วันจันทร์ที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2558

จี้บิ๊กตู่จัดการผบก.ภ.จว.สุพรรณฯ

946592ต่อมาในช่วงหนึ่งของการอภิปรายสมาชิกสปช.หลายคน อาทิ นายวันชัย สอนศิริ นายประสาร มฤคพิทักษ์ และนายสังศิต พิริยะรังสรรค์ ได้หยิบยกกรณีที่ผบก.ภ.จว.สุพรรณบุรี มีหนังสือคำสั่งให้ระดับรองผบก.-สว.จำนวน 28 คน ขอรับโอวาทและคำแนะนำในการปฏิบัติราชการ จากอดีตนักการเมืองคนหนึ่งที่จ.สุพรรณบุรีในวันที่ 27 ม.ค.นี้ โดยมีการอภิปรายวิพากษ์วิจารณ์การกระทำดังกล่าวอย่างรุนแรง ว่า แม้ล่าสุดจะมีการยกเลิกคำสั่งดังกล่าวไปแล้ว แต่พฤติกรรมดังกล่าวเป็นพฤติกรรมที่น่าละอายและบัดสี ที่ให้ผู้ใต้บังคับบัญชาไปสยบอยู่ใต้อดีตนักการเมือง พฤติกรรมของผู้บังคับการคนดังกล่าว เป็นการใช้อำนาจโดยไม่ชอบ เพราะไม่มีกฎหมายใดอนุญาตให้นำผู้ใต้บังคับบัญชาไปแสดงความเคารพนักการเมือง ถือเป็นการคอร์รัปชั่นในการบริหารราชการแผ่นดิน และเป็นการบังคับจิตใจผู้ใต้บังคับบัญชาให้ยอมจำนนอำนาจนอกระบบและให้เป็น ลูกน้องนักการเมือง ดังนั้น พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีไม่ควรปล่อยปะเรื่องนี้ให้ผ่านไป เพราะถือว่า เป็นการคอร์รัปชั่นแล้ว จะต้องประกาศว่า จะไม่ประนีประนอมกับการคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ เมื่อวันที่ 26 ม.ค. ที่ประชุมสปช.ได้เปิดให้สมาชิกอภิปรายแสดงความคิดเห็นเรื่องจะทำอย่างไร ให้ประเทศไทยมีกลไกป้องกันและขจัดความทุจริตและประพฤติมิชอบที่มี ประสิทธิภาพ โดยสมาชิกสปช.ได้อภิปรายกันอย่างกว้างขวาง โดยนายเสรี สุวรรณภานนท์ สมาชิกสปช.กล่าวว่า สิ่งสำคัญที่ทำให้เห็นชัดเจนในเรื่องปัญหาการทุจริต คือ ปัญหาทางการเมือง ที่เริ่มตั้งแต่การซื้อเสียง ที่เป็นปัญหาใหญ่ของประเทศ คณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญควรให้ความสำคัญในการกำหนดคนที่จะเข้าสู่ อำนาจทางการเมือง และควรให้ความสำคัญกับการจัดสรรบุคคลเข้าสู่ตำแหน่งในรัฐวิสาหกิจ โดยคณะกรรมการที่อยู่ในรัฐวิสาหกิจควรต้องปราศจากการแทรกแซงจากฝ่ายการเมือง ทั้งนี้การจัดซื้อจัดจ้างในหน่วยงานของรัฐต้องมีแนวทางการตรวจสอบการแก้ไข ที่เข้มข้น รวมถึงกฎหมายในปัจจุบันต้องเพิ่มบทลงโทษคนที่ทุจริตให้หนัก

แหล่งที่มา  :  เดลินิวส์

Source: จี้บิ๊กตู่จัดการผบก.ภ.จว.สุพรรณฯ