วันศุกร์ที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2557

ขีดเส้นตาย ม.ค.นี้ต้องจบ “เกษตร-คลัง” เร่งมือจ่ายเงินไร่ละพัน

EyWwB5WU57MYnKOuFIsq4jAY2vxoizgVaFfWXekFE3fvj0AtJUjw7Gการจ่ายเงินชดเชยให้แก่เกษตรกรชาวสวนยางพาราที่ค่อนข้างล่าช้า เนื่องจากขั้นตอนในการยื่นเอกสารเพื่อเข้าร่วมโครงการค่อนข้างมีกระบวนการที่รัดกุมเพื่อป้องกันการทุจริต ธ.ก.ส.จึงได้ปรับขั้นตอนวิธีการจ่ายเงินให้กระชับรวดเร็วขึ้นแล้ว หากชาวสวนยางพาราเตรียมเอกสารครบถ้วน สามารถยื่นได้ตามขั้นตอนที่ทางรัฐบาลกำหนดไว้”

นายอำนวย ปะติเส รมช.เกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า ได้พยายามพูดคุยทำความเข้าใจกับชาวสวนยางมาโดยตลอด เรื่องสถานการณ์ราคายางและมาตรการความช่วยเหลือของรัฐบาล ยืนยันว่าเป้าหมายของรัฐบาลในขณะนี้จะทำให้ราคายางขยับขึ้นไปที่กิโลกรัม (กก.) ละ 60 บาท ส่วนมาตรการจ่ายเงินให้ชาวสวนยางไร่ละ 1,000 บาท เมื่อวันที่ 12 ธ.ค.ที่ผ่านมา ได้เรียกกลุ่มเกษตรกรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาหารือกัน เพื่อแก้ปัญหาการจ่ายเงินล่าช้าแล้ว อย่างช้าที่สุดเงินจะต้องถึงมือชาวสวนยางทุกคนไม่เกินปลายเดือน ม.ค.2558.นายสมหมาย ภาษี รมว.คลัง ในฐานะประธานกรรมการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยว่า ภาพรวมการจ่ายเงินในโครงการชดเชยรายได้ให้แก่เกษตรกรชาวสวนยางพาราในอัตราไร่ละ 1,000 บาท ครัวเรือนละไม่เกิน 15 ไร่ เป้าหมาย 850,000 ครัวเรือน ในวงเงิน 8,200 ล้านบาท โดยเริ่มต้นตั้งแต่วันที่ 15 พ.ย.2557 ล่าสุดมีการจ่ายเงินให้เกษตรกรแล้วทั้งสิ้นจำนวน 4,035 ครัวเรือน คิดเป็นพื้นที่ปลูกยางพารา 39,991.50 ไร่ วงเงิน 39 ล้านบาท โดยในส่วนของพื้นที่ จ.กระบี่ ที่ได้ลงพื้นที่สำรวจนั้นมียอดการจ่ายเงินแล้วทั้งสิ้น 363 ครัวเรือน คิดเป็นพื้นที่ปลูกยางพารา 3,685.25 ไร่ วงเงิน 3,685,250 บาท

แหล่งที่มา  :  ไทยรัฐ

Source: ขีดเส้นตาย ม.ค.นี้ต้องจบ “เกษตร-คลัง” เร่งมือจ่ายเงินไร่ละพัน