วันพุธที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2558

พาณิชย์เสียงแข็งส่งออกปีนี้โต 4%

EyWwB5WU57MYnKOuFNAPJX7LXB1bk49HvhbmJdtB5OxKsONz7UqRfu2.ตลาดที่มีพัฒนาการทางเศรษฐกิจปานกลาง ได้แก่ จีน อินเดีย เกาหลีใต้ ตะวันออกกลาง ละตินอเมริกา รัสเซีย ซึ่งมีส่วนแบ่งต่อการส่งออกรวม 36% จะมุ่งเน้นผู้บริโภคกลุ่มคนรวยมากๆ และเน้นเจาะตลาดเมืองรองที่มีศักยภาพ รวมถึงส่งเสริมให้ผู้ส่งออกค้าขายผ่านออนไลน์ให้มากขึ้น และเจาะกลุ่มค้าปลีกสมัยใหม่ ตั้งเป้าตลาดนี้ขยายตัว 6% 3.ตลาดที่มีพัฒนาการทางเศรษฐกิจน้อย ได้แก่ แอฟริกา เอเชียใต้ ไม่รวมอินเดีย จะมุ่งเน้นเจาะตลาดสินค้าด้านการเกษตร ก่อสร้าง สุขอนามัย แหล่งวัตถุดิบ ขยายการลงทุน วัตถุดิบ และ 4. ตลาดอาเซียน มุ่งเน้น สินค้าอุปโภคบริโภค ธุรกิจบริการ ก่อสร้าง การลงทุน ตั้งเป้าหมายตลาดนี้โต 5.9%
“กระทรวงพาณิชย์จะเปิดการเจรจาเชิงรุกเพื่อเปิดตลาด และดำเนินการเชิงรุกเพื่อแก้ไขและป้องกันปัญหาที่จะกระทบต่อการค้าระหว่างประเทศ พร้อม กับการปฏิรูปโครงสร้างการส่งออกเพื่อวางรากฐานเศรษฐกิจในระยะยาว โดยในปีนี้ได้ตั้งเป้าหมายมูลค่าการส่งออกขยายตัว 4%” รมว.พาณิชย์กล่าว.พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รมว.พาณิชย์ เปิดเผยว่า ได้กำหนดยุทธศาสตร์การส่งออก โดยจะทำตลาดเชิงรุก ที่มีกลุ่มเป้าหมายชัดเจน มีศักยภาพในการขยายตัว และสอดคล้องกับแนวโน้มของโลก โดยเน้นการบุกตลาดเป็นรายกลุ่มสินค้าหรือคลัสเตอร์ เจาะเมืองใหม่ และขยายช่องทางการตลาดอย่างสร้างสรรค์ ซึ่งจะแบ่งตลาดเป็น 4 ส่วนสำคัญ คือ 1.ตลาดที่มีพัฒนาการทางเศรษฐกิจสูง ได้แก่ สหรัฐฯ สหภาพยุโรป ญี่ปุ่น ที่มีสัดส่วนต่อการส่งออกไทย 30% จะมุ่งเน้น กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มสถาบัน เช่น โรงแรม กาสิโน เรือสำราญ กลุ่มรักษ์สิ่งแวดล้อม กลุ่มรักสัตว์เลี้ยง กลุ่มฮิสแปนิกส์ (เชื้อสายสเปน) โดยปีนี้ตั้งเป้าหมายมูลค่าการส่งออกกลุ่มนี้ขยายตัว 1.9% จากปี 2557

แหล่งที่มา  :  ไทยรัฐ

Source: พาณิชย์เสียงแข็งส่งออกปีนี้โต 4%