วันศุกร์ที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2557

ซี.พี.เเลนด์ รองรับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน อันเนื่องจากนโยบายและแผนงาน

news_img_601910_1

ทั้งไทย พม่า มาเลเซีย อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ เวียดนาม ลาว กัมพูชา บรูไน เพื่อให้สมาชิกสามารถทำการค้าได้สะดวก รวมถึงเพิ่มขีดความสามารถและอำนาจการต่อรองทางการแข่งขันด้านเศรษฐกิจได้มาก ยิ่งขึ้น ซึ่งประเทศไทยเป็นศูนย์กลางของอาเซียนมีศักยภาพด้านการคมนาคมและการท่อง เที่ยว รวมถึงทางยุทธศาสตร์แล้ว ชายแดนตามภูมิภาคต่างๆล้วนเป็นจุดเชื่อมต่อกับประเทศเพื่อนบ้านทั้งสิ้น จึงปฎิเสธไม่ได้ว่า หากมีการเปิดประชาคมขึ้นแล้ว การหมุนเวียนเข้าออกของเม็ดเงินทางเศรษฐกิจอย่างมหาศาลย่อมเป็นที่น่าสนใจ อย่างแน่นอน

จากศักยภาพดังกล่าว ทำให้ ซี.พี.แลนด์ ที่ดำเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ มานานกว่า 30 ปี ทั้งเพื่อการเช่า การขาย รวมถึงการให้บริการ อาทิ อาคารซี.พี.ทาวเวอร์ 1-3 ที่อยู่กรุงเทพฯบนย่านเศรษฐกิจอย่างสีลม พญาไท พระราม9 ที่บริหารงานโดย บริษัท ซี.พี.แลนด์ จำกัด (มหาชน) นอกจากนี้ยังมีการขยายงานทางด้านโรงแรมในต่างจังหวัดทั้งส่วนของอาคารสำนัก งานและที่อยู่อาศัย เดินหน้ารุกตลาดขยายธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์ครบวงจร ทั้งโครงการที่อยู่อาศัย โรงแรม สำนักงานให้เช่า นิคมอุตสาหกรรม รองรับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในส่วนภูมิภาค พร้อมยกระดับคุณภาพชีวิตคนในชุมชนช่วยสร้างงานสร้างอาชีพ พร้อมสร้างวิถีชีวิตระดับคุณภาพสมชื่อซี.พี.แลนด์ที่เป็นผู้นำตลาดอสังหาฯในการบุกเบิกไปยังหัวเมืองใหญ่และต่างจังหวัด

แหล่งที่มา : กรุงเทพธุรกิจ

 

Source: ซี.พี.เเลนด์ รองรับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน อันเนื่องจากนโยบายและแผนงาน