วันเสาร์ที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2557

เร่งจ่ายเงินชาวนาวันละ 1 แสนราย

EyWwB5WU57MYnKOuFIwvxyw9NISni9DaHtFuR1OIAdqrNu3N3gO9rrส่วนสินเชื่อชะลอขายข้าวเปลือกนาปีปีการผลิต 2557/58 วงเงิน 25,740 ล้านบาท ที่เปิดโอกาสให้ชาวนาในพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือนำข้าวเปลือกหอมมะลิและข้าวเปลือกเหนียว เข้าร่วมโครงการได้ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย.57 ถึงวันที่ 28 ก.พ.58 โดยสามารถนำผลผลิต คือ ข้าวเปลือกหอมมะลิและข้าวเปลือกเหนียวตามชั้นคุณภาพมาขอกู้กับ ธ.ก.ส.ในอัตรา 90% ของราคาตลาด คาดว่าจะเริ่มจ่ายเงินก้อนแรกในโครงการนี้ได้ในช่วงสัปดาห์หน้า “การจ่ายเงินให้ชาวนานั้นยังเป็นไปตามแผนคือกำหนดว่าจนถึงวันที่ 20 ธ.ค.57 จะสามารถจ่ายเงิน 90% เพราะยังต้องรอภาคใต้ หากข้อมูลจากกรมส่งเสริมสหกรณ์มาถึง ธ.ก.ส. ธนาคารพร้อมจะจ่ายเงินให้ทันที ถ้าดูความคืบหน้าในการจ่ายเงินนั้น ถือว่าไม่ช้า เพราะโครงการนี้มีเกษตรกรเข้าร่วมกว่า 3.49 ล้านครัวเรือน ถือว่าสูงมาก ธ.ก.ส.เร่งจ่ายให้วันละกว่า 100,000 ราย จากปกติถ้าเป็นโครงการรับจำนำมีเกษตรกรเข้าร่วมเพียงกว่า 1 ล้านรายเท่านั้น”ทั้งนี้ รัฐบาลมีโครงการเพิ่มรายได้ให้กับชาวนาด้วยการ จ่ายเงินช่วยเหลือไร่ละ 1,000 บาท ตามพื้นที่ปลูกข้าวจริง แต่ ต้องไม่เกินครัวเรือนละ 15 ไร่ มีจำนวนเกษตรกรที่จะได้รับเงิน 3.49 ล้านครัวเรือน เป็นเงินที่ต้องจ่าย 40,000 ล้านบาท โดยกำหนดจ่ายเงินช่วยเหลือให้กับเกษตรกรตั้งแต่วันที่ 20 ต.ค.57 เป็นต้นมา ซึ่งในการจ่ายเงินต้องรอกระบวนการลงทะเบียนและตรวจสอบสิทธิ์ชาวนาจากกรมส่งเสริมการเกษตร ล่าสุดจนถึงวันที่ 30 พ.ย.เป็นวันสิ้นสุดการลงทะเบียน กรมส่งเสริมการเกษตรได้ส่งข้อมูลมาให้ ธ.ก.ส.เพียง 3.1 ล้านราย ยังเหลืออีกเกือบ 400,000 ราย คาดว่าจะส่งมาถึง ธ.ก.ส.ได้ครบภายในสัปดาห์นี้นายสุพัฒน์ เอี้ยวฉาย ผู้ช่วยผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยว่า ขณะนี้ธ.ก.ส.เร่งจ่ายเงินช่วยเหลือชาวนาไร่ละ 1,000 บาท โดยมีการจ่ายให้ชาวนาถึงวันละ 100,000 ราย วงเงินที่จ่ายวันละประมาณ 1,200 ล้านบาท ล่าสุดจนถึงวันที่ 4 ธ.ค.57 จ่ายเงินไปแล้ว 2.25 ล้านราย เป็นเงิน 23,800 ล้านบาท ถือว่ามาถึงครึ่งทาง และน่าจะจ่ายเงินให้ชาวนาได้เกือบทั้งหมด 20 ธ.ค.57 ยกเว้นภาคใต้ที่จะล่าช้าหน่อย เพราะมีฤดูกาลเพาะปลูกข้าวช้ากว่าภาคอื่น

แหล่งที่มา  :  ไทยรัฐ

Source: เร่งจ่ายเงินชาวนาวันละ 1 แสนราย