วันจันทร์ที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2558

สินค้าทยอยลดราคา

940437ปูนซีเมนต์ ผู้ประกอบการได้ลดราคาลงมา 2-4Per centหรือ 2-4บาทต่อถุง 50 กก. โดยปูนซีเมนต์ตราเสือ ตราช้าง ปรับลดลงถุง 50 กก.ลง 2-3 บาท, ตรานครหลวง ลด 2-3 บาท, ตราทีพีไอ ลด 3-4 บาท ส่วนกระเบื้องมุงหลังคาผู้ประกอบการลดราคา 5-7Per centหรือแผ่นละ 3-4 บาท

ขณะที่เหล็กเส้น เหล็กแผ่น เหล็กโครงสร้างรูปพรรณแยกเป็นเหล็กเส้น ปรับลดราคาตันละ 1,500-2,000บาท หรือลดลง 8-10Per centเหล็กแผ่นลดราคาตันละ 1,000-1,500 บาท หรือ ลดลง 5-8Per cent เหล็กโครงสร้างรูปพรรณ ลดราคาตันละ 1,000-1,200 บาท หรือลดลง 5-8Per cent และตัวแทนจำหน่ายที่เป็นผู้ขนส่งสินค้าจะยังลดราคาค่าขนส่งจากตันละ240 บาท เหลือตันละ 225 บาทให้ด้วย

ส่วนสินค้าที่ใกล้จะปรับลดลงคือ ปุ๋ยเคมี โดยจะมีการปรับราคาจำหน่ายลงจากราคาจำหน่ายในช่วงปกติ ประมาณถุงละ(ถุง 50 กก.) 10-30 บาท

นายบุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร อธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยว่า ขณะนี้ผู้ผลิตได้ทำการปรับลดราคาสินค้าที่ได้รับผลดีจากราคาน้ำมันดีเซลที่ ลดลงลิตรละ4.50 บาท หรือลดลง 15Per centและทำให้ต้นทุนด้านค่าขนส่งลดลง โดยเบื้องต้นมีสินค้าจำนวน5 รายการ ที่ปรับลดราคาแล้ว ได้แก่น้ำมันหล่อลื่น เม็ดพลาสติก ปูนซีเมนต์ กระเบื้องมุงหลังคา และเหล็กเส้น เหล็กแผ่นเหล็กโครงสร้างรูปพรรณ ซึ่งเป็นการปรับราคาลดลงหลังจากที่กรมฯได้เข้าไปทำการวิเคราะห์ต้นทุน และหารือกับผู้ผลิตไปก่อนหน้านี้

สำหรับรายละเอียดของการปรับลดราคา นั้นในส่วนของสินค้าน้ำมันหล่อลื่น บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ได้ปรับลดราคาลง 2.-5.1Per cent , ส่วนเม็ดพลาสติก ราคาลดลง 3.85-7.70Per centโดยเม็ดพลาสติก ชนิดพีอีใช้ทำถุงพลาสติก ราคาลดลงจาก กก. ละ 52-58 บาท เหลือ กก.ละ 50-55 บาทลดลง 3.85Per cent,เม็ดพลาสติก ชนิด แพทใช้ทำขวดพลาสติก ราคาลดลงจากกก.ละ 45.50 บาทเหลือกก.ละ 41.50 บาท หรือ ลดลง 8.79Per cent

แหล่งที่มา  :  เดลินิวส์

Resource: สินค้าทยอยลดราคา