วันพุธที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

คสช. สั่งเร่งจัดหารถเมล์

330505[0]คสช. สั่งเร่งจัดหารถเมล์เอ็นจีวี 3,500 คัน ให้คนกรุงใช้ คาดแล้วเสร็จในปี 2558 พร้อมให้ คตร. มาตรวจสอบความโปร่งใส

            เมื่อ วันที่ 22 กรกฎาคม 2557 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ร.อ.ยงยุทธ มัยลาภ ทีมโฆษกคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เปิดเผยว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา หัวหน้า คสช. ได้สั่งให้กระทรวงคมนาคม ไปเร่งรัดองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) จัดหารถเมล์เอ็นจีวี 3,500 คัน ให้แล้วเสร็จภายในปี 58 เพื่อบริการประชาชน

            โดย พล.อ.ประยุทธ์ ได้มอบหมายให้คณะกรรมการติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ (คตร.) ที่มี พล.ท.อนันตพร กาญจนรัตน์ เป็นประธานตรวจสอบเรื่องความโปร่งใสและความคุ้มค่าของโครงการ พร้อมสั่งการให้หน่วยงานที่ดูแลด้านเศรษฐกิจ พิจารณาเรื่องความพร้อมของสถานีให้บริการก๊าซเอ็นจีวีและแผนการเดินรถที่ เหมาะสมระหว่าง ขสมก. และรถร่วมบริการด้วย

            นอกจากนี้ ที่ประชุม คสช. ยังอนุมัติให้ ขสมก. กู้เงิน เพื่อนำไปชำระค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและค่าเหมาซ่อมปีงบประมาณ 58 จำนวน 4,401 ล้านบาท แยกเป็นการนำไปชำระหนี้ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง 2,870 ล้านบาท และค่าเหมาซ่อม 1,531 ล้านบาท โดยมีกระทรวงการคลังเป็นผู้ค้ำประกันและพิจารณาวิธีการกู้เงินกำหนดเงื่อนไข และรายละเอียดต่าง ๆ

ทั้งนี้หากพิจารณาเปรียบเทียบการคิดดอกเบี้ย ระหว่างอัตราดอกเบี้ยค้างชำระค่าน้ำมันเชื้อเพลิง และค่าเหมาซ่อมกับดอกเบี้ยการขออนุมัติเงินกู้ในครั้งนี้จะทำให้ประหยัดค่า ดอกเบี้ยจ่ายได้เดือนละ 13.7 ล้านบาท หรือปีละ 164.2ล้านบาท

ขณะที่ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ(สศช.)ได้เสนอให้ขสมก .ไปเร่งจัดทำแผนบริหารหนี้สินเสนอต่อคณะกรรมการกำกับนโยบายด้านรัฐวิสาหกิจ เพื่อพิจารณาแนวทางการแก้ไขปัญหาภาระหนี้สิน และฐานะการเงินที่ชัดเจนและเกิดผลที่เป็นรูปธรรมโดยเร็วต่อไป

อ้างอิงจาก:kapook.com

Source: คสช. สั่งเร่งจัดหารถเมล์