วันพุธที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2558

จี้เร่งทำคีดยักยอกทรัพย์เทคโนเป็นคดีตัวอย่าง

930259เมื่อถามว่า ในแง่ของนโยบายต้องมาดูระบบอุดมศึกษาทั้งหมดว่า เมื่อออกนอกระบบแล้วจะเป็นอย่างไรหรือไม่รองนายกฯ กล่าวว่า เท่าที่ทราบมหาวิทยาลัยนี้ ยังอยู่ในระบบและความจริงมหาวิทยาลัยทั้งในและนอกระบบจะต้องตอบคำถามสังคมให้ได้ในเรื่องความโปร่งใส

เมื่อถามต่อว่า ในแง่ของนโยบายควรมีมาตรการป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตในสถาบันหรือไม่ นายยงยุทธ กล่าวว่า ปกติทุกสถาบันจะมีระบบตรวจสอบ หรือป้องกันอยู่แล้วหลายมหาวิทยาลัยก็มีระบบบริหารความเสี่ยง ซึ่งความเสี่ยงทางการเงินเป็นเรื่องสำคัญต้องมีมาตรการป้องกันไว้ก่อน และ ต้องมีการตรวจสอบ บางมหาวิทยาลัยมีคณะกรรมการธรรมาภิบาล ที่จะดูให้เกิดความโปร่งใส  ดังนั้นเรื่องนี้มีความพยายามป้องกันอย่างเต็มที่ถ้ามีเจ้าหน้าที่ไม่สุจริตก็ต้องดำเนินการให้ชัดเจน ว่า ระดับไหนไม่สุจริตอย่างไร และทุกมหาวิทยาลัยจะมีสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินเข้าไปตรวจสอบอยู่แล้วเมื่อวันที่ 8 ม.ค.ที่ทำเนียบรัฐบาลนายยงยุทธ ยุทธวงศ์ รองนายกรัฐมนตรี ด้านสังคมในฐานะกำกับดูแลสำนักงานรับรองมาตรฐาน และประเมินคุณภาพการศึกษา ให้สัมภาษณ์ถึงปัญหาการยักยอกทรัพย์ในสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังว่า เรื่องนี้ทางสถาบันฯ ต้องทำให้ชัดเจนว่า ข้อเท็จจริงเป็นอย่างไร หลังจากนั้นหน่วยงานที่อยู่ในระดับอุดมศึกษา หรือกระทรวงศึกษาก็ต้องเข้ามาดูแลด้วย  รวมทั้งต้องดำเนินการหาผู้กระทำความผิดทั้งหมด เพื่อให้เป็นตัวอย่างในอนาคตไม่ให้มีกรณีแบบนี้เกิดขึ้นอีกในทุกสถาบัน ส่วนตัวไม่ทราบรายละเอียดต้องให้เจ้าหน้าที่ตำรวจดำเนินการตามกระบวนการ

แหล่งที่มา  :  เดลินิวส์

Source: จี้เร่งทำคีดยักยอกทรัพย์เทคโนเป็นคดีตัวอย่าง