วันพุธที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2557

หยุดงานประท้วง ขอโบนัสเพิ่ม 7 เท่า

EyWwB5WU57MYnKOuFIsrISSAIabnQkcCdy8DgHfGFf8hncaWwmd1pPล่าสุดเวลา 10.00 น. พนักงานยังคงปักหลักประท้วง มีเจ้าหน้าที่คุ้มครองสวัสดิการแรงงานเดินทางเข้ามาภายใน และยังไม่มีเหตุการณ์รุนแรงใดๆเมื่อวันที่ 11 ธ.ค. มีรายงานว่า บริเวณหน้าโรงงานบริษัทไทยแอร์โรว์ จำกัด หมู่ 7 ต.หัวรอ อ.เมือง จ.พิษณุโลก ได้มีพนักงานไทยแอร์โรว์ กะเช้า กว่า 2,000 คน นัดหยุดงานประท้วง เรียกร้องผู้บริหาร ขอเงินโบนัสเพิ่ม เนื่องจากปีนี้บริษัทจะจ่ายเงินโบนัสให้พนักงาน จำนวน 6 เท่าของเงินเดือน บวกเงินอีก 5,500 บาท แต่พนักงานเรียกร้องขอโบนัส 7 เท่าของเงินเดือน บวก 10,000 บาท ขณะที่ปีที่แล้ว บริษัทได้จ่ายโบนัสให้พนักงาน 7.8 เท่าของเงินเดือน บวกเงิน 12,000 บาท

แหล่งที่มา  :  ไทยรัฐ

Source: หยุดงานประท้วง ขอโบนัสเพิ่ม 7 เท่า