วันจันทร์ที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2557

โลกนี้มีประชากรเน็ต3,000ล้านคน...แต่?

bbc99f8idbg6d85gkbfbh อีกทางหนึ่งคือการขยายขอบเขตการเข้าถึงเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไร้สายด้วยบริการเครือข่ายโทรศัพท์มือถือ ซึ่งเป็นการง่ายและลงทุนน้อยกว่าการวางสายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงไปยังพื้นที่ชนบท และทางแก้ปัญหาแบบนี้ได้รับการยอมรับจากกลุ่มประเทศในทวีปแอฟริกาที่นิยมสร้างเครือข่ายโทรศัพท์ไร้สายที่พ่วงบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเข้าไปด้วย จะเห็นได้จากการเพิ่มอัตราการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตในแอฟริกาผ่านเครือข่ายมือถือเพิ่มขึ้นราว 20% ในปี 2557 ซึ่งขยายตัวกว่าระดับ 2%ในปี 2543 นับสิบเท่า


               อย่างไรก็ตาม ยังมีประชากรโลกอีก 4,300 ล้านคนที่ยังคงอยู่ในโลกกายภาพ ไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลและโอกาสในการทำธุรกิจในโลกออนไลน์ ในส่วนนี้ 90% เป็นประชากรที่อยู่ในโลกกำลังพัฒนา โลกใบนี้ไม่มีความเท่าเทียม แม้แต่โลกออนไลน์ก็เป็นเช่นกัน
 ท่ามกลางกระแสการพัฒนาเนื้อหา และธุรกิจค้าขายบนอินเทอร์เน็ต (อี-คอมเมิร์ซ) ที่กลายเป็นกระแสหลักของโลกในปัจจุบัน การขาดการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตจึงกลายเป็นข้อเสียเปรียบของประชากรที่ไม่สามารถเข้าถึงและมีส่วนร่วมในกระแสหลักของโลกในปัจจุบัน


               ในรายงานฉบับนี้เสนอทางออกในการแก้ไขปัญหาการขาดการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตประการหนึ่งคือ การใช้สำนักงานไปรษณีย์ และห้องสมุดท้องถิ่นเป็นแหล่งเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตให้ชุมชน ในปัจจุบันมีสำนักงานไปรษณีย์ทั่วโลกเพียง 10% เท่านั้นที่มีจุดบริการอินเทอร์เน็ตสาธารณะฟรี
 ภายในสิ้นปี 2557 นี้ โลกกลมๆ ใบนี้จะมีประชากรที่สามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้ 3,000 ล้านคนกระจายอยู่ในประเทศในภูมิภาคต่างๆ ของโลก ตัวเลขดังกล่าวมาจากรายงานการประเมินขนาดสังคมสารสนเทศ (เอ็มไอเอส) ของสหภาพการสื่อสารโทรคมนาคมระหว่างประเทศ (ไอทียู) ซึ่งแสดงถึงการเพิ่มขึ้นของประชากรอินเทอร์เน็ตในโลกใบนี้ขึ้นมาจากปี 2556 ราว 6.6% และเป็นการขยายตัวของปริมาณผู้ใช้อินเทอร์เน็ตทั่วโลกต่อเนื่องมาจากช่วงทศวรรษที่แล้ว


               แต่การกระจายตัวของผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในโลกที่ไม่เท่าเทียมใบนี้ ยังไม่ใช่การกระจายตัวที่ทั่วถึง มีประชากรที่สามารถใช้อินเทอร์เน็ตได้กระจุกอยู่ในประเทศพัฒนาแล้วถึง 78.3% และมีเพียง 32.4% ในประเทศกำลังพัฒนาที่สามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ต และมีเพียง 8% ในประชากรกลุ่มประเทศด้อยพัฒนา ที่สามารถเข้าถึงโลกออนไลน์ได้เท่านั้น

แหล่งที่มา  :  คมชัดลึก


Source: โลกนี้มีประชากรเน็ต3,000ล้านคน...แต่?