วันพุธที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

นายกฯหารือทวิภาคีกับบันคีมูน

881186แต่ก่อนหน้านี้ เมื่อเวลา 18.45 น. ของวันที่ 12 พ.ย. ตามเวลาท้องถิ่น พล.อ.ประยุทธ์ ได้ร่วมหารือทวิภาคีกับนายบัน คี มูน เลขาธิการสหประชาชาติ และได้หารือทวิภาคีกับนายดมิทรี เมดเวเดฟ นายกรัฐมนตรีสหพันธรัฐรัสเซีย   โดยร.อ.นพ.ยงยุทธ มัยลาภ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลการหารือ ว่าโดยในโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีได้กล่าวขอบคุณเลขาธิการสหประชาชาติ และได้อธิบายสถานการณ์ไทยถึงเหตุผลและความจำเป็นของการเข้ามาบริหารประเทศกล้องวงจรปิด โดยขณะนี้อยู่ในขั้นตอนที่สองของโรดแม็พ คือ มีการจัดตั้งรัฐบาลและใช้ระเบียบการบริหารราชการรูปแบบปกติ  เร่งรัดการปฏิรูป 11 ด้าน และพัฒนาประชาธิปไตยทียั่งยืน ไทยยังยึดมั่นและพร้อมที่จะปฏิบัติตามพันธสัญญาที่มีกับนานาประเทศและ ระหว่างประเทศอย่างครบถ้วน สำหรับความร่วมมือกับสหประชาชาตินั้น ไทยมีส่วนร่วมในประเด็นสันติภาพและความมั่นคงอย่างต่อเนื่อง โดยตั้งแต่ปี ค.ศ. 1950 ไทยได้ส่งบุคคลากรชายหญิง กว่า 20,000 คน เข้าร่วมในปฏิบัติการรักษาสันติภาพของสหประชาชาติกว่า 20 ปฏิบัติการ ไทยพร้อมเป็นสมาชิกที่เข้มแข็งของสหประชาชาติต่อไป

เมื่อวันที่ 13 พ.ย. ผู้สื่อข่าวรายงานความเคลื่อนไหวของพล.อ.ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่อยู่ระหว่างการเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 25 ณ กรุงเนปิดอว์ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ ว่า สำหรับกำหนดการของนายกรัฐมนตรีในช่วงเช้า จะเข้าร่วมประชุมสุดยอดผู้นำเอเชียตะวันออก ครั้งที่ 9 ก่อนจะร่วมประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียน-สหรัฐอเมริกา ครั้งที่ 2 โดยมีนายบารัค โอบามา ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาเข้าร่วมประชุม

จากนั้นในช่วงบ่ายนายกรัฐมนตรีจะร่วมประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียน- จีน ครั้งที่ 17 ต่อด้วยการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนบวกสาม ครั้งที่ 17 การประชุมระหว่างผู้นำอาเซียนกับพผู้แทนสภาที่ปรึกษาธุรกิจอาเซียน จากนั้นก็จะเป็นพิธีปิดการประชุมและการส่งมอบตำแหน่งประธานอาเซียนของเมีย นมาร์แก่มาเลเซีย โดยภายหลังเสร็จสิ้นการประชุมสุดยอดอาเซียน นายกรัฐมนตรีและคณะ จะเดินทางออกจากท่าอากาศยานนานาชาติกรุงเนปิดอว์ กลับมาถึงยังท่าอากาศยานกองบัญชาการกองทัพอากาศ กองบิน 6 เวลาประมาณ 21.30 น. วันเดียวกันนี้

แหล่งที่มา  :  เดลินิวส์

Source: นายกฯหารือทวิภาคีกับบันคีมูน