วันอังคารที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2557

ปลื้มปริ่มส่งออกอาหารทะลัก ทุบสถิติครั้งแรกแตะ 1 ล้านล้าน

EyWwB5WU57MYnKOuFIsLxVsa5zWi6KJwq9IfV5wbGzq2ark5yPOSBaเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐฯ ราคาสินค้าเกษตรและวัตถุดิบอ่อนตัว ทำให้ต้นทุนการผลิตลดลงสินค้าแข่งขันได้ดีขึ้น ประกอบกับตลาดส่งออกใหม่ๆ อาทิ รัสเซีย เริ่มนำเข้าอาหารจากไทยมากขึ้น สำหรับการส่งออกสินค้าอาหารไทยในรอบ 10 เดือนแรกของปี (ม.ค.-พ.ย.) มีมูลค่า 851,223 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 11.5% โดยสินค้าที่มีมูลค่าการส่งออกเพิ่มสูงขึ้น ประกอบด้วย 5 สินค้า ได้แก่ ข้าว ผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง ไก่ เครื่องปรุงรส และสับปะรดกระป๋อง ส่วนอีก 3 สินค้า มีมูลค่าส่งออกลดลง ได้แก่ น้ำตาลทราย ปลาทูน่ากระป๋อง เป็นต้นผู้สื่อข่าวรายงานจากสถาบันอาหารว่า สถาบันฯได้ทำการประเมินการส่งออกอาหารของประเทศไทยปีนี้ โดยคาดว่าจะมีมูลค่าสูงถึง 1.01 ล้านล้านบาท เพิ่มขึ้น 15.4% เมื่อเทียบกับปี 2556 ซึ่งถือเป็นมูลค่าล้านล้านบาท ครั้งแรกในประวัติศาสตร์ ทั้งนี้ ปัจจัยที่ทำให้มูลค่าส่งออกอาหารทุกประเภทของประเทศไทยเป็นไปตามเป้า มาจากเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียขยายตัว โดยเฉพาะในกลุ่มประเทศอาเซียนและจีน ทำให้ความต้องการสินค้าวัตถุดิบ และสินค้าเพื่อการบริโภคขยายตัว เงินบาทอ่อนค่า

แหล่งที่มา  :  ไทยรัฐ

Source: ปลื้มปริ่มส่งออกอาหารทะลัก ทุบสถิติครั้งแรกแตะ 1 ล้านล้าน