วันเสาร์ที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

อนุกมธ.ฯนัดถกวางกรอบ24พ.ย.นี้

889543นายไพบูลย์ กล่าวด้วยว่า ขณะที่องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญที่มีข้อเรียกร้องให้ปรับปรุงกระบวนการทำงานหรือกระบวนการสรรหานั้นเป็นสิ่งอนุกมธ. พิจารณาร่วมด้วย โดยประเด็นสำคัญคือ องค์กรอิสระ เช่น กกต.ไม่ใช่องค์อำนาจอธิปไตยที่ 4 ดังนั้นกระบวนการ “ ให้โทษ ”หรือ “ ให้คุณ ” จึงไม่ถือเป็นอำนาจขององค์กรอิสระ จึงไม่ควรมีหน้าที่วินิจฉัยความผิดเป็นต้น  อย่างไรก็ตามประเด็นที่นำเสนอดังกล่าว จะถูกยกเข้าสู่ที่ประชุมอนุฯ เพื่อพิจารณากำหนดเป็นแนวทางที่นำไปยกร่างรัฐธรรมนูญต่อไปเบื้องต้นอาจมีความเห็นที่แตกต่างจากนี้วันที่ 22 พ.ย. นายไพบูลย์ นิติตะวัน สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ(สปช.)ในฐานะประธานคณะอนุกรรมาธิการ(กมธ.) พิจารณากรอบการจัดทำรัฐธรรมนูญ คณะที่ 8 ว่าด้วย นิติธรรม ศาลและการตรวจสอบการใชัอำนาจรัฐ ในกมธ.ยกร่างรัฐธรรมนูญ เปิดเผยว่า คณะอนุ กมธ.ฯจะมีการนัดประชุมในวันที่ 24 พ.ย.นี้ เพื่อพิจารณารายละเอียดที่เกี่ยวข้องในการนำมากำหนดเป็นกรอบและสาระสำคัญต่อการยกร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่  ซึ่งเบื้องต้นในส่วนของกระบวนการตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐนั้น ตนมีแนวคิดจะใช้ 3 ส่วนหลัก คือ 1.องค์กรอิสระ หรือองค์กรตามรัฐธรรมนูญ ซึ่งรัฐธรรมนูญปี 2550 ได้กำหนดไว้ เช่น คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ผู้ตรวจการแผ่นดิน เป็นต้น  2.ส่วนของผู้แทนปวงชนชาวไทย คือ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา ตรวจสอบในประเด็นนโยบายรัฐบาล  โครงการรัฐบาลที่กระทบกับภาพกว้าง  ซึ่งให้สิทธิ์ ส.ส. ส.ว. สามารถตรวจสอบความผิดรัฐมนตรี  และยื่นฟ้องต่อศาลยุติธรรมได้โดยตรง และ 3.ภาคประชาชนโดยจัดตั้งสภาตรวจสอบภาคประชาชน จำนวน 77 จังหวัด ให้ตรวจสอบในส่วนของท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่นและให้อำนาจยื่นฟ้องศาลหรืออัยการประจำจังหวัดได้

แหล่งที่มา  :  เดลินิวส์

Source: อนุกมธ.ฯนัดถกวางกรอบ24พ.ย.นี้