตัวพร้อมรับจองรถรุ่นใหม่พร้อมกันถึง 3 รุ่น คือ อัลพาร์ดใหม่, เอสไควร์ใหม่ และ อาร์ซี 300 เอช เอฟสปอร์ต และมอบของขวัญมูลค่ากว่า 50,000 บาท พร้อม รวมทั้งกิจกรรมการตลาด ออกโรดโชว์อย่างต่อเนื่อง อย่างเช่น ระหว่างวันที่ 20-26 ม.ค.นี้ อีตั้น อิมปอร์ท จะนำรถรุ่นใหม่ๆไปโชว์ที่เซ็นทรัลศาลายา ณ ลานบริเวณชั้น G พร้อมมอบโปรโมชั่นพิเศษ เช่น รับทันทีเคลือบแก้วมาตรฐานคุณภาพสูง เคลือบทั้งตัวรถยนต์ กระจกบังลมหน้า และล้อแม็ก ซึ่งเป็นการดูแลทั้งคัน”

แหล่งที่มา  :  เดลินิวส์

Source: อีตั้นรุกฆาตตลาดรถหรู

กษัตริย์ซาอุดิอาระเบียเสด็จสวรรคต

943522สมเด็จพระราชาธิบดีอับดุลเลาะห์ บิน อับเดลอาซิส ประสูติเมื่อวันที่ 1 ส.ค. 2467 ที่กรุงริยาด เสด็จขึ้นครองราชย์เมื่อวันที่ 1 ส.ค. 2548 อย่างไรก็ตาม ในระยะหลังพระองค์ทรงมีพระอาการประชวรเรื้อรังที่เกี่ยวข้องกับพระปัปผาสะ ส่งผลให้คณะแพทย์ต้องถวายการรักษาด้วยการสวมท่อเพื่อช่วยในการหายพระทัย

ทั้ง นี้ ตลอดรัชสมัยของสมเด็จพระราชาธิบดีอับดุลเลาะห์ ซาอุดิอาระเบียได้รับการปฏิรูปในหลายด้าน ขณะที่ในด้านการเมืองมีการเพิ่มความร่วมมือกับสหรัฐในการปราบรามกลุ่มอัล-กอ อิดะห์และแนวร่วมอย่างแข็งขัน จึงกลายเป็นประเทศพันธมิตรสำคัญที่สุดในตะวันออกกลางสำหรับรัฐบาลวอชิงตัน นอกเหนือจากการมีบทบาทบทเวทีโลกในฐานะผู้ผลิตและส่งออกน้ำมันรายใหญ่ นักวิเคราะห์จึงมองว่า การเปลี่ยนผ่านของราชวงศ์ซาอุดในครั้งนี้จะมีผลทางการเมืองต่อสหรัฐอย่างแน่ นอน

สำนักข่าวต่างประเทศรายงานจากกรุงริยาด ประเทศซาอุดิอาระเบีย เมื่อวันที่ 23 ม.ค. ว่า สำนักพระราชวังซาอุดิอาระเบียออกแถลงการณ์เรื่อง สมเด็จพระราชาธิบดีดับดุลเลาะห์ เสด็จสวรรคตที่โรงพยาบาลคิง อับดุลลาซิซ เมดิคัล ซิตี้ ในกรุงริยาด เมื่อเวลา 01.00 น. ตามเวลาท้องถิ่นของวันนี้ ( 05.00 น. ตามเวลาในประเทศไทย ) สถานที่ซึ่งพระองค์เสด็จฯมาประทับรักษาพระอาการพระปัปผาสะบวม ( ปอดบวม ) ตั้งแต่ช่วงต้นเดือนนี้เป็นต้นมา สิริรวมพระชนมพรรษา 90 พรรษา

หลัง จากนี้ เจ้าชาย ซัลมาน บิน อับดุล อาซิซ อัล-ซาอุด พระอนุชาต่างพระราชมารดาของพระองค์ ซึ่งทรงมีพระชนมายุ 79 พรรษา จะทรงเสด็จฯขึ้นสืบทอดราชบัลลังก์แห่งราชวงศ์ซาอุดต่อไปในฐานะทรงเป็นมกุฎ ราชกุมาร ปัจจุบันเจ้าชายซัลมานทรงดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการกรุงริยาด และทรงดำรงตำแหน่งรมว.กระทรวงกลาโหมมาตั้งแต่ปี 2555

แหล่งที่มา  :  เดลินิวส์

Source: กษัตริย์ซาอุดิอาระเบียเสด็จสวรรคต

สหรัฐอพยพนักการทูตออกจากเยเมน

943530ทั้งนี้ ซากีปฏิเสธเผยจำนวนเจ้าหน้าที่การทูตซึ่งได้รับการอพยพ แต่เพียงกล่าวแสดงความหวังให้ทุกขั้วการเมืองในเยเมนเร่งหาทางยุติความขัด แย้งโดยเร็วผ่านการเจรจาอย่างสันติ ขณะที่มีรายงานเรือรบสะเทินน้ำสะเทินบก 2 ลำของกองทัพสหรัฐ มาจอดรออยู่บริเวณนอกชายฝั่งของเยเมนแล้ว

ท่าทีล่าสุดของรัฐบาลสหรัฐต่อวิกฤติการเมืองในเยเมนมีขึ้นเพียงไม่กี่ ชั่วโมง หลังประธานาธิบดีอับดราบูห์ มานซูร์ ฮาดี ซึ่งวอชิงตันให้การสนับสนุน ประกาศลาออกจากตำแหน่งผู้นำเยเมน เพื่อปูทางสู่การยุติภาวะสุญญากาศทางการเมืองที่ยืดเยื้อมาตั้งแต่เดือนก.ย. ปีที่แล้ว จากความขัดแย้งระหว่างรัฐบาลชาวสุหนี่ กับกลุ่มกบฏฮูตีในประเด็นการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ส่งผลให้กลุ่มนักรบซึ่งเป็นชาวชีอะห์ลุกฮือเข้ายึดครองสถานที่สำคัญหลายแห่ง ในเมืองหลวงตั้งแต่สุดสัปดาห์ที่แล้วสำนักข่าวต่างประเทศรายงานจากกรุงวอชิงตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อวันที่ 22 ม.ค. ว่าน.ส.เจน ซากี โฆษกหญิงกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐ แถลงเรื่องการทยอยลดจำนวนเจ้าหน้าที่ประจำสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐในกรุงซานา เมืองหลวงของเยเมน สืบเนื่องจากสถานการณ์รุนแรงทางการเมือง อย่างไรก็ตาม สถานเอกอัครราชทูตยังคงเปิดให้บริการตามวันและเวลาทำการปกติ โดยจะมีการจัดสรรและหมุนเวียนเจ้าหน้าที่ที่ยังเหลืออยู่ Inตามสถานการณ์In

แหล่งที่มา  :  เดลินิวส์

Source: สหรัฐอพยพนักการทูตออกจากเยเมน

วันพุธที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2558

บีบคั้นหัวใจ 2 นักไต่เชือกสุดเจ๋ง เดินข้ามน้ำตกใหญ่สุดในโลก

EyWwB5WU57MYnKOuFM8VxXorWwXlO8uxJx8IzaQOBjLURjIQtSJJvpนายลูคัส หนุ่มนักเดินไต่เชือกชาวเยอรมนี ซึ่งตกเชือก 3 ครั้งกว่าจะเดินข้ามสำเร็จ ด้วยเวลา 10 นาที เล่าว่า ส่ิงที่ยากที่สุดในการเดินไต่เชือกข้ามน้ำตก วิคตอเรีย ก็คือละอองน้ำจากน้ำตกที่พัดปะทะหน้าตลอดเวลา อย่างไรก็ตาม สำหรับความรู้สึกของเขาที่สามารถเดินไต่เชือกข้ามน้ำตกวิคตอเรียสำเร็จนั้น มันเป็นความรู้สึกที่วิเศษมากนายรีนฮาร์ด เคล็นดอล หนุ่มออสเตรีย วัย 34 และนายพอล ลูคัส หนุ่มเยอรมนี วัย 26 เป็นสองนักไต่เชือกที่ประสบความสำเร็จในการเดินไต่เชือกข้ามน้ำตกวิคตอเรียได้สำเร็จเป็นคณะแรก โดยนักไต่เชือกทั้งสองซึ่งมีอุปกรณ์ ‘เซฟตี้’ แบกไว้บนหลัง ต้องเจอกับอุปสรรคสำคัญ ทั้งละอองน้ำและกระแสลมแรง พัดมาปะทะใบหน้าตลอดช่วงเวลาเดินไต่เชือกข้ามน้ำตก ที่มีระยะทางยาว 91 เมตร และสูงจากพื้นดิน 100 เมตร อีกทั้งนักไต่เชือกทั้ง 2 ต้องตกลงมาจากเชือกหลายครั้ง แต่สามารถโหนตัวกลับขึ้นไปเดินบนเชือกใหม่กว่าจะเดินข้ามสำเร็จ

ระทึกสุดๆ..2 นักไต่เชือกชาวออสเตรียและเยอรมนี เสี่ยงตาย เดินไต่เชือกข้ามน้ำตกใหญ่ที่สุดในโลก ‘วิคตอเรีย’ ท่ามกลางความหวาดเสียวลุ้นระทึก จน ‘เจ้าตัว’ ออกปาก เดินไต่เชือกครั้งนี้เป็นงานยากสุดหิน แต่ก็ทำให้มีความรู้สึกวิเศษมาก เมื่อพบกับความสำเร็จ

เดอะ มิร์เรอร์ ออนไลน์ รายงานความเก่งกาจยอดเยี่ยมสุดๆ ของ 2 นักไต่เชือกชาวออสเตรีย และเยอรมนี ที่สามารถเดินไต่เชือก เสี่ยงตาย ข้ามน้ำตกวิคตอเรีย ซึ่งเป็นน้ำตกที่กว้างใหญ่ที่สุดในโลก อยู่บริเวณชายแดนของประเทศซิมบับเวและแซมเบีย ในทวีปแอฟริกาใต้ ได้สำเร็จ ท่ามกลางความหวาดเสียวลุ้นระทึกของบรรดาผู้คนที่เฝ้าติดตามดูการไต่เชือกครั้งนี้อย่างมาก

แหล่งที่มา  :  ไทยรัฐ

Source: บีบคั้นหัวใจ 2 นักไต่เชือกสุดเจ๋ง เดินข้ามน้ำตกใหญ่สุดในโลก

เวลาใกล้หมด รบ.ญี่ปุ่น เร่งช่วย 2 ตัวประกัน ‘ไอซิส’ ขีดเส้นตายก่อนเที่ยงพรุ่งนี้

EyWwB5WU57MYnKOuFM8UsFb07JaM3zFRsERDzEmxlA6t0t2ARXxqKNนายซูงะ กล่าวด้วยว่า รัฐบาลญี่ปุ่นกำลังพยายามที่จะช่วยชีวิตตัวประกันทั้ง 2 คน โดยรัฐบาลจะทำอย่างเต็มที่เพื่อติดต่อกับกลุ่มไอซิส ผ่านทางคนกลาง หรือ ‘คนที่ 3’ เพื่อให้ช่วยเจรจากับกลุ่มไอซิสให้ปล่อยตัว นายโกโตะ และนายยูคาว่า ไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลของชาติอื่น หรือกลุ่มชนเผ่าท้องถิ่นในอิรักและซีเรีย โดยซีเอ็นเอ็นรายงานว่า นายซูงะไม่ได้พูดถึงกรณีที่ว่ารัฐบาลนายกรัฐมนตรีชินโสะ อาเบะ จะยอมจ่ายเงินค่าไถ่หรือไม่ เพื่อแลกเปลี่ยนกับชีวิตของตัวประกันชาวญี่ปุ่นทั้ง 2 คน ซึ่งถูกกลุ่มไอซิสจับตัวไปตั้งแต่หลายเดือนก่อน

เมื่อวันที่ 22 ม.ค. สำนักข่าวซีเอ็นเอ็น เกาะติดเหตุการณ์ระทึก กลุ่มติดอาวุธรัฐอิสลาม หรือ ไอซิส ขู่เรียกเงินค่าไถ่ชีวิต 2 ตัวประกันชาวญี่ปุ่น จำนวน 200 ล้านดอลลาร์ หรือประมาณ 6,400 ล้านบาท และให้เวลาแค่เพียง 72 ชม.เท่านั้น ว่า ขณะนี้ เจ้าหน้าที่รัฐบาลญี่ปุ่นกำลังทำงานแข่งกับเวลาเพื่อช่วยชีวิต 2 ตัวประกัน โดยต้องการเจรจากับกลุ่มไอซิส เพียงแต่คำถามในขณะนี้คือ จะสามารถต่อสายตรงถึงกลุ่มติดอาวุธสุดโหดนี้ได้ทันเวลาหรือไม่?

สื่อยักษ์ใหญ่ของสหรัฐฯ ชี้ว่า เข็มนาฬิกาเดินไปอย่างต่อเนื่อง เวลากำลังจะหมดลงแล้ว หลังจากกลุ่มไอซิสเผยแพร่วิดีโอขู่ฆ่าตัวประกันชาวญี่ปุ่นทั้ง 2 คน คือ นายเคนจิ โกโตะ และนายฮารุนะ ยูคาว่า ตั้งแต่วันอังคารที่ 20 ม.ค. โดย นายโยชิฮิเดะ ซูงะ หัวหน้าเลขาธิการคณะรัฐบาลญี่ปุ่นกล่าวเมื่อวันพุธที่ผ่านมา (21 ม.ค.) ว่า เวลาเส้นตายของรัฐบาลจะมาถึงในเวลาประมาณ 02.50 น. ของวันที่ 23 ม.ค. ตามเวลามาตรฐานสากล  ซึ่งตรงกับเวลา 12.50 น. ของวันเดียวกัน ตามเวลาในญี่ปุ่น (หรือเวลา 10.50 น. ตามเวลาในประเทศไทย)

แหล่งที่มา  :  ไทยรัฐ

Source: เวลาใกล้หมด รบ.ญี่ปุ่น เร่งช่วย 2 ตัวประกัน ‘ไอซิส’ ขีดเส้นตายก่อนเที่ยงพรุ่งนี้

น้องคนเล็กไล่ฟันพี่สาวถูกพี่ชายแทงโคม่า

942586สอบสวนเบื้องต้นนายป้อให้การว่า ก่อนเกิดเหตุหลังจากตนกลับมาจากทำงานในไร่มัน นางเจียว ล้อมกระโทก น้องสาวคนกลางวิ่งหน้าตาตื่นมาขอความช่วยเหลือ พร้อมกับร้องบอกว่าถูกนายอนุชาน้องคนเล็กใช้อาวุธมีไล่ฟัน เนื่องจากไม่พอใจที่ขอเงินแล้วไม่ให้ ตนจึงพยายามเข้าขัดขวาง จึงถูกนายอนุชาใช้ไม้ฟาดศีรษะจนแตก ด้วยความโมโหจึงเข้ากอดปล้ำต่อสู้กับนายอนุชา สุดท้ายเลยชักมีดพกแทงเข้าที่ชายโครงน้องชายจนบาดเจ็บสาหัสดังกล่าว เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงควบคุมตัวไปทำการสอบสวนเพิ่มเติม ก่อนจะดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปเมื่อเวลา 15.30 น. วันที่ 21 ม.ค. พ.ต.ท.ชีวิน กสิกรรม สวส. สภ.ครบุรี จ.นครราชสีมา รับแจ้งเหตุทะเลาะวิวาทและแทงกัน ภายในหมู่บ้านเฉลียง หมู่ 1 ต.เฉลียง มีผู้บาดเจ็บสาหัส ไปตรวจสอบพร้อมชุดสืบสวน และเจ้าแหน้าที่กู้ภัยฮุก31 ประจำจุดอำเภอครบุรี ที่เกิดเหตุเป็นบ้านปูนชั้นเดียว เลขที่ 108 หมู่ 4 ต.เฉลียง พบผู้บาดเจ็บทราบชื่อต่อมาคือ นายอนุชา ล้อมกระโทก อายุ 48 ปี มีบาดแผลถูกแทงด้วยของมีคมเข้าที่ชายโครงซ้าย นอนหายในรวยรินจมกองเลือด เจ้าหน้าที่กู้ภัยจึงเร่งทำการปฐมร่างกายเป็นการด่วนก่อนนำตัวส่ง รพ.ครบุรี สอบสวนทราบว่าผู้ก่อเหตุคือนายป้อ ล้อมกระโทก อายุ 65 ปี เจ้าของบ้าน พี่ชายของนายอนุชา ซึ่งถูกตีเข้าที่ศีรษะได้รับบาดเจ็บ ถูกนำส่งรพ.ส่งเสริมสุขภาพตำบลเฉลียงเจ้าหน้าที่จึงเดินทางไปขออายัดตัวไว้ ดำเนินคดี

แหล่งที่มา  :  เดลินิวส์

Source: น้องคนเล็กไล่ฟันพี่สาวถูกพี่ชายแทงโคม่า

เผยหญิงไทยติดเชื้อเอชพีวีสูง

942579น.พ.ณัฐวุฒิ ยังกล่าวต่อว่า การตรวจคัดครองมะเร็งปากมดลูกมีวิธีการ 3 แบบ 1.การตรวจแพปสเมียร์ (Pap smear) เป็นการตรวจหาการเปลี่ยนแปลงของเซลล์ในปากมดลูก เพื่อตรวจจับรอยโรคก่อนมะเร็ง แต่ไม่ใช่การตรวจหาเชื้อไวรัสเอชพีวี 2.วีไอเอ(VIA) 3.การตรวจเอชพีวี ดีเอ็นเอ (HPV Genetics) ซึ่งเป็นการตรวจภายใน โดยนำน้ำส้มสายชูไปป้ายที่ปากมดลูก เพื่อตรวจจับเชื้อเอชพีวีสายพันธุ์ความเสี่ยงสูง อีกทั้งยังสามารถระบุและแยกชนิดการติดเชื้อเอชพีวีสายพันธุ์ 16 และ 18 จึงเป็นวิธีในการตรวจรอยโรคก่อนมะเร็งได้ดีที่สุด

"การ ใช้วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูกตามประกาศของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) อนุมัติให้ฉีดเพียงเด็กผู้หญิตั้งแต่ 9 ขวบขึ้นไป ส่วนเด็กผู้ชายกำลังเร่งผลักดัน นอกจากนี้ผู้หญิงอายุตั้งแต่ 25 ปีขึ้นไป ควรเข้ารับการตรวจรอยโรคก่อนมะเร็งในทุก 1 ปี หากตรวจไม่พบเชื้อ สามารถเว้นระยะการตรวจคัดกรองได้ 3 ปี ซึ่งส่วนใหญ่การติดเชื้อเอชพีวีมีปัจจัยมาจากการมีเพศสัมพันธ์ โดยเฉพาะการเปลี่ยนคู่นอนบ่อยครั้ง

เมื่อวันที่ 21 ม.ค.ที่รร.เชอราตัน แกรนด์ สุขุมวิท น.พ.ณัฐวุฒิ กันตถาวร แพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขสูติ-นรีเวช ด้านมะเร็งนรีเวช โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ แถลงข่าว “เอชพีวี (HPV) ไวรัสร้ายที่ผู้หญิงต้องรู้” เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับเชื้อไวรัสเอชพีวี ซึ่งเป็นสาเหตุหลักของโรคมะเร็งปากมดลูก แนะนำการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกให้มากขึ้นด้วยการตรวจเอชพีวี ดีเอนเอ (HPV Genetics) น.พ.ณัฐวุฒิ กล่าวว่า แม้ปัจจุบันมะเร็งปากมดลูก จะป้องกันและรักษาได้ แต่ยังพบมากเป็นอันดับ 3 ของผู้หญิงทั่วโลก เฉลี่ยปีละกว่า 5 แสนราย ผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่เป็นชาวเอเชียโดยผู้หญิงไทยติดเป็นอันดับ 2 ของโลก และพบผู้ป่วยใหม่ปีละกว่า 8,000 ราย โดยเชื้อเอชพีพีสามารถฝังอยู่ในร่างกายได้นานถึง 10 ปี หรือกว่านั้นโดยไม่แสดงอาการใดๆ และจากสถิติพบว่า ผู้หญิงที่เคยมีเพศสัมพันธ์ 4 ใน 5 คน ติดเชื้อไวรัสเอชพีวีช่วงใดช่วงหนึ่งของชีวิตอย่างไม่รู้ตัว

"มะเร็ง ปากมดลูก 99Percentage เกิดจากสาเหตุเชื้อไวรัรัสเอชพีวี หรือ Man Papilloma Virus (HPV) โดยผู้ที่ติดเชื้อในระยะแรกจะไม่แสดงอาการใดๆ แต่หากร่างกายเริ่มแสดงอาการผิดปกติออกมา นั่นหมายถึงว่ามะเร็งเริ่มเข้าระยะลุกลามแล้ว ทำให้การรักษาทำได้ยากขึ้น ดังนั้นการตรวจพบการติดเชื้อไวรัสเอชพีวีตั้งแต่เนิ่นๆ จึงมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง เชื้อไวรัสเอชพีวีมีมากกว่าร้อยสายพันธุ์ แต่มีอยู่ 14 สายพันธุ์ ที่มีความเสี่ยงสูง ซึ่งสายพันธุ์ที่ 16 และ 18 พบได้ในผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูกถึงร้อยละ 70" น.พ.ณัฐวุฒิ กล่าว

แหล่งที่มา  :  เดลินิวส์

Origin: เผยหญิงไทยติดเชื้อเอชพีวีสูง

วันอังคารที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2558

ญี่ปุ่นเรียกร้องไอเอสปล่อยตัวประกัน

941358ถ้อยแถลงของอาเบะมีขึ้นในวันเดียวกับที่กลุ่มไอเอสเผยแพร่วีดีโอคลิปผ่านเว็บไซต์ของนักรบจีฮัดให้เวลารัฐบาลญี่ปุ่นเป็นเวลา 72 ชั่วโมง  ในการจ่ายเงิน 200 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ( ราว 6,600 ล้านบาท ) แลกกับชีวิตของโกโตและยูกาวา พร้อมทั้งยืนยันจะสังหารตัวประกันทั้งคู่ทันที หากไม่ได้รับเงินภายในกำหนด โดยยูกาวาซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ของบริษัททหารเอกชน และถูกลักพาตัวไปในซีเรีย เคยปรากฏตัวในวีดีโอคลิปของกลุ่มไอเอสเมื่อเดือนส.ค. ปีที่แล้ว ส่วนโกโตเป็นผู้สื่อข่าวอิสระคอยรายงานข่าวเกี่ยวกับซีเรียผ่านสำนักข่าวหลายแห่งในญี่ปุ่น รวมถึงสถานีโทรทัศน์เอ็นเอชเค

ทั้งนี้ นักรบชุดดำที่อาจเป็นคนเดียวกับ "จอห์น" ซึ่งปรากฏตัวในวีดีโอคลิปการสังหารผู้สื่อข่าวและเจ้าหน้าที่บรรเทาทุกข์ชาวตะวันตกหลายคนก่อนหน้านี้ กล่าวประณามรัฐบาลญี่ปุ่นด้วยว่า เป็นฝ่ายเลือกเดินบนเส้นทางของ "สงครามศาสนา"  หลังอาเบะกล่าวระหว่างเยือนอียิปต์เมื่อสัปดาห์ที่แล้วด้วยว่า ตะวันออกกลางจะได้รับความเสียหายมหาศาล หากปล่อยให้ภัยจากกลุ่มก่อการร้ายมาเยือนสำนักข่าวต่างประเทศรายงานจากกรุงเยรูซาเล็ม ประเทศอิสราเอล เมื่อวันที่ 20 ม.ค. ว่านายกรัฐมนตรีชินโซ อาเบะ ผู้นำญี่ปุ่น แถลงระหว่างเยือนกรุงเยูซาเล็ม เรียกร้องให้กลุ่มหัวรุนแรงไอเอสปล่อยตัวประกันชาวญี่ปุ่น 2 คนที่อยู่ในวีดีโอคลิปทันที คือนายเคนจิ โกโต โจโก และนายฮารูนะ ยูกาวา โดยประณามเป็นการกระทำที่ป่าเถื่อน แต่ประชาคมโลกจะไม่ยอมอ่อนข้อให้กับผู้ก่อการร้ายอย่างแน่นอน อาเบะยืนยันด้วยว่า เงินบริจาค 2,500 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ( ราว 82,500 ล้านบาท ) ที่มอบให้เพื่อช่วยเหลือกลุ่มประเทศตะวันออกกลางนั้น ในจำนวนนี้ 200 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ( ราว 6,600 ล้านบาท ) จะยังคงเข้าโครงการต่อต้านกลุ่มไอเอสดังเดิม

แหล่งที่มา  :  เดลินิวส์

Source: ญี่ปุ่นเรียกร้องไอเอสปล่อยตัวประกัน

จีนเฮปรับขึ้นเงินเดือนผู้นำ-ข้าราชการ

941417อย่างไรก็ตามการเพิ่มจำนวนเจ้าหน้าที่ทำให้ต้องยกเลิกเงินชดเชยจำนวนน้อย แต่การปรับเงินเดือนขึ้นเป็นส่วนหนึ่งของเงินชดเชยรายเดือนของข้าราชการพลเรือน ทั้งนี้งานบริการสังคมในจีนถือเป็นงานมีเกียรติและมีผลประโยชน์ เพราะมีโอกาสได้รับสินบนและการทุจริตในรูปแบบอื่นๆ

นับตั้งแต่ขึ้นดำรงตำแหน่งหัวหน้าพรรคคอมมิวนิสต์เมื่อเดือนพ.ย.ปี2555และก้าวขึ้นเป็นประธานาธิบดีในเดือนมี.ค.ปี2556 ประธานาธิบดีสีเป็นหัวหอกในการปราบปรามการทุจริตภายในพรรคและรัฐบาล แต่เมื่อปี 2557สำนักข่าวซินหัวรายงานว่า ประธานาธิบดีสีและเหล่าผู้นำระดับสูงของจีนตัดสินใจตัดลดเงินเดือนของตัวเองและควบคุมบัญชีใช้จ่าย ส่วนคณะผู้บริหารของรัฐวิสาหกิจลดเงินเดือนร้อยละ30 และจะไม่รับเงินเดือนที่มากกว่าเงินเดือนเฉลี่ยของพนักงานถึง8เท่า  สำนักข่าวต่างประเทศรายงานจากกรุงปักกิ่งประเทศจีน เมื่อวันที่ 20ม.ค.ว่า หนังสือพิมพ์ไชนา เดลี ฉบับวันอังคารรายงานอ้างคำประกาศของกระทรวงทรัพยากรมนุษย์และความมั่นคงทางสังคมของจีนที่ระบุว่า ฐานเงินเดือนของประธานาธิบดีสี จะปรับขึ้นจาก 7,020หยวน เป็น 11,385หยวน หรือประมาณ 61,592บาท ขณะที่ ข้าราชการพลเรือนระดับล่างที่มีฐานเงินเดือนต่ำสุด ได้ปรับเพิ่มขึ้นกว่าเท่าตัวเป็น1,320 หยวน หรือราว 7,141 บาท

แหล่งที่มา  :  เดลินิวส์

 

Source: จีนเฮปรับขึ้นเงินเดือนผู้นำ-ข้าราชการ

ครม.ไฟเขียวคุมสินค้า-บริการ41รายการ

941402หมวดสินค้าอุปโภคบริโภคในประจำวัน คือ ผงซักฟอก ผ้าอนามัย กระดาษชำระ กระดาษเช็ดหน้า ,หมวดปัจจัยทางการเกษตร คือ ปุ๋ย ยาป้องกัน หรือกำจัดศัตรูพืชหรือโรคพืช หัวอาหารสัตว์ อาหารสัตว์ เครื่องสูบน้ำ รถไถนา รถเกี่ยวข้าว ,หมวดวัสดุก่อสร้าง คือ ปูนซีเมนต์ เหล็กเส้น เหล็กโครงสร้างรูปพรรณ เหล็กแผ่น สายไฟฟ้า ท่อพีวีซี ,หมวดขนส่ง คือ แบตเตอรี่รถยนต์ ยางรถจักรยานยนต์ ยางรถยนต์ รถจักรยานยนต์ รถยนต์นั่ง รถยนต์บรรทุก ,หมวดปิโตรเลียม คือ ก๊าซปิโตรเลียมเหลว น้ำมันเชื้อเพลิง เม็ดพลาสติก ,หมวดยารักษาโรค คือ ยารักษาโรค แลพอื่นๆ คือ เครื่องแบบนักเรียน ส่วนบริการ มี 3 รายการ คือ การให้สิทธิในการเผยแพร่งานสิขสิทธิ์เพลงเพื่อการค้า บริการรับฝากสินค้าหรือบริการให้เช่าสถานที่เก็บสินค้า บริการทางการเกษตร

รายงาน ข่าว กล่าวว่า ในการกำหนดสินค้าควบคุมครั้งนี้ กระทรวงพาณิชย์ ยังได้เสนอให้ควบคุมสบู่ และแชมพู ด้วย แต่ที่ประชุมเห็นว่า สินค้าทั้งสอง ประเภท มีการแข่งขันในตลาดอยู่แล้ว และมีราคาที่เหมาะสม จึงไม่จำเป็นต้องเสนอมาเป็นสินค้าควบคุม

ร.อ.ยงยุทธ มัยลาภ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ปิดเผยว่า ที่ประชุมครม.ได้เห็นชอบกำหนดสินค้า หรือบริการควบคุมปี 58 แยกเป็นสินค้า 38 รายการ และบริการ 3 รายการ ที่จำเป็นใช้ในชีวิตประจำวันประชาชน เริ่มตั้งแต่วันที่ 27 ม.ค.นี้ โดยยกเลิกสินค้าควบคุมเดิม 3 รายการ คือ เครื่องวัดความชื้นข้าว ,เครื่องตรวจสอบคุณภาพข้าว และเครื่องชั่งวัดอัตราส่วนร้อยละของแป้งในหัวมัน เพราะไม่มีความจำเป็นแล้ว ส่วนที่เหลือให้คงรายการเดิมไว้ พร้อมกับเพิ่มรายการสินค้าควบคุมใหม่ คือ ท่อพีวีซี เพราะเป็นสินค้าที่ใช้ในการก่อสร้างและเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในพื้นที่การเกษตร

ทั้ง นี้สินค้าและบริการควบคุมทั้ง 41 รายการ คือ หมวดอาหาร ได้แก่ กระเทียม ข้าวเปลือก ข้าวสาร ข้าวโพด มันสำปะหลังและผลิตภัณฑ์ ไข่ไก่ สุกรและเนื้อสุกร น้ำตาลทราย น้ำมัน และไขมันที่ได้จากพืชหรือสัตว์ทั้งที่บริโภคได้หรือไม่ได้ ครีมเทียมนมข้นหวาน นมข้น นมคืนรูป นมแปลงไขมัน นมผล นมสด แป้งสารี อาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท อาหารกึ่งสำเร็จรูปบรรจุภาชนะผนึก และผลปาล์มน้ำมัน

แหล่งที่มา  :   เดลินิวส์

Source: ครม.ไฟเขียวคุมสินค้า-บริการ41รายการ

ชง“ประจิน”ยึดใบอนุญาตบิสซิเนสแอร์

941424นายสมชาย กล่าวถึงแนวทางการเพิ่มมาตรการกำกับดูแลธุรกิจการบินให้มีประสิทธิภาพว่า กรมอยู่ระหว่างจัดทำร่างหลักเกณฑ์ใหม่เกี่ยวกับการกำกับดูแลธุรกิจการบิน เบื้องต้นคาดจะนำร่างไปเปิดรับฟังความคิดเห็นจากส่วนที่เกี่ยวข้องเป็นครั้ง สุดท้ายได้ในช่วงปลายเดือนก.พ.จากนั้นจะเสนอให้รมว.คมนาคมลงนามเพื่อประกาศ บังคับใช้ต่อไป

สำหรับร่างหลักเกณฑ์เบื้องต้นที่จะมีการแก้ไขและปรับ ปรุง เช่น เตรียมกำหนดให้สายการบินเส้นทางประจำจะต้องมีการวางเงินค้ำประกันกับกรม เพื่อสำรองใช้เป็นกองทุนช่วยเหลือผู้โดยสารกรณีเกิดปัญหาทิ้งผู้โดยสาร หรือเกิดความเสียหายขึ้นกับผู้โดยสาร ,ขยาย อายุของเครื่องบินที่จะนำมาทำการบินให้มากขึ้นจากปัจจุบันกำหนดไว้ที่ไม่ เกิน 14 ปี เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการการบินขนาดเล็กที่มีเงินทุนน้อย แต่จะต้องซ่อมบำรุงให้ได้มาตรฐานอย่างเคร่งครัดระเบียบของกรมอย่างเคร่งครัด

นายสมชาย พิพุธวัฒน์ อธิบดีกรมการบินพลเรือน เปิดเผยว่า กรมจะทำหนังสือให้พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง รมว.คมนาคม พิจารณาลงนามเพิกถอนใบอนุญาตการบินของสายการบินบิสซิเนสแอร์ภายใน 2 สัปดาห์นี้ หลังจากพบว่าไม่สามารถดำเนินกิจการการบินได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพราะมีเครื่องบินเพียง1 ลำ ส่วนอีก 2 ลำ ถูกระงับการการบิน เพราะเครื่องไม่ผ่านมาตรฐานตรวจซ่อมบำรุงตามเงื่อนไขของกรม และอีกเครื่องมีการลงบันทึกข้อมูลการซ่อมบำรุงคลาดเคลื่อนไปจากความจริง

“ขณะ นี้ บิสซิเนสแอร์มีเครื่องบินได้เพียงแค่ลำเดียว ซึ่งไม่เพียงพอที่จะให้บริการแบบเส้นทางประจำ ที่สำคัญขณะนี้ผู้ให้เช่าเครื่องบินทั้ง 3 ลำได้ยื่นเรื่องทวงเครื่องคืนจากบิสซิเนสแอร์ด้วยหลังค้างค่าเช่ามานาน ซึ่งล่าสุดเมื่อวันที่ 17 ธ.ค.57 ผู้ให้เช่าเครื่องรายหนึ่งสัญญาชาติเนเธอร์แลนด์ ได้ยื่นฟ้องล้มละลายสายการบินบิสซิเนสแอร์ต่อศาลล้มลายไทยแล้วและขอยึด เครื่องบินคืน จึงเห็นว่าควรยึดใบอนุญาตการบินคืนจากบิสซิเนสแอร์”

แหล่งที่มา  :  เดลินิวส์

Resource: ชง“ประจิน”ยึดใบอนุญาตบิสซิเนสแอร์

วันจันทร์ที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2558

ถามตรงก็ตอบจริง วิทยาศาสตร์ เผยมังกรบิน เสมอ ฮ.อาปาเช่ 1:1

EyWwB5WU57MYnKOuFNAjAsVypuepxXFB2xPhsDLTmvspO1SBeQBiuNรายการสารคดี ​สมิธโซเนียนแชแนล (Smithsonian Channel) ได้เผยวิดีโอจำลองการต่อสู้เสมือนจริง เพื่อตอบข้อสงสัยมากมาย เกี่ยวกับการต่อสู้กัน ระหว่าง มังกรบิน สัตว์โบราณในเทพนิยาย กับเฮลิคอปเตอร์โจมตี แบบ AH-64 อาปาเช่ สุดยอดอาวุธของกองทัพสหรัฐฯ ว่า ใครจะเป็นผู้ชนะในการรบเหนือเวหา หากต้องมาประจัญหน้ากันช่องสารคดีของสถาบันวิทยาศาสตร์สมิธโซเนียน ไขข้อสงสัยของเด็กๆ ว่าระหว่างมังกรไฟโบราณกับ เฮลิคอปเตอร์โจมตีอาปาเช่ ของกองทัพสหรัฐฯ มาสู้กัน ใครจะชนะ ผลปรากฏว่า มังกร เสมอกับ ฮ.อาปาเช่ หวุดหวิด 1 ต่อ 1

แหล่งที่มา  :  ไทยรัฐ

Source: ถามตรงก็ตอบจริง วิทยาศาสตร์ เผยมังกรบิน เสมอ ฮ.อาปาเช่ 1:1

ชวนด่ืมเบียร์ รสอัณฑะวาฬ

EyWwB5WU57MYnKOuFNAlqU2vu8PHe8slts8o9BoAT8McHwlzopoE8Tไอซ์แลนด์เคยระงับการขายเนื้อวาฬเมื่อปี พ.ศ.2555 ไป 2 ปี เนื่องจากกลุ่มอนุรักษ์วาฬและโลมาต่อต้าน กล่าวหาว่าเป็น “การผิดศีลธรรมและสร้างความโกรธแค้น” ส่วนใหญ่จะส่งเนื้อวาฬไปขายให้ญี่ปุ่น ในช่วงนั้นโรงเบียร์ก็ได้ช่วยประชดตอบโต้กลุ่มนั้นด้วยการเลี่ยงไปใช้อวัยวะส่วนอื่นของวาฬ เช่น กระดูกและไส้มาทำเบียร์แทน

การทำเบียร์นั้นขึ้น เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองในโอกาสเดือนช่วงกลางฤดูหนาว โดยจะต้องนำอัณฑะของวาฬมีครีบ สายพันธุ์ที่จวนจะสูญพันธุ์มารมควันตากแห้ง ใส่เกลือหรือสารเคมีตามแบบประเพณีโบราณ

เจ้าของโรงเบียร์แห่งนั้นคุยว่า “เราต้องการสร้างบรรยากาศของเดือนพิเศษนั้นที่แท้ขึ้น จึงตกลงจะใช้อัณฑะวาฬรมควันมาทำรสชาติของเบียร์ ซึ่งในการนี้ต้องลงทุนลงแรงอย่างมากและใช้เวลามากด้วย

แหล่งที่มา  :  ไทยรัฐ

Source: ชวนด่ืมเบียร์ รสอัณฑะวาฬ

เอสเอ็มอีแบงก์เร่งเคลียร์ทุจริต

940336ขณะที่ ประเภท 2 การตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงกับพนักงานที่อยู่ในข่ายกระทำความผิด 19 กรณี เป็นการกระทำความผิดด้านสินเชื่อ 6 เรื่อง ด้านร่วมลงทุน 2 เรื่อง ด้านดำเนินการงานที่ขัดนโยบาย 4 เรื่อง มีเจ้าหน้าที่ของธนาคารเกี่ยวข้อง 32 ราย เกษียณอายุไปแล้ว 1 ราย ลาออก 2 ราย ที่เหลือยังทำงานอยู่ที่ธนาคาร ทั้งหมดจะสอบให้แล้วเสร็จภายในเดือน ก.พ.นี้ โดยคณะกรรมการตรวจสอบเชิญคนนอกเข้าร่วม เช่น ตัวแทนจากกรมสอบสวนคดีเศษ (ดีเอสไอ) เพื่อให้เกิดความโปร่งใส หากพบความผิดก็จะดำเนินคดีฟ้องศาลต่อไปนางสาลินี วังตาล ประธานกรรมการธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) หรือ เอสเอ็มอีแบงก์ เปิดเผยว่า ขณะนี้ ความคืบหน้าการฟ้องร้องดำเนินคดี ตามที่คณะกรรมการนโยบายและกำกับดูแลรัฐวิสาหกิจ (คนร.) หรือซุปเปอร์บอร์ด สั่งให้ธนาคารเร่งดำเนินการ แบ่งได้ 2 ประเภท คือ ประเภท 1 การฟ้องร้องกับบุคคลภายนอกและอดีตพนักงาน ผู้บริหารที่มีส่วนเกี่ยวข้อง หรือมีส่วนร่วมในการทำให้เกิดความเสียหายเกิดขึ้นแก่ภาครัฐและธนาคาร เป็นคดีที่ดำเนินการสิ้นสุดแล้ว 4 คดี มีพนักงานธนาคารเกี่ยวข้อง 4 ราย และกำลังพิจารณาของศาล 6 เรื่อง มีพนักงานธนาคารเกี่ยวข้อง 32 คน โดยจำนวนนี้มีอดีตกรรมการผู้จัดการ ธพว. ถูกฟ้องร้องด้วย 1 ราย จากการดำเนินการปล่อยสินชื่อเพื่อการชะลอการเลิกจ้างงานไม่ถูกต้อง

แหล่งที่มา  :  เดลินิวส์

Reference: เอสเอ็มอีแบงก์เร่งเคลียร์ทุจริต

สินค้าทยอยลดราคา

940437ปูนซีเมนต์ ผู้ประกอบการได้ลดราคาลงมา 2-4Per centหรือ 2-4บาทต่อถุง 50 กก. โดยปูนซีเมนต์ตราเสือ ตราช้าง ปรับลดลงถุง 50 กก.ลง 2-3 บาท, ตรานครหลวง ลด 2-3 บาท, ตราทีพีไอ ลด 3-4 บาท ส่วนกระเบื้องมุงหลังคาผู้ประกอบการลดราคา 5-7Per centหรือแผ่นละ 3-4 บาท

ขณะที่เหล็กเส้น เหล็กแผ่น เหล็กโครงสร้างรูปพรรณแยกเป็นเหล็กเส้น ปรับลดราคาตันละ 1,500-2,000บาท หรือลดลง 8-10Per centเหล็กแผ่นลดราคาตันละ 1,000-1,500 บาท หรือ ลดลง 5-8Per cent เหล็กโครงสร้างรูปพรรณ ลดราคาตันละ 1,000-1,200 บาท หรือลดลง 5-8Per cent และตัวแทนจำหน่ายที่เป็นผู้ขนส่งสินค้าจะยังลดราคาค่าขนส่งจากตันละ240 บาท เหลือตันละ 225 บาทให้ด้วย

ส่วนสินค้าที่ใกล้จะปรับลดลงคือ ปุ๋ยเคมี โดยจะมีการปรับราคาจำหน่ายลงจากราคาจำหน่ายในช่วงปกติ ประมาณถุงละ(ถุง 50 กก.) 10-30 บาท

นายบุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร อธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยว่า ขณะนี้ผู้ผลิตได้ทำการปรับลดราคาสินค้าที่ได้รับผลดีจากราคาน้ำมันดีเซลที่ ลดลงลิตรละ4.50 บาท หรือลดลง 15Per centและทำให้ต้นทุนด้านค่าขนส่งลดลง โดยเบื้องต้นมีสินค้าจำนวน5 รายการ ที่ปรับลดราคาแล้ว ได้แก่น้ำมันหล่อลื่น เม็ดพลาสติก ปูนซีเมนต์ กระเบื้องมุงหลังคา และเหล็กเส้น เหล็กแผ่นเหล็กโครงสร้างรูปพรรณ ซึ่งเป็นการปรับราคาลดลงหลังจากที่กรมฯได้เข้าไปทำการวิเคราะห์ต้นทุน และหารือกับผู้ผลิตไปก่อนหน้านี้

สำหรับรายละเอียดของการปรับลดราคา นั้นในส่วนของสินค้าน้ำมันหล่อลื่น บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ได้ปรับลดราคาลง 2.-5.1Per cent , ส่วนเม็ดพลาสติก ราคาลดลง 3.85-7.70Per centโดยเม็ดพลาสติก ชนิดพีอีใช้ทำถุงพลาสติก ราคาลดลงจาก กก. ละ 52-58 บาท เหลือ กก.ละ 50-55 บาทลดลง 3.85Per cent,เม็ดพลาสติก ชนิด แพทใช้ทำขวดพลาสติก ราคาลดลงจากกก.ละ 45.50 บาทเหลือกก.ละ 41.50 บาท หรือ ลดลง 8.79Per cent

แหล่งที่มา  :  เดลินิวส์

Resource: สินค้าทยอยลดราคา

Clever Kinds of Body Worn Cameras

8616609168_b0f06e649b_cYou think your worker is ripping off the organization. It might be something a little as stealing petty cash or office supplies online. It might be something much bigger like pilfering equipment for your office, spares or important documents. บริษัทรับติดตั้งกล้อง Using among the cleverly disguised body worn cameras might be only the ticket to discovering who's doing what, whenever you aren’t around to determine it.

One particularly clever system is the brand new day planner that is included with a video camera hidden within the side. It possesses a perfect method to keep close track of light-fingered employees. It's also a terrific way to provide video surveillance throughout conferences and drug busts.

And who'd suspect that slender, card type calculator you take with you to be a top quality camera? It is capable of doing storing thirty-two images, that are easily moved for your computer and it is able to be utilized as a video camera for the PC.

But you will find body กล้องวงจรปิด worn cameras that may top even the perfect device. Nearly everyone wears a watch, and you will find condition-of-the-art digital watch cameras available that have built-in LCD shows. These great watches are not only seen ideal for covert work, but plenty of fun, too.

They are able to require 320 quality digital photos, have a PC camera function and also have a great lithium ion battery, which means you don’t need to bother about needing to venture out a purchase a new battery all the time. Are you able to think about an simpler method to trolley around a camera?

more:http://www,okami-cctv.org

Source: Clever Kinds of Body Worn Cameras

วันอาทิตย์ที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2558

นายกฯ ยัน รบ.ไร้ใบสั่ง สนช.ถอดถอน ส่วนจะโดนหรือไม่ โยนถามหมอดู

EyWwB5WU57MYnKOuFNAlhON44RE2Fo7nxWNhf8lIHaDEVAMUJp0n4jนอกจากนี้ ในระหว่างที่นายกรัฐมนตรีเดินกลับจากการเปิดงานตลาดนัดกล้วยไม้ ผ่านด้านหน้าทำเนียบรัฐบาล ฝั่งคลองเปรมประชากร พล.อ.วิลาศ อรุณศรี เลขาธิการนายกรัฐมนตรี ได้รายงานว่า จะมีการขยายรั้วทำเนียบรัฐบาลและลานจอดรถฝั่งดังกล่าว ซึ่งได้หารือกับกรมศิลปากรไปแล้ว โดยนายกรัฐมนตรีได้สอบถามถึงที่จอดรถว่ามีเพียงพอหรือไม่ โดย พล.อ.วิลาศ กล่าวว่า ไม่เพียงพอ และจะมีการขยายพื้นที่เพิ่ม

"ประยุทธ์" ยัน รบ.ไร้ใบสั่งให้ สนช.ลงมติถอดถอน โดนหรือไม่ให้ไปถามหมอดูเอาเอง หรือใครพูดก็ให้ไปถามคนๆ นั้น จ่อขยายรั้วและลานจอดรถทำเนียบรัฐบาล

วันที่ 19 ม.ค. พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ หรือ คสช. ไม่พอใจสื่อมวลชนที่ถามถึงกระแสข่าวที่ว่า รัฐบาลมีใบสั่งให้ สนช.ลงมติถอดถอนอดีตนายกรัฐมนตรี โดยบอกว่า อย่ามาถามอะไรแบบงี่เง่า ถ้าอยากรู้จริงให้ไปถามหมอดู พร้อมยืนยันไม่มีสัญญาณจากคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ไปยังสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) เพื่อลงมติถอดถอน น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ใครพูดเรื่องนี้ก็ให้ไปถามคนๆ นั้นเอง

แหล่งที่มา  :  ไทยรัฐ

Source: นายกฯ ยัน รบ.ไร้ใบสั่ง สนช.ถอดถอน ส่วนจะโดนหรือไม่ โยนถามหมอดู

เทียนฉาย ยํ้าภารกิจ 6 ประการสู่ปฏิรูป

EyWwB5WU57MYnKOuFNAlhONHGykmUp4QCSX8JztoVOXqFB30zMekV9นายเทียนฉาย กล่าวว่า นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เคยเตือนว่าหลังจากนี้คลื่นลมจะแรงโดยไม่ราบเรียบเหมือน 3 เดือนที่ผ่านมาเพราะขณะนี้สปช.ได้นำเรือออกจากฝั่งแล้ว ดังนั้นแม่น้ำ 5 สายจะต้องลงไปที่ประชาชนขณะที่บรรยากาศก่อนงานเริ่มขึ้น นายเนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ สมาชิก สปช. ได้อ่านบทกวีเพลงขลุ่ยและวาดภาพประกอบวิสัยทัศน์ภิวัฒน์ไทย โดยระบุต้องเพิ่มพลังให้พลเมืองให้กับประเทศไทย

ส่วนนายบุญเลิศ คชายุทธเดช และนายนิมิต สิทธิไตรย์ สมาชิก สปช. ในฐานะกรรมการศึกษาแนวทางการสร้างความปรองดอง ย้ำต่อที่ประชุมให้ใช้ต้นคูนหรือต้นราชพฤกษ์เป็นสัญลักษณ์หรือต้นความปรองดอง พร้อมมอบภาพวาดต้นปรองดองให้กับประธาน สปช.จากนั้นมีการนำเสนอเรื่อง "สู่อนาคตประเทศไทย 2575" โดยนายสุวิทย์ เมษินทรีย์ ประธานกรรมาธิการวิสามัญจัดทำวิสัยทัศน์และออกแบบอนาคตประเทศไทย ส่วนช่วงบ่ายจะมีการประชุมเชิงปฏิบัติการกำหนดทิศทางและเป้าหมายของประเทศโดยแบ่งกลุ่มย่อย 8 กลุ่ม

วันที่ 19 ม.ค. สภาปฏิรูปแห่งชาติ หรือ สปช.เปิดโครงการสัมมนาประชุมเชิงปฏิบัติการวิสัยทัศน์ประเทศไทย โดยนายเทียนฉาย กีระนันทน์ ประธาน สปช.กล่าวเปิดสัมมนาว่า สปช.เคยจัดงานสานพลังวิสัยทัศน์ออกแบบประเทศไทยมาแล้วครั้งหนึ่งเมื่อวันที่ 9-10 พ.ย. ปีที่ผ่านมา โดยมีประเด็นปฏิรูปมองอนาคตแต่ไม่ไกลมาก โดยการบ้านตามกรอบรัฐธรรมนูญเน้นให้ความเห็นและข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ และมีการเสนอให้ปฏิรูปการศึกษา

อีกทั้งหลายคนบอก สปช.ไม่มีเป้าหมายจะทำปฏิรูปได้อย่างไร ซึ่งส่วนตัวเคยย้ำเป้าหมาย 6 ประการที่จะต้องปฏิรูปตามรัฐธรรมนูญ คือ มีการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข ที่เหมาะสมกับสังคมไทย ปฏิรูประบบเลือกตั้งให้สุจริต ปฏิรูปป้องกันการทุจริต ปฏิรูปเพื่อขจัดความเหลื่อมล้ำสร้างความเป็นธรรม ปฏิรูป ให้มีกลไกรัฐที่ให้การบริการมีประสิทธิภาพ และปฏิรูปการใช้กฎหมายให้เที่ยงธรรม ซึ่งคล้ายกับที่นายกรัฐมนตรีระบุว่ามั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ซึ่งเหลือแต่จะทำอย่างไรจะปฏิรูปได้ โดยต้องมองวิสัยทัศน์ในอีก 20 ปีข้างหน้า การประชุมครั้งนี้จะทำให้เห็นต้นปฏิรูปของคณะกรรมาธิการ สปช.18 คณะ โดยจะไม่ทิ้งประชาชน โดยวันพุธที่ 21 ม.ค. นี้จะได้คำตอบ

แหล่งที่มา  :  ไทยรัฐ

Source: เทียนฉาย ยํ้าภารกิจ 6 ประการสู่ปฏิรูป

รองปธ.สนช.ยันลงมติสนช.เป็นอิสระ

939196เมื่อถามอีกว่า มีการประสานกับรัฐบาลที่จะมารักษาความสงบเรียบร้อยในวันลงมติหรือไม่ นายสุรชัยกล่าวว่า ขอดูสถานการณ์ในสัปดาห์นี้อีกครั้งก่อน  แต่เชื่อว่าน่าจะไม่มีสถานการณ์อะไรที่จะเป็นปัญหากระทบการประชุมของ สนช. เพราะที่ผ่านมา สนช.ก็ประชุมโดยเปิดเผยถ่ายทอดสดโดยตลอด  การลงมติก็เป็นขั้นตอนสุดท้ายของกระบวนการถอดถอน  ผลจะออกมายังไงก็ต้องวิงวอนสังคมให้เคารพมติของ สนช. เมื่อกระบวนการตามกฎหมายกำหนดให้เป็นหน้าที่ของ สนช.

เมื่อถามอีกว่า ทางทีมทนายของ น.ส.นิ่งลักษณ์ จะฟ้องร้อง สนช. หากการลงมติถอดถอน นายสุรชัย กล่าวว่า ใครจะใช้สิทธิฟ้องร้องทางกฎหมายก็ดำเนินการไป  แต่ต้องพิจารณาทบทวนว่าการแสดงความคิดเห็นข่มขู่เป็นพฤติกรรมที่เหมาะสมหรือ ไม่ อย่างไรก็ตามกฎหมายกำหนดให้การลงมติเป็นการลับ  ไม่สามารถเปิดเผยรายชื่อได้  เพื่อให้การทำงานของ สนช. เป็นอิสระ

อยู่ที่คู่ความทั้งสองฝ่ายประเมินตัวเอง  จากการที่ได้มาแถลงเปิดคดี  ตอบข้อซักถาม  สำหรับผู้ที่ไม่ได้มาตอบก็ยังมีสิทธิ์อีกครั้งที่จะมาสรุปในวันแถลงปิดคดีใน สิ่งที่สมาชิก สนช. สงสัย  เพื่อแสดงเหตุผลสนับสนุนข้อกล่าวหา  หรือข้อถกเถียงของตนเอง  เชื่อมั่นว่าสมาชิกทุกคนตั้งใจที่จะฟัง  เพื่อเปิดโอกาสให้ทั้งสองฝ่ายอีกครั้ง  ก่อนจะลงมติ”  รองประธาน สนช.กล่าว

เมื่อถามว่า น.ส.ยิ่งลักษณ์ จะมาตอบข้อซักถามที่คณะกรรมาธิการสอบถามทั้ง 35 ข้อหรือไม่ นายสุรชัยกล่าวว่า  เจ้าของคำถามก็ได้เปิดเผยคำถามไปหมดแล้ว  ถ้าจะเอาคำตอบของคำถามเหล่านั้นไปกล่าวในวันปิดแถลงคดีก็เป็นสิทธิ์ของผู้ ที่ไม่มาตอบข้อซักถาม จะได้คลายข้อสงสัยของตนเอง  รวมทั้งเหตุผลที่ไม่มาตอบข้อซักถาม  ซึ่ง สนช.ก็เปิดโอกาสให้กับทั้งสองฝ่ายอย่างเต็มที่  กระทั่งยินดีเลื่อนการพิจารณาเพื่อให้อดีตนายกฯ มาตอบคำถาม  และเรื่องไหนที่ตอบไม่ได้ก็ให้ขออนุญาตประธานให้ผู้อื่นชี้แจงได้ ซึ่งการไม่มาตอบเลยมันทำให้เกิดปัญหาเนื่องจากเจ้าของคำถามเป็นเอกสิทธิ์ของ เขาที่จะถามกับเจ้าตัวเมื่อวันที่ 18 ม.ค.นายสุรชัย  เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) กล่าวถึงกรณีมีกระแสข่าวล็อบบี้การถอดถอนผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ทั้งคดีถอดถอนนายสมศักดิ์  เกียรติสุรนนท์ อดีตประธานสภาผู้แทนราษฎร นายนิคม  ไวยรัชพานิช อดีตประธานวุฒิสภา และ น.ส.ยิ่งลักษณ์  ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรีนั้น  ว่า อย่าไปฟังกระแสข่าวว่า รัฐบาลเข้ามาแทรกแซง สนช. จนเกิดความไขว้เขวหรือขาดความเชื่อมั่นในการตัดสินใจของ สนช. ซึ่งนายพรเพชร วิชิตชลชัย  ประธาน สนช. เองก็ได้ปรามว่าไม่ให้สมาชิก สนช. ออกมาแสดงความคิดเห็นในลักษณะชี้นำอีก อย่างไรก็ตามเรื่องนี้กำลังมาถึงโค้งสุดท้ายแล้ว โดยจะมีการแถลงปิดคดีในวันที่  21-22 ม.ค. และวันที่ 23 ม.ค.กฌจะลงมติถอดถอนทั้งสามคนหรือไม่ ซึ่งวาระการประชุมก็ได้แจ้งไปแล้ว  ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลง  ทุกอย่างเป็นไปตามกรอบข้อบังคับที่กำหนดไว้

แหล่งที่มา  :  เดลินิวส์

Origin: รองปธ.สนช.ยันลงมติสนช.เป็นอิสระ

ปชช.ปลื้มคสช.-รัฐบาลปราบทุจริต

939186ส่วนประชาชนเป็นห่วง การทำงานของ คสช.และรัฐบาล การแก้ปัญหาเศรษฐกิจ ปากท้องของประชาชน ค่าครองชีพสูง 81.50Per cent การจำกัดสิทธิเสรีภาพของประชาชน การปิดกั้นการแสดงความคิดเห็น 75.28Per cent  อาจทำงานได้ไม่ต่อเนื่องมีปัญหาอุปสรรค ไม่ได้รับความร่วมมือ  68.75Per cent ความไม่พึงพอใจของประชาชนบางส่วนต่อการทำงานคลื่นใต้น้ำ กลุ่มที่เห็นต่าง 61.90Per cent และการใช้งบประมาณจำนวนมากความโปร่งใสของโครงการต่างๆ  59.48Per cent

นอกจากนี้เรื่องเร่งด่วนที่ประชาชนอยากให้  คสช.และรัฐบาล เร่งดำเนินงานในขณะนี้ มีเรื่องกระตุ้นเศรษฐกิจแก้ปัญหาค่าครองชีพแพง ควบคุมราคาสินค้า 91.53Per centช่วยเหลือเกษตรกร ราคาข้าว ราคายาง และพืชผลทางการเกษตรอื่นๆ 84.27Per cent แก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำทางสังคมความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของ ประชาชน 83.47Per centปฏิรูปการศึกษา พัฒนาเด็กและเยาวชนให้มีคุณภาพ 77.62Per cent และ ปราบปรามการทุจริตคอรัปชั่น เพิ่มบทลงโทษทางกฎหมาย   64.31Per centเมื่อวันที่18ม.ค. “สวนดุสิตโพล” มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตได้สำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศจำนวน 1,537 คน ระหว่างวันที่ 12 - 17 ม.ค. จากที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.) ทำงานมาตั้งแต่เดือนพ.ค. 2557 เป็นเวลาเกือบ 8 เดือน และรัฐบาลทำงานมาประมาณ 4 เดือน ประชาชนชื่นชอบและชื่นชม การทำงานของ คสช.และรัฐบาล เรื่อง การปราบปรามทุจริตคอรัปชั่น การตรวจสอบการทำงานของภาครัฐ  89.11Per cent ช่วยเหลือเกษตรกรชาวนา ชาวสวนยาง จ่ายเงินจำนำข้าว 80.85Per cent นโยบายช่วยเหลือค่าครองชีพขึ้นเงินเดือน ลดราคาน้ำมัน 76.81Per cent บ้านเมืองสงบเรียบร้อยการจัดกิจกรรมคืนความสุขเสริมสร้างความปรองดอง 74.80Per cent และการจัดระเบียบสังคมกวาดล้างยาเสพติด อบายมุข และผู้มีอิทธิพล 71.77Per cent

แหล่งที่มา  :  เดลินิวส์

Supplier: ปชช.ปลื้มคสช.-รัฐบาลปราบทุจริต