วันพฤหัสบดีที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2557

วีระกานต์ให้ความเห็นกมธ.ยกร่างฯ

913094ส่วนสาเหตุที่แกนนำนปช.บางคนประกาศชัดว่าไม่ขอร่วมรำวงในครั้งนี้  เพราะให้เหตุผลว่า รำวงรอบนี้เป็นรอบเหมาของทหาร ที่เขาเหมารอบไปแล้ว แล้วจิ๊กโก๋ท้องถิ่นอย่างเราจะมาสะเออะทำไม ผมจึงมาให้ความเห็นในนามส่วนตัว ตามที่พรรคพวกเพื่อนฝูงซึ่งเป็น กมธ.ยกร่างรัฐธรรมนูญบางคนเชิญมา” นายวีระกานต์ กล่าว

จากนั้นนายบวรศักดิ์ ประธานในที่ประชุมได้เชิญผู้สื่อข่าวออกจากห้องประชุม ทั้งนี้ในเวลา13.00น. นายเทียนฉาย กีระนันทน์ ประธานสภาปฎิรูปแห่งชาติ(สปช.) จะส่งมอบรายงานสรุปความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการจัดทำร่างรัฐธรรมนูญของสปช.ต่อนายบวรศักดิ์ อุวรรณโณ ประธานกมธ.ยกร่างรัฐธรรมนูญ

เมื่อเวลา 08.00 น. ที่ห้องรับรองชั้น 3 อาคาร 3 รัฐสภา นายวีระกานต์ มุสิกพงศ์ อดีตประธานแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ (นปช.)ได้เดินทางมาเพื่อให้ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะนการร่างรัฐธรรมนูญต่อคณะกรรมาธิการ(กมธ.) ยกร่างรัฐธรรมนูญในนามส่วนตัว ทั้งนี้ได้พูดคุยกันกรรมาธิการยกร่างฯ อาทิ พล.อ.เลิศรัตน์ รัตนวานิช  โฆษก กมธ.ยกร่างฯ

จากนั้นเวลา 09.00 น. มีการประชุมกมธ.ยกร่างรัฐธรรมนูญ โดยมีนายบวรศักดิ์ อุวรรณโณ ประธาน กมธ.ยกร่างรัฐธรรมนูญ เป็นประธานการประชุมโดยวาระการประชุมในช่วงเช้าคือการรับฟังความเห็นในการร่างรัฐธรรมนูญจากนายวีระกานต์

โดยนายวีระกานต์ กล่าวต่อ ที่ประชุมกมธ.ตอนหนึ่งว่า  ตนเพิ่งจะมีเสียงพูด คงกำลังใช้  “ กรรมเก่า ” ที่เคยด่าคนอื่นไว้มาก เพราะเป็นภูมิแพ้ ยืนยันว่า  ไม่ได้มาในนามของแกนนำนปช. ตามที่นายคำนูณ  สิทธิสมาน  โฆษกกมธ.ยกร่างฯ ระบุ เพราะไม่เช่นนั้นอาจจะมีข่าวใหญ่กว่า ที่ตนมาให้ความเห็น คือ นปช.ขับตนออกจากกลุ่ม  เนื่องจากเขามีมติแล้วว่าจะไม่ร่วมในวงนี้

แหล่งที่มา  :  เดลินิวส์

Source: วีระกานต์ให้ความเห็นกมธ.ยกร่างฯ

สมชัยค้านศาลลต.ยุบกกต.จว.

913070นายสมชัย กล่าวอีกว่า นอกจากนี้ข้อเสนอให้ยุบ กกต.จังหวัดนั้น ตนไม่เห็นด้วย ควรให้มีอยู่ไว้เช่นเดิม แต่ต้องมีการออกแบบและปรับโครงสร้างที่มาและสัดส่วนของกกต.จังหวัดให้มีความเหมาะสม ความรู้ความสามารถ หลากหลาย โดยองค์ประกอบของผู้ที่มาดำรงตำแหน่ง กกต.จังหวัดนั้นควรเป็นคนที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมหนึ่งคน มีความรู้ด้านการจัดการเลือกตั้งหนึ่งคน รู้ระเบียบบริหาร และการใช้อำนาจรัฐ หนึ่งคน มีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับภาคประชาสังคมและการมีส่วนร่วมหนึ่งคน และมีความรู้เรื่องการเมืองระดับชาติอีกหนึ่งคน รวมทั้งหมด 5 คน แต่หากจะให้มีการเลือกตั้งกกต.จังหวัดทั่วประเทศต้องมีการเปลี่ยนแปลงทั้งหมด โดยต้องมีกระบวนการสรรหา คัดกรองกันใหม่ เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นและไม่ให้กกต.จังหวัดตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของฝ่ายการเมือง

นายสมชัย กล่าวทิ้งท้ายว่า หากอนาคตมีการจัดการเลือกตั้งมองว่าควรให้ กกต.ชุดปัจจุบันเป็นผู้ที่หน้าที่จัดการเลือกตั้ง เนื่องจากเป็นผู้ที่มีประสบการณ์และมีความรู้เกี่ยวกับการจัดการเลือกตั้ง หากมีการตั้ง กกต.ชุดใหม่ขึ้นมาทำหน้าที่จัดการเลือกตั้งทันที อาจจะไม่เป็นผลดีต่อประเทศ เพราะยังไม่มีประสบการณ์ ไม่รู้ระบบการเมืองในปัจจุบัน ไม่รู้เท่าทันนักการเมือง แต่ท้ายขึ้นอยู่กับฝ่ายที่มีหน้าที่ออกแบบรัฐธรรมนูญว่าจะกำหนดอย่างไร

ถ้าเรามองเฉพาะกรอบกฎหมายคิดว่าไม่เหมาะ เพราะนักการเมืองสามารถมองช่องว่างของกฎหมายและหาทางเอาเปรียบภายใต้ข้อกฎหมายที่เอื้ออำนวยได้ หลายเรื่องที่ กกต.ตัดสินให้ใบแดง แต่พอไปถึงศาลกลับยกคำร้อง เพราะขอบข่ายความผิดทางกฎหมายไม่เกิดขึ้น ซึ่งวิธีคิดของ กกต. กับศาลต่างกัน แค่หลักฐานที่พอเชื่อได้ว่าทุจริต กกต.ก็สามารถให้ใบแดงได้ แต่ถ้าศาลตัดสินให้ใบเหลืองใบแดงท้ายสุดตกอยู่ภายใต้กับดักของกฎหมาย และเป็นที่พึงปรารถนาของฝ่ายการเมืองด้วยซ้ำ อีกทั้งมองว่า หากปล่อยให้สำนวนไปอยู่ที่ศาลก็จะทำให้คดีเกิดความล่าช้า พยานหลักฐานหายหรือพยานอาจถูกข่มขู่ให้กลับคำให้การได้ ” นายสมชัยกล่าว

นายสมชัย กล่าวว่า การแก้ปัญหาการทุจริตการเลือกตั้งให้ได้ผลนั้น ต้องอาศัยความร่วมมือ 5 ฝ่ายหรือเบญจภาคี โดย 1.กฎหมายเลือกตั้งต้องรู้เท่าทันเล่ห์เหลี่ยมนักการเมือง และรู้ทันช่องว่างของกฎหมายที่ฝ่ายการเมืองใช้หาประโยชน์ 2. กกต. ทุกระดับต้องสร้างความไว้วางใจในการจัดการเลือกตั้ง โดยต้องมีการกลั่นกรองบุคคลที่จะเข้ามาเป็น กกต.ทุกระดับให้ได้รับการยอมรับ 3.ประชาชนต้องตื่นรู้และเอาจริงเอาจังกับการมีส่วนร่วมในการแจ้งเบาะแสการทุจริตเลือกตั้ง การซื้อเสียง เพื่อให้เกิดความสำเร็จในการจัดเลือกตั้ง 4.พรรคการเมืองจะต้องคัดกรองคนที่เหมาะสมมาเป็นผู้สมัคร และต้องกำกับนักการเมืองของพรรคไม่ให้มีการทำผิดกฎหมายเลือกตั้ง  และ 5.ภาคประชาสังคมทั้งภาคเอกชน มูลนิธิต่างๆ ต้องมีความเข้มแข็ง ซึ่งก็จะทำให้ประชาชนมีความตื่นตัวไปด้วยเมื่อวันที่ 19 ธ.ค. ที่จ.ภูเก็ต นายสมชัย ศรีสุทธิยากร คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ด้านกิจการบริหารงานเลือกตั้ง กล่าวถึงข้อเสนอของหลายฝ่ายที่ต้องการให้กระทรวงมหาดไทยจัดการเลือกตั้งแทนกกต.นั้น ว่า ตนไม่เห็นด้วยกับแนวคิดดังกล่าว เพราะหากให้กระทรวงมหาดไทยจัดการเลือกตั้ง ข้าราชการประจำก็จะอยู่ภายใต้สังกัดการเมือง อาจทำให้เกิดความเกรงใจหรือการกระทำที่เอื้อประโยชน์ของฝ่ายการเมือง ดังนั้นการจัดการเลือกตั้งจะต้องอยู่ในกำกับดูแลขององค์กรอิสระที่ไม่ขึ้นกับฝ่ายการเมืองใด และที่สำคัญความรู้ความเชี่ยวชาญจัดการเลือกตั้งของ กกต. มีมากกว่ากระทรวงมหาดไทย เพราะปัจจุบันปัญหาการจัดเลือกตั้งมีความซับซ้อน ส่วนข้อเสนอที่ให้มีศาลเลือกตั้งรวมถึงการให้ใบเหลืองใบแดงไปอยู่ที่ศาลนั้น ตนก็ไม่เห็นด้วย เพราะมองว่า คดีเลือกตั้งไม่ใช่คดีที่เอาเรื่องของข้อเท็จจริง หรือข้อกฎหมายมาตัดสินว่าใครถูกใครผิด การตัดสินโดยศาล  สิ่งที่เกิดขึ้นจะต้องมีการหาหลักฐานมายืนยันว่า กระทำความผิด เปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายมาต่อสู้  เพื่อให้เกิดความยุติธรรม และการตัดสินจะตัดสินภายใต้กรอบกฎหมายที่มีอยู่ ซึ่งไม่สอดคล้องกับคดีเลือกตั้ง เพราะคดีเลือกตั้งการหาหลักฐานที่ชัดเจนว่าใครทำอะไรมันไม่ง่าย เพราะประชาชนที่เป็นผู้ร้องกับฝ่ายที่เป็นนักการเมืองสถานะไม่เท่าเทียมกัน อาจมีการใช้อำนาจอิทธิพล ตำแหน่งทางการเมืองมาข่มขู่พยานทำให้พยานเกรงกลัว หรือทำให้หลักฐานไม่มีเพียงพอให้ศาลตัดสินว่า ถูกหรือผิดได้ค่อนข้างมาก

แหล่งที่มา  :  เดลินิวส์

Source: สมชัยค้านศาลลต.ยุบกกต.จว.

ผบ.สส.ต้อนรับทูตปากีฯคนใหม่

913037ทั้งนี้พล.อ.วรพงษ์ กล่าวได้กล่าวกับ เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน ประจำประเทศไทยว่า ความสัมพันธ์ของสองกองทัพ และการพัฒนาความร่วมมือ ทั้งด้านการฝึก การศึกษา การแลกเปลี่ยนการเยือน การรักษาสันติภาพ และโดยเฉพาะในด้านการต่อต้านการก่อการร้าย ซึ่งสาธารณรัฐอิสลามปากีสถานมีประสบการณ์ด้านนี้เป็นอย่างดี ขอขอบคุณที่เชิญฝ่ายไทยดูงานด้านอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ ซึ่งจะก่อให้เกิดความร่วมมือด้านการส่งกำลังบำรุงและเทคโนโลยีทางทหารในอนาคต และรู้สึกเป็นเกียรติที่ได้รับเชิญให้เดินทางไปเยือนสาธารณรัฐอิสลามปากีสถานอย่างเป็นทางการ และจะพิจารณาช่วงเวลาที่เหมาะสมต่อไปเมื่อเวลา 08.30 น. วันที่ 19 ธ.ค. ที่กองบัญชาการกองทัพไทย (บก.ทท.) ถ.แจ้งวัฒนะ พล.อ.วรพงษ์ สง่าเนตร ผู้บัญชาการทหารสูงสุด (ผบ.สส.) ให้การต้อนรับนายโซเฮล คาน เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน ประจำประเทศไทยที่ได้เข้าเยี่ยมคำนับ เพื่อแนะนำตัวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ และร่วมหารือความร่วมมือ ซึ่งการพบปะสนทนาครั้งนี้เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอิสลามปากีสถานประจำประเทศไทยได้ยืนยันถึงความสัมพันธ์ และมิตรภาพที่ดีระหว่างกันมาอย่างยาวนาน สำหรับความสัมพันธ์และความร่วมมือทางทหารของทั้งสองประเทศยังคงดำเนินต่อไปอย่างแน่นแฟ้นในทุกระดับ โดยเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน ประจำประเทศไทย ได้หารือการเข้าร่วมการฝึกคอบบร้าโกลด์ของกองทัพสาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน หารือความร่วมมือด้านการต่อต้านการก่อการร้าย และเชิญฝ่ายไทยไปดูงานด้านอุตสาหกรรมป้องกันประเทศของสาธารณรัฐอิสลามปากีสถานโดยเชิญผบ.สส.เดินทางเยือนสาธารณรัฐอิสลามปากีสถานอย่างเป็นทางการอีกด้วย

แหล่งที่มา  :  เดลินิวส์

Source: ผบ.สส.ต้อนรับทูตปากีฯคนใหม่

ลอบขนใบกระท่อม-ยาแก้ไอส่งเกาะลันตา

913009จากการสอบสวนทราบว่า ผู้ต้องหาเปิดร้านขายน้ำมัน และรับซื้อขี้ยางอยู่ที่ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ กับลูกสาว โดยจะขับรถมารับน้ำมันในพื้นที่ อ.นาบอน และเก็บใบพืชกระท่อมที่ปลูกเอาไว้นำไปขายที่ อ.เกาะลันตา ในราคา กก.ละ 1,200 บาท ส่วนยาแก้ไอ มีคนขับรถสิบล้อส่งของ นำมาขายให้ในราคาขวดละ 83 บาท ตนนำไปขายขวดละ100 บาท เพื่อผสมกับน้ำต้มใบพืชกระท่อม สูตรสี่คูณร้อย ทำมานานแล้วเห็นว่ารายได้ดี ส่วนมากขายให้กับเพื่อนบ้านและลูกเรือประมง เจ้าหน้าที่จึงนำตัวส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปเมื่อวันที่ 19 ธ.ค. พ.ต.ท.ไพโรจน์ เมืองสุวรรณ สวป.สภ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช เปิดเผยว่า กลางดึกที่ผ่านมารับแจ้งจากสายลับว่ามีการลักลอบขนใบพืชกระท่อม พร้อมยาแก้ไอ ผ่านเส้นทาง อ.ทุ่งใหญ่ มุ่งหน้าไป จ.กระบี่ จึงมอบหมายให้ ร.ต.ต.ชัยยันต์ อิทธิศักดิ์สกุล รองสวป. พร้อมกำลัง ตั้งจุดสกัดบนถนนสาย ทุ่งใหญ่ หลักช้าง หมู่ 2 ต.ท่ายาง พบรถยนต์ต้องสงสัยยี่ห้อโตโยต้า วีโก้ สีเทา ทะเบียน บล 9083 สุราษฎร์ธานี ขับขี่โดยนางบุญหา คงแก้ว อายุ 52 ปี ชาวนครศรีธรรมราช บรรทุกน้ำมันบรรจุถัง 200 ลิตรมา 3 ถัง จึงขอตรวจค้นพบในรถมียาแก้ไอยี่ห้อไอวาดิ้วกว่า 100 ขวด ตรวจสอบใต้ฝากระโปรงรถพบมีใบพืชกระท่อมบรรจุถุงพลาสติก 11 ถุง น้ำหนัก 10.5 กก.

แหล่งที่มา  :  เดลินิวส์

Resource: ลอบขนใบกระท่อม-ยาแก้ไอส่งเกาะลันตา

ถุงยางอนามัยเกลื่อนถนนไร้หน่วยงานดูแล

913004จากการสอบถามนางทองคำ (นามสมมุติ) อายุ 38 ปี เล่าว่า ตนเองเดินผ่านบริเวณสะพานข้ามคลองสามเป็นประจำและเห็นว่ามีถุงยางอนามัยไม่ รู้มาจากไหนทิ้งไว้ตรงนี้มา 2 อาทิตย์แล้ว และยังไม่มีหน่วยงานใดเข้ามาเก็บทำความสะอาดทีแรกลูกชายเห็นนึกว่าลูกโป่ง แต่พอตนเข้าไปดูใกล้ๆ จึงรู้ว่าเป็นถุงยางอนามัย จึงห้ามลูกหยิบขึ้นมาเล่นเพราะกลัวติดเชื้อโรคที่จะมากับถุงอนามัย ซึ่งไม่รู้ว่าถูกใช้มาแล้วหรือยัง จึงฝากให้หน่วยงานที่รับผิดชอบรีบเข้ามาเก็บทำความสะอาดด้วย เพราะดูแล้วเป็นภาพที่ไม่เหมาะสมอย่างมากเมื่อวันที่ 19 ธ.ค. ผู้สื่อข่าวรับแจ้งจากประชาชนที่เดินผ่านข้ามสะพานคลอง 3 ถนนรังสิต-นครนายก (มุ่งหน้านครนายก) หมู่ 2 ต.บึงยี่โถ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี ว่ามีถุงยางอนามัยเหมือนใช้แล้วตกอยู่เกลื่อนถนนเป็นจำนวนมากและยังไม่มี หน่วยงานเข้ามาเก็บหรือทำความสะอาด โดยชาวบ้านกลัวว่าจะแพร่เชื้อโรคอันตรายวอนหน่วยงานที่รับผิดชอบเร่งแก้ไข ด้วย

แหล่งที่มา  :  เดลินิวส์

Source: ถุงยางอนามัยเกลื่อนถนนไร้หน่วยงานดูแล

โจรอาละวาดบุกคอนโดงัดห้องลักทรัพย์

912999จากการสอบถามนายธีรพันธ์ฯ เจ้าของห้อง 22Or357 ชั้นที่ 4 เล่าว่า ตนพึ่งกับมาจากทำงานก็ต้องตกใจเมื่อพบประตูห้องที่ล็อคอยู่ ได้ถูกคนร้ายงัดจนเสียหายและเข้าไปรื้อค้นทรัพย์สินภายในห้องพบว่าโทรศัพท์ มือถือกับเงินที่อยู่ในกระปุกออมสินที่หัวเตียงจำนวนหนึ่งถูกคนร้ายขโมยเอา ไป

พ.ต.ท.บุญยิ่ง กล่าวว่า จากการตรวจสอบภายในคอนโดดังกล่าวนั้นมี รปภ. เฝ้าอยู่เพียงคนเดียว มีกล้องวงจรปิด แต่ส่วนมากดูได้ไม่ชัดเจน ทั้งนี้ จะประสานไปทางเจ้าหน้าที่ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 1 เข้ามาตรวจสอบลายนิ้วมือแฝงอีกครั้งเพื่อตามจับคนร้ายพร้อมให้ผู้เสียหายมา ลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐาน เพื่อติดตามตัวคนร้ายมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป.เมื่อวันที่ 19 ธ.ค. พ.ต.ท.บุญยิ่ง บัณฑิตไทย พนักงานสอบสวน สภ.ธัญบุรี เปิดเผยว่า วานนี้ (18 ธ.ค.) มีเหตุคนร้ายบุกงัดห้องภายในเอ็มทีคอนโดมิเนียม ถนนรังสิต-นครนายก (คลองสามธัญบุรี) หมู่ 2 ต.บึงยี่โถ อ.ธัญบุรี ซึ่งเป็นคอนโดสูง 5 ชั้น มีห้องพักจำนวน 504 ห้อง โดยผู้เสียหายเป็นเจ้าของห้องที่พึ่งกลับมาจากทำงานยืนรอให้การอยู่ พร้อมระบุว่า คนร้ายได้งัดห้องพักกว่า 9 ห้อง ที่ชั้น 3, 4 และชั้นที่ 5 โดยรื้อค้นขโมยทรัพย์สินของมีค่าไป

แหล่งที่มา  :  เดลินิวส์

Source: โจรอาละวาดบุกคอนโดงัดห้องลักทรัพย์

วันอังคารที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2557

กูเกิลเปิดออฟฟิศหนุนศก.ดิจิตอล

EyWwB5WU57MYnKOuFIsL7cU6qQlrLWXM3MhhfPbirqf9i0dAn02LMvนับเป็นเรื่องน่ายินดี ที่รัฐบาลไทยจะผลักดันนโยบายเศรษฐกิจดิจิตอล และกูเกิลในฐานะเอกชนก็พร้อมจะสนับสนุนเพื่อให้บรรลุสู่เป้าหมาย โดยการเปิดสำนักงานอย่างเป็นทางการในครั้งนี้ ก็ถือเป็นเครื่องยืนยันที่สำคัญต่อการลงทุนในไทยของกูเกิล ซึ่งจะเพิ่มขึ้นและเติบโตขึ้นเรื่อยๆในแต่ละปีที่ผ่านไป”

ด้าน น.ส.พรทิพย์ กองชุน หัวหน้าฝ่ายการตลาด กูเกิล ประเทศไทย กล่าวเพิ่มเติมว่า กูเกิลยังคงยึดพันธกิจหลักขององค์กร นั่นคือการรวบรวมข้อมูลที่มีอยู่ทั่วโลกและนำเสนอต่อผู้ใช้ให้ถูกต้อง แม่นยำที่สุด โดยนอกเหนือจากธุรกิจหลักคือการเป็นเว็บค้นหาหรือเสิร์ชเอนจิ้นแล้ว กูเกิลประเทศไทย ยังจะเดินหน้าพัฒนาบริการต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นกูเกิล สตรีทวิว, กูเกิล แม็ป, กูเกิล เพลย์ รวมทั้งยูทูบ (YouTube) ประเทศไทย ซึ่งเป็นบริการที่ได้รับความนิยมมากในหมู่คนไทย โดยหลังเปิดตัว YouTube.co.th เมื่อเดือน พ.ค.ที่ผ่านมา พบว่ายูทูบสามารถสร้างรายได้ให้กูเกิลไทยได้อย่างมีนัยสำคัญ และเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้ธุรกิจเติบโตก้าวกระโดด.

นายอริยะ พนมยงค์ หัวหน้าฝ่ายธุรกิจ บริษัทกูเกิล ประเทศไทย เปิดเผยว่า เชื่อว่าในปีหน้าจะเป็นปีแห่งการเติบโตของกูเกิลและถือเป็นจุดเปลี่ยนของประเทศ จากความพร้อมของประชาชน ซึ่งมีการใช้งานอินเตอร์เน็ตผ่านมือถือแล้วถึง 44 ล้านคน และการขับเคลื่อนนโยบายเศรษฐกิจดิจิตอล (Digital Economy) ของรัฐบาล

ทั้งนี้เมื่อวันที่ 16 ธ.ค.ที่ผ่านมา กูเกิลประเทศไทย ได้เปิดตัวสำนักงานบนพื้นที่ 1,100 ตารางเมตร ใจกลางกรุงเทพมหานคร บนถนนวิทยุ โดยสำนักงานกูเกิลในไทย ถือเป็นลำดับที่ 3 ในภูมิภาคเอเชียตะวันออก-เฉียงใต้ เริ่มตั้งแต่สิงคโปร์ มาเลเซีย ไทย อินโดนีเซีย และฟิลิปปินส์

แหล่งที่มา  :  ไทยรัฐ

Source: กูเกิลเปิดออฟฟิศหนุนศก.ดิจิตอล

ปลื้มปริ่มส่งออกอาหารทะลัก ทุบสถิติครั้งแรกแตะ 1 ล้านล้าน

EyWwB5WU57MYnKOuFIsLxVsa5zWi6KJwq9IfV5wbGzq2ark5yPOSBaเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐฯ ราคาสินค้าเกษตรและวัตถุดิบอ่อนตัว ทำให้ต้นทุนการผลิตลดลงสินค้าแข่งขันได้ดีขึ้น ประกอบกับตลาดส่งออกใหม่ๆ อาทิ รัสเซีย เริ่มนำเข้าอาหารจากไทยมากขึ้น สำหรับการส่งออกสินค้าอาหารไทยในรอบ 10 เดือนแรกของปี (ม.ค.-พ.ย.) มีมูลค่า 851,223 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 11.5% โดยสินค้าที่มีมูลค่าการส่งออกเพิ่มสูงขึ้น ประกอบด้วย 5 สินค้า ได้แก่ ข้าว ผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง ไก่ เครื่องปรุงรส และสับปะรดกระป๋อง ส่วนอีก 3 สินค้า มีมูลค่าส่งออกลดลง ได้แก่ น้ำตาลทราย ปลาทูน่ากระป๋อง เป็นต้นผู้สื่อข่าวรายงานจากสถาบันอาหารว่า สถาบันฯได้ทำการประเมินการส่งออกอาหารของประเทศไทยปีนี้ โดยคาดว่าจะมีมูลค่าสูงถึง 1.01 ล้านล้านบาท เพิ่มขึ้น 15.4% เมื่อเทียบกับปี 2556 ซึ่งถือเป็นมูลค่าล้านล้านบาท ครั้งแรกในประวัติศาสตร์ ทั้งนี้ ปัจจัยที่ทำให้มูลค่าส่งออกอาหารทุกประเภทของประเทศไทยเป็นไปตามเป้า มาจากเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียขยายตัว โดยเฉพาะในกลุ่มประเทศอาเซียนและจีน ทำให้ความต้องการสินค้าวัตถุดิบ และสินค้าเพื่อการบริโภคขยายตัว เงินบาทอ่อนค่า

แหล่งที่มา  :  ไทยรัฐ

Source: ปลื้มปริ่มส่งออกอาหารทะลัก ทุบสถิติครั้งแรกแตะ 1 ล้านล้าน

ครม.อนุมัติขึ้นภาษีดีเซล 2.50 บาท “เอ็นจีวี” โอดโดนรีดเป็นรายต่อไป

EyWwB5WU57MYnKOuFIsLxVmLZWsbWtMEn3YjH3QFqSEyywPUzzsWwsขณะที่นายณรงค์ชัย อัครเศรณี รมว.พลังงาน กล่าวว่า การปรับภาษีสรรพสามิตน้ำมันดีเซลสอดรับกับการปรับลดจัดเก็บเงินเข้ากองทุนน้ำมันและเชื้อเพลิง ที่จะโยกให้กรมสรรพสามิตจัดเก็บภาษี จากปัจจุบัน เก็บที่ 0.75 บาทต่อลิตร เพิ่มเป็น 3.25 บาทต่อลิตร ทำให้มีเงินภาษีนำส่งเข้าคลังประมาณ 6,000 ล้านบาทต่อเดือน หรือ 72,000 ล้านบาท ต่อปี ขณะเดียวกัน รัฐบาลจะลดอัตราเงินนำส่งเข้ากองทุนน้ำมัน จึงทำให้ราคาน้ำมันดีเซลปรับลดราคาได้แม้จะขยับเพิ่มภาษีสรรพสามิตน้ำมันดีเซล

นอกจากนี้ รัฐบาลยังมีแนวทางจัดเก็บภาษีสรรพสามิตก๊าซเอ็นจีวี เหมือนกับน้ำมัน เพราะที่ผ่านมาได้ผ่อนปรนดูแลไปแล้ว จึงต้องทยอยปรับทั้งภาษีและราคาเอ็นจีวีให้สะท้อนราคาต้นทุน ซึ่งมีราคาขายปลีก 15-16 บาทต่อกิโลกรัม จากปัจจุบันเอ็นจีวีมีราคา 12.50 บาทต่อกิโลกรัม.พล.ต.สรรเสริญ แก้วกำเนิด รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบการปรับขึ้นอัตราจัดเก็บภาษีสรรพสามิตน้ำมันดีเซลเพิ่มอีก 2.50 บาทต่อลิตร จากเดิมเก็บที่อัตรา 0.75 บาทต่อลิตรเป็น 3.25 บาทต่อลิตร ตามมติของคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) เพื่อให้สอดคล้องกับการลดจัดเก็บเงินนำเข้ากองทุนน้ำมันและเชื้อเพลิง

แหล่งที่มา  :  ไทยรัฐ

Source: ครม.อนุมัติขึ้นภาษีดีเซล 2.50 บาท “เอ็นจีวี” โอดโดนรีดเป็นรายต่อไป

ศาลสหรัฐระบุแผนคนเข้าเมืองของโอบามาขัดรัฐธรรมนูญ

911148คำกล่าวของผู้พิพากษาชวาบเกิดขึ้นในช่วงเวลาเดียวกับที่มีการโต้เถียงถึง เรื่องนี้ในรัฐเท็กซัสและอีก 23รัฐของอเมริกาที่ท้าทายแผนคนเข้าเมืองของประธานาธิบดีโอบามา สำหรับผู้พิพากษาชวาบได้รับการแต่งตั้งจากอดีตประธานาธิบดีจอร์จ ดับเบิลยู บุช เมื่อครั้งที่ยังดำรงตำแหน่งผู้นำสหรัฐ แต่นายโอมาร์ จัดวัต ผู้เชี่ยวชาญทางกฎหมายคนเข้าเมืองแห่งอเมริกันซีวิล ลิเบอร์ตี ยูเนียนบอกว่า ความเห็นของผู้พิพากษาไม่ส่งผลกระทบต่อนโยบายคนเข้าเมืองของประธานาธิบดีโอ บามา เพราะเป็นแค่การแสดงความคิดเห็นของผู้พิพากษาคนหนึ่งเท่านั้น  สำนักข่าวต่างประเทศรายงานจากกรุงวอชิงตัน ประเทศสหรัฐ เมื่อวันที่17 ธ.ค.ว่า อาร์เธอร์ ชวาบ ผู้พิพากษาของรัฐบาลกลางสหรัฐในรัฐเพนซิลวาเนียประกาศเมื่อวันอังคารว่าการ ระงับเนรเทศคนอพยพเข้าเมืองผิดกฎหมายหลายล้านคนเมื่อไม่นานนี้ของ ประธานาธิบดีบารัค โอบามา ขัดต่อรัฐธรรมนูญ ผู้พิพากษาชวาบบอกว่า คำสั่งของประธานาธิบดีโอบามาเมื่อเดือนพ.ย.เป็นการกระทำทางกฎหมายเพียงฝ่าย เดียวถือว่า ขัดรัฐธรรมนูญ นอกจากนี้ ผู้พิพากษาชวาบ ยังแสดงความเห็นว่า คดีอาญาที่เกิดขึ้นเกี่ยวข้องกับคนเข้าเมืองผิดกฎหมายที่มาจากฮอนดูรัส

แหล่งที่มา  :  เดลินิวส์

Origin: ศาลสหรัฐระบุแผนคนเข้าเมืองของโอบามาขัดรัฐธรรมนูญ

อัยการไม่ฟ้องดาวตลกชื่อดังของสหรัฐ

911145สำนักงานอัยการเขตลอสแองเจลิสไม่แจ้งข้อหาเกี่ยวกับความผิดทางอาญาที่ไม่ ร้ายแรงซึ่งเป็นการล่วงละเมิดทางเพศเด็กอายุต่ำกว่า18 ปีแก่คอสบี เนื่องจากว่า กรณีนี้หมดอายุความไปแล้ว เพราะกฎหมายกำหนดระยะเวลาการบังคับตามกฏหมาย อัยการบอกว่า ข้อกล่าวหาต่อคอสบีจะต้องมีขึ้นในปี2517 ซึ่งเป็นปีที่เกิดเหตุและฟ้องร้องได้ภายในเวลา3 ปี แต่ปัจจุบันปี 2557 จึงถือว่าหมดอายุความแล้ว

หลายวันก่อนที่ฮัธเข้าพบตำรวจเธอกล่าวหาคอสบีบังคับให้เธอมีเพศสัมพันธ์กับ เขาบนเตียงที่แมนชั่นเพลย์บอยตอนนั้นเธออายุ 15ปี แต่ทนายความของคอสบีกล่าวว่า ฮัธพยายามเรียกเงิน 250,000ดอลลาร์สหรัฐหรือราว8 ล้านบาทจากคอสบี ก่อนที่เธอจะฟ้องเขาอีกทั้งฮัธพยายามขายเรื่องนี้ให้แก่หนังสือพิมพ์แทบ ลอยด์ฉบับหนึ่งเมื่อ10ปีก่อน สำนักข่าวต่างประเทศรายงานจากเมืองลอสแองเจลิสรัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐเมื่อวันที่ 17ธ.ค.ว่า อัยการเมืองลอสแองเจลิสไม่แจ้งข้อหาแก่นายบิล คอสบี ดารานักแสดงตลกระดับแนวหน้าของอเมริกาหลังคอสบี ถูกผู้หญิงคนหนึ่งอ้างว่า เขาล่วงละเมิดทางเพศต่อเธอเมื่อปี2517 ขณะที่อัยการไม่แจ้งข้อหาล่วงละเมิดทางเพศเด็กต่อคอสบีมีขึ้นราว10 วันหลังจูดี้ ฮัธ เข้าพบตำรวจสายสืบเป็นเวลา90นาที

แหล่งที่มา  :  เดลินิวส์

Source: อัยการไม่ฟ้องดาวตลกชื่อดังของสหรัฐ

คูเวตชี้ราคาน้ำมันจะพุ่งขึ้นช่วงครึ่งหลังของปี2558

911141  ทั้งนี้โอเปกปฏิเสธลดกำลังการผลิตในการประชุมเมื่อวันที่27 พ.ย.ที่ผ่านมาและประเทศสมาชิกรายใหญ่ของโอเปกก็ไม่ส่งสัญญาณว่าจะปรับ เปลี่ยนนโยบายน้ำมัน นอกจากนี้ นายโอมาอีร์ระบุว่า การผลิตน้ำมันของสหรัฐมีราคาเฉลี่ยระหว่าง70 ถึง75 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรล ขณะที่ราคาน้ำมันดิบเบรนท์ปิดตลาดเมื่อวันอังคารอยู่ที่59.83ดอลลาร์สหรัฐ ต่อบาร์เรล หลังดิ่งลงไปแตะที่ 58.50ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลซึ่งถือเป็นตัวเลขต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนพ .ค.ปี2552 และตั้งแต่เดือนมิ.ย.จนถึงวันที่16 ธ.ค. ราคาน้ำมันลดลงไปเกือบร้อยละ50

แม้ราคาน้ำมันดิ่งลง แต่โอเปกก็ยังไม่มีแผนแทรกแซงราคาน้ำมันให้สูงขึ้น รมว.น้ำมันคูเวตย้ำว่าการประชุมโอเปกเมื่อเดือนที่แล้วย้ำถึงสองเรื่องคือคง เพดานการผลิตไว้ที่ระดับเดิมไม่เปลี่ยนแปลงและการประชุมครั้งต่อไปจะมีขึ้น ในเดือนมิ.ย.เท่านั้น    สำนักข่าวต่างประเทศรายงานจากกรุงคูเวตซิตี้ ประเทศคูเวต เมื่อวันที่17 ธ.ค.ว่า นายอาลี อัล-โอมาอีร์ รมว.น้ำมันคูเวตจะพุ่งขึ้นในช่วง6เดือนหลังของปี2558 แต่ปัจจุบันมีน้ำมันหมุนเวียนในตลาดมากมายถึงวันละ1.8 ล้านบาร์เรล ซึ่งนั่นเป็นเหตุผลหลักที่ทำให้ราคาน้ำมันถูกลง และสมาชิกองค์การประเทศผู้ส่งออกน้ำมัน(โอเปก)เห็นพ้องกันว่าไม่มีความจำ เป็นต้องประชุมกันอีกก่อนเดือนมิ.ย.ปีหน้า

แหล่งที่มา  :  เดลินิวส์

Reference: คูเวตชี้ราคาน้ำมันจะพุ่งขึ้นช่วงครึ่งหลังของปี2558

วันจันทร์ที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2557

ซิดนีย์เศร้าทั้งเมือง เหตุการณ์จับตัวประกันยุติด้วยเลือด

EyWwB5WU57MYnKOuFIsNEFqPbrgPC0RyumQubczikX14DvORv3v4uRด้านนายกรัฐมนตรีโทนี แอ็บบ็อตต์ แห่งออสเตรเลีย ได้ออกมาแถลงต่อสื่อมวลชน เมื่อวันที่ 16 ธ.ค. หลังเหตุการณ์จี้จับตัวประกันยุติลงด้วยการนองเลือดว่า ทางเจ้าหน้าที่ออสเตรเลียจะต้องมีการสืบสวนหาสาเหตุว่าอะไรคือสิ่งที่นายมาน ต้องการในการก่อเหตุจี้จับตัวประกัน และทำไมเขาจึงเลือกร้านกาแฟ เป็นเป้าหมาย? โดยนายกรัฐมนตรีแอ็บบ็อตต์ได้แสดงความเสียใจต่อตัวประกันที่ต้องเผชิญกับเหตุการณ์ระทึก และต้องสูญเสียคนที่รักในครอบครัว.ข่าวแจ้งว่า นายทอรี่ จอห์นสัน ผู้จัดการร้านลินด์ ช็อกโกแลต คาเฟ่ วัย 34 ปี เสียชีวิตขณะแย่งปืนกับคนร้าย และผู้เสียชีวิตอีกศพ คือ นางแคทริน่า ดอว์สัน คุณแม่ลูก 3 วัย 38 ปี โดยครอบครัวของนายจอห์นสัน ได้กล่าวด้วยความเสียใจว่า ครอบครัวดอร์สันมีความภาคภูมิใจในตัวของ ทอรี่ ซึ่งจากโลกนี้ไป แต่เขาจะอยู่ในความทรงจำของครอบครัวไปตลอดกาลสำนักข่าวต่างประเทศรายงานเมื่อ 16 ธ.ค.ว่า ประชาชนในนครซิดนีย์ต่างตกอยู่ในความเศร้าโศก โดยมีผู้คนจำนวนมากนำช่อดอกไม้ไปวางแสดงความไว้อาลัยแก่ตัวประกันที่เสียชีวิต 2 ศพ จากเหตุการณ์สุดระทึก นายมาน ฮารอน โมนิส ชาวอิหร่านซึ่งขอลี้ภัยอยู่ในออสเตรเลีย ได้จี้จับตัวประกัน 17 คนที่ร้านลินด์ ช็อกโกแลต คาเฟ่ ย่านมาร์ติน เพลส กลางนครซิดนีย์​ ประเทศออสเตรเลีย เมื่อช่วงเช้าวันที่ 15 ธ.ค. จนในที่สุด สำนักงานตำรวจรัฐนิวเซาท์​เวลส์ ได้ตัดสินใจส่งหน่วยคอมมานโดบุกเข้าไปช่วยเหลือตัวประกัน หลังเหตุการณ์จับตัวประกันผ่านมานานถึง 16 ชม. เป็นเหตุให้นายมาน ฮารอน โมนิส มือปืน ผู้มีประวัติก่อคดีอาญามามากมายสิ้นชีพ ขณะที่ มีตัวประกันเสียชีวิต 2 ศพ และมีผู้บาดเจ็บ 4 รายชาวซิดนีย์เศร้าทั้งเมือง...วางดอกไม้หน้าร้านที่เกิดเหตุ หลังเหตุจี้จับตัวประกันจบลงด้วยการนองเลือด ขณะที่นายกฯโทนี แอ็บบ็อตต์ แถลง ทางการจะดำเนินการสืบสวนหาสาเหตุที่ทำให้มือปืน เลือกร้านกาแฟเป็นเป้าหมาย และลงมือก่อเหตุเพราะต้องการอะไร

แหล่งที่มา  :  ไทยรัฐ

Source: ซิดนีย์เศร้าทั้งเมือง เหตุการณ์จับตัวประกันยุติด้วยเลือด

หน่วยสวาทบุก จับตาย 'ไอเอส'

EyWwB5WU57MYnKOuFIsND7VOCmmD5eAh7urpCtXZYyCqvYs72S3ojoขณะที่นายคริส รีซัน ผู้สื่อข่าวโทรทัศน์ช่อง7 ของออสเตรเลีย ที่สำนักงานอยู่ตรงข้ามร้านกาแฟลินด์ต ได้ทวีตข้อความในเว็บไมโครบล็อก “ทวิตเตอร์” อ้างว่าตนและเพื่อนนักข่าวนับตัวประกันได้ประมาณ 15 คน ไม่ได้มากถึง 50 คน โดยมีทั้งผู้หญิง ผู้ชาย คนหนุ่มสาวและคนสูงอายุ แต่ไม่มีเด็กๆ

ขณะเดียวกันยังมองเห็นคนร้ายเปลี่ยนให้ตัวประกันสลับกันไปยืนชูมือแนบกระจกร้านกาแฟ น่าจะประมาณคนละ 2 ชม.

อย่างไรก็ตาม หลังเจ้าหน้าที่ตำรวจคุมเชิงสถานการณ์ที่ตึงเครียดกว่า 15 ชั่วโมง ในที่สุดเมื่อเวลาประมาณ 02.00 น. ตามเวลาซิดนีย์ หรือตรงกับ 4 ทุ่มเมืองไทย เจ้าหน้าที่ได้ตัดสินใจปฏิบัติการบุกเข้าช่วยตัวประกันภายในร้านกาแฟลินด์ต โดยนำหน่วยต่อต้านการก่อการร้ายพร้อมอาวุธ จู่โจมเข้าภายในร้านโดยมีเสียงอาวุธปืน และประกายไฟในที่เกิดเหตุขึ้นเป็นระยะ มีการปะทะกันและใช้แก๊สน้ำตา ซึ่งผู้สื่อข่าวสามารถจับภาพการช่วยตัวประกันออกมาได้เพิ่มประมาณ 9 คน ในจำนวนนี้มีผู้ได้รับบาดเจ็บ 4 คน ในจำนวนนี้สาหัส 1 คน หลังปฏิบัติการบุกจู่โจมได้มีการส่งเจ้าหน้าที่หน่วยเก็บกู้วัตถุระเบิด เข้าพื้นที่เกิดเหตุตรวจสอบที่เกิดเหตุอย่างละเอียด ส่วนผู้ก่อเหตุยังไม่มีรายงาน ณ เวลา 22.00 น.ของไทยว่าเป็นอย่างไร

มีรายงานต่อมาแจ้งว่า ผู้เสียชีวิต 2 คน คือเจ้าหน้าที่ตำรวจและผู้ก่อการร้าย โดยในการบุกเข้าช่วยเหลือตัวประกันนั้น เจ้าหน้าที่ได้บุกเข้าไปทางหน้าร้านและหลังร้าน ท่ามกลางความมืดสนิทของร้าน เนื่องจากถูกดับไฟ

ขณะเดียวกัน มีรายงานจากนครซิดนีย์ว่า ก่อนเกิดเหตุเล็กน้อย มีนายเกร็ก สโตเกอร์ ได้พบกับชายคนหนึ่งที่คาดว่าจะเป็นผู้ก่อการร้ายในเหตุการณ์ครั้งนี้อย่างบังเอิญตรงถนนฟิลิปส์ หลังจากที่นาย เกร็ก ซื้อกาแฟจากร้านลินด์ตออกมา และสวนกับชายที่คาดว่าเป็นผู้ก่อการร้าย ที่กำลังเดินสวนเข้าไป โดยชายดังกล่าวสวมเสื้อดำ มีภาษาอาหรับสีขาวบนเสื้อ และบนผ้าคาดหัว ถือกระเป๋าสีฟ้า นายเกร็กได้ถามชายดังกล่าวว่ากำลังจะไปไหน ชายดังกล่าวได้หันมาตอบว่า คุณอยากให้ฉันยิงคุณหรือ ทำให้นายเกร็กตกใจจึงรีบเดินหนีไป กระทั่งต่อมาถึงทราบว่าชายดังกล่าวได้ก่อเหตุจี้จับตัวประกัน

สำหรับรายละเอียดของคนร้ายเริ่มถูกเปิดเผยออกมาเรื่อยๆ ล่าสุดสำนักข่าวเอเอฟพีรายงานอ้างข้อมูลจากหนังสือพิมพ์ฉบับหนึ่งของออสเตรเลียที่ระบุว่า นายมาน ฮารอน โมนิส อายุ 49 ปี ผู้ลี้ภัยชาวอิหร่าน ที่ก่อเหตุครั้งนี้ ยังอ้างตัวด้วยว่าเป็นทั้งชีคและเป็นผู้เยียวยาทางจิตวิญญาณ ได้ใช้ปืนสั้นก่อเหตุ นอกจากนี้ เจ้าตัวยังอยู่ระหว่างประกันตัวสู้คดีสมรู้ร่วมคิด ฆาตกรรมอดีตภรรยา ซึ่งมีผู้พบว่าถูกแทงและถูกจุดไฟเผาในอพาร์ตเมนต์แห่งหนึ่งในซิดนีย์ นอกจากนี้ในเว็บไซต์ของนายโมนิสยังมีภาพกราฟฟิกของเด็กๆ ซึ่งระบุว่าเสียชีวิตโดยการโจมตีทางอากาศของสหรัฐฯและออสเตรเลีย ทั้งยังมีรายงานข่าวของสื่อเกี่ยวกับการขึ้นศาลของนายโมนิส กับแถลงการณ์ต่างๆต่อชุมชนชาวมุสลิมและข่าวเกี่ยวกับนายกฯแอ็บบ็อต

ขณะที่ น.ส.ช่อฉัตร จินดาโชติ พนักงานร้านอาหารไทยซึ่งเดินไปอยู่ในย่านมาร์ตินเพลส สถานที่เกิดเหตุขณะเกิดเหตุ ให้สัมภาษณ์ข้ามประเทศมายังไทยรัฐ ว่าตำรวจได้ปิดกั้นบริเวณไว้ไม่ให้มีคนเข้าไปใกล้ตัวอาคาร มีระยะห่างประมาณ 400-500 ม. มีนักข่าวจากนานาชาติทยอยเดินทางมาเรื่อยๆ และผู้สื่อข่าวต่างๆได้รับการขอร้องจากเจ้าหน้าที่ไม่ให้รายงานสถานการณ์ที่เจ้าหน้าที่กำลังดำเนินการอยู่เผยแพร่ออกไป เนื่องจากในร้านมีทีวีซึ่งคนร้ายอาจกำลังดูอยู่ นอกจากนี้ มีชายชาวออสเตรเลียที่ค่อนข้างรักชาติได้ยืนต่อว่าชาวมุสลิมที่มายืนดูเช่นเดียวกัน ต่างมองหน้ากันไปมาและเหมือนจะมีปัญหากัน ตำรวจที่รักษาการณ์บริเวณดังกล่าวได้เข้ามาระงับเหตุไว้ ในบริเวณเดียวกันก็มีเจ้าหน้าที่นำสุนัขมาเดินตรวจค้นหาวัตถุระเบิด ในจุดที่มีฝูงชนมุงดูเหตุการณ์และตามซอกมุมต่างๆด้วย

วันเดียวกัน กลุ่มชาวมุสลิมออสเตรเลียกว่า 40 คน ร่วมกันแถลงประณามการก่อเหตุของคนร้ายครั้งนี้ พร้อมปฏิเสธความพยายามใดๆของคนร้ายที่คิดทำร้ายผู้บริสุทธิ์ และสวดวิงวอนให้ทุกคนปลอดภัย ขอให้เรื่องราวทั้งหมดได้รับการแก้ไขโดยเร็วและอย่างสันติ

เมื่อเวลา 21.10 น. ประเทศไทย ตรงกับเวลา 01.10 น. ของนครซิดนีย์ มีรายงานจาก น.ส.ช่อฉัตร จินดาโชติ ผู้สื่อข่าวพิเศษ ว่าในจำนวนเหยื่อตัวประกันที่ยังถูกจับอยู่ในร้านช็อกโกแลตคาเฟ่ มีเด็กชายคนหนึ่ง ซึ่งเด็กคนนี้ที่ตกเป็นตัวประกันได้ส่งเมสเสจผ่านมือถือไปหาผู้เป็นมารดาแจ้งเหตุร้าย ตอนเกิดเหตุใหม่ๆ และมารดาได้ถามเด็กชายคนดังกล่าวว่าเป็นอย่างไรบ้าง เด็กชายเหยื่อตัวประกันตอบว่า โอเค แต่คุยไม่ได้ ซึ่งในเวลาต่อมามารดาของเด็กได้ให้สัมภาษณ์ทีวีท้องถิ่นถึงความรู้สึกที่ลูกถูกจับเป็นตัวประกันว่า รู้สึกเหมือนหัวใจจะหยุดเต้นและเป็นห่วงในชะตากรรมของลูกมาก น.ส.ช่อฉัตรรายงานด้วยว่า อย่างไรก็ตาม จนถึงขณะรายงานข่าวเป็นเวลากว่า 16 ชั่วโมงแล้ว ยังไม่มีทีท่าว่าคนร้ายจะปล่อยตัวประกันทั้งหมดเพื่อความปลอดภัย ซึ่งมีการปิดถนนในตัวเมืองเกือบทุกสาย สถานีรถไฟรอบๆถูกปิดหมด มีการอพยพคนออกจากโอเปร่าเฮาส์ ร้านที่เกิดเหตุอยู่ตรงข้ามสถานกงสุลสหรัฐอเมริกา คนละฟากถนน ขณะที่สถานกงสุลไทย ณ นครซิดนีย์ อยู่ห่างไปประมาณครึ่งกิโลเมตร จากการสังเกตเห็นผู้ก่อการร้ายปักธงอักษรลักษณะของอิสลามไว้หน้าร้าน ขณะที่หน่วยแม่นปืนหรือสไนเปอร์จำนวนมากถูกส่งมาประจำจุดรอบๆ ที่ผู้ก่อการร้ายจับตัวประกัน สำหรับส่วนตัวแค่ตื่นเต้นไม่ได้ตกใจอะไร และพยายามเช็กข่าวกันในหมู่คนไทยว่ามีใครตกเป็นตัวประกันบ้างหรือไม่

ด้านคนไทยในนครซิดนีย์ นายณัฐพันธ์ ตรีเมฆ ผู้สื่อข่าวไทยรัฐประจำนครซิดนีย์ รายงานมาว่า ภายหลังเกิดเหตุการณ์จี้ตัวประกัน ได้สอบถามนายธีระเทพ พรหมวงศานนท์ กงสุลใหญ่ ณ นครซิดนีย์ ว่ามีคนไทยถูกจับเป็นตัวประกันหรือไม่ นายธีระเทพเปิดเผยว่า สถานที่เกิดเหตุห่างจากที่ตั้งสถานกงสุลใหญ่ประมาณ 500 เมตร ได้ติดตามเหตุการณ์ทุกระยะ เนื่องจากเบื้องต้นได้รับแจ้งว่า มีคนไทยทำงานอยู่ที่ร้านเกิดเหตุด้วย แต่เมื่อตรวจสอบอย่างละเอียดทราบว่าได้ออกไปทำงานที่อื่นแล้ว และพยายามติดต่อกับเจ้าหน้าที่ตำรวจท้องที่ตลอดเวลาว่ามีคนไทยอยู่ในกลุ่มตัวประกันด้วยหรือไม่ แต่ได้รับการยืนยันจากตำรวจว่าไม่มี และสถานกงสุลใหญ่ได้ออกประกาศเตือนเหตุการณ์ดังกล่าวให้ชาวไทยทราบ โดยหลีกเลี่ยงการเดินทางไปในบริเวณจุดเกิดเหตุ ขอให้ออกห่างจากใจกลางนครซิดนีย์

เนื่องจากมีการขู่ระเบิดหลายจุดในตัวเมือง พร้อมทั้งสถานกงสุลใหญ่สั่งปิดบริการในช่วงบ่าย ตามที่ทางการรัฐบาลออสเตรเลียขอความร่วมมือ นายบุรินทร์ เส็งเรียบ เจ้าของร้านอาหารไทยที่อยู่ใกล้จุดเกิดเหตุและอยู่ในเหตุการณ์ระทึกด้วย เปิดเผยว่า อาคารที่ตั้งร้านอาหารของตน อยู่ห่างจากร้านที่คนร้ายจับตัวประกันเพียง 100 เมตรเท่านั้น ช่วงชุลมุนตนก็เป็นอีกคนที่ถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจกักตัวไว้ในอาคารที่อยู่ในรัศมีใกล้เคียงทั้งนี้ ออสเตรเลียถือเป็นพันธมิตรเหนียวแน่นกับสหรัฐฯ สนับสนุนการโจมตีกลุ่มไอเอสในซีเรียและอิรัก ด้านประธานาธิบดี บารัค โอบามา แห่งสหรัฐฯ ก็ได้รับการสรุปรายงานเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นและเฝ้าจับตามองอย่างใกล้ชิด ก่อนนี้เมื่อเดือน ก.ย.ที่ผ่านมา รัฐบาลออสเตรเลียประกาศเตรียมความพร้อมรับมือเหตุโจมตีทั่วประเทศจากกองโจรมุสลิมที่เป็นพลเมืองออสเตรเลีย ซึ่งเชื่อว่ากว่า 70 คน กลับจากการเข้าร่วมฝึกซ้อมรบกับกลุ่มไอเอสในอิรักและซีเรียด้วยความรู้สึกชิงชัง จึงต้องการวางแผนโจมตีออสเตรเลีย

ต่อมานายกรัฐมนตรี โทนี แอบบ็อตต์ แห่งออสเตรเลีย สั่งเรียกประชุมหน่วยงานด้านความมั่นคงแห่งชาติ หาวิธีคลี่คลายปัญหา พร้อมแถลงข่าว ที่กรุงแคนเบอร์รา เมืองหลวงออสเตรเลียว่า เป็นเหตุการณ์ที่สร้างความตกตะลึง เข้าใจถึงความรู้สึกกังวลใจของประชาชน เบื้องต้นรัฐบาลยังไม่ทราบถึงเหตุจูงใจของคนร้าย และยังไม่แน่ชัดว่าเป็นประเด็นทางการเมืองหรือไม่ ออสเตรเลียเป็นประเทศสุขสงบ เปิดกว้างและสังคมมีน้ำใจไมตรี ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลง จึงขอเรียกร้องประชาชนชาวออสเตรเลียทุกคน ให้กลับไปทำงานตามปกติ อย่าแตกตื่นตกใจ และใช้ชีวิตกันตามปกติ

อย่างไรก็ตาม แม้นายโทนีจะออกมากล่าวว่าให้ใช้ชีวิตกันตามปกติก็ตาม ก็ยังมีหลายฝ่ายวิตกกังวลว่าคนร้ายจะทำร้ายหรือฆ่าตัวประกันในลักษณะของการพลีชีพตามแบบฉบับของกลุ่มก่อการร้าย เพื่อบรรลุภารกิจที่เคยประกาศไว้ว่า จะฆ่าทุกคนไม่เลือกเชื้อชาติที่อยู่ในประเทศออสเตรเลีย หลังจากที่ออสเตรเลียได้ส่งทหารเข้าร่วมภารกิจกวาดล้างกลุ่ม ISIS

ระหว่างที่สถานการณ์ยังคงตึงเครียด ช่วงเวลา 16.00 น. ตามเวลาท้องถิ่น ก็มีผู้ชาย 3 คนวิ่งหนีออกจากร้านทางประตูหนีไฟ จากนั้น กระทั่งเวลา 17.09 น.สถานีโทรทัศน์ท้องถิ่นของออสเตรเลีย ได้มีการเผยแพร่ภาพของตัวประกันหญิงที่หลบหนีออกมาได้อีก 2 คน ทำให้มียอดผู้หลบหนีออกมาได้แล้วรวม 5 คน คาดว่าเป็นพนักงาน โดยผู้หญิง 2 คนใส่ชุดพนักงานร้านคาเฟ่สวมผ้ากันเปื้อน วิ่งหนีออกมาทางประตูหน้าร้านเข้าไปหาตำรวจหน่วยต่อต้านการก่อการร้าย หรือหน่วยสวาทนับร้อยนายที่ปิดล้อมพื้นที่ไว้ทั้งหมด โดยตำรวจยังแบ่งกำลังบางส่วนเข้าเคลียร์พื้นที่ตามอาคารต่างๆที่อยู่ใกล้เคียง หอสมุดแห่งชาติ สถานีโทรทัศน์เซเว่นนิวส์ ซึ่งมีรายงานมีผู้ถูกจับกุม 1 คนหลังไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าหน้าที่ แต่ไม่เกี่ยวข้องกับเหตุจับตัวประกันครั้งนี้ และยังอพยพนักท่องเที่ยวออกจากตัวอาคารซิดนีย์ โอเปร่า เฮาส์ รวมทั้งมีการจัดชุดเจ้าหน้าที่ประดาน้ำลงไปในอ่าวซิดนีย์ ตรวจดูความปลอดภัย บริเวณโอเปร่า เฮาส์ ส่วนสายการบินต่างๆ ยืนยันว่ายังให้การบริการตามปกติ

เวลาล่วงเลยมาถึง 11 ชม. เหตุการณ์ก็ยังไม่ยุติ นางแคทเธอลีน เบอร์น รองผู้บัญชาการตำรวจประจำรัฐนิวเซาท์เวลส์ ได้เผยว่า ฝ่ายเจรจาของตำรวจเริ่มขอเจรจาพูดคุยกับคนร้ายอย่างต่อเนื่อง ซึ่งมูลเหตุจูงใจในการก่อเหตุยังไม่เป็นที่แน่ชัด ขณะที่รัฐบาลอินเดียแถลงยืนยันว่า มีพลเมืองชาวอินเดีย ซึ่งเป็นพนักงานบริษัทไอทียักษ์ใหญ่ “อินโฟซีส์” ของประเทศเป็นหนึ่งในตัวประกัน และหวังว่าทุกอย่างจะคลี่คลายอย่างสันติ

เหตุการณ์ระทึกขวัญโลกและชาวมหานครซิดนีย์ รัฐนิวเซาท์เวลส์ ประเทศออสเตรเลีย ที่เกิดขึ้นกลางเมืองที่ได้ชื่อว่าเป็นมหานครน่าอยู่แห่งหนึ่งของโลก โดยเมื่อช่วงเช้าในชั่วโมงเร่งด่วน เวลา 09.45 น. ของวันจันทร์ที่ 15 ธ.ค. ตามเวลาท้องถิ่น หรือประมาณ 05.45 น. ตามเวลาไทย ได้มีคนร้ายติดอาวุธ 1 คน บุกเข้าไปภายในร้านลินด์ต ช็อกโกแลต คาเฟ่ ในย่านมาร์ติน เพลซ ศูนย์ธุรกิจสำคัญ แหล่งช็อปปิ้ง ที่ตั้งสำนักงานธนาคารกลางออสเตรเลีย ศูนย์รวมธนาคารพาณิชย์หลายแห่งและติดกับอาคารรัฐสภานิวเซาท์เวลส์ ใกล้กับโรงละครโอเปร่า เฮาส์ แลนด์มาร์คสำคัญของซิดนีย์ รวมทั้งสถานกงสุลไทย ณ นครซิดนีย์ จับผู้ที่อยู่ในร้าน ทั้งลูกค้าและพนักงานเอาไว้เป็นตัวประกัน โดยคนร้ายได้ให้ตัวประกันยืนยกมือขึ้นเหนือศีรษะและมายืนแนบกระจกของร้าน พร้อมถือธงสีดำของกลุ่ม ISIS มีข้อความสีขาวเป็นภาษาอาหรับไว้ สร้างความหวาดผวาให้กับผู้ที่ตกเป็นเหยื่อ และประชาชนอย่างมาก จนเจ้าหน้าที่ตำรวจต้องระดมกำลังกว่า 100 นาย ปิดล้อมพื้นที่ดังกล่าวเอาไว้

ต่อมานายสตีฟ ลอน ผู้บริหารของคาเฟ่ลินด์ต เดินทางมาที่เกิดเหตุและเผยว่า มีพนักงานที่ทำงานอยู่ในระหว่างเกิดเหตุ 10 คน ส่วนลูกค้าคาดว่าราว 30 คน โดยคนร้ายมีเป้าหมายมาที่ร้านของตนโดยตรงซึ่งมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด 3 สาขาในซิดนีย์ และยังไม่ทราบวัตถุประสงค์ของคนร้ายว่าต้องการอะไร

ด้านสถานีโทรทัศน์ท้องถิ่นต่างรายงานถึงสถานการณ์ พร้อมเผยแพร่ภาพให้เห็นตัวประกันภายในร้านคาเฟ่ยืนตัวสั่นด้วยความหวาดกลัว ยกมือสองข้างขึ้นแนบกับกระจกหน้าต่าง ซึ่งมีธงผืนดำเหมือนธงของกองกำลังไอเอสที่ใช้ในอิรักกับซีเรีย พร้อมข้อความสีขาวเป็นภาษาอารบิกบนผืนธงดำ

แหล่งที่มา  :  ไทยรัฐ

Source: หน่วยสวาทบุก จับตาย 'ไอเอส'

เหตุจับตัวประกันซิดนีย์ ตร.บุกสังหารมือปืน ตัวประกันดับ 2

EyWwB5WU57MYnKOuFIsM8VKPjK7YUrGH8EyIvAQ0WW4Nx6VkFOq5aPด้านนายกรัฐมนตรี โทนี แอ็บบ็อตต์ มีแถลงการณ์หลังเหตุการณ์สงบลงในวันอังคารว่า "ชาวออสเตรเลียรู้เมื่อช่วงเช้าว่าเหตุจับตัวประกันที่มาร์ติน เพลส ยุติลงแล้ว เราขอสวดภาวนาร่วมกับครอบครัวของตัวประกันที่เสียชีวิตทั้ง 2 คน ผู้บาดเจ็บ และตัวประกันคนอื่นๆ มันเป็นวันที่ยากลำบาก ซึ่งทดสอบเรา เช่นเดียวกับชาวออสเตรเลียในสถานการณ์ทุกรูปแบบ เราพยายามมากขึ้นเพื่อก้าวข้ามอุปสรรค"

ก่อนหน้าที่ตำรวจจะบุกชิงตัวประกัน นายโมนิส ได้ยื่นข้อเรียกร้องผ่านตัวประกันว่า เขาต้องการธงประจำกลุ่มติดอาวุธรัฐอิสลาม หรือ ไอซิส ที่กำลังเคลื่อนไหวก่อเหตุรุนแรงในซีเรียและอิรัก รวมทั้งต้องการโทรศัพท์พูดกับ นายกรัฐมนตรีโทนี แอ็บบ็อตต์ ของออสเตรเลียโดยตรง

มีรายงานด้วยว่า ตัวประกันบางคนยังสามารถโพสต์ข้อความลงบนเครือข่ายสังคมออนไลน์ของพวกเขา รวมถึงโพสต์คลิปเหตุการณ์ภายในลงบนยูทูบ แต่ตำรวจร้องขอต่อสื่อในช่วงเช้าวันอังคาร ว่าอย่าเผยแพร่วิดีโอดังกล่าวการบุกของเจ้าหน้าที่ ทำให้การเผชิญหน้าที่ยาวนานยุติลง แต่ก็เหลือคำถามที่ยังไม่ได้รับคำตอบไว้มากมาย เช่น มือปืนรายนี้ก่อการโดยหวังสิ่งใด เหตุใดเขาจึงเลือกคาเฟ่แห่งนี้เป็นเป้าหมาย และเขาก่อการคนเดียว หรือมีผู้สมรู้ร่วมคิด

ขณะที่แหล่งข่าวในหน่วยงานความมั่นคงแห่งชาติของสหรัฐฯระบุว่า กองกำลังพิเศษออสเตรเลีย (เอเอสเอฟ) บุกเข้าไปในคาเฟ่แห่งนี้จาก 2 ทาง และสังหารมือปืนรายนี้ ขณะที่ภาพจากสื่อแสดงให้เห็นว่า หลังจากเหตุการสงบลง มีบางคนถูกหามด้วยเปลออกมาจากคาเฟ่

อนึ่ง ตำรวจออสเตรเลียระบุก่อนหน้านี้ว่า มือปืนคือนาย มาน ฮารอน โมนิส ชาวอิหร่าน ผู้ลี้ภัยเข้ามาอยู่ในออสเตรเลีย และมีประวัติอาชญากรรมติดตัวมากมาย โดยจากข้อความที่โพสต์ในเครือข่ายสังคมออนไลน์ของเขา ทำให้เชื่อได้ว่า เขานิยมชมชอบทฤษฎีของกลุ่มมุสลิมสุหนี่หัวรุนแรงสุดโต่งเมื่อตกกลางคืน ไฟในคาเฟ่แห่งนี้ก็มืดลง ทำให้สถานการณ์ตึงเครียดขึ้นไปอีก จนกระทั่งตำรวจตัดสินใจบุกชิงตัวประกัน โดยเริ่มจากโยนระเบิดแสงเข้าไปในคาเฟ่ และเกิดเสียงปืนดังขึ้น ท่ามกลางความชุลมุน แต่ผ่านไปครู่เดียวเหตุวุ่นวายก็สงบลง เห็นได้จากเจ้าหน้าที่ มีท่าทีผ่อนคลายมากขึ้นหลายชั่วโมงต่อมา ตัวประกัน 5 คน สามารถวิ่งออกมานอกคาเฟ่เข้าหาตำรวจที่ติดอาวุธครบมือ ทำให้มือปืนกล่าวคำพูดดุเดือดไปยังตัวประกันที่เหลือ ตามรายงานของสื่อออสเตรเลีย ขณะที่ คริส รีสัน ผู้สื่อข่าวของ 'เซเวน เน็ตเวิร์ก' สื่อในเครือซีเอ็นเอ็น ระบุว่า มือปืนเกิดอาการกระวนกระวายอย่างรุนแรง เมื่อรู้ว่าเกิดอะไรขึ้น และหันไปตะโกนออกคำสั่งกับตัวประกันที่เหลือ รีสันกล่าวด้วยว่า ในจุดที่เขายืนอยู่สามารถเห็นตัวมือปืนได้ โดยเป็นชายไว้หนวด สวมเสื้อเชิ้ตสีขาวและหมวกสีดำ ถือปืนลูกซองอยู่ในมือทั้งนี้ เหตุจับตัวประกันเกิดขึ้นในเวลาประมาณ 10:00 น. วันจันทร์ (ตามเวลาท้องถิ่น) โดยมือปืนบุกเข้ายึด ลินด์ ช็อกโกแลต คาเฟ่ ก่อนที่ตำรวจหลายร้อยนายจะถูกส่งมายังที่เกิดเหตุ และโอบล้อมคาเฟ่แห่งนี้เอาไว้ ภาพจากสื่อของออสเตรเลียแสดงให้เห็นว่า ผู้คนซึ่งเชื่อว่าเป็นตัวประกัน นำมือวางไว้บนกระจกหน้าร้าน พวกเขาถือธงธงสีดำมีข้อความเขียนไว้ด้วยภาษาอาราบิก ซึ่งแปลความหมายได้ว่า "ไม่มีพระเจ้า แต่พระเจ้าและโมฮัมเหม็ด คือศาสดาแห่งพระเจ้า"ผู้บังคับการตำรวจรัฐนิวเซาท์เวลส์ แอนดรูว์ พี. ซิปีโอนี เปิดเผยว่า ตำรวจตัดสินใจบุกคาเฟ่แห่งนี้ หลังจากเหตุจับตัวประกันดำเนินไปนานกว่า 16 ชั่วโมง โดยตัวประกัน 2 คน ในจำนวน 17 คน ที่ถูกมือปืนจับตัวเอาไว้ เสียชีวิต และมีตัวประกันบาดเจ็บ 4 คน ขณะที่ตำรวจนายหนึ่ง ได้รับบาดเจ็บจากสะเก็ดกระสุนที่ใบหน้า แต่ไม่เป็นอันตรายถึงชีวิต

เจ้าหน้าที่ตำรวจของประเทศออสเตรเลีย สังหารมือปืนผู้ก่อเหตุจับตัวประกันที่คาเฟ่ในย่านธุรกิจของนครซิดนีย์เป็นเวลาเกินกว่า 10 ชั่วโมง โดยมีตัวประกันเสียชีวิต 2 คน และมีผู้บาดเจ็บอีก 5 คน...

สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่า เจ้าหน้าที่ตำรวจของประเทศออสเตรเลียตัดสินใจบุกเข้าไปใน 'ลินด์ ช็อกโกแลต คาเฟ่' ในย่านธุรกิจ 'มาร์ติน เพลส' ของนครซิดนีย์ เมื่อช่วงเช้ามืดวันอังคาร (ตามเวลาท้องถิ่น) สังหารมือปืนซึ่งเป็นนักบวชมุสลิมที่ก่อเหตุจับตัวประกันนับสิบคน และทำให้พื้นที่ตอนกลางของซิดนีย์เป็นอัมพาตนานหลายชั่วโมง

แหล่งที่มา  :  ไทยรัฐ

Source: เหตุจับตัวประกันซิดนีย์ ตร.บุกสังหารมือปืน ตัวประกันดับ 2

วิกฤติตัวประกันซิดนีย์จบลงด้วยการนองเลือด

910011อย่างไรก็ตาม ตัวประกันอย่างน้อย 2 คนเสียชีวิต ซึ่งสื่อท้องถิ่นเผยข้อมูลเบื้องต้นว่า คือนายทอรี จอห์นสัน อายุ 34 ปี ผู้จัดการคาเฟ่ลินด์สาขาที่เกิดเหตุ และนางคาทรีนา ดอว์สัน อายุ 38 ปี ทนายความและคุณแม่ลูกสาม โดยผู้เสียชีวิตทั้งหมดรวมถึงมือปืนสิ้นใจที่โรงพยาบาล นอกจากนี้ยังมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีก 4 คน หนึ่งในนั้นคือเจ้าหน้าที่ซึ่งถูกคนร้ายยิงเข้าที่ใบหน้า

พล.ต.ท.ซิปิ โอเนขอความร่วมมือจากทุกฝ่ายด้วยว่า พยายามอย่าคาดเดาหรือวิเคราะห์สถานการณ์ภายในคาเฟ่ ในช่วงเวลาเสี้ยวนาทีก่อนเจ้าหน้าที่ตัดสินใจใช้กำลังบุก โดยกล่าวเพียงหากเจ้าหน้าที่ไม่ยกกำลังเข้าไป ตัวประกันอาจต้องประสบกับอันตรายที่ถึงแก่ชีวิตมากกว่านี้ และเจ้าหน้าที่จะเร่งสืบสวนหาแรงจูงใจในการก่อเหตุของโมนิสต่อไป ทั้งในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มรัฐอิสลาม ( ไอเอส ) ด้วย

ปฏิบัติ การจู่โจมของเจ้าหน้าที่ถือเป็นการยุติวิกฤติตัวประกันที่ยาวนานกว่า 16 ชั่วโมงในพื้นที่ใจกลางเมืองซิดนีย์ หลังเกิดเหตุรัฐบาลกลางในกรุงแคนเบอร์ราสั่งให้สถานที่ราชการทุกแห่งที่มี การประดับธงชาติออสเตรเลีย ลดธงลงครึ่งเสาเพื่อไว้อาลัยให้กับการเสียชีวิตของตัวประกัน

สำนักข่าวต่างประเทศรายงานจากเมืองซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย เมื่อวันที่ 16 ธ.ค.ว่าพล.ต.ท.แอนดรูว์ ซิปิโอเน ผู้บัญชาการสำนักงานตำรวจรัฐนิวเซาท์เวลส์ ทางตะวันออกของออสเตรเลีย แถลงหลังหน่วยปฏิบัติการพิเศษ หรือคอมมานโดปฏิบัติการจู่โจมคาเฟ่ช็อกโกแลต "ลินด์" ในย่านมาร์ติน เพลส ใจกลางเมืองซิดนีย์ เมื่อช่วงรุ่งสางของวันอังคารตามเวลาท้องถิ่น ว่าเจ้าหน้าที่ตัดสินใจเป็นฝ่ายบุก หลังได้ยินเสียงปืนหลายนัดดังขึ้นจากภายในร้าน

ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่สามารถควบคุมสถานการณ์ได้ภายในเวลาราว 10 นาที และวิสามัญคนร้ายซึ่งมีเพียงคนเดียว คือนายมัน ฮารอน โมนิส อายุ 50 ปี นักการศาสนาหัวรุนแรงเชื้อสายอิหร่าน ตั้งตัวเองเป็น "ชีค" และมีประวัติในคดีอาชญากรรมหลายสิบคดี รวมถึงการสมคบคิดฆ่าอดีตภรรยา ล่วงละเมิดทางเพศ และส่งจดหมายข่มขู่ครอบครัวของทหารผ่านศึกออสเตรเลียในอัฟกานิสถาน โดยโมนิสอยู่ระหว่างได้รับการประกันตัว

แหล่งที่มา :  เดลินิวส์

Source: วิกฤติตัวประกันซิดนีย์จบลงด้วยการนองเลือด

สนามบินซูริคปิดบางส่วนถูกข่มขู่เหตุร้าย

909993ดังนั้นแถวตรวจเช็คอิน 1และ 2ของอาคารผู้โดยสารขาออกและอาคารผู้โดยสารขาเข้าอาคาร2จึงต้องหยุดให้บริการ ชั่วคราวแต่ก็ยังไม่ได้มีการยกเลิกเที่ยวบินแต่อย่างใดผู้โดยสารได้รับคำแนะ นำให้ไปใช้บริการแถวเช็คอินแถว 3แทนทำให้เกิดปัญหาความล่าช้าขึ้นมาบ้างเล็กน้อยมีการเสริมกำลังเจ้าหน้าที่ ตำรวจดูแลรักษาความปลอดภัยสนามบินสำนักข่าวต่างประเทศรายงานจากเมืองซูริคประเทศสวิตเซอร์แลนด์เมื่อวันที่ 16ธ.ค.ว่าน.ส.คาร์เมนซาร์เบอร์ โฆษกหญิงของตำรวจซูริคเปิดเผยว่าสนามบินซูริคต้องหยุดให้บริการชั่วคราวใน พื้นที่บางส่วนเพราะได้รับคำขู่ว่าจะเกิดเหตุร้ายแต่ตำรวจก็ยังไม่ได้เปิด เผยรายละเอียดใดๆหรือแจ้งลักษณะของการก่อเหตุร้าย

แหล่งที่มา  :  เดลินิวส์

Supply: สนามบินซูริคปิดบางส่วนถูกข่มขู่เหตุร้าย

แรดขาวตายใกล้สูญพันธุ์

909980เจ้าหน้าที่สวนสัตว์แซนดีเอโกซาฟารี ปาร์ค กล่าวว่าการตายของอันจาลิฟูไม่เพียงแต่สร้างความสูญเสียให้กับทางสวนสัตว์ เพราะมันเป็นที่รักของทุกคนที่นี่แต่ยังเป็นความสูญเสียของสัตว์ป่าหายากสาย พันธุ์มหัศจรรย์ซึ่งเหลืออยู่เพียง 6ตัวทั่วโลกเท่านั้นและยังทำให้พวกมันใกล้จะสูญพันธุ์เข้าไปทุกทีขณะนี้ที่ สวนสัตว์ยังเหลืออีก1ตัวเป็นแรดขาวเพศเมียชื่อ“โนลา” ส่วนที่เหลืออีก 4ตัวนั้นอยู่ที่สวนสัตว์ในสาธารณรัฐเช็ก1ตัว และอีก3ตัวอยู่ในเขตป่าสงวนในประเทศเคนยา

นอของแรดถือเป็นของมีค่ามีผู้นำไปทำด้ามจับของมีดสั้นนอกจากนั้นยังมีผู้ เข้าใจผิดคิดว่ามีสรรพคุณเสริมสมรรถภาพทางเพศทำให้พวกมันถูกล่าจนกลายเป็น สัตว์ใกล้สูญพันธุ์สำนักข่าวต่างประเทศรายงานจากเมืองแซนดีเอโกรัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกาเมื่อวันที่ 16ธ.ค.ว่านายแรนดี้ ไรเชสเจ้าหน้าที่สวนสัตว์แซนดีเอโกซาฟารี ปาร์ค เปิดเผยว่าแรดขาวเพศผู้ชื่อ “อันจาลิฟู”วัย 44ปี ซึ่งเป็นหนึ่งในจำนวน6ตัวของแรดขาวที่เหลืออยู่ทั่วโลกในขณะนี้ได้เสียชีวิต ลงแล้วเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาด้วยสาเหตุของโรคชรา

แหล่งที่มา  :  เดลินิวส์

Supply: แรดขาวตายใกล้สูญพันธุ์

Expert Advice On Finding The Right Home Security System

If you are like most of us, keeping your family safe is one of your top priorities! For this reason, many people like the sense of peace of mind that home security systems can provide. If you're considering purchasing a home security system, this article will tell you what you need to know.

If you are a female and living alone, it's understandable that you may feel afraid about home invasions. People are more likely to try to take รับติดตั้งกล้องวงจรปิด advantage of women. Try placing a pair of big, muddy boots on your front step to give the appearance of a man staying in the house.

If your alarm is faulty and goes off at random times, get it fixed. Tell your neighbors once it is working properly. The reason for this is that your neighbors will start ignoring an alarm that goes off for no reason and it will be helpful if they know your alarm is in working condition.

Make sure you trust your house cleaner before you provide them with a key. If they need the keys and plan on being in there for more than an hour, try to ensure that they are honest, hardworking, and reputable. Make sure you verify all references. If this professional is from a company, it's best to check with the Better Business Bureau to see what kind of reputation they have.

Do not use price as the main factor in choosing a company to provide security for your home. While it is always nice to find something that is not very expensive, this can have a lot of drawbacks. Cheaper security companies are notorious for providing less than attentive service, which means your home may be at risk.

In spite of all the advantages of a home security system, and all the advertising, only 15 percent of American homes have one. Homeowners may be unsure of which system will work best for them, and worry about the additional cost. Some people also worry they will be unable to figure out how to use it.

Broken windows can cause the cold to get into your house. Worse, it is an open invitation for a burglar to enter your home. So, if one of your windows is broken, be sure to have fixed right away. The same applies to broken front doors, back doors, and garage doors.

Ask your alarm system if they provide separate entry codes for cleaning people or maintenance men. If they do, take advantage of this feature. In many instances, you can arm the system to allow entry with that code only at specific times of day. This will help prevent potential thieves from entering your house during the evening hours or at other times when they know you might not be at home.

Keep flashlights in your rooms. If the power goes out, you will be able to see everything. If you have kids, teach them how to properly use the flashlights so everyone in the family can help out during a power outage.

Make sure your home has quality locks on all the windows and the doors. Windows must have locks to keep burglars out, and they should have burglar-proof glass. Your doors should either be made of metal or solid wood. They should have heavy-duty, reinforced strike plates. The best locks to have for them are either knob-in-lock sets with dead latches or deadbolts.

Never reveal any personal information to someone who is at the door or calling your house that you do not know. Make sure that your children follow the same policy as well, as this can lead to the wrong people getting personal information. This will make it harder for someone to locate and rob your house.

Talk to any companies you're considering hiring to install a security system about how long the company has been around. A company with a long history has proved they can survive and provide great service to people. Knowing that you are dealing with a shady company can keep you calm when making this crucial decision.

Some home security system companies require their customers to sign long term contracts. Depending on which company you purchase your system from, the terms of the contract may be negotiable. Do not avoid getting a home security system if you feel you need one just because you do not want to sign a contract.

If you don't have a paper shredder, you might want to buy one. You would be surprised at how often thieves look through trash to find personal information to find out when you will be away from home so they can break in. Rip your important papers up before throwing them away if you can't get a shredder.

Once you've installed your window lock, melt solder over the screws used. If you leave the screws open. they can easily be unscrewed by a burglar. Instead, filling the holes in will ensure the lock can't be removed. The point of a lock is to keep the window secure, right?

Build a good relationship with your neighbors. Crime is less likely in areas where the neighbors co-operate with other, keeping an eye out for suspicious behavior. Don't be afraid to make the first move. Offer to watch your neighbor's property when they go on vacation. In the future, they can return the favor.

While posting photos of yourself on vacation to Twitter or Facebook may be nice, it is also an open invitation to crooks asking them to break into your home - after all, you're not there! Share your photos once you get back instead to ensure no one knows your house is vacant.

Knowing that your family is safe...you simply cannot put a price tag on that! Home security systems offer you peace of mind and the knowledge that your family is protected from harm. Not all security systems are created equal, however, and so the more research you do, the better of a choice you'll make!

Source: Expert Advice On Finding The Right Home Security System

วันอาทิตย์ที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2557

กงสุลไทยในซิดนีย์ เตือน คนไทยเลี่ยงใกล้ที่เกิดเหตุจับตัวประกัน

EyWwB5WU57MYnKOuFIsMrXs6NrEJYeb1IPcRCT3zP1ZGyfpVqZRvW6ด้านนายแอนดรูว์ สคิปิโอน คณะกรรมาธิการตำรวจรัฐนิวเซาท์ เวลส์ กล่าวว่าขณะนี้ เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น สำนักงานตำรวจรัฐนิวเซาท์ เวลส์ยังไม่ได้ปฏิบัติในฐานะเหตุการณ์ก่อการร้าย แต่ยืนยันว่าเห็นมือปืนหนึ่งคนจี้จับตัวประกัน ซึ่งยังไม่ทราบจำนวนที่แน่ชัดในร้านช็อกโกแลต ลินด์ และทางสำนักงานตำรวจรัฐนิวเซาท์ เวลส์ จะปฏิบัติหน้าที่เพื่อทำให้เหตุการณ์ครั้งนี้ยุติลงด้วยดี ขณะที่เหตุการณ์คนร้ายจี้จับตัวประกันในร้านช็อกโกแลตได้ดำเนินมากว่า 4 ชั่วโมงแล้ว

ส่วน ประมุขแห่งศาสนาอิสลามและสภาอิหม่ามแห่งชาติออสเตรเลียที่เป็นผู้แทนชุมชนมุสลิมในออสเตรเลีย ได้ออกแถลงการณ์ประณามการก่ออาชญากรรมของคนร้ายจับตัวประกันในนครซิดนีย์แล้ว

สถานกงสุลใหญ่ไทย ในนครซิดนีย์ ประกาศเตือนคนไทยเลี่ยงบริเวณที่เกิดเหตุกลุ่มคนร้าย คาดเป็นสมาชิกกลุ่มไอซิส ก่อเหตุระทึก จี้จับตัวประกันหลายสิบคนในร้านช็อกโกแลต ย่านมาร์ติน เพลส และยังมีการขู่วางระเบิดหลายจุด รวมทั้งที่ย่านมาร์ติน เพลส

ความคืบหน้า จากการเกิดเหตุการณ์กลุ่มมือปืน คาดว่าเป็นสมาชิกกลุ่มติดอาวุธรัฐอิสลาม หรือไอซิส ลงมืออุกอาจ จี้จับตัวประกันหลายสิบคนในร้านช็อกโกแลต ‘ลินด์’ ย่านมาร์ติน เพลส ซึ่งเป็นศูนย์ธุรกิจสำคัญ และศูนย์รวมของธนาคารพาณิชย์ต่างๆ หลายแห่ง ในนครซิดนีย์ของออสเตรเลีย ประเทศออสเตรเลีย ตั้งแต่เมื่อเช้าวันจันทร์ที่ 15 ธ.ค.นั้น  สถานกงสุลใหญ่ของไทย ณ นครซิดนีย์ ได้ประกาศข้อความอักษรวิ่ง ในหน้าเว็บไซต์ของสถานกงสุล เตือนคนไทยทุกคนโปรดหลีกเลี่ยงการเดินทางไป​ยังจุดเกิดเหตุ และขอให้ออกห่างจากใจกลางซิดนีย์ เนื่องจากมีการขู่วางระเบิดหลายจุดในเมือง

แหล่งที่มา  :  เดลินิวส์

Source: กงสุลไทยในซิดนีย์ เตือน คนไทยเลี่ยงใกล้ที่เกิดเหตุจับตัวประกัน

ระทึก!สมาชิกกลุ่ม‘ไอซิส’ จี้จับตัวประกันหลายสิบคนกลางซิดนีย์

EyWwB5WU57MYnKOuFIsMrKX1pfZ3Si06QZByBcApCx7OSJtWKKLGSJในเวลาต่อมา นายกรัฐมนตรีโทนี แอ็บบ็อตต์ กล่าวกับนักข่าวด้วยว่าขณะนี้ยังไม่ทราบมูลเหตุจูงใจที่กลุ่มคนร้ายลงมือก่อเหตุจี้จับตัวประกัน ขณะที่สำนักงานตำรวจรัฐนิวเซาท์ เวลส์ ทางตะวันออกของออสเตรเลีย ได้ระดมกำลังตำรวจทั้งในและนอกเครื่องแบบหลายร้อยนาย กระจายกำลังปิดล้อมคาเฟ่ช็อกโกแลต ‘ลินด์’พร้อมกับบริเวณใกล้เคียง โดยยืนยันว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจกำลังปฏิบัติการให้ความช่วยเหลือผู้ที่ติดอยู่ภายในให้ได้รับความปลอดภัยมากที่สุด

ส่วนสถานีโทรทัศน์ SKY Business รายงานจากการเปิดเผยของผู้บริหารคาเฟ่ช็อกโกแลต ลินด์ ว่าขณะเกิดเหตุมีพนักงานทำงานอยู่ในร้านราว10 คน และอาจมีลูกค้าในช่วงนั้นอีกประมาณ 30 คน จึงทำให้อาจมีคนถูกจับเป็นตัวประกันถึงราว 30-40 คนเลยทีเดียว ส่วนกลุ่มคนร้ายที่ลงมือก่อเหตุระทึกขวัญ ขณะนี้ ยังไม่ทราบแน่ชัดว่ามีจำนวนกี่คน

ทั้งนี้ ย่านมาร์ติน เพลส ที่เกิดเหตุในครั้งนี้ ถือเป็นย่านธุรกิจที่สำคัญอีกแห่งใจกลางมหานครซิดนีย์ของออสเตรเลีย โดยเป็นศูนย์รวมของธนาคารพาณิชย์ต่างๆ หลายแห่งขณะที่นายโทนี แอ็บบ็อตต์ นายกรัฐมนตรีออสเตรเลีย ออกแถลงการณ์แสดงความกังวลต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้น เช่นเดียวกับคณะกรรมการความมั่นคงภายในของออสเตรเลีย ที่กำลังประชุมเกี่ยวกับเหตุจับตัวประกัน โดยสื่อท้องถิ่นของออสเตรเลียหลายสำนักประเมินจากภายนอกว่า น่าจะมีผู้ก่อเหตุมากกว่า 1 คนล่าสุดตำรวจ ได้ปิดถนนในย่านดังกล่าว และอพยพผู้คนในพื้นที่ รวมทั้งพื้นที่โดยรอบแล้ว นอกจากนี้ ยังพบวัถตุต้องสงสัย ใกล้กับอาคารซิดนีย์ โอเปร่าเฮาส์ เจ้าหน้าที่สั่งอพยพผู้คนออกนอกพื้นที่โดยด่วน และยังสั่งปิดน่านฟ้าเหนือย่านซิดนีย์ เซ็นทรัล บิสสิเนสอีกด้วย

ระทึก! มือปืนอย่างน้อย 1 คนถือธงกลุ่มไอซิส บุกร้านช็อกโกแลต ย่านมาร์ติน เพลส ในนครซิดนีย์ประเทศออสเตรเลีย จับตัวประกันหลายสิบคน ตร.พยายามเข้าช่วย อพยพผู้คนโดยรอบ รวมถึงโอเปร่าเฮาส์ และมีการสั่งปิดน่านฟ้าในพื้นที่

ด่วนสำนักข่าวเอ็นบีซี รายงานสด เหตุการณ์คนร้ายอย่างน้อย 1 คน ถือปืนบุกเข้าร้านช็อกโกแลตลินด์ (The Lindt chocolate shop) ย่านมาร์ติน เพลส ซึ่งเป็นศูนย์ธุรกิจสำคัญ และศูนย์รวมของธนาคารพาณิชย์ต่างๆ หลายแห่ง ในมหานครซิดนีย์ของออสเตรเลีย พร้อมนำธงสีดำของกลุ่มติดอาวุธรัฐอิสลามในอิรักและซีเรียหรือ "ไอซิส" ติดบริเวณหน้าต่างของร้าน และจับตัวประกันภายในร้านหลายสิบคน โดยบังคับให้บางคนยืนริมหน้าต่างของร้านและชูมือ เพื่อป้องกันการจู่โจมของเจ้าหน้าที่ตำรวจนิวเซาท์เวลส์ ซึ่งยกกำลังมาพร้อมอาวุธครบมือ ตรึงกำลังอยู่รอบๆ ร้านจุดเกิดเหตุ เพื่อเข้าช่วยเหลือตัวประกันอย่างไรก็ตามขณะนี้ ยังไม่มีรายงานผู้บาดเจ็บ

แหล่งที่มา  :  ไทยรัฐ

Source: ระทึก!สมาชิกกลุ่ม‘ไอซิส’ จี้จับตัวประกันหลายสิบคนกลางซิดนีย์

จีนลั่นลงโทษ 4นักท่องเที่ยว ทำเสียชื่อปท.! ใช้นํ้าร้อนสาด 'แอร์โฮสเตส

EyWwB5WU57MYnKOuFIsMrKbcyjRukJRRRVXkZy1ffDfkc8KbHnvQnfด้านสำนักข่าวเอเอฟพีรายงานอ้างอิงข้อมูลขององค์การการท่องเที่ยวสากลแห่งสหประชาชาติ (UNWTO) ซึ่งระบุว่า สถิตินักท่องเที่ยวชาวจีนที่เดินทางไปยังประเทศต่างๆทั่วโลกมีจำนวนมากกว่า 100 ล้านคนในปี 2557 ช่วยขับเคลื่อนอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของโลกได้เป็นอย่างดี แต่ขณะเดียวกันก็ทำให้มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์พฤติกรรมของนักท่องเที่ยว ชาวจีนเกิดขึ้นในหลายประเทศ ทำให้รัฐบาลจีนต้องออกคู่มือปฏิบัติแก่นักท่องเที่ยวชาวจีนเพื่อหลีกเลี่ยงการกระทำพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมในต่างแดน แม้กระทั่งนายสี จิ้นผิง ประธานาธิบดีจีน ซึ่งเดินทางไปปฏิบัติภารกิจอย่างเป็นทางการที่ประเทศมัลดีฟส์ในเดือน ก.ย.ที่ผ่านมา ได้กล่าวเตือนนักท่องเที่ยวชาวจีนให้งดทิ้งขยะและทำลายปะการังในทะเลมัลดีฟส์ด้วย

ขณะเดียวกัน ผู้ใช้อินเตอร์เน็ตชาวจีนจำนวนมากมีความกระตือรือร้นในการณรงค์ต่อต้านนักท่องเที่ยวชาวจีนที่แสดงพฤติกรรมไม่เหมาะสมในต่างประเทศ โดยกรณีตัวอย่างที่เห็นได้ชัดเจนเกิดขึ้นเมื่อเดือน พ.ค.2556 ซึ่งผู้ใช้อินเตอร์เน็ตชาวจีนร่วมกันสืบหาข้อมูลตามล่าตัวนักท่องเที่ยววัยรุ่นชาวจีนมือบอน ที่ไปเขียนข้อความลงบนภาพวาดบนผนังถ้ำโบราณที่ประเทศอียิปต์ ทำให้วัยรุ่นผู้ก่อเหตุถูกประณามผ่านสื่อสังคมออนไลน์และถูกร้องเรียนไปยังโรงเรียนมัธยมที่กำลังศึกษาอยู่ จนทำให้ผู้ก่อเหตุและครอบครัวต้องออกแถลงการณ์ขออภัยต่อทั้งรัฐบาลอียิปต์และชาวจีนทั่วประเทศที่กระทำความผิดที่น่าละอายในครั้งนั้น

สำนักข่าวเอพีรายงาน เมื่อวันที่ 14 ธ.ค.ว่าสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ออกแถลงการณ์ลงวันที่ 13 ธ.ค.2557 สั่งให้มีการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวจีนทำร้ายพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินของสายการบินไทยแอร์เอเชีย เที่ยวบินเอฟดี 9101 เดินทางจากท่าอากาศยานดอนเมือง กรุงเทพฯ ไปยังเมืองนานกิง ทางตะวันออกของจีน เมื่อวันที่ 11 ธ.ค. โดยระบุว่า กลุ่มนักท่องเที่ยว 4 ราย ซึ่งในจำนวนนี้ 2 คนเป็นคู่รักกัน ที่ไม่พอใจไม่ได้นั่งที่นั่งติดกันบนเครื่องบิน ทำให้ผู้โดยสารหญิงรายหนึ่งโวยวายสาดน้ำร้อนและ บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปใส่พนักงานต้อนรับ ส่วนผู้โดยสารชายอีกรายหนึ่งข่มขู่ว่าจะระเบิดเครื่องบิน จนทำให้เครื่องบินต้องวกกลับไปยังท่าอากาศยานดอนเมือง เพื่อให้ตำรวจมาควบคุมตัวผู้โดยสารกลุ่มดังกล่าวลงจากเครื่อง ขณะเดียวกัน มีผู้โดยสารบนเครื่องบินที่ไม่พอใจการกระทำของกลุ่มคนดังกล่าวบันทึกวีดิโอไปเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ยูทูบจนกลายเป็นข่าวอื้อฉาวไปทั่วโลก และสถานีโทรทัศน์ซีซีทีวี สื่อของรัฐบาลจีนได้นำคลิปดังกล่าวไปรายงานต่อ จนกลายเป็นประเด็นวิพากษ์วิจารณ์อย่างมากในสื่อสังคมออนไลน์ของจีน

ด้วยเหตุนี้ สำนักงานการท่องเที่ยวแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ได้ระบุว่า นักท่องเที่ยวทั้ง 4 ราย จะถูกลงโทษอย่างหนัก ฐานกระทำพฤติกรรมที่ทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียงของชาติและประชาชนจีนทั้งประเทศ ส่วนมัคคุเทศก์ที่รับผิดชอบนักท่องเที่ยวทั้ง 4 รายจะถูกลงโทษเช่นกัน ฐานไม่คอยดูแลสอดส่องพฤติกรรมของลูกทัวร์ แต่เนื้อหาแถลงการณ์ไม่ได้ระบุว่าจะลงโทษผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในเหตุการณ์ทั้งหมดด้วยวิธีใด

แหล่งที่มา  :  เดลินิวส์

Source: จีนลั่นลงโทษ 4นักท่องเที่ยว ทำเสียชื่อปท.! ใช้นํ้าร้อนสาด 'แอร์โฮสเตส

ผวาอาถรรพ์ผิดคำบนบานไฟไหม้บ้าน

908988จากการสอบสวนเบื้องต้นทราบว่า บ้านหลังที่เกิดเพลิงไหม้ ในอดีตเป็นของ นายหงวน ชำนาญกุล เป็นสัปเหร่อประจำหมู่บ้าน และได้เสียชีวิตไปเกือบ 20 ปีแล้ว บ้านหลังนี้จึงตกเป็นของลูกสาว ชื่อ นางลำดวน ชำนาญกุล อายุ 58 ปี แต่ไปทำงานอยู่กรุงเทพฯ โดยให้นางรุ่งทิพย์ ที่เป็นน้องสะไภ้อยู่ดูแล และก่อนจะเกิดเหตุ นางรุ่งทิพย์ ได้จุดธูปเทียนไหว้พระบนหิ้ง ก่อนจะลงจากบ้านไปก็ จากนั้นไม่นานก็มีกลุ่มควันพวยพุ่งขี้นจากบนบ้าน และเกิดไฟลุกไหม้ขึ้นอย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ยังทราบว่า นางลำดวน และ นางรุ่งทิพย์ ที่ผ่านมามักจะบนบานศาลกล่าวกับกับวิญญาณบรรพบุรุษเรื่อยมาว่า จะทำบุญให้กับพ่อและปู่ แต่ก็ไม่ได้ได้ทำสักที กระทั่งมาเกิดเหตุร้ายขึ้นในวันนี้ อย่างไรก็ดีทางตำรวจจะประสานทางเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐาน ให้เดินทางมาตรวจสอบหาสาเหตุของการเกิดเพลิงไหม้ที่แท้จริงต่อไปเมื่อวันที่ 14 ธ.ค. พ.ต.ต.เทวา ดาวเรือง พนักงานสอบสวน สภ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ รับแจ้งเหตุไฟไหม้ที่บ้านเลขที่ 226 หมู่ 1 ซอยผู้ใหญ่เพชร ต.บ้านกอก จึงนำกำลังรุดไปตรวจสอบพร้อมรถดับเพลิงจากเทศบาลตำบลจัตุรัสจำนวน 3 คัน ที่เกิดเหตุเป็นบ้านไม้ชั้นเดียวยกพื้นสูง โดยเพลิงกำลังโหมลุกไหม้อยู่ภายใน หลังเจ้าหน้าที่ฉีดน้ำดับอยู่ประมาณ 20 นาที เพลิงจึงสงบ แต่พบว่าบ้านหลังดังกล่าวถูกไหม้ไฟเสียหายไปกว่าครึ่งหลัง คาดว่าค่าเสียหายประมาณ 1 แสนบาท และในระหว่างที่เจ้าหน้าที่กำลังดับเพลิงอยู่นั้น ก็ได้เกิดเหตุการณ์ประหลาด เมื่อ นางรุ่งทิพย์ ชำนาญกุล อายุ 45 ปี เจ้าของบ้าน ซึ่งอยู่ในอาการเสียใจนั่งร้องไห้อยู่ จู่ๆก็ส่งเสียงร้องแล้วล้มลงเกลือกกลิ้งลงกับพื้น คร่ำครวญส่งเสียงตะคอกเป็นเสียงผู้ชาย ว่าชื่อ นายหงวน ชำนาญกุล ผู้เป็นปู่ที่เสียชีวิตไปแล้วเกือบ 20 ปี มีความเจ็บแค้นใจที่ลูกหลานได้บนบานไว้ว่า จะทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้ แต่ก็ไม่ทำให้สักที จึงได้บันดาลให้เกิดไฟไหม้ขึ้น เพื่อเป็นการสั่งสอน ทำให้บรรดาลูกหลานต่างกันตกตะลึง และต่างพากันรับปากจะทำบุญให้ในเร็ววัน จากนั้น นางรุ่งทิพย์ จึงมีอาการสงบลง

แหล่งที่มา  :  เดลินิวส์

Source: ผวาอาถรรพ์ผิดคำบนบานไฟไหม้บ้าน

ระวังมิจฉาชีพแฮ็กเฟซฯเพื่อนขอเงิน

908972โดยบทสนทนาผ่านข้อคว่ามดังกล่าวเป็นมิจฉาชีพที่แฮ็กเฟซบุ๊กสาวคนหนึ่งก่อน เข้าไปทักทายกับเพื่อนของหญิงสาวที่ถูกแฮ็กทำทีมีปัญหาและจะขอยืมเงินแต่ เพื่อนของหญิงสาวที่ถูกแฮ็กรู้ตัวทันจึงแสร้งทำเป็นเออออตามน้ำไปจนสามารถ ลวงให้มิจฉาชีพบอกชื่อและเลขที่บัญชีเพื่อจะโอนเงินให้ก่อนที่มิจฉาชีพจะหลง เชื่อยอมบอกชื่อและเลขที่บัญชีสุดท้ายก็มีการเฉลยความจริงทำให้มิจฉาชีพเสีย หน้ามากและเขียนด่าทออย่างไม่พอใจแถมย้ำว่าไม่กลัวโดนจับเพราะทำมา4ปีแล้ว ไม่เคยโดน

ซึ่งหลังจากนั้นเพื่อนของหญิงสาวที่ถูกแฮ็กก็ไปแจ้งความที่โรงพักใน จ.สมุทรปราการแต่เจ้าหน้าที่ไม่รับเรื่องเนื่องจากยังไม่มีผลเสียหายกับใคร ผู้ใช้เฟซบุ๊ก “GodchagornHawirod”จึงนำหลักฐานทั้งหมดมานำเสนอเพื่อเตือนภัยให้บรรดาโซ เชี่ยลมีเดียระมัดระวังตัวก่อนตกเป็นเหยื่อเมื่อวันที่14ธ.ค. รายงานว่าผู้ใช้เฟซบุ๊กชื่อ “GodchagornHawirod”ได้เผยแพร่ภาพสนทนาเข้ามาในโลกออนไลน์เพื่อหวังเตือนภัย อ้างว่าเป็นการสนทนาระหว่างเพื่อนตนเองกับมิจฉาชีพผ่านช่องทางแชทของเฟซบุ๊ กระบุข้อความว่า “ระวังนะคะอันตรายมากๆ มีคนแฮกเฟซบุ๊กเพื่อนเพื่อขอยืมเงิน นั่นตัวปลอมนะคะอย่าให้ยืมหรือจะให้ดีด่ามันไปก่อนโดนมาเกือบสิบคนแล้วดีที่ เตี๊ยมกับเพื่อนไว้ก่อนเลยรู้ทันพอหลอกถามนั่นนี่ไปเรื่อยมันก็แถได้เก่ง มากว่าก็ทำมา4ปีไม่กลัวโดนจับด้วย”

แหล่งที่มา  :  เดลินิวส์

Resource: ระวังมิจฉาชีพแฮ็กเฟซฯเพื่อนขอเงิน

เชียงใหม่จัดเดิน-วิ่งเทิดพระเกียรติ

908941ด้าน ดร.ศราวุฒิ เปิดเผยว่ารู้สึกยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งได้มีส่วนร่วมใน กิจกรรม“เดิน-วิ่งเทิดพระเกียรติ 60พรรษาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี” ในครั้งนี้โดยกิจกรรมนี้นอกจากจะเปิดโอกาสให้หน่วยงานภาครัฐเอกชน และประชาชนในจังหวัดเชียงใหม่และพื้นที่ใกล้เคียงได้มารวมตัวกันเดิน-วิ่ง เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีอันเป็นการ แสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาว ไทยตลอดมาแล้วยังเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรง สมบูรณ์ ห่างไกลจากโรคและมีอายุยืนยาว ซึ่งการเดิน-วิ่งจัดเป็นกิจกรรมการออกกำลังกายที่ส่งผลดีต่อร่างกายในหลาย ด้านด้วยกันเมื่อวันที่14 ธ.ค.ที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษาจังหวัดเชียงใหม่ นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดกิจกรรม “เดิน-วิ่งเทิดพระเกียรติ 60พรรษาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี”เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระ ชนมายุ60 พรรษาในปี 2558ที่จัดโดยสมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยภาคเหนือจังหวัดเชียงใหม่ และสำนักงานพัฒนาพิงคนครร่วมกันจัดงาน โดยมี ดร.ศราวุฒิ ศรีศกุน ผอ.สำนักงานพัฒนาพิงคนครกล่าวต้อนรับ และ นายสลิล ลิ้มเล็งเลิศ นายกสมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยภาคเหนือ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดกิจกรรมว่าในงานดังกล่าวนอกจากจะมีการแข่งขัน วิ่งเทิดพระเกียรติระยะทางรวม10.5กิโลเมตรเพื่อชิงถ้วยพระราชทานจากสมเด็จ พระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีแล้วยังมีการร่วมใจกันเดินเพื่อสุขภาพ อีกด้วยรายได้จากการจัดงานในครั้งนี้นำขึ้นทูลเกล้าถวายสมเด็จพระเทพรัตนราช สุดาฯสยามบรมราชกุมารีโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย

แหล่งที่มา  :  เดลินิวส์

Source: เชียงใหม่จัดเดิน-วิ่งเทิดพระเกียรติ

วันศุกร์ที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2557

รัฐเทขายข้าวลอตใหญ่

EyWwB5WU57MYnKOuFIsq4jHjxkmyP5gK4hOW0VMgjK5WGb72yb1hwGสำหรับหลักเกณฑ์ในการพิจารณาจะมีการกำหนดราคาขั้นต่ำ (ฟลอร์ไพรซ์) โดยผู้ที่เสนอราคาผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำจะได้รับการพิจารณาและอนุมัติขายให้กับผู้เสนอราคาสูงสุด แต่หากคลังใดไม่มีผู้เสนอราคาผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำจะอนุญาตให้ผู้ที่เสนอราคาสูงสุดสามารถยื่นราคาใหม่ได้อีก หรือหากคลังใด/กองใด มีผู้เสนอราคาสูงสุดเท่ากันหลายราย จะให้เสนอราคาแข่งกันจนกว่าจะมีผู้เสนอราคาสูงสุดจึงจะถือว่าชนะ ส่วนการพิจารณาผลต้องเสนอผลสรุปต่อที่ประชุมคณะอนุกรรมการระบายข้าว คาดว่าจะทราบหลังจากเทศกาลปีใหม่

สำหรับการประมูลข้าวทั้ง 3 รอบที่ผ่านมาสามารถขายข้าวได้ 348,000 ตัน มูลค่ารวมทั้งสิ้น 3,600 ล้านบาท โดยมีบางคลังมีปัญหาเรื่องคุณภาพข้าวไม่สามารถรับมอบได้ประมาณ 2-3 ราย ซึ่งหากผู้ประกอบการพบปัญหาดังกล่าวก็สามารถส่งเรื่องร้องเรียนมายังกรมการค้าต่างประเทศ จะมีคณะทำงานระดับจังหวัด ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงและแก้ไขปัญหาให้ไม่ต้องยกเลิกสัญญาหรือเปลี่ยนคลังน.ส.บรรจงจิตต์ อังศุสิงห์ รองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่า กรมฯได้เปิดประมูลข้าวสารสต๊อกรัฐบาลปริมาณ 400,100 ตัน จากทั้งหมด 84 คลัง แบ่งเป็นปลายข้าวเอวันเลิศ 330,000 ตัน ข้าวขาว 15% ปริมาณ 12,000 ตัน และข้าวเหนียว 10% ปริมาณ 52,000 ตัน ที่เหลืออีกราว 6,100 ตันเป็นข้าวขาว 25% จากโครงการรับจำนำข้าวเปลือกนาปี 54/55 นาปรังปี 55 ข้าวเปลือกปี 55/56 และปี 56/57 กำหนดให้ผู้สนใจยื่นซองเสนอราคาวันที่ 22 ธ.ค.นี้ และเปิดซองราคาในวันเดียวกัน โดยข้าวที่นำมาประมูลทั้งหมดเป็นข้าวคุณภาพดีที่ผ่านการตรวจสอบแล้ว

แหล่งที่มา  :  ไทยรัฐ

Source: รัฐเทขายข้าวลอตใหญ่

ขีดเส้นตาย ม.ค.นี้ต้องจบ “เกษตร-คลัง” เร่งมือจ่ายเงินไร่ละพัน

EyWwB5WU57MYnKOuFIsq4jAY2vxoizgVaFfWXekFE3fvj0AtJUjw7Gการจ่ายเงินชดเชยให้แก่เกษตรกรชาวสวนยางพาราที่ค่อนข้างล่าช้า เนื่องจากขั้นตอนในการยื่นเอกสารเพื่อเข้าร่วมโครงการค่อนข้างมีกระบวนการที่รัดกุมเพื่อป้องกันการทุจริต ธ.ก.ส.จึงได้ปรับขั้นตอนวิธีการจ่ายเงินให้กระชับรวดเร็วขึ้นแล้ว หากชาวสวนยางพาราเตรียมเอกสารครบถ้วน สามารถยื่นได้ตามขั้นตอนที่ทางรัฐบาลกำหนดไว้”

นายอำนวย ปะติเส รมช.เกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า ได้พยายามพูดคุยทำความเข้าใจกับชาวสวนยางมาโดยตลอด เรื่องสถานการณ์ราคายางและมาตรการความช่วยเหลือของรัฐบาล ยืนยันว่าเป้าหมายของรัฐบาลในขณะนี้จะทำให้ราคายางขยับขึ้นไปที่กิโลกรัม (กก.) ละ 60 บาท ส่วนมาตรการจ่ายเงินให้ชาวสวนยางไร่ละ 1,000 บาท เมื่อวันที่ 12 ธ.ค.ที่ผ่านมา ได้เรียกกลุ่มเกษตรกรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาหารือกัน เพื่อแก้ปัญหาการจ่ายเงินล่าช้าแล้ว อย่างช้าที่สุดเงินจะต้องถึงมือชาวสวนยางทุกคนไม่เกินปลายเดือน ม.ค.2558.นายสมหมาย ภาษี รมว.คลัง ในฐานะประธานกรรมการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยว่า ภาพรวมการจ่ายเงินในโครงการชดเชยรายได้ให้แก่เกษตรกรชาวสวนยางพาราในอัตราไร่ละ 1,000 บาท ครัวเรือนละไม่เกิน 15 ไร่ เป้าหมาย 850,000 ครัวเรือน ในวงเงิน 8,200 ล้านบาท โดยเริ่มต้นตั้งแต่วันที่ 15 พ.ย.2557 ล่าสุดมีการจ่ายเงินให้เกษตรกรแล้วทั้งสิ้นจำนวน 4,035 ครัวเรือน คิดเป็นพื้นที่ปลูกยางพารา 39,991.50 ไร่ วงเงิน 39 ล้านบาท โดยในส่วนของพื้นที่ จ.กระบี่ ที่ได้ลงพื้นที่สำรวจนั้นมียอดการจ่ายเงินแล้วทั้งสิ้น 363 ครัวเรือน คิดเป็นพื้นที่ปลูกยางพารา 3,685.25 ไร่ วงเงิน 3,685,250 บาท

แหล่งที่มา  :  ไทยรัฐ

Source: ขีดเส้นตาย ม.ค.นี้ต้องจบ “เกษตร-คลัง” เร่งมือจ่ายเงินไร่ละพัน

“ประจิน”ตามงานรถไฟฟ้า-สายสีแดงยังอืด

EyWwB5WU57MYnKOuFIsq4i9bVe4hzwo7nsZcW8zvqx4CW7eEilou7Xด้านนายออมสิน ชีวะพฤกษ์ ประธานคณะกรรมการ (บอร์ด) ร.ฟ.ท. กล่าวว่า ขณะนี้อยู่ระหว่างเจรจากับกลุ่มกิจการร่วมค้าเอ็มเอชเอสซี คอนซอร์เตียม เพื่อให้ปรับลดราคาให้อยู่ในระดับหลัก 3 หมื่นล้านบาท ขณะเดียวกันก็จะต้องชี้แจงรายละเอียดของราคาในแต่ละส่วนให้มีความชัดเจนด้วย โดยคาดว่าจะได้ข้อสรุปภายในวันที่ 25 ธ.ค.นี้ โดยหากไม่สามารถเจรจาต่อรองราคาลงได้ตามที่กำหนด ก็อาจจะพิจารณาเปิดประกวดราคาใหม่ ซึ่งคาดว่าจะใช้เวลาดำเนินการประมาณ 6 เดือน จึงจะแล้วเสร็จและได้บริษัทเอกชนเข้ามาดำเนินการได้.หพล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยภายหลังตรวจเยี่ยมการรถไฟแห่งประเทศไทย (ร.ฟ.ท.) และการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีแดง ช่วงบางซื่อ-รังสิตว่า ได้สั่งการให้ ร.ฟ.ท.เตรียมพร้อมการให้บริการเพื่อรองรับการให้บริการรถไฟทางคู่ที่จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงแรก 6 เส้นทาง และอีก 5-8 เส้นทางในระยะต่อไป โดยการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีแดง ช่วงบางซื่อ-รังสิต พบว่าการก่อสร้างยังล่าช้ากว่าแผนงานที่กำหนด โดยสัญญาที่ 1 งานโยธาสำหรับสถานีกลางบางซื่อ คืบหน้า 15.45% ล่าช้ากว่าแผน 13.80% สัญญาที่ 2 งานโยธาทางรถไฟคืบหน้า 27.29% ล่าช้ากว่าแผน 41.54% ส่วนภาพรวมการก่อสร้างทั้งหมดล่าช้ากว่าแผนประมาณ 20% สัญญาที่ 3 ระบบรถไฟฟ้าและเครื่องกลอยู่ระหว่างต่อรองราคากับกลุ่มกิจการร่วมค้าเอ็มเอชเอสซี คอนซอร์เตียม

แหล่งที่มา  :  ไทยรัฐ

Source: “ประจิน”ตามงานรถไฟฟ้า-สายสีแดงยังอืด

เมียนมาร์ดำเนินคดีบาร์ในย่างกุ้งหมิ่นศาสนา

907683สำนักงานด้านศาสนาของเมียนมาร์เป็นโจทย์ยื่นฟ้องผู้ต้องหาทั้ง 3 ราย หลังพบมีการเผยแพร่ภาพพระพุทธรูปสีชมพูสดสวมหูฟัง ซึ่งเป็นงานศิลปะแนวไซคีเดลิคที่มุ่งถ่ายทอดอารมณ์ที่สับสนและล่องลอย ในหน้าเว็บไซต์เฟซบุ๊คของร้าน เพื่อประชาสัมพันธ์ร้านที่เพิ่งเปิดกิจการในย่านร่ำรวยของเมืองย่างกุ้ง เมื่อ 2 สัปดาห์ก่อน ซึ่งภาพดังกล่าวได้ถูกเผยแพร่ส่งต่อกันไปอย่างรวดเร็ว และก่อให้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างมากถึงความไม่เหมาะสม ทางร้านจึงลบภาพดังกล่าวออกและขึ้นข้อความข้อโทษ ระบุว่า ไม่มีเจตนาดูหมิ่นและข้อโทษต่อความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ที่น่าอับอาย

ทั้งนี้ การจับกุมมีขึ้นท่ามกลางบรรยากาศของความเป็นชาตินิยมและเคร่งศาสนาของเมีย นมาร์ หลังการปะทะกันรุนแรงระหว่างกลุ่มความเชื่อที่แตกต่างในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่าน มาสำนักข่าวต่างประเทศรายงานจากเมืองย่างกุ้ง ประเทศเมียนมาร์ เมื่อวันที่ 12 ธ.ค. ว่า เจ้าหน้าที่เมียนมาร์แถลงเมื่อวันศุกร์ ถึงการจับกุมตัวนายตุน ทูเรน เจ้าของร้านวี แกสโตร บาร์ ชาวเมียนมาร์ นายฟิลิป แบล็ควูด ผู้จัดการร้านชาวนิวซีแลนด์ และลูกจ้างชาวเมียนมาร์อีก 1 คน ซึ่งเป็นผู้ต้องหาในคดีหมิ่นพระพุทธศาสนา เมื่อวันพุธที่ผ่านมา และมีกำหนดขึ้นศาลในสัปดาห์หน้า โดยความผิดในลักษณะดังกล่าวมีโทษจำคุกสูงสุด 2 ปี

แหล่งที่มา  :  เดลินิวส์

Supply: เมียนมาร์ดำเนินคดีบาร์ในย่างกุ้งหมิ่นศาสนา

ซึ้งน้ำใจแม่จีนปฏิเสธทำคีโมเพื่อลูกในท้อง

907652หลังเรื่องดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไป ก็กลายเป็นประเด็นที่ชาวเน็ตจีนหลายล้านคนร่วมแสดงความคิดเห็น โดยมีคนจำนวนมากไม่เห็นด้วยกับการตัดสินใจของเธอ บางคนถึงกับกล่าวว่า เป็นการกระทำที่ไร้หัวใจ ที่ปล่อยให้เด็กน้อยต้องเผชิญโลกนี้เพียงลำพัง โดยที่อีกคนกล่าวว่า เขาไมคิดว่าการยอมแพ้ที่จะมีชีวิตอยู่จะเป็นทางเลือกที่ดี แม้ความรักของแม่จะเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่ก็ตาม ในขณะที่มีคนอีกจำนวนไม่น้อยชื่นชมในความเด็ดเดี่ยวและการเสียสละของเธอ ผู้ใช้อินเตอร์เน็ตรายหนึ่งแสดงความคิดเห็นว่า แม้จะเข้ารับการรักษาด้วยเคมีบำบัด แต่ก็ใช่ว่าจะกำจัดมะเร็งได้ ดังนั้นแล้ว ถึงจะอยู่ในภาวะที่หมดหนทาง แต่เธอก็ยังตัดสินใจได้อย่างชาญฉลาด

นายจาง ฉีซวน สามีของเธอ กล่าวว่า หลังจากแต่งงาน การได้เป็นแม่ก็กลายมาเป็นความใฝ่ฝันอันยิ่งใหญ่ของนางชิว จากสิ่งที่เกิดขึ้น เธอเลือกที่จะรักษาชีวิตลูกไว้ โดยที่เข้าใจอย่างดีว่า ชีวิตเป็นสิ่งที่ไม่สมบูรณ์แบบ และเธอก็ไม่เคยเสียใจกับการตัดสินใจในครั้งนั้น

นางชิวพบว่าตัวเองตั้งครรภ์เมื่อเดือน มี.ค. แต่หลังจากนั้นเพียงไม่นานเธอก็ได้รับข่าวร้าย เมื่อผลการตรวจร่างกายปรากฏว่า เธอป่วยเป็นมะเร็งมดลูกในระยะสุดท้าย เมื่อทราบเช่นนั้น เธอตัดสินใจรักษาทารกในครรภ์ไว้และไม่เข้ารับการรักษาด้วยเคมีบำบัดเพื่อ ความปลอดภัยของเด็ก ทำให้มะเร็งลุกลามและอาการของเธอทรุดลงอย่างรวดเร็ว จนต้องเข้ารับการรักษาตัวอย่างเร่งด่วนในโรงพยาบาลเมื่อเดือน ก.ย. ซึ่งเธอได้รับการผ่าตัดทำคลอดด้วยอายุครรภ์เพียง 7 เดือน เป็นบุตรชาย น้ำหนัก 1.5 กิโลกรัม มีชื่อว่า เนี่ยนเนี่ยน

หลังการคลอดบุตร นางชิวเข้ารับการผ่าตัดเอาเนื้องอกออก แต่ไม่ช่วยให้อาการของเธอดีขึ้น แม้จะเข้ารับการรักษาด้วยเคมีบำบัดเป็นเวลา 20 วัน แพทย์ระบุว่าโอกาสในการรักษาของเธอมีต่ำมาก จึงแนะนำให้เธอยุติการรักษาและกลับไปใช้เวลาที่เหลือกับลูกชายของเธอ นางชิวเสียชีวิตลงในช่วงเย็นของวันพุธที่ผ่านมา ขณะที่ครอบครัวกำลังฉลองครบรอบ 100 วันให้กับเนี่ยนเนี่ยนตามธรรมเนียมจีนสำนักข่าวต่างประเทศรายงานจากกรุงปักกิ่ง ประเทศจีน เมื่อวันที่ 12 ธ.ค. ว่า เรื่องราวของ นางชิว หยวนหยวน ผู้ประกาศข่าวทีวีหญิงวัย 26 ปี จากเมืองเจิ้งโจว มณฑลเหอหนาน ทางตะวันออกของจีน ที่เสียชีวิตเมื่อวันพุธที่ 10 ธ.ค.หลังปฏิเสธการทำเคมีบำบัดเพื่อรักษาชีวิตของทารกในครรภ์ กลายเป็นประเด็นที่ถูกพูดถึงอย่างกว้างขวางทั้งบวกและลบในสื่อสังคมออนไลน์ ของจีน เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา

แหล่งที่มา  :  เดลินิวส์

Source: ซึ้งน้ำใจแม่จีนปฏิเสธทำคีโมเพื่อลูกในท้อง

ขยับเต้าตามเพลงจิงเกิลเบลล์

907223 ซารากล่าวว่า เธอเข้ารับการศัลยกรรมหน้าอก และหลังจากนั้นเธอก็ลองขยับกล้ามเนื้อบริเวณทรวงอกดู ปรากฏว่า ซิลิโคนที่อยู่ในเต้านมของเธอนั้นกลับขยับขึ้นลงได้ตามที่ต้องการ เธอจึงเริ่มอัดคลิปวิดีโอคลิปแรกด้วยการขยับมันไปตามเสียงเพลงคลาสสิกของโม สาร์ท แล้วโพสต์ลงบนเว็บไซต์ยูทูบ จนมีผู้ชมเข้ามาดูจำนวนมากทำให้เธอโด่งดังภายในชั่วข้ามคืน

อย่างไรก็ตาม คลิปขยับเต้านมตามเพลงจิงเกิล เบลล์นี้มีผู้เข้าชมแล้วมากกว่า 10 ล้านครั้ง หลังจากที่เธอโพสต์ลงบนอินเตอร์เน็ตตั้งแต่วันที่ 8 ธ.ค.ที่ผ่านมา

เว็บไซต์หนังสือพิมพ์ “ฮัฟฟิงตัน โพสต์”รายงานจากประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อวันที่ 11 ธ.ค.ว่า “ซาร่า เอ็กซ์” วัย 27 ปี นางแบบรอยสักและอดีตนักเต้นรูดเสาชาวรัสเซียที่ปัจจุบันทำงานอยู่ในเมืองลา สเวกัส รัฐเนวาดาของสหรัฐ อัดคลิปวิดีโอที่สร้างความฮือฮาอีกคลิป เมื่อเธอสามารถขยับเต้านมตามจังหวะดนตรีเพลงจิงเกิล เบลล์ ฉลองเทศกาลคริสมาสต์ที่กำลังจะมาถึง

จุดประสงค์ที่ซาร่าอัดคลิปดังกล่าวแล้วนำออกเผยแพร่บนเว็บไซต์ยูทูบนั้น เพราะเธอต้องการเรียกร้องความสนใจเกี่ยวกับโรคมะเร็งเต้านมและเพื่อแสดงความ สามารถให้โด่งดัง

แหล่งที่มา  :  เดลินิวส์

Reference: ขยับเต้าตามเพลงจิงเกิลเบลล์

วันพฤหัสบดีที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2557

มท.2ยึดผลงานปราบโกงประเมินผู้ว่าฯ

907204นายสุธี กล่าวอีกว่า การแก้ไขปัญหาทุจริตต้องเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม โดยทุกหน่วยงานจะต้องปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส และซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งขอย้ำว่าให้ข้าราชการสังกัดกระทรวงมหาดไทยทำงานเพื่อประโยชน์สุขของประเทศชาติและประชาชน ทั้งนี้จะใช้เรื่องการปราบปรามการทุจริต นำมาประเมินผลการทำงานของผู้ว่าราชการจังหวัดด้วย โดยให้เร่งดำเนินการภายใน 1 ปี ต้องแก้ไขปัญหาทุจริตให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม นอกจากนี้ นายสุธี ยังย้ำถึงการสอบโรงเรียนนายอำเภอในวันที่ 17 ม.ค. 58  ว่า ให้ใช้หลักความรู้ความสามารถในการสอบ อย่าวิ่งเต้น ซื้อขายตำแหน่ง ตนไม่อยากให้เกิดปัญหาเหมือนอดีต และหวังว่าผู้เข้ารับราชการจะเป็นนายอำเภอที่ดีในอนาคตเมื่อวันที่ 12 ธ.ค​. ที่โรงแรมปรินซ์พาเลซ มหานาค มีการจัดประชุมเสวนาบูรณาการเครือข่ายในการต่อต้านทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 รุ่นที่ 1 โดยมีนายสุธี มากบุญ รมช.มหาดไทย เป็นประธาน เพื่อสนับสนุนนโยบายการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ และสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 2 (พ.ศ.2556 -2560) โดยนายสุธี กล่าวว่า ขอฝากให้ข้าราชการสังกัดกระทรวงมหาดไทย ในฐานะที่เป็นตัวแทนของรัฐบาล สนับสนุนยุทธศาสตร์การป้องก้ันและปราบปรามการทุจริต โดยเฉพาะผู้ว่าราชการจังหวัด ที่ต้องเป็นหลักในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ในพื้นที่ ขณะเดียวกันมีหน้าที่กำกับดูแลท้องถิ่น ทำให้เกิดภาพลักษณ์ที่สมบูรณ์ และข้าราชการตระหนักว่าต้องเป็นข้าราชการของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ดี สนองนโยบายของรัฐบาลให้ดีที่สุด เป็นที่พึ่งของประชาชนอย่างแท้จริง และมีหลักธรรมาภิบาล

แหล่งที่มา  :  เดลินิวส์

Source: มท.2ยึดผลงานปราบโกงประเมินผู้ว่าฯ

บิ๊กป้อมเตือนจนท.รัฐอย่าเอี่ยวค้ามนุษย์

907162ภายหลังการประชุม พล.ต.อ.อดุลย์ เปิดเผยว่า ที่ประชุมได้กำชับเรื่องการปราบปรามการค้ามนุษย์ ซึ่งสหรัฐฯ จัดให้ไทยอยู่ในระดับเทียร์ 3 โดยให้มีความชัดเจนในการแก้ไขปัญหา ทั้งด้านกฎหมาย การดำเนินคดี การคัดแยกการช่วยเหลือต่างๆ ซึ่งมั่นใจว่าปีนี้การจัดอันดับของประเทศไทยจะดีขึ้น นอกจากนี้ในที่ประชุมได้หยิบยกกรณีที่แรงงานไทยถูกหลอกไปค้าแรงงานที่เกาะอัมบนประเทศอินโดนีเซีย มาพูดคุย ซึ่งขณะนี้การดำเนินการให้ความช่วยเหลือมีความคืบหน้าไปมาก โดย พล.อ.ประวิตร ได้ให้นโยบายเพิ่มเติมเรื่องคณะกรรมการแต่ละด้านในการขับเคลื่อนทางคดีและการช่วยเหลือแรงงานทั้งหมด ซึ่งขณะนี้ได้รับการช่วยเหลือไปแล้ว 19 คน รวมทั้งให้ดำเนินคดีกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์ ซึ่งกรมสอบสวนคดีพิเศษกำลังดำเนินการเมื่อวันที่ 12 ธ.ค. ที่ทำเนียบรัฐบาล พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และรมว.กลาโหม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ครั้งที่ 2/2557  โดยมีพล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย  พล.ต.อ.อดุลย์แสงสิงแก้ว รมว.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร รมว.ท่องเที่ยวและกีฬา ตัวแทนจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียง พล.อ.ประวิตร ย้ำว่า รัฐบาลให้ความสำคัญกับการปราบปรามการค้ามนุษย์ ซึ่งจะดำเนินการใช้กฎหมายอย่างเข้มข้นและต่อเนื่องในการแก้ปัญหา และนายกรัฐมนตรี มีนโยบายเน้นการปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบอย่างจริงจัง โดยเฉพาะการทุจริตของเจ้าหน้าที่รัฐที่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ ตนในฐานะที่ได้รับมอบหมาย จะขับเคลื่อนแผนการปราบปรามการค้ามนุษย์อย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะการจัดทำรายงานสรุปผลการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ เพื่อเสนอสหรัฐฯ ภายหลังจัดอันดับปัญหาการค้ามนุษย์ในไทยให้อยู่ในระดับเทียร์ 3 ซึ่งเป็นระดับต่ำสุด

แหล่งที่มา  :  เดลินิวส์

Source: บิ๊กป้อมเตือนจนท.รัฐอย่าเอี่ยวค้ามนุษย์

กลุ่มนศ.ป่วนชูสามนิ้ว-เลิกจ้างกสม.

907131ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในขณะที่นางอมรากล่าวเปิดงานอยู่นั้น ได้มีเหตุความวุ่นวายเกิดขึ้น โดยกลุ่มเมล็ดพริกและนักศึกษาจากศูนย์กลางนิสิตนักศึกษาเพื่อประชาธิปไตยแห่งประเทศไทย (ศนปท.) รวมประมาณ 5 คน ออกมาชูสามนิ้ว บริเวณหน้าเวที พร้อมชูป้ายที่มีข้อความว่า “เลิกจ้าง กสม.” และได้มอบภาพการจับตัวนักศึกษาให้นางอมราด้วย โดยตัวแทนกลุ่มเมล็ดพริกให้เหตุผลว่า กสม.มีหน้าที่ส่งเสริมให้มีการปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชนในประเทศ และตรวจสอบการกระทำที่ละเมิดสิทธิมนุษยชน แต่การทำงานของ กสม.ตั้งแต่การชุมนุมของคนเสื้อแดงในปี 53 จนถึงการรัฐประหารเมื่อวันที่ 22 พ.ย.57 กลับไม่ได้ทำหน้าที่ตามหลักการอย่างตรงไปตรงมา เลือกปฏิบัติ ไม่สามารถเป็นที่พึ่งในยามที่บ้านเมืองอยู่ภายใต้รัฐทหารได้ การจัดงานวันนี้จึงเป็นการหลอกตัวเอง เพราะสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในประเทศไทยถึงจุดตกต่ำที่สุด ดังนั้นเราในฐานะผู้เสียภาษีจึงประกาศเลิกจ้าง กสม.

หลังจากนั้นก็ยังมีเหตุความวุ่นวายเกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่ง เมื่อตัวแทนนักศึกษากลุ่มดาวดินที่ขึ้นรับรางวัลบนเวที ได้แสดงสัญลักษณ์ชูสามนิ้ว และอ่านคำประกาศของกลุ่มว่ากลุ่มดาวดินจะไม่เข้าร่วมแสดงความคิดเห็นในเวทีที่รัฐบาลหรือ สปช.จัดขึ้น เพราะเห็นว่า คสช.ได้อำนาจมาโดยไม่ถูกต้อง และทางกลุ่มต้องการที่จะจัดเวทีประชาชนเอง เพื่อสะท้อนความอึดอัดของคนในสังคม และเห็นว่าการประกาศกฎอัยการศึกเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน ทั้งนี้จากเหตุวุ่นวายที่เกิดขึ้นทำให้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยและเจ้าหน้าที่ตำรวจจาก สน.ทุ่งสองห้อง ต้องเข้ามาเจรจากับกลุ่มดังกล่าวเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยแต่ไม่มีการจับกุมตัวแต่อย่างใด ก่อนที่กลุ่มดังกล่าวจะสลายตัวไป

นางอมรา พงศาพิชญ์ ประธาน กสม.ปาฐกถาเรื่อง “ปฏิรูปประเทศไทยต้องเข้าใจสิทธิมนุษยชน”ตอนหนึ่งว่า สังคมไทยจำเป็นต้องพัฒนาเรื่องสิทธิมนุษยชนให้เกิดขึ้น เพื่อนำไปสู่สังคมที่มีสิทธิเสรีภาพและมีความเป็นธรรมที่เท่าเทียมกัน ปัจจุบันเรามีการถกเถียงกันมาก ระหว่างสิทธิส่วนบุคคลกับสิทธิสาธารณะ ซึ่งต้องพยายามสร้างความสมดุลระหว่างการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพกับการออกกฎหมายที่จำกัดสิทธิเสรีภาพว่าจุดสมดุลอยู่ตรงไหน เราถกเถียงกันว่ากฎหมายห้ามการชุมนุมสามารถมีได้หรือไม่ เพราะเป็นการจำกัดสิทธิบุคคลในการชุมนุม แต่ขณะเดียวกันการชุมนุมก็ไปกระทบสิทธิของสาธารณะซึ่งก็ต้องได้รับการคุ้มครองเช่นเดียวกัน ประเด็นนี้สภาปฏิรูปแห่งชาติ(สปช.)คงนำไปพิจารณา เพราะคณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.)คณะรัฐมนตรี(ครม.)มองว่าเราต้องยอมเสียสละสิทธิส่วนบุคคลส่วนหนึ่ง เพื่อคุ้มครองสิทธิพลเมือง ส่วนฝ่ายที่ต่อต้านการปฏิวัติก็มองว่าสิทธิส่วนบุคคล สิทธิขั้นพื้นฐานและสิทธิทางการเมืองจะถูกละเมิดไม่ได้เด็ดขาด

"ข้อถกเถียงคงจะมีอยู่ในช่วง 2-3 ปีข้างหน้า เราคงต้องใช้วิจารณญาณว่าบางกรณีเราก็ต้องคำนึงถึงเรื่องสิทธิบุคคลเป็นหลัก แต่บางเรื่องก็ต้องคุ้มครองสิทธิสาธารณะ โดยยอมเสียสิทธิส่วนบุคคลบ้าง นอกจากนี้ความเสมอภาคเท่าเทียมและการไม่เลือกปฏิบัติเป็นสิ่งสำคัญ ซึ่งจุดนี้ต้องอาศัยการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายที่จะช่วยกันคิดและปฏิบัติ"นางอมรา กล่าวเมื่อวันที่ 12 ธ.ค. ที่ศูนย์ราชการถนนแจ้งวัฒนะ สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) จัดงานวันสิทธิมนุษยชนสากล โดยมีการมอบรางวัลบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริม ปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2556 และ 2557 โดยรางวัลที่น่าสนใจคือรางวัลเกียรติยศ “ผู้อุทิศตนเพื่อสิทธิมนุษยชน” ปี 56 จำนวน2 รางวัล ได้แก่ นายเจษฎา เด่นดวงบริพันธ์ อาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่เปิดโปงเรื่องเครื่องจรวดระเบิดลวงโลกจีที 200 และนายศศิน เฉลิมลาภ เลขาธิการมูลนิธิสืบนาคะเสถียร ที่มุ่งทำงานเพื่อชุมชนและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ส่วนรางวัลเกียรติยศ “ผู้อุทิศตนเพื่อสิทธิมนุษยชน”ปี 57 ได้แก่นางเตือนใจ ดีเทศน์ อดีต ส.ว.เชียงราย ที่ทุ่มเทพัฒนาชนบทและคนชายขอบ นอกจากนั้นยังมีรางวัลเด็กและเยาวชน ได้แก่กลุ่มเผยแพร่กฎหมายสิทธิมนุษยชนเพื่อสังคม (ดาวดิน) ที่ทำกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้สังคม และเคลื่อนไหวคัดค้านโครงการของภาครัฐที่ส่งผลกระทบต่อชาวบ้าน

แหล่งที่มา  :  เดลินิวส์

Source: กลุ่มนศ.ป่วนชูสามนิ้ว-เลิกจ้างกสม.

เยอรมนีวางแผนร่วมภารกิจปราบกลุ่มไอเอส

906818ขณะเดียวกันนายเจนส์ สตอลเทนเบิร์กเลขาธิการองค์การสนธิสัญญาป้องกันแอตแลนติกเหนือหรือนาโตชื่น ชมประเทศในอ่าวเปอร์เซียสำหรับบทบาทของพวกเขาในการต่อสู้กับกลุ่มหัวรุนแรง ในซีเรียและอิรักและกล่าวว่าการจัดการกับภัยคุกคามที่เกิดจากกลุ่มหัวรุนแรง นั้นจะต้องใช้ความพยายามร่วมกันของนานาชาติในระยะยาวโดยนายสตอลเทนเบิร์ก แถลงระหว่างเดินทางกาตาร์ประเทศเล็ก ๆ ที่ร่ำรวยพลังงานในการเข้าร่วมพิธีครบรอบ10 ปีของความริเริ่มความร่วมมืออิสตันบูลหรือไอเอสไอ ซึ่งเป็นหุ้นส่วนระหว่างนาโตและ4 ประเทศในอ่าวเปอร์เซีย

เขากล่าวว่าถือว่ามีความสำคัญที่ประเทศองค์การประเทศผู้ผลิตน้ำมันหรือ โอเปก และประเทศอื่น ๆในภูมิภาคกำลังเข้ามามีส่วนในการปราบปรามกลุ่มหัวรุนแรง

ก่อนหน้านี้สมาชิกของประเทศอาหรับซึ่งรวมทั้งซาอุดีอาระเบียและสหรัฐ อาหรับเอมิเรตส์ต่างเข้าร่วมในการปฏิบัติการโจมตีทางอากาศต่อกลุ่มไอเอสส่วน ประเทศอื่น ๆ เช่นกาตาร์ก็มีบทบาทในการให้การสนับสนุนนอกจากนี้ ยังมีประเทศในอ่าวเปอร์เซียอีกหลายประเทศที่ให้ใช้ฐานทัพอากาศและฐานทัพ อื่นๆ เพื่อโจมตีทางอากาศขณะที่คูเวตและบาห์เรนก็เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมซึ่งมี จุดมุ่งหมายเพื่อต่อต้านอุดมกาารณ์และความพยายามระดมเงินทุนของกลุ่มหัว รุนแรง

สำนักข่าวต่างประเทศรายงานจากกรุงเบอร์ลินประเทศเยอรมนี เมื่อวันที่11 ธ.ค.ว่าเยอรมนีวางแผนเข้าร่วมในภารกิจด้านการทหารระหว่างประเทศซึ่งมีจุด มุ่งหมายเพื่อฝึกนักรบชาวเคิร์ดที่กำลังต่อสู้กับกลุ่มหัวรุนแรงไอเอสใน อิรักโดยนายมาร์ติน แชฟเฟอร์โฆษกกระทรวงต่างประเทศกล่าวว่า คณะรัฐมนตรีของนายกรัฐมนตรีอังเกลาแมร์เคิล ผู้นำเยอรมนีจะตัดสินใจเกี่ยวกับภารกิจดังกล่าวในสัปดาห์หน้าแต่เขายังไม่ ยืนยันรายงานชิ้นหนึ่งในหนังสือพิมพ์บิลด์เมื่อวันพฤหัสบดีที่บอกว่าทหาร เยอรมันมากกว่า 100นาย จะถูกส่งไปยังภาคเหนือของอิรักขณะนี้รัฐบาลกำลังพิจารณารายละเอียดเกี่ยวกับ ภารกิจดังกล่าวซึ่งหลายประเทศในยุโรปก็มีส่วนเข้าร่วมด้วย

ทั้งนี้เยอรมนีให้ความช่วยเหลือด้านอาวุธต่อกองกำลังชาวเคิร์ดที่ต่อสู้ กับกลุ่มไอเอสพร้อมทั้งช่วยฝึกด้านการทหารให้นักรบชาวเคิร์ดที่ฐานทัพใน เยอรมนีด้วย

แหล่งที่มา  :  เดลินิวส์

Source: เยอรมนีวางแผนร่วมภารกิจปราบกลุ่มไอเอส

เจ้าสาวเวียดนามนับร้อยหายตัวหลังแต่งหนุ่มจีน

906781หนุ่มโสดชาวจีนแต่ละคนต้องจ่ายเงินนับหมื่นหยวนให้แม่สื่อชาวเวียดนาม ซึ่งระบุชื่อโดยสื่อท้องถิ่นว่าอู๋ เหมยหยู ที่อาศัยอยู่ในมณฑลเหอเป่ย์มานานกว่า20 ปี เมื่อต้นปีนี้เธอเดินทางไปในชนบทหลายพื้นที่ในมณฑลเหอเป่ย์เพื่อหาลูกค้า พร้อมให้คำมั่นสัญญากับพวกเขาว่าจะหาเจ้าสาวชาวเวียดนามมาแต่งงานด้วยแต่ ต้องมีค่าธรรมเนียม115,000 หยวน หรือ18,600 ดอลลาร์สหรัฐ(กว่า 6แสนบาท)

เมื่อวันที่20 พ.ย.ที่ผ่านมาภรรยาของพวกเขา ได้แจ้งต่อสามีว่าพวกเธอจะไปสังสรรค์กับเจ้าสาวชาวเวียดนามคนอื่นๆ แต่จนถึงขณะนี้ ยังติดต่อไม่ได้และเมื่อบรรดาสามีไปตามที่บ้านของนางอู๋เพื่อสอบถามก็พบว่า เธอเผ่นหนีออกจากบ้านไปได้2-3 วันแล้วอย่างไรก็ตาม หนังสือพิมพ์จิงหัวเดลี รายงานว่า มีเจ้าสาวอย่างน้อย1 คน เดินทางกลับมาและเธออ้างว่า เธอหมดสติหลังรับประทานอาหารและตื่นขึ้นมาก็พบตัวเองอยู่ในบ้านหลังเล็กๆ หลังหนึ่งห่างจากหมู่บ้านกูโจวของสามี ก่อนเข้าแจ้งความต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจ

สำนักข่าวต่างประเทศรายงานจากกรุงปักกิ่งประเทศจีน เมื่อวันที่ 11ธ.ค.ว่าทางการจีนกำลังสอบสวนการหายตัวไปของหญิงสาวชาวเวียดนามมากกว่า100 คน ในมณฑลเหอเป่ย์ทางภาคเหนือของประเทศโดยหญิงชาวเวียดนามเหล่านี้แต่งงานกับ ชายในหลายหมู่บ้านในชนบทใกล้เมืองหันตันโดยผ่านแม่สื่อที่จัดหาคู่คนหนึ่ง แต่พวกเธอหายตัวไปตั้งแต่ปลายเดือนพ.ย.ที่ผ่านมาซึ่งแม่สื่อชาวเวียดนามที่ อาศัยอยู่ในจีน หนีไปด้วย

ทั้งนี้ความไม่สมดุลทางเพศของจีนบางครั้งก็ทำให้ชายโสดที่มีฐานะยากจน แสวงหาเจ้าสาวจากหลายประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หนังสือพิมพ์ไชน่า เดลีรายงานอ้างคำกล่าวของเจ้าหน้าที่ที่ระบุว่า“แก๊งอาชญากรรม”ที่มีการจัด ตั้งอย่างดีอาจมีส่วนเกี่ยวข้องกับการหายตัวหมู่ครั้งนี้

แหล่งที่มา  :  เดลินิวส์

Origin: เจ้าสาวเวียดนามนับร้อยหายตัวหลังแต่งหนุ่มจีน

ฮูผงะพบศพเหยื่ออีโบลาอีกเพียบในเซียร์ราลีโอน

906766ฮูระบุในแถลงการณ์ฉบับหนึ่งเมื่อวันพุธว่า11 วันในเขตโคโนเจ้าหน้าที่ 2ชุด ได้ฝังศพผู้เสียชีวิตจากอีโบลาไปแล้ว87 ศพซึ่งรวมทั้งพยาบาล,คนขับรถพยาบาลฉุกเฉินและเจ้าหน้าที่เคลื่อนย้ายศพ

ศพของผู้เสียชีวิตจากอีโบลามีโอกาสแพร่เชื้อได้สูงมากและการฝังอย่าง ปลอดภัยถือเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งในการป้องกันการแพร่ระบาดของโลกนอกจาก นี้ เจ้าหน้าที่ของฮูยังพบอีก 25ศพที่เสียชีวิตใน 5วันที่ผ่านมาในพื้นที่ที่ถูกปิดไว้ของโรงพยาบาลท้องถิ่น

สำหรับตัวเลขผู้เสียชีวิตจากข้อมูลของฮูแบ่งเป็นในไลบีเรีย 3,177ศพ, ในเซียร์ราลีโอน 1,742 ศพ,ในกินี 1,412ศพ และไนจีเรียอีก 8ศพ

สำนักข่าวต่างประเทศรายงานจากกรุงฟรีทาวน์ประเทศเซียร์รา ลีโอนเมื่อวันที่ 11ธ.ค.ว่าเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในเซียร์ราลีโอน พบศพอีกหลายศพในพื้นที่ทำเหมืองเพชรห่างไกลในวันนี้ เพิ่มความหวาดกลัวว่าขนาดของการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาอาจมีการรายงานต่ำ กว่าความเป็นจริงโดยองค์การอนามัยโลก หรือฮูแถลงว่า พวกเขาค้นพบ“พื้นที่ที่น่ากลัว”แห่งหนึ่งในเขตโคโนทางตะวันออกของประเทศเจ้า หน้าที่ของฮู ถูกส่งไปยังเขตโคโนเพื่อตรวจสอบการเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วของเหยื่ออีโบลา แล้วทั้งนี้อีโบลาได้คร่าชีวิตผู้นำในแอฟริกาตะวันตกไปแล้ว6,346 คนจากผู้ติดเชื้อมากกว่า17,800 คน โดยเซียร์ราลีโอนมีจำนวนผู้ติดเชื้ออีโบลาสูงที่สุดในแอฟริกาตะวันตกจำนวน 7,897 คนตั้งแต่เริ่มการระบาด

แหล่งที่มา  :  เดลินิวส์

Resource: ฮูผงะพบศพเหยื่ออีโบลาอีกเพียบในเซียร์ราลีโอน

วันพุธที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2557

หยุดงานประท้วง ขอโบนัสเพิ่ม 7 เท่า

EyWwB5WU57MYnKOuFIsrISSAIabnQkcCdy8DgHfGFf8hncaWwmd1pPล่าสุดเวลา 10.00 น. พนักงานยังคงปักหลักประท้วง มีเจ้าหน้าที่คุ้มครองสวัสดิการแรงงานเดินทางเข้ามาภายใน และยังไม่มีเหตุการณ์รุนแรงใดๆเมื่อวันที่ 11 ธ.ค. มีรายงานว่า บริเวณหน้าโรงงานบริษัทไทยแอร์โรว์ จำกัด หมู่ 7 ต.หัวรอ อ.เมือง จ.พิษณุโลก ได้มีพนักงานไทยแอร์โรว์ กะเช้า กว่า 2,000 คน นัดหยุดงานประท้วง เรียกร้องผู้บริหาร ขอเงินโบนัสเพิ่ม เนื่องจากปีนี้บริษัทจะจ่ายเงินโบนัสให้พนักงาน จำนวน 6 เท่าของเงินเดือน บวกเงินอีก 5,500 บาท แต่พนักงานเรียกร้องขอโบนัส 7 เท่าของเงินเดือน บวก 10,000 บาท ขณะที่ปีที่แล้ว บริษัทได้จ่ายโบนัสให้พนักงาน 7.8 เท่าของเงินเดือน บวกเงิน 12,000 บาท

แหล่งที่มา  :  ไทยรัฐ

Source: หยุดงานประท้วง ขอโบนัสเพิ่ม 7 เท่า

เก๋งประสานงา จยย. พุ่งตกคลอง คนขับจมดับ

EyWwB5WU57MYnKOuFIsrugvt4OB6Bvjh4uUEjwn5b6FLC1XiBMkKMDห่างไปพบรถเก๋งฮอนด้า รุ่นแอคคอร์ด สีดำ หมายเลขทะเบียน 9ฉ 2161 กทม. คนขับเป็นผู้หญิง ไม่ทราบชื่ิอ อายุประมาณ 35-40 ปี ชาวบ้านช่วยกันทุบกระจกรถที่เสียหลักตกลงไปในคลอง นำตัวออกมาได้ แต่เนื่องจากจมอยู่ในน้ำนานเกินไป ทำให้เสียชีวิตในเวลาต่อมา

จากการสอบถามชาวบ้าน บอกว่า รถทั้งสองคันขับสวนทางกันมา โดยรถเก๋งมาจากธัญบุรี มุ่งหน้าคลองหลวง ส่วน จยย.วิ่งสวนทางเมื่อมาถึงที่เกิดเหตุ ได้ชนประสานงากันอย่างจัง ซึ่งเบื้องต้นก็ยังไม่ทราบว่าใครผิดใครถูก ก่อนที่รถเก๋งจะเสียหลักพุ่งตกคลอง ค่อยๆจมลงไปในน้ำ โดยมีชาวบ้านกระโดดลงไปจะช่วย แต่ช่วยไม่ได้เพราะประตูล็อก จึงใช้หินทุบกระจกจนแตก ก่อนนำตัวคนขับขึ้นมา แต่ก็สายไปแล้ว

ด้าน ร.ต.ท.ชัยยันต์ คุณรักษ์ พนักงานสอบสวน สภ.คลองหลวง กล่าวว่า ในเบื้องต้นยังไม่ทราบแน่ชัดว่าใครผิดใครถูก รู้เพียงว่ารถทั้งสองคันวิ่งสวนทางกันมา แล้วก็ชนกันเข้าอย่างจัง ซึ่งทางตำรวจจะได้เรียกผู้เห็นเหตุการณ์มาให้ปากคำเพื่อทำสำนวนคดี ส่วนศพผู้ตายได้นำส่งผ่าพิสูจน์ที่สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ รพ.ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ก่อนที่จะแจ้งญาติมารับต่อไป

เมื่อเวลา 23.00 น. วันที่ 10 ธ.ค. ร.ต.ท.ชัยยันต์ คุณรักษ์ พนักงานสอบสวน สภ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี ได้รับแจ้งเหตุรถเก๋งชนกับรถ จยย. มีผู้เสียชีวิต และบาดเจ็บ เหตุเกิดบริเวณใกล้เคียงหน้าหมู่บ้านพฤกษา 13 ม.4 ต.คลองสาม อ.คลองหลวง หลังรับแจ้งจึงรุดไปตรวจสอบพร้อมด้วยอาสาสมัครกู้ชีพพัวเพชร หน่วยกู้ชีพ รพ.ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ

ที่เกิดเหตุ เจ้าหน้าที่พบรถ จยย.คาวาซากิ เคอาร์ 150 สีเขียว ทะเบียน กคบ 60 กทม. สภาพหน้ารถพังยับเยิน ใกล้กันพบ นายยอดชาย ชีวกุล อายุ 40 ปี อยู่บ้านเลขที่ 37/1043 หมู่บ้านพฤกษา 13 ม.4 ต.คลองสาม อ.คลองหลวง ได้รับบาดเจ็บศีรษะแตก แขนขาถลอก เจ้าหน้าที่ปฐมพยาบาลเบื้องต้นก่อนนำส่งรพ.ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติสาวใหญ่ขับรถเก๋งชนประสานงากับ จยย. ที่วิ่งสวนทางมาอย่างจัง ผลคนขี่จยย.แค่บาดเจ็บ ส่วนเก๋งพุ่งตกคลอง ชาวบ้านเห็นลงไปช่วย แต่ประตูล็อกต้องใช้ก้อนหินทุบกระจก นำตัวคนขับออกมาได้ แต่สายเกินไป ดับอนาถเพราะจมน้ำนาน

แหล่งที่มา  :  ไทยรัฐ

Source: เก๋งประสานงา จยย. พุ่งตกคลอง คนขับจมดับ

ตร.ปทุมฯ รวบแก๊งเยาวชน 5 คน ซิ่งเก๋งฟันอริดับแล้ว

EyWwB5WU57MYnKOuFIsruI90V0yVrJnxdbrYJLjlwD1AZWKmHRaXptจากการสอบสวน นายมอส ยอมรับว่า ในวันเวลาเกิดเหตุ ได้ร่วมกับนายตี๋ (นามสมมติ) นายโฮม (นามสมมติ) นายแบงค์ (นามสมมติ) และนายพี (นามสมมติ) นำรถคันดังกล่าว ไปก่อเหตุใช้มีดทำร้ายนายพัฒนพงศ์ ผู้ตาย จนถึงแก่ความตายจริง เจ้าหน้าที่จับกุมตัวนายมอส และสามารถติดตามจับกุมนายตี๋ นายโฮม นายแบงค์ และนายพี ทั้ง 4 ยังเป็นเยาวชน ได้ที่บริเวณปั๊มน้ำมัน ปตท. ถนนสายรังสิต-ปทุมฯ ต.บางพูน อ.เมืองปทุมธานี และทั้งหมดรับสารภาพว่า ได้ร่วมกับนายมอสใช้มีดทำร้ายนายพัฒนพงศ์ จนถึงแก่ความตายจริง และพาตำรวจไปตรวจยึดของกลางมีด เสื้อผ้า หมวกกันน็อก ที่ใช้ในวันเกิดเหตุมาเป็นของกลาง และตรงกับภาพวงจรปิดจริง เบื้องต้นเจ้าหน้าที่แจ้งข้อหา "ร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา" และนำส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป

ด้าน พล.ต.ต.มนตรี ยิ้มแย้ม ผบก.ภ.จว.ปทุมธานี กล่าวว่า จากการสอบสวนผู้ต้องหาทั้งหมดให้การรับสารภาพว่า จริงๆ แล้วตั้งใจจะมาล้างแค้นกับเจ้าของรถจักรยานยนต์ที่ขี่มา แต่คนขี่หลบหนีไปได้ จึงได้หันมาทำร้ายผู้ตายแทน ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจจะดำเนินการกับผู้ต้องหาทั้งหมด ตามที่กฎหมายระบุไว้ เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 10 ธันวาคม 2557 ที่สถานีตำรวจภูธรประตูน้ำจุฬาลงกรณ์ จังหวัดปทุมธานี พล.ต.ต.มนตรี ยิ้มแย้ม ผบก.ภ.จว.ปทุมธานี พ.ต.อ.อำนาจ จันทร์เจริญ รอง ผบก.ภ.จว.ปทุมธานี พ.ต.อ.ตระกูล เกียวประเสริฐ ผกก.สภ.ประตูน้ำจุฬาลงกรณ์ แถลงการจับกุมกรณีคนร้ายจำนวน 5 คน ใช้รถเก๋งสีดำ ยี่ห้อฮอนด้า แจ๊ซ ไม่ทราบหมายเลขทะเบียน เป็นยานพาหนะ เข้าก่อเหตุร่วมกันใช้มีดทำร้าย นายพัฒนพงศ์ เอื้อบุญประเสริฐ เสียชีวิต เหตุเกิดที่ซอยพหลโยธิน 94 (หน้าโรงเรียนธัญบุรี) ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2557 เวลาประมาณ 00.30 น.ที่ผ่านมา โดยชุดสืบสวน บก.ภ.จว.ปทุมธานี ร่วมกับชุดสืบสวน สภ.ประตูน้ำจุฬาลงกรณ์ ทำการสืบสวนจนทราบว่า รถยนต์ที่คนร้ายนำมาก่อเหตุ คือ รถยนต์ฮอนด้า รุ่นแจ๊ซ สีดำ ทะเบียน ศท 3139 กรุงเทพมหานคร และนำไปจอดซ่อนไว้ที่บ้านเลขที่ 111/51 หมู่ 1 ตำบลสามโคก อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี จึงเดินทางไปตรวจสอบ พบนายวัฒนพงษ์ หรือ มอส พันธ์งาม อายุ 19 ปี

แหล่งที่มา  :  ไทยรัฐ

Source: ตร.ปทุมฯ รวบแก๊งเยาวชน 5 คน ซิ่งเก๋งฟันอริดับแล้ว

จี้รัฐเข้มงวดโรงแรมเถื่อน

905532สำหรับราคาห้องพักในปัจุบัน ราคาโรงแรมระดับ 3-4 ดาวเฉลี่ย 1-3 พันบาท ส่วนระดับ 5 ดาว เริ่มต้นเพียง 3 พันบาทไปถึงกว่าหนึ่งหมื่นบาทต่อคืน ซึ่งนักท่องเที่ยวจะทราบดีว่า ถูกกว่าที่ภูเก็ตและกรุงเทพมาก และเราไม่สามารถเนื่องจากไม่สามารถปรับได้แบบก้าวกระโดด เพราะนักท่องเที่ยวอาจรับไม่ได้ทันที

นอกจากนี้ยังต้องการให้ภาครัฐหันมาจัดระเบียบเรื่องค่าโดยสารรถยนต์สี่ ล้อในจังหวัดเชียงใหม่ อย่างจริงจัง อาทิ การติดป้ายราคาค่าโดยสารให้ชัดเจน เพื่อให้เชียงใหม่เป็นเมืองที่ปราศจากภาพลักษณ์เรื่องการหลอกลวงนักท่อง เที่ยว หลังจากที่ผ่านมา เกิดปัญหาเรื่องผู้ประกอบการโก่งค่าโดยสาร และทำให้นักท่องเที่ยวเกิดค

Inchเขื่อว่าเชียงใหม่หากจะจัดระบบเรื่องรถโดยสารสาธารณะจริงๆ ไม่ใช่เรื่องยาก เพราะชาวเชียงใหม่พร้อมให้ความร่วมมือ และมั่นใจว่าไม่มีกลุ่มมาเฟียที่เข้ามาหากินในธุรกิจนี้ จึงทำให้การจัดระเบียบไม่ยากนัก และเราก็จะต้องเร่งสร้างจิตสำนึกให้กับผู้ประกอบกาาด้วยว่าควรจะบริการนัก ท่องเที่ยวให้ประทับใจไม่ใช่ไปหลอกลวงนักท่องเที่ยวInch

นางละเอียด บุ้งสีทอง นายกสมาคมโรงแรมไทย (ทีเอชเอ) ภาคเหนือ เปิดเผยว่า ต้องการให้ภาครัฐใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดในเรื่องการออกใบอนุญาติประกอบธุรกิจ โรงแรมในจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อช่วยลดปัญหาการผุดขึ้นของโรงแรมผิดกฎหมาย หรือ เซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์ ที่ปัจจุบันมีมากถึง 60Pct อีกทั้งจะทำให้โรงแรมที่จดทะเบียนถูกต้องสามารถขึ้นราคาห้องพักได้เพิ่มขึ้น ได้ด้วย เพราะที่ผ่านมาผู้ประกอบการต้องหั่นราคาลงมา ต่อสู้กับกลุ่มโรงแรมกลุ่มนี้จนทำให้ปรับขึ้นราคาห้องพักได้เพียง 5Pct ต่อปีเท่านั้น

“ขณะนี้โรงแรมผิดกฎหมายที่เกิดขึ้นในจังหวัดเชียงใหม่มีกว่า กลายเป็นปัญหาสำคัญที่ทำให้เกิดการแข่งขันทางด้านราคาเกิดขึ้น หลังจากนี้สมาคมจึงต้องเร่งรณรงค์ให้ผู้ประกบการเข้ามาจดทะเบียนให้ถูกต้อง เพื่อให้มีข้อมูลในระบบ และในส่วนของภาครัฐก็จะต้องเข้มงวด ทั้งด้านกฎหมาย และด้านการออกใบอนุญาตการก่อตั้งเซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์ หรือ โรงแรมให้มากขึ้นกว่านี้ โดยอยากให้รัฐบาลใช้กฎหมายพิเศษ ออกกฎบังคับอย่างใดอย่างหนึ่ง เพื่อแก้ปัญหาที่เรื้อรังนี้ให้ได้ ซึ่งจะส่งผลดีต่อรายได้ภาคการท่องเที่ยวโดยรวมในอนาคต”

แหล่งที่มา  :  เดลินิวส์

Resource: จี้รัฐเข้มงวดโรงแรมเถื่อน

ฮิตจ่ายภาษีรถผ่านอินเตอร์เน็ต

ทั้905675งนี้ขั้นตอนการจ่ายภาษีทางอินเตอร์เน็ต ให้เจ้าของรถไปลงทะเบียนเข้าสู่ระบบการชำระภาษีที่เว็บไซต์ดังกล่าว และเลือกชำระเงินผ่านการหักบัญชีเงินฝาก หักจากบัตรเครดิต หรือพิมพ์ใบแจ้งหนี้เพื่อชำระผ่านธนาคารหรือเคาน์เตอร์เซอร์วิส ซึ่งสามารถชำระภาษีได้ล่วงหน้าก่อนครบกำหนด 3 เดือน แต่รถที่ชำระภาษีผ่านอินเทอร์เน็ตได้ จะต้องเป็นรถเก๋ง รถปิคอัพ รถตู้ ที่มีอายุการใช้งานไม่เกิน 7 ปี ขณะที่รถจักรยานยนต์มีอายุการใช้งานไม่เกิน 5 ปี

นอกจากนี้จะต้องไม่เปลี่ยนแปลงสาระสำคัญของรถ และไม่ค้างชำระภาษีรถประจำปีเกินกว่า 3 ปี ตลอดจนต้องมีกรมธรรม์ประกันภัย ตาม พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถที่มีอายุความคุ้มครองไม่น้อยกว่า 3 เดือน ส่วนกรณีรถใช้ก๊าซเอ็นจีวีเป็นเชื้อเพลิง ต้องมีหนังสือรับรองการตรวจและทดสอบส่วนควบและเครื่องอุปกรณ์  การติดตั้งส่วนควบและเครื่องอุปกรณ์ของรถที่ใช้ก๊าซธรรมชาติอัดเป็นเชื้อ เพลิง  นายธีระพงษ์  รอดประเสริฐ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า ขณะนี้การรับชำระภาษีรถผ่านระบบอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ world wide web.dlte-function.in.th กำลังได้รับความนิยมจากประชาชนอย่างต่อเนื่อง โดยสถิติในปีงบประมาณ 57 (ต.ค.56-ก.ย.57) มีประชาชนใช้บริการชำระภาษีผ่านอินเทอร์เน็ตถึง 40,335 ราย จัดเก็บภาษีรถได้ทั้งสิ้น 76.3 ล้านบาท และยังช่วยทำให้ประชาชนประหยัดค่าใช้จ่ายและเวลาในการเดินทาง ไม่ต้องมาที่กรมฯเองอีกด้วย

แหล่งที่มา  :  เดลินิวส์

Supplier: ฮิตจ่ายภาษีรถผ่านอินเตอร์เน็ต

รมต.ปาเลสไตน์ดับหลังปะทะกับตำรวจอิสราเอล

906034แม้สาเหตุการเสียชีวิตของรัฐมนตรีรายนี้ยังไม่ชัดเจนนัก แต่ประธานาธิบดีมาห์มูด อับบาส ผู้นำปาเลสไตน์ กล่าวว่าอินเป็นเหยื่อของการก่ออาชญากรรมที่ป่าเถื่อน พร้อมกับประกาศไว้อาลัยเป็นเวลา  3 วัน ขณะที่นายโมเช ยาลอน รมว.กระทรวงกลาโหมของอิสราเอล ยืนยันพร้อมให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่กับทางการปาเลสไตน์ ในการสืบหาสาเหตุการเสียชีวิตของอิน โดยจะส่งผู้เชี่ยวชาญเดินทางลงพื้นที่เกิดเหตุให้เร็วที่สุด พร้อมกับทีมงานที่เป็นกลางจากจอร์แดน

เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นสร้างความกังวลให้กับหลายฝ่ายว่า จะยิ่งเป็นการเติมเชื้อไฟให้บรรยากาศแห่งความสัมพันธ์ระหว่างอิสราเอลกับ ปาเลสไตน์รุนแรงยิ่งขึ้นไปอีก โดยเจ้าหน้าที่ระดับสูงหลายคนในคณะรัฐบาลของปาเลสไตน์ทยอยออกมาเรียกร้องให้ อับบาสระงับแผนความร่วมมือด้านความมั่นคงกับอิสราเอล  ซึ่งไม่คืบหน้านับตั้งแต่ทั้งสองฝ่ายไม่ยินยอมกลับมาร่วมโต๊ะเจรจาสันติภาพสำนักข่าวต่างประเทศรายงานจากเมืองรามัลเลาะห์ในเขตเวสต์แบงก์ เมื่อวันที่ 11 ธ.ค. ว่ารัฐบาลปาเลสไตน์รายงานการเสียชีวิตของนายซิอัด อาบู อิน วัย 55 ปี รัฐมนตรีซึ่งมีหน้าที่ดูแลเรื่องที่ดินในเขตเวสต์แบงก์ เมื่อวันพุธ โดยเบื้องต้นคาดว่ามีสาเหตุเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ปะทะอย่างรุนแรงในวัน เดียวกัน ระหว่างประชาชนในเขตเวสต์แบงก์กับตำรวจปราบจลาจลของอิสราเอล ซึ่งต้องการเรียกร้องความเป็นธรรมในเรื่องการจัดสรรที่ดินทำกิน โดยเจ้าหน้าที่ใช้แก๊สน้ำตาเป็นอาวุธควบคุมฝูงชนด้วย

แหล่งที่มา  :  เดลินิวส์

Supply: รมต.ปาเลสไตน์ดับหลังปะทะกับตำรวจอิสราเอล

วันอังคารที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2557

โอบามาเสนอเม็กซิโกช่วยคลี่คลายคดีนศ.43คนสูญหาย

905156นอกจากนี้ประธานาธิบดีโอบามา กล่าวต่อไปว่า การก่ออาชญากรรมต่อกลุ่มนักศึกษาที่สูญหายไปไม่ควรเกิดขึ้นในสังคมที่เจริญแล้ว คดีดังกล่าวได้รับความสนใจจากชาวเม็กซิโกและผู้คนทั่วโลกเนื่องจากกลุ่มนักศึกษาหายตัวไปในระหว่างอยู่ภายใต้การควบคุมของเจ้าหน้าที่ทุจริตและรัฐบาลต้องใช้เวลาหลายวันกว่าจะยื่นมือเข้ามาจัดการ สร้างความไม่พอใจให้แก่ประชาชนที่ออกมาประท้วงประธานาธิบดีเอนริเก เปนา นีเอโต้ลาออก

อย่างไรก็ตามเท่าที่ผ่านมาอัยการบอกว่าจับกุมผู้ต้องสงสัยไปแล้ว80 คนในจำนวนนี้เป็นตำรวจถึง 44นายจากเมืองต่างๆ เช่นอิกัวลา และโคคิวลา ขณะที่ นายโฮเซ หลุยส์ อบากา กลายเป็นอดีตนายกเทศมนตรีเมืองอิกัวลาและถูกสอบสวน หลังมีข่าวว่าเขาอยู่เบื้องหลังการอุ้มฆ่านักศึกษาทั้งหมด คดีนี้ยังกดดันให้ผู้ว่าการรัฐเกร์เรโรลาออกตามไปด้วยสำนักข่าวต่างประเทศรายงานจากกรุงวอชิงตันประเทศสหรัฐ เมื่อวันที่10 ธ.ค.ว่า ประธานาธิบดีบารัค โอบามาแห่งสหรัฐเปิดเผยว่า รัฐบาลอเมริกันได้เสนอความช่วยเหลือแก่เม็กซิโก เพื่อช่วยคลี่คลายเหตุการณ์ที่นักศึกษา43 คนสูญหายไปตั้งแต่เดือนก.ย. แต่ผู้นำสหรัฐไม่ได้บอกว่าความช่วยเหลือต่อพันธมิตรของอเมริกาและชาติเพื่อนบ้านจะถูกทบทวนบนพื้นฐานของหลักการด้านสิทธิมนุษยชน ประธานาธิบดีโอบามากล่าวว่าอเมริกาเสนอความช่วยเหลือในการติดตามสิ่งที่เกิดขึ้นด้วยศักยภาพของทีมพิสูจน์หลักฐานจะช่วยคลี่คลายคดีนี้ได้

แหล่งที่มา  :  เดลินิวส์

Source: โอบามาเสนอเม็กซิโกช่วยคลี่คลายคดีนศ.43คนสูญหาย

ยูเอ็นแฉมีรายงานอิหร่านซื้อเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์

สหรัฐและชาติพันธมิตรต้องการให้อิหร่านทำข้อตกลงเปลี่ยนเตาปฏิกรณ์ที่โรงงานนิวเคลียร์ในเมืองอารัคจากเตาปฏิกรณ์ นิวเคลียร์แบบเฮฟวีวอเตอร์ มาเป็นแบบไลท์ วอ905130เตอร์หรือระบายความร้อนด้วยน้ำ ข้อกล่าวหาดังกล่าวมาจากประเทศหนึ่งที่ไม่มีการเปิดเผยหากเป็นเรื่องจริง แสดงให้เห็นว่าอิหร่านกำลังปฏิเสธการปรับโครงร่างของอเมริกาไปสู่เตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์แบบไลท์วอเตอร์

ข้อกล่าวหานี้อยู่ในรายงานที่ส่งถึงคณะกรรมการด้านคว่ำบาตรของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติแล้ว แต่นายเบห์รุซ คามาลวานดี โฆษกองค์การพลังงานปรมาณูของอิหร่านกล่าวว่า เขาไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์ใหม่ที่โรงงานอารัคและอิหร่านไม่เห็นด้วยที่จะต้องติดตั้งอุปกรณ์ใหม่   ทั้งนี้ คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ ได้ดำเนินมาตรการคว่ำบาตรอิหร่านมาแล้ว4 รอบเนื่องจากวิตกว่าอิหร่านกำลังหาทางพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์และปฏิเสธระงับการเสริมสมรรถนะยูเรเนียม อิหร่านอ้างว่า โครงการนิวเคลียร์เพื่อประชาชนและผลิตพลังงานให้พลเมืองได้ใช้เท่านั้น      สำนักข่าวต่างประเทศรายงานจากองค์การสหประชาชาติ เมื่อวันที่ 10ธ.ค.อ้างคำกล่าวจากแหล่งข่าวทางการทูตของสหประชาชาติ(ยูเอ็น)ว่า มีการกล่าวหาอิหร่านกำลังเร่งซื้อเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์แบบเฮฟวีวอเตอร์ ซึ่งหากทำสำเร็จจะช่วยผลิตพลูโตเนียมได้เพียงพอสำหรับอาวุธนิวเคลียร์หลายลูกต่อปี ในขณะที่ เตาปฏิกรณ์วิจัยที่อยู่ในระหว่างการก่อสร้างในเมืองอารัค เป็นหนึ่งในหลายประเด็นที่ยังตกลงกันไม่ได้ระหว่างอิหร่านกับสหรัฐในการเจรจาเพื่อควบคุมโครงการนิวเคลียร์อิหร่านแลกกับการผ่อนคลายมาตรการคว่ำบาตร

แหล่งที่มา  :  เดลินิวส์

Source: ยูเอ็นแฉมีรายงานอิหร่านซื้อเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์

สภานิวซีแลนด์ผ่านกฎหมายต้านก่อการร้าย

905127กฎหมายฉบับนี้ยังให้อำนาจสำนักงานข่าวกรองในประเทศสามารถควบคุมผู้ต้องสงสัยได้24ชั่วโมงโดยไม่ต้องมีหมายศาล และขยายเวลาให้รัฐบาลยกเลิกหนังสือเดินทางด้วยเหตุผลด้านความปลอดภัยจาก1 ปีเป็น 3ปีอย่างไรก็ตาม กฎหมายดังกล่าวจะหมดอายุในปี2560 ทั้งนี้นิวซีแลนด์เผชิญเหตุการณ์จากกลุ่มก่อการร้ายน้อยมากแต่เมื่อไม่นานนี้นายกรัฐมนตรีคีย์บอกว่ารัฐบาลได้จับตารายชื่อผู้ต้องสงสัยมีแนวคิดหัวรุนแรงระหว่าง30-40คน โดยบางคนเดินทางไปซีเรียแล้วเพื่อร่วมรบให้กับกลุ่มไอเอส บางส่วนพยายามเดินทางไปแต่ไม่สำเร็จและอีกหลายคนต้องสงสัยให้การสนับสนุนทางการเงินแก่กลุ่มก่อการร้าย  สำนักข่าวต่างประเทศรายงานจากกรุงเวลลิงตันประเทศนิวซีแลนด์ เมื่อวันที่10 ธ.ค.ว่า สมาชิกรัฐสภานิวซีแลนด์ได้ผ่านมาตรการต่างๆต่อต้านก่อการร้าย รวมทั้งเพิ่มอำนาจในการสอดส่องและขัดขวางชาวนิวซีแลนด์ที่จะเดินทางไปต่างประเทศเพื่อร่วมสู้รบให้แก่กลุ่มติดอาวุธอย่างไอเอสโดยสมาชิกสภานิติบัญญัติลงมติสนับสนุนร่างกฏหมายต่อต้านก่อการร้ายด้วยคะแนน94 ต่อ 27เสียง นายกรัฐมนตรีจอห์น คีย์ แสดงความยินดีที่สภาโหวตรับรองร่างกฎหมายดังกล่าว

แหล่งที่มา  :  เดลินิวส์

Source: สภานิวซีแลนด์ผ่านกฎหมายต้านก่อการร้าย