วันอังคารที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2558

พระราชทานอภัยโทษผู้ต้องขังกรุงเก่า

1014704นายณรงค์ กล่าวว่า เนื่องในโอกาสมหามงคลสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุ 60 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานอภัยโทษแก่ผู้ต้องหาที่มีความประพฤติดี ให้ได้รับการลดหย่อนผ่อนโทษและปล่อยตัว ซึ่งในการพระราชทานอภัยโทษในครั้งนี้ ได้ปล่อยตัวผู้ต้องคดีความผิดเล็กน้อย ผู้เจ็บป่วยพิการหรือทุพพลภาพ และผู้ที่มีอายุไม่ถึง 20 ปี รวมถึงคนชรา เป็น หญิง 30 คน และ ชาย 270 คน เพื่อเปิดโอกาสให้ได้กลับตัวเป็นคนดี และได้รับโอกาสแก้ไขและไม่เป็นภัยต่อสังคม โดยทางเรือนจำได้นิมนต์ พระครูสุทธิปัญญาโสภณเจ้าอาวาส วัดท่าการ้อง ต.บ้านป้อม อ.พระนครศรีอยุธยา มาเทศนาธรรม และประพรมน้ำมนต์ เพื่อความเป็นสิริมงคลต่อตนเองในการออกไปสู่สังคมภายนอกเมื่อวันที่ 7 เม.ย. ที่เรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายอภิชาติ โตดิลกเวชช์ ผวจ.พระนครศรีอยุธยา เป็นประธานปล่อยตัวผู้ต้องหาราชทัณฑ์ จำนวน 300 คน ที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษ เนื่องในโอกาสสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุ 60 พรรษา โดยมี นายณรงค์ จุ้ยเส่ย ผู้บัญชาการเรือนจำฯ พร้อม นางสมทรง พันธ์เจริญวรกุล นายก อบจ.พระนครศรีอยุธยา หัวหน้าหน่วยงานราชการ คณะผู้บริหารผู้พิพากษาหัวหน้าศาล จำนวนกว่า 50 คน ให้การต้อนรับ

แหล่งที่มา  :  เดลินิวส์

Source: พระราชทานอภัยโทษผู้ต้องขังกรุงเก่า