วันศุกร์ที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2557

รัฐเทขายข้าวลอตใหญ่

EyWwB5WU57MYnKOuFIsq4jHjxkmyP5gK4hOW0VMgjK5WGb72yb1hwGสำหรับหลักเกณฑ์ในการพิจารณาจะมีการกำหนดราคาขั้นต่ำ (ฟลอร์ไพรซ์) โดยผู้ที่เสนอราคาผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำจะได้รับการพิจารณาและอนุมัติขายให้กับผู้เสนอราคาสูงสุด แต่หากคลังใดไม่มีผู้เสนอราคาผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำจะอนุญาตให้ผู้ที่เสนอราคาสูงสุดสามารถยื่นราคาใหม่ได้อีก หรือหากคลังใด/กองใด มีผู้เสนอราคาสูงสุดเท่ากันหลายราย จะให้เสนอราคาแข่งกันจนกว่าจะมีผู้เสนอราคาสูงสุดจึงจะถือว่าชนะ ส่วนการพิจารณาผลต้องเสนอผลสรุปต่อที่ประชุมคณะอนุกรรมการระบายข้าว คาดว่าจะทราบหลังจากเทศกาลปีใหม่

สำหรับการประมูลข้าวทั้ง 3 รอบที่ผ่านมาสามารถขายข้าวได้ 348,000 ตัน มูลค่ารวมทั้งสิ้น 3,600 ล้านบาท โดยมีบางคลังมีปัญหาเรื่องคุณภาพข้าวไม่สามารถรับมอบได้ประมาณ 2-3 ราย ซึ่งหากผู้ประกอบการพบปัญหาดังกล่าวก็สามารถส่งเรื่องร้องเรียนมายังกรมการค้าต่างประเทศ จะมีคณะทำงานระดับจังหวัด ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงและแก้ไขปัญหาให้ไม่ต้องยกเลิกสัญญาหรือเปลี่ยนคลังน.ส.บรรจงจิตต์ อังศุสิงห์ รองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่า กรมฯได้เปิดประมูลข้าวสารสต๊อกรัฐบาลปริมาณ 400,100 ตัน จากทั้งหมด 84 คลัง แบ่งเป็นปลายข้าวเอวันเลิศ 330,000 ตัน ข้าวขาว 15% ปริมาณ 12,000 ตัน และข้าวเหนียว 10% ปริมาณ 52,000 ตัน ที่เหลืออีกราว 6,100 ตันเป็นข้าวขาว 25% จากโครงการรับจำนำข้าวเปลือกนาปี 54/55 นาปรังปี 55 ข้าวเปลือกปี 55/56 และปี 56/57 กำหนดให้ผู้สนใจยื่นซองเสนอราคาวันที่ 22 ธ.ค.นี้ และเปิดซองราคาในวันเดียวกัน โดยข้าวที่นำมาประมูลทั้งหมดเป็นข้าวคุณภาพดีที่ผ่านการตรวจสอบแล้ว

แหล่งที่มา  :  ไทยรัฐ

Source: รัฐเทขายข้าวลอตใหญ่