วันศุกร์ที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2558

การบินไทย จับมือโบอิ้ง ส่งของบริจาคช่วยชาวเขาและผู้ยากไร้ที่เชียงใหม่

EyWwB5WU57MYnKOuFNJUlERSV9wDkYJLc1cSL8NqVcKlfXCNFE9mJeนอกจากนี้ ในวันที่ 31 ม.ค. 2558 การบินไทย ร่วมกับ บริษัท โบอิ้ง ได้จัดโครงการ THAI’s 777-300ER Goodwill Flight นำของบริจาคประเภทผ้าห่มกันหนาวอย่างดีจำนวน 1,000 ผืน ซึ่งเป็นของบริจาคจากมูลนิธิ Another Joy สหรัฐอเมริกา โดยได้ขนส่งมากับเครื่องบินแบบโบอิ้ง 777-300ER ลำใหม่ที่การบินไทยรับมอบลำที่ 17 เมื่อวันที่ 22 ม.ค.2558 ที่ผ่านมา โดยจะนำไปมอบให้กับสมาคมผู้บำเพ็ญประโยชน์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ ที่จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อนำไปมอบต่อให้แก่ชุมชนในพื้นที่ทุรกันดารห่างไกลความเจริญและขาดแคลน ณ ศูนย์พัฒนาเยาวสตรีชนบท อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย ซึ่งเป็นประชาชน เด็กนักเรียน ในพื้นที่ ตำบลสันสลี อำเภอเวียงป่าเป้า จำนวน 13 หมู่บ้าน 8 โรงเรียน โดยมี เจ้าดารารัตน์ ณ ลำพูน เจ้านายฝ่ายเหนือ และที่ปรึกษาสมาคมฯ เป็นผู้รับมอบนางเพชรพริ้ง สารสิน ผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายภาพลักษณ์และสื่อสารองค์กร บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า การบินไทย ร่วมกับ บริษัท โบอิ้ง โดยมี นายเฟรดริช วีสท์  เป็นผู้แทนร่วมในพิธีจัดโครงการ THAI ‘s 787 Goodwill Flight โดยนำของบริจาคประเภทอุปกรณ์ปฐมพยาบาล จากมูลนิธิ Project C.U.R.E. สหรัฐอเมริกา จำนวน 21 กล่อง ซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการปฐมพยาบาล เพื่อนำมาใช้ในการอบรมอนามัยขั้นพื้นฐานแก่ผู้นำท้องถิ่น และมอบให้แก่ผู้ที่สำเร็จการอบรมภายใต้การกำกับดูแลของบุคลากรทางการแพทย์ โดยได้ขนส่งมากับเครื่องบินแบบโบอิ้ง 787-8 ลำใหม่ที่การบินไทยรับมอบลำที่ 2 เมื่อปลายปี 2557 ที่ผ่านมา เพื่อจะนำมาบริจาคให้กับองค์การแนวหน้าเพื่อพระคริสต์ (Frontier Labourers for Christ) ที่จังหวัดเชียงใหม่ ที่เป็นองค์การคริสเตียนที่ไม่แสวงผลประโยชน์ โดยมี ศาสตราจารย์ โจง ดังซิน ผู้อำนวยการองค์การแนวหน้าเพื่อพระคริสต์ เป็นผู้รับมอบ พร้อมด้วยกลุ่มนักศึกษาปัจจุบัน กลุ่มผู้นำชุมชนที่เคยผ่านการอบรม นักศึกษาอนามัย กลุ่มตัวแทนชนเผ่าที่องค์การทำพันธกิจร่วมกัน เช่น กะเหรี่ยง ลาหู่ อาข่า เมี่ยน ว้า รวมจำนวนประมาณ 100 คน เข้าร่วมในพิธีรับมอบ

แหล่งที่มา  :  ไทยรัฐ

Source: การบินไทย จับมือโบอิ้ง ส่งของบริจาคช่วยชาวเขาและผู้ยากไร้ที่เชียงใหม่