วันเสาร์ที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2558

รัฐบาลเปิดเวทีแจงทูต-สื่อนอก7เม.ย.

1011846ร.อ.นพ.ยงยุทธ กล่าวอีกว่า ทั้งนี้กระทรวงการต่างประเทศ จะได้เชิญผู้แทนจากสถานเอกอัครราชทูต ในประเทศไทย ผู้แทนหน่วยงาน และองค์การระหว่างประเทศ พร้อมด้วยสื่อมวลชนต่างประเทศ เข้าร่วมรับฟังในวันและเวลาดังกล่าวด้วย ซึ่งการจัดเวทีให้ข้อมูลในครั้งนี้แสดงให้เห็นถึงความจริงใจของรัฐบาล และคณะ คสช.ที่ดำเนินการอย่างเปิดเผย และหวังจะให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องถึงเป้าหมายของรัฐบาล และคณะ คสช.ที่ต้องการบริหารประเทศไปพร้อมกับการดูแลความปลอดภัยของพี่น้องประชาชน และเดินหน้าประเทศไทยสู่การเลือกตั้งในระบอบประชาธิปไตยที่สมบูรณ์ในอนาคตอันใกล้ต่อไปเมื่อวันที่ 4 เม.ย. ร.อ.นพ.ยงยุทธ มัยลาภ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) และรัฐบาล โดยกระทรวงการต่างประเทศ ได้กำหนดการแถลงข่าวเพื่อให้ข้อมูลและสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับประกาศการยกเลิกกฎอัยการศึก และประกาศคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 3/2558 เรื่องการรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงของชาติ ในวันอังคารที่ 7 เม.ย. นี้ เวลา 13.00 น. ที่กระทรวงการต่างประเทศ ทั้งนี้สืบเนื่องจากการประกาศยกเลิกกฎอัยการศึก และคําสั่งหัวหน้า คสช.ดังกล่าว รัฐบาล และคณะ คสช. ได้มอบหมาย พล.ต.วีรชน สุคนธปฏิภาค และ พ.อ.วินธัย สุวารี รองโฆษกกองทัพบก เป็นผู้แทนจาก คณะ คสช. และนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ผู้แทนรัฐบาล พร้อมด้วยผู้แทนจากกระทรวงการต่างประเทศ ร่วมกันให้ข้อมูลและข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการประกาศยกเลิกกฏอัยการศึก รวมทั้งการประกาศคําสั่งหัวหน้า คสช.ดังกล่าว แก่ผู้แทนต่างประเทศ พร้อมชี้แจงข้อสงสัยจากสื่อมวลชนต่างประเทศด้วย

แหล่งที่มา  :  เดลินิวส์

Source: รัฐบาลเปิดเวทีแจงทูต-สื่อนอก7เม.ย.