วันจันทร์ที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

นายกฯถกครม.ห้อง501วันแรก

885379สำหรับวาระการประชุมครม. มีวาระเพื่อพิจารณาหลายเรื่องตามที่กระทรวงต่าง ๆ เสนอเข้ามา อาทิ สำนักงานตำรวจแห่งชาติเสนอร่างพ.ร.บ.ชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. ... สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) เสนอการปรับขึ้นเงินเดือนข้าราชการ เฉลี่ยคนละ 4 เปอร์เซ็นต์ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาจะเสนอร่างพ.ร.บ.ภาษีการรับมรดก และร่างพ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่...) พ.ศ. ... กระทรวงการคลังจะเสนอร่างระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิ่ม การครองชีพชั่วคราวของข้าราชการและลูกจ้างประจำของส่วนราชการ พ.ศ.2557 รวมถึงจะเสนอเรื่องการพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการก่อสร้างที่ได้ รับผลกระทบจากการขาดแคลนแรงงาน อันเนื่องมาจากการปรับค่าจ้างขั้นต่ำ 300 บาท เพิ่มเติมจากมติครม.เมื่อวันที่ 25 พ.ย.2556

กระทรวง เกษตรและสหกรณ์จะเสนอร่างกฎกระทรวง ว่าด้วยเรื่องโรคระบาดสัตว์เพิ่มเติม รวมถึงเสนอเรื่องการพิจารณามาตรการควบคุมการทำประมงที่ผิดกฎหมาย ขาดการรายงานและไร้การควบคุม ขณะที่กระทรวงอุตสาหกรรมจะเสนอร่างระเบียบคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย ว่าด้วย การจดทะเบียนสถาบันชาวไร่อ้อย รวมถึงจะเสนอเรื่องพิจารณามาตรการสนับสนุนสินเชื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนแก่ ผู้ประกอบการยางตามการแก้ปัญหาราคายางพารา อีกทั้งกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จะเสนอขออนุมัติการต่อ อายุสัญญากู้เบิกเงินเกินบัญชีของสำนักงานธนานุเคราะห์.

อีกทั้งพล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รมว.พัฒนาสังคมฯ (พม.) พร้อมนายสมชาย เจริญอำนวยสุข ผอ.สำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว(สค.) กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ ได้นำศิลปิน ดารา นำโดยนส.ณัฏฐพัชร วิพัธครตระกูล (ปุยฝ้าย เอเอฟ) และนายเมธัส ตรีรัตนวารีสิน(แจ๊ค เอเอฟ) ติดเข็มกลัดริบบิ้นสีขาวให้กับนายกรัฐมนตรีและครม. ซึ่งเป็นสัญลักษณ์การรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และความรุนแรงในครอบครัว เนื่องจากวันที่ 25 พ.ย. ของทุกปีเป็นเดือนแห่งการรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก และสตรี

ผู้ สื่อข่าวรายงานว่า หลังจากนายกรัฐมนตรี ได้รับมอบเข็มกรัดยุติความรุนแรง ก็ได้กล่าวว่าขอให้ทุกคนช่วยกันหยุดความรุนแรง ก่อนที่จะหันมาหยอกล้อกับผู้สื่อข่าวด้วยสีหน้ายิ้มแย้ม ว่า " สื่อเองก็ช่วยลดความรุนแรงบ้างนะ " ก่อนที่จะเดินขึ้นห้องประชุม โดยในวันนี้ไม่มีการอนุญาติให้สื่อมวลชนเข้าไปบันทึกภาพการประชุมครม. ในห้อง 501 ที่ใช้เป็นการประชุมครั้งแรกในวันนี้

เมื่อเวลา 08.15 น. วันที่ 18 พ.ย. ที่ทำเนียบรัฐบาลพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เดินทางเข้าทำเนียบรัฐบาลเพื่อเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.) โดยการประชุมในวันนี้ได้กลับมาใช้ห้องประชุม 501 ชั้น 5 ตึกบัญชาการ 1 เป็นสถานที่ประชุม แทนตึกสันติไมตรี (หลังใน) อีกครั้งหลังจากมีการปรับปรุงและมีปัญหาการส่งมอบ โดยเฉพาะการตรวจสอบการจัดซื้ออุปกรณ์ห้องประชุม ซึ่งนับเป็นครั้งแรกของรัฐบาลพล.อ.ประยุทธ์ ที่ใช้ตึกบัญชาการเป็นสถานที่จัดประชุม

ทั้ง นี้ก่อนเริ่มการประชุมครม.ในวันนี้ได้มีหน่วยงานต่าง ๆ เดินทางมาพบนายกรัฐมนตรีและครม. โดยมีพล.ท.บุญยรักษ์ พูนชัย เจ้ากรมการแพทย์ทหารบก และพล.ต.สาโรจน์ เขียวขจี ผอ.โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าฯ นำคณะนักเรียนแพทย์ทหาร นักเรียนพยาบาล และศิลปินดารา เข้าพบนายกรัฐมนตรี เพื่อประชาสัมสัมพันธ์และเชิญชวนใหัคนไทยร่วมทำบุญด้วยการซื้อ ริสแบนด์ "คืนความสุข คืนสุขภาพ" ผ่านกิจกรรมวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า รายได้เพื่อจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ที่ทันสมัย สำหรับใช้ในอาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

แหล่งที่มา  :  เดลินิวส์

Source: นายกฯถกครม.ห้อง501วันแรก