วันจันทร์ที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2558

เอสเอ็มอีแบงก์เร่งเคลียร์ทุจริต

940336ขณะที่ ประเภท 2 การตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงกับพนักงานที่อยู่ในข่ายกระทำความผิด 19 กรณี เป็นการกระทำความผิดด้านสินเชื่อ 6 เรื่อง ด้านร่วมลงทุน 2 เรื่อง ด้านดำเนินการงานที่ขัดนโยบาย 4 เรื่อง มีเจ้าหน้าที่ของธนาคารเกี่ยวข้อง 32 ราย เกษียณอายุไปแล้ว 1 ราย ลาออก 2 ราย ที่เหลือยังทำงานอยู่ที่ธนาคาร ทั้งหมดจะสอบให้แล้วเสร็จภายในเดือน ก.พ.นี้ โดยคณะกรรมการตรวจสอบเชิญคนนอกเข้าร่วม เช่น ตัวแทนจากกรมสอบสวนคดีเศษ (ดีเอสไอ) เพื่อให้เกิดความโปร่งใส หากพบความผิดก็จะดำเนินคดีฟ้องศาลต่อไปนางสาลินี วังตาล ประธานกรรมการธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) หรือ เอสเอ็มอีแบงก์ เปิดเผยว่า ขณะนี้ ความคืบหน้าการฟ้องร้องดำเนินคดี ตามที่คณะกรรมการนโยบายและกำกับดูแลรัฐวิสาหกิจ (คนร.) หรือซุปเปอร์บอร์ด สั่งให้ธนาคารเร่งดำเนินการ แบ่งได้ 2 ประเภท คือ ประเภท 1 การฟ้องร้องกับบุคคลภายนอกและอดีตพนักงาน ผู้บริหารที่มีส่วนเกี่ยวข้อง หรือมีส่วนร่วมในการทำให้เกิดความเสียหายเกิดขึ้นแก่ภาครัฐและธนาคาร เป็นคดีที่ดำเนินการสิ้นสุดแล้ว 4 คดี มีพนักงานธนาคารเกี่ยวข้อง 4 ราย และกำลังพิจารณาของศาล 6 เรื่อง มีพนักงานธนาคารเกี่ยวข้อง 32 คน โดยจำนวนนี้มีอดีตกรรมการผู้จัดการ ธพว. ถูกฟ้องร้องด้วย 1 ราย จากการดำเนินการปล่อยสินชื่อเพื่อการชะลอการเลิกจ้างงานไม่ถูกต้อง

แหล่งที่มา  :  เดลินิวส์

Reference: เอสเอ็มอีแบงก์เร่งเคลียร์ทุจริต