วันอังคารที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2557

ครม.อนุมัติขึ้นภาษีดีเซล 2.50 บาท “เอ็นจีวี” โอดโดนรีดเป็นรายต่อไป

EyWwB5WU57MYnKOuFIsLxVmLZWsbWtMEn3YjH3QFqSEyywPUzzsWwsขณะที่นายณรงค์ชัย อัครเศรณี รมว.พลังงาน กล่าวว่า การปรับภาษีสรรพสามิตน้ำมันดีเซลสอดรับกับการปรับลดจัดเก็บเงินเข้ากองทุนน้ำมันและเชื้อเพลิง ที่จะโยกให้กรมสรรพสามิตจัดเก็บภาษี จากปัจจุบัน เก็บที่ 0.75 บาทต่อลิตร เพิ่มเป็น 3.25 บาทต่อลิตร ทำให้มีเงินภาษีนำส่งเข้าคลังประมาณ 6,000 ล้านบาทต่อเดือน หรือ 72,000 ล้านบาท ต่อปี ขณะเดียวกัน รัฐบาลจะลดอัตราเงินนำส่งเข้ากองทุนน้ำมัน จึงทำให้ราคาน้ำมันดีเซลปรับลดราคาได้แม้จะขยับเพิ่มภาษีสรรพสามิตน้ำมันดีเซล

นอกจากนี้ รัฐบาลยังมีแนวทางจัดเก็บภาษีสรรพสามิตก๊าซเอ็นจีวี เหมือนกับน้ำมัน เพราะที่ผ่านมาได้ผ่อนปรนดูแลไปแล้ว จึงต้องทยอยปรับทั้งภาษีและราคาเอ็นจีวีให้สะท้อนราคาต้นทุน ซึ่งมีราคาขายปลีก 15-16 บาทต่อกิโลกรัม จากปัจจุบันเอ็นจีวีมีราคา 12.50 บาทต่อกิโลกรัม.พล.ต.สรรเสริญ แก้วกำเนิด รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบการปรับขึ้นอัตราจัดเก็บภาษีสรรพสามิตน้ำมันดีเซลเพิ่มอีก 2.50 บาทต่อลิตร จากเดิมเก็บที่อัตรา 0.75 บาทต่อลิตรเป็น 3.25 บาทต่อลิตร ตามมติของคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) เพื่อให้สอดคล้องกับการลดจัดเก็บเงินนำเข้ากองทุนน้ำมันและเชื้อเพลิง

แหล่งที่มา  :  ไทยรัฐ

Source: ครม.อนุมัติขึ้นภาษีดีเซล 2.50 บาท “เอ็นจีวี” โอดโดนรีดเป็นรายต่อไป