วันจันทร์ที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2558

ไม่สบายใจ กต.เชิญอุปทูตนิวซีแลนด์ แจงให้ที่พำนัก ‘ตั้ง อาชีวะ’

EyWwB5WU57MYnKOuFNBzsetThAYQuYGzSIj29xTw7uAk2bRX366KJuด้วยเหตุนี้ ฝ่ายไทยจึงได้ขอให้ฝ่ายนิวซีแลนด์ให้ความกระจ่างเกี่ยวกับการพำนักอยู่ในนิวซีแลนด์ของนายเอกภพ และขอร้องให้ฝ่ายนิวซีแลนด์ได้ดำเนินการที่เหมาะสมเพื่อไม่ให้มีการเคลื่อนไหวที่ไม่เหมาะสมดังกล่าว โดยคำนึงถึงความสัมพันธ์และมิตรภาพระหว่างประเทศทั้งสอง

ทั้งนี้ กระทรวงการต่างประเทศได้รับรายงานจากสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเวลลิงตัน ประเทศนิวซีแลนด์ ว่าขณะนี้ มีกลุ่มชุมชนชาวไทยที่พำนักอยู่ในนิวซีแลนด์ได้เปิดเว็บไซต์และเฟซบุ๊ก โดยโพสต์ข้อความคัดค้านกรณีการได้ถิ่นพำนักและได้เอกสารนิวซีแลนด์ของนายเอกภพ และการที่นายเอกภพ ใช้สถานะดังกล่าวในการเคลื่อนไหวทางการเมือง

นอกจากนั้น ชุมชนไทยยังได้ส่งจดหมายถึงนายจอห์น คีย์ นายกรัฐมนตรีนิวซีแลนด์ และสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรฝ่ายค้าน เพื่อแสดงการคัดค้านต่อการให้สถานะแก่บุคคลดังกล่าว อีกทั้งชุมชนไทยบางส่วนได้รวบรวมรายชื่อผู้สนับสนุนเพื่อเรียกร้องต่อรัฐบาลนิวซีแลนด์ให้เพิกถอนสถานะของนายเอกภพ และยังมีชาวนิวซีแลนด์บางส่วนได้ส่งจดหมายถึงนายกรัฐมนตรีนิวซีแลนด์ เพื่อเรียกร้องในกรณีดังกล่าวด้วย

จากกรณี นายเอกภพ เหลือรา หรือรู้จักกันดีในชื่อ ‘ตั้ง อาชีวะ’ ผู้ต้องหาคดีหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 112 ได้โพสต์ข้อความลงเฟซบุ๊กส่วนตัว เมื่อต้นเดือนธันวาคม 2557 ระบุว่า ตนได้รับหนังสือเดินทางของนิวซีแลนด์และได้พำนักอยู่ในประเทศนิวซีแลนด์เรียบร้อยแล้วนั้น

กระทรวงการต่างประเทศได้มีรายงานผ่านทางเว็บไซต์เมื่อ 5 ม.ค.ว่า กระทรวงการต่างประเทศได้เชิญอุปทูตสถานเอกอัครราชทูตนิวซีแลนด์ ประจำประเทศไทย เข้าพบเมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2557 เพื่อขอรับทราบเกี่ยวกับสถานะของนายเอกภพ เหลือรา ในการพำนักอยู่ในนิวซีแลนด์ เนื่องจากนายเอกภพ มีพฤติกรรมและความเคลื่อนไหวทางการเมืองในลักษณะที่ไม่น่าจะเหมาะสม หรือสอดคล้องกับสถานะที่ได้รับจากรัฐบาลนิวซีแลนด์ ซึ่งส่งผลกระทบต่อความรู้สึกของประชาชนไทยที่เคารพเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ รวมทั้งไม่ส่งผลดีต่อความพยายามที่จะสร้างความปรองดองและสมานฉันท์ในประเทศไทย และไม่สะท้อนถึงความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างไทยและนิวซีแลนด์กต.เชิญอุปทูตนิวซีแลนด์เข้าพบ ขอรับทราบสถานะของ ‘ตั้ง อาชีวะ’ ที่กำลังพำนักอยู่ในแดนกีวี ชี้มีพฤติกรรมและความเคลื่อนไหวไม่เหมาะสมกับสถานะที่ได้รับ ขณะที่มีชุมชนชาวไทยในนิวซีแลนด์เปิดเว็บไซต์และเฟซบุ๊กคัดค้านแล้ว

แหล่งที่มา  :  ไทยรัฐ

Source: ไม่สบายใจ กต.เชิญอุปทูตนิวซีแลนด์ แจงให้ที่พำนัก ‘ตั้ง อาชีวะ’