วันจันทร์ที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

ปตท.แจ้งซ่อมเจดีเอเสร็จพร้อมจ่ายก๊าซฯตามปกติ

549855-01ปตท. แจ้ง แหล่งก๊าซฯ เจดีเอ ซ่อมบำรุงเสร็จ พร้อมจ่ายก๊าซฯ ตามปกติแล้ว ไม่พบปัญหาบริหารจัดการพลังงาน


นาย ชาครีย์ บูรณกานนท์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่หน่วยธุรกิจก๊าซธรรมชาติ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ขณะนี้การดำเนินงานหยุดซ่อมบำรุงแหล่งก๊าซธรรมชาติพื้นที่พัฒนาร่วม ไทย-มาเลเซีย (เจดีเอ-เอ18) ประจำปี ระหว่างวันที่ 13 มิถุนายน ถึง 10 กรกฎาคม 2557 รวม 28 วัน ได้ดำเนินการเสร็จสมบูรณ์ โดย ผู้ผลิตฯ ได้เริ่มจ่ายกล้องcctvไปยังก๊าซฯ เข้าสู่ระบบตั้งแต่เวลา 03.35 น. ของวันนี้ (8 กรกฎาคม 2557) เพื่อเป็นเชื้อเพลิงในการผลิตกระแสไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าจะนะ ซึ่งศูนย์ปฏิบัติการระบบท่อเขต 7 อ.จะนะ เปิดวาล์วหน้าโรงไฟฟ้าแล้วเสร็จ ในเวลา 04.35 น. เพื่อให้โรงไฟฟ้าจะนะเริ่มใช้ก๊าซฯ ผลิตกระแสไฟฟ้าได้ในเวลา 05.00 น. โดยตลอดช่วงเวลาที่แหล่งก๊าซฯ ปิดซ่อมบำรุง ไม่พบปัญหาในการบริหารจัดการพลังงาน นอกจากนี้ ในช่วงปิดซ่อมบำรุงแหล่งก๊าซฯ ดังกล่าว ทำให้ปริมาณก๊าซธรรมชาติขาดหายจากระบบ 420 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน และปริมาณการจัดส่งก๊าซเอ็นจีวีในพื้นที่ภาคใต้มีปริมาณจำกัดในระยะเวลา หนึ่ง โดยเฉพาะ ในช่วง 10 วันแรก
ของการซ่อมบำรุงฯ (13-22 มิถุนายน 2557) ทำให้ผู้ใช้บริการเอ็นจีวีไม่ได้รับความสะดวก ซึ่ง ปตท. ได้ประสานงานทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดทำแผนบริหารพลังงานสำรองสำหรับโรงไฟฟ้าล่วงหน้า รวมถึงจัดทำแผนการจัดส่งเอ็นจีวีล่วงหน้า และเร่งจ่ายเอ็นจีวีจนครบตามความต้องการใช้งานได้ตามภาวะปกติ

ทั้งนี้ นายชาครีย์ กล่าวอีกว่า ผู้ผลิตแหล่งก๊าซฯ จำเป็นต้องมีการปิดซ่อมบำรุงแหล่งก๊าซธรรมชาติตามแผนงานประจำปี เพื่อรักษาประสิทธิภาพในการจ่ายก๊าซฯ ซึ่งในการปิดซ่อมบำรุงแต่ละครั้ง ปตท. ได้ประสานงานล่วงหน้าร่วมกับภาครัฐ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อร่วมกันวางแผนบริหารพลังงานให้เกิดผลกระทบต่อประชาชนน้อยที่สุด ซึ่ง ปตท. จะทำหน้าที่เพื่อสร้างความมั่นคงทางพลังงานให้กับประเทศ ทั้งในวันนี้และในอนาคต

แหล่งที่มาของข่าว:innnews.co.th

Source: ปตท.แจ้งซ่อมเจดีเอเสร็จพร้อมจ่ายก๊าซฯตามปกติ