วันอังคารที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2558

ครม.ไฟเขียวคุมสินค้า-บริการ41รายการ

941402หมวดสินค้าอุปโภคบริโภคในประจำวัน คือ ผงซักฟอก ผ้าอนามัย กระดาษชำระ กระดาษเช็ดหน้า ,หมวดปัจจัยทางการเกษตร คือ ปุ๋ย ยาป้องกัน หรือกำจัดศัตรูพืชหรือโรคพืช หัวอาหารสัตว์ อาหารสัตว์ เครื่องสูบน้ำ รถไถนา รถเกี่ยวข้าว ,หมวดวัสดุก่อสร้าง คือ ปูนซีเมนต์ เหล็กเส้น เหล็กโครงสร้างรูปพรรณ เหล็กแผ่น สายไฟฟ้า ท่อพีวีซี ,หมวดขนส่ง คือ แบตเตอรี่รถยนต์ ยางรถจักรยานยนต์ ยางรถยนต์ รถจักรยานยนต์ รถยนต์นั่ง รถยนต์บรรทุก ,หมวดปิโตรเลียม คือ ก๊าซปิโตรเลียมเหลว น้ำมันเชื้อเพลิง เม็ดพลาสติก ,หมวดยารักษาโรค คือ ยารักษาโรค แลพอื่นๆ คือ เครื่องแบบนักเรียน ส่วนบริการ มี 3 รายการ คือ การให้สิทธิในการเผยแพร่งานสิขสิทธิ์เพลงเพื่อการค้า บริการรับฝากสินค้าหรือบริการให้เช่าสถานที่เก็บสินค้า บริการทางการเกษตร

รายงาน ข่าว กล่าวว่า ในการกำหนดสินค้าควบคุมครั้งนี้ กระทรวงพาณิชย์ ยังได้เสนอให้ควบคุมสบู่ และแชมพู ด้วย แต่ที่ประชุมเห็นว่า สินค้าทั้งสอง ประเภท มีการแข่งขันในตลาดอยู่แล้ว และมีราคาที่เหมาะสม จึงไม่จำเป็นต้องเสนอมาเป็นสินค้าควบคุม

ร.อ.ยงยุทธ มัยลาภ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ปิดเผยว่า ที่ประชุมครม.ได้เห็นชอบกำหนดสินค้า หรือบริการควบคุมปี 58 แยกเป็นสินค้า 38 รายการ และบริการ 3 รายการ ที่จำเป็นใช้ในชีวิตประจำวันประชาชน เริ่มตั้งแต่วันที่ 27 ม.ค.นี้ โดยยกเลิกสินค้าควบคุมเดิม 3 รายการ คือ เครื่องวัดความชื้นข้าว ,เครื่องตรวจสอบคุณภาพข้าว และเครื่องชั่งวัดอัตราส่วนร้อยละของแป้งในหัวมัน เพราะไม่มีความจำเป็นแล้ว ส่วนที่เหลือให้คงรายการเดิมไว้ พร้อมกับเพิ่มรายการสินค้าควบคุมใหม่ คือ ท่อพีวีซี เพราะเป็นสินค้าที่ใช้ในการก่อสร้างและเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในพื้นที่การเกษตร

ทั้ง นี้สินค้าและบริการควบคุมทั้ง 41 รายการ คือ หมวดอาหาร ได้แก่ กระเทียม ข้าวเปลือก ข้าวสาร ข้าวโพด มันสำปะหลังและผลิตภัณฑ์ ไข่ไก่ สุกรและเนื้อสุกร น้ำตาลทราย น้ำมัน และไขมันที่ได้จากพืชหรือสัตว์ทั้งที่บริโภคได้หรือไม่ได้ ครีมเทียมนมข้นหวาน นมข้น นมคืนรูป นมแปลงไขมัน นมผล นมสด แป้งสารี อาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท อาหารกึ่งสำเร็จรูปบรรจุภาชนะผนึก และผลปาล์มน้ำมัน

แหล่งที่มา  :   เดลินิวส์

Source: ครม.ไฟเขียวคุมสินค้า-บริการ41รายการ