วันศุกร์ที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2558

น้ำมันปาล์ม ลอตแรกถึงไทย เร่งบรรจุขวด ขายไม่เกิน 42 บาท

EyWwB5WU57MYnKOuFNJUlG4cYlikEHbNsLBfLK6wTzpbUPiF6UbCzvนางจินตนา กล่าวต่อว่า ส่วนลอตที่ 2 จะเข้ามาถึงไทยในวันที่ 8 ก.พ. ปริมาณ 14,000 ตัน ลอตที่ 3 ปริมาณ 12,200 ตัน ถึงไทยวันที่ 10 ก.พ. ลอตที่ 4 ปริมาณ 9,000 ตัน ถึงไทยวันที่ 11-12 ก.พ. และลอตสุดท้าย อีก 5,780 ตัน ถึงไทยวันที่ 11-13 ก.พ. อย่างไรก็ตาม ไม่ต้องการให้ประชาชนกังวลว่า ปริมาณน้ำมันปาล์ม จะขาดแคลนและซื้อกักตุน โดยเท่าที่สำรวจราคาผลปาล์มทะลายเกรดคละ ขณะนี้อยู่ที่กิโลกรัมละ 5.40-6.40 บาท ซึ่งเกษตรกรส่วนใหญ่พอใจ สะท้อนให้เห็นว่าการนำเข้าน้ำมันปาล์มในครั้งนี้ ไม่กระทบต่อราคาผลปาล์มในประเทศ และเชื่อว่าไม่มีความจำเป็นต้องนำเข้าเพิ่มเติมจาก 50,000 ตัน เพราะเมื่อผลผลิตปาล์มฤดูกาลใหม่เริ่มออกสู่ตลาด ตั้งแต่เดือน มี.ค. นี้ จะทำให้สถานการณ์ตึงตัวคลี่คลายลง ส่งผลให้สต๊อกน้ำมันปาล์มดิบปรับเพิ่มมากกว่าเดือนละ 200,000 ตัน

"กระทรวงพาณิชย์ จะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด และกำชับให้โรงสกัดน้ำมันปาล์ม รับซื้อผลผลิตจากเกษตรกรไม่ต่ำกว่า กิโลกรัมละ 5 บาท ขณะเดียวกัน โรงกลั่นน้ำมันปาล์ม ต้องรับซื้อน้ำมันปาล์มดิบจากโรงสกัด ไม่ต่ำกว่าราคาตลาด ที่ขณะนี้กิโลกรัมละ 35-36 บาท" นางจินตนา กล่าว

อคส.นำเข้าน้ำมันปาล์มลอตแรกถึงไทยแล้ว 9,000 ตัน เร่งจัดสรรให้โรงกลั่นบรรจุขวดขายไม่เกิน 42 บาท คาดนำเข้าครบทั้ง 5 หมื่นตัน ภายในกลางเดือน ก.พ.นี้ ผลิตน้ำมันปาล์มเพื่อบริโภคได้ 37-40 ล้านลิตร

เมื่อวันที่ 30 ม.ค. นางจินตนา ชัยยวรรณาการ ประธานคณะกรรมการองค์การคลังสินค้า (บอร์ด อคส.) เปิดเผยถึงการนำเข้าน้ำมันปาล์มกึ่งบริสุทธิ์ (แยกไข) ปริมาณ 50,000 ตัน เพื่อแก้ปัญหาผลผลิตปาล์มและน้ำมันปาล์มในประเทศตึงตัว ขณะนี้ว่า วันที่ 29 ม.ค. น้ำมันปาล์มดิบกึ่งบริสุทธิ์ลอตแรก ปริมาณ 9,000 ตัน เดินทางถึงไทยแล้ว ซึ่ง อคส.จะนำไปจัดสรรให้กับผู้ผลิตน้ำมันปาล์มเพื่อการบริโภค ที่เป็นสมาชิกของสมาคมโรงกลั่นน้ำมันปาล์มแห่งประเทศไทย รวม 11 ราย โดยการบรรจุขวดออกจำหน่ายสู่ผู้บริโภคไม่เกินขวดละ 42 บาท และจะสามารถกระจายเข้าสู่ท้องตลาดได้ตั้งแต่วันที่ 31 ม.ค. นี้ เป็นต้นไป ซึ่งจากการคำนวณจะสามารถผลิตเป็นน้ำมันปาล์มเพื่อการบริโภคได้ถึง 37-40 ล้านลิตร

 

แหล่งที่มา  :  ไทยรัฐ

Source: น้ำมันปาล์ม ลอตแรกถึงไทย เร่งบรรจุขวด ขายไม่เกิน 42 บาท