วันศุกร์ที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2558

เยาวราชบูม"ลอสต์อินไทยแลนด์ 2"พร้อมลุย

EyWwB5WU57MYnKOuFM8V1ZpUtBDLoJM2HnlsBeUW7R5NASLqgwziivนอกจากนั้น กองกิจการภาพยนตร์ทำเรื่องไปยังสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ให้พิจารณามาตรการส่งเสริมกองถ่ายทำจากต่างประเทศ ด้วยการให้สิทธิประโยชน์พิเศษ (อินเซนทีฟ) ด้านการคืนค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นระหว่างการถ่ายทำในประเทศไทยในอัตราร้อยละที่กำหนดไว้ ซึ่งอาจจะอยู่ในระดับไม่เกิน 15-20% เพื่อให้ไทยยังมีจุดแข็งพอสำหรับการแข่งขันกับจุดหมายในอาเซียน ที่ปกติจะมีแหล่งท่องเที่ยวและฉากหลังคล้ายคลึงกัน โดยปัจจุบันมาเลเซีย ที่มีแนวคิดเชิงรุกในการส่งเสริมกองถ่ายต่างประเทศที่สุดในอาเซียนอีกประเทศ ได้ออกมาตรการคืนเงินค่าใช้จ่ายระหว่างถ่ายทำในไทย เช่น ค่าเช่าสถานที่ อุปกรณ์ถ่ายทำ ที่พัก ฯลฯ ในอัตราราว 20% อยู่แล้ว

ว่าที่ร้อยตรีอานุภาพกล่าวด้วยว่า ระหว่างวันที่ 4-12 ก.พ. กรมการท่องเที่ยวได้ทุ่มงบกว่า 30 ล้านบาท จัดงานเทศกาลภาพยนตร์ต่างประเทศที่ถ่ายทำในประเทศไทย ครั้งที่ 3 เพื่อประชาสัมพันธ์และนำผู้จัดทำหนังจากทั่วโลกมาเข้าในเมืองไทย ซึ่งในปีนี้จะชูแหล่งท่องเที่ยว 12 เมืองต้องห้าม...พลาดเป็นจุดหมายหลัก ควบคู่ไปกับการแสดงภาพโลเกชั่นของไทยที่เคยปรากฏอยู่ในภาพยนตร์นานาชาติที่มีชื่อเสียงอื่นๆ และได้จัดให้มีการแข่งขันภาพยนตร์สั้น 36 ทีมนักศึกษาจากทั่วโลก โดยให้เดินทางไปถ่ายทำที่ 12 เมืองต้องห้าม...พลาด พร้อมกับให้นักศึกษาด้านภาพยนตร์ของไทยเข้าร่วมสังเกตการณ์ในทุกทีม เพื่อสร้างเครือข่ายให้เกิดการติดต่อเชื่อมโยงระหว่างทีมงานไทยและต่างชาติในอนาคต

ว่าที่ร้อยตรีอานุภาพ เกษรสุวรรณ์ อธิบดีกรมการท่องเที่ยว เปิดเผยว่า ขณะนี้ผู้สร้างภาพยนตร์จากจีน เรื่อง ลอสต์ อิน ไทยแลนด์ ภาคแรกที่ จ.เชียงใหม่ ได้เตรียมสร้างภาพยนตร์ลอสต์ อินไทยแลนด์ ภาค 2 ภายหลังจากที่เขียนบทภาพยนตร์เสร็จสิ้นแล้ว และพร้อมใช้ย่านเยาวราชหรือไชน่าทาวน์เป็นสถานที่หลักในการถ่ายทำ โดยกรมการท่องเที่ยวจะร่วมมือกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ในการประสานงานอำนวยความสะดวกในการถ่ายทำ ทั้งในเรื่องการติดต่อสถานที่ และติดต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อจูงใจให้ทีมผู้สร้างภาพยนตร์หันมาใช้สถานที่ถ่ายทำในไทยให้มากขึ้น จากนั้นเมื่อหนังประสบความสำเร็จ จะเกิดเป็นกระแสตามรอยภาพยนตร์และทำให้นักท่องเที่ยวจีนเดินทางมาไทย เหมือนเช่นในภาคแรกที่ประสบความสำเร็จจนนักท่องเที่ยวชาวจีนแห่มาเที่ยวไทยจำนวนมาก

“ขณะนี้ทีมงานได้นำบทภาพยนตร์ไปปรับแก้ไขตามที่คณะกรรมการกองฯ ได้นำเสนอไป และคาดว่าจะเริ่มเปิดกล้องถ่ายทำได้ภายใน มี.ค.-เม.ย.นี้ และออกฉายได้ภายในช่วงปลายปี”

แหล่งที่มา  :  ไทยรัฐ

Source: เยาวราชบูม"ลอสต์อินไทยแลนด์ 2"พร้อมลุย