วันจันทร์ที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

หน.คสช.เรียกทุกฝ่ายถกด่วน

885007มีรายงานข่าวแจ้งว่า ในวันพรุ่งนี้เวลา 14.00 น.จะมีการหารือร่วมกันระหว่าง หัวหน้า คสช. ครม. สนช. สปช. กมธ.ยกร่างฯ และประธานกมธ.ปฏิรูป 18 คณะ ที่อาคารรับรองเกษะโกมล โดยเป็นการเชิญของพล.อ.ประยุทธ์ ได้ส่งหนังสือด่วนที่สุด เชิญประชุมร่วมกัน โดยการประชุมครั้งนี้ เพื่อหารือและติดตามความคืบหน้า รวมถึงปัญหาอุปสรรคของงาน แต่ละสายงานเพื่อให้เป็นไปตามโรดแม็พของ คสช.ที่ได้วางไว้ โดยเฉพาะงานในส่วนของการสร้างความปรองดอง เพื่อนำไปสู่การปฎิรูปประเทศของสปช. ภายหลังที่สมาคมนักข่าวฯเตรียมเคลื่อนไหวให้ยกเลิกประกาศ คสช.ฉบับที่ 97 และ 103 เพราะมองว่า เป็นการจำกัดสิทธิเสรีภาพสื่อมวลชนและประชาชน พร้อมทั้งเรียกร้องให้คสช.ทบทวนการใช้กฎอัยการศึก เปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายได้แสดงความคิดเห็น ในขณะเดียวกันในส่วนของคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ ที่มีการเชิญพรรคการเมืองให้เสนอความคิดเห็นในการยกร่างรัฐธรรมนูญ แต่กลับมีการตั้งแง่โดยการขอให้ยกเลิกข้อห้ามเกี่ยวกับการดำเนินกิจกรรมทาง การเมืองนายเทียนฉาย กล่าวถึงกรณีที่มีบางฝ่ายต้องการให้ประธานสปช.ไปหารือกับ คสช.เพื่อผ่อนปรนหรือยกเลิกกฎอัยการศึก ว่า ในวันที่ 18 พ.ย.ได้มีการนัดหมายกับ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในฐานะหัวหน้า คสช. เพื่อหารือร่วมกับ คณะรัฐมนตรี (ครม.) สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) สภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) คณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ และประธานกมธ.ปฏิรูปทั้ง 18 คณะ ด้วย ถือว่าเป็นการหารือร่วมกันครั้งแรก โดยจะต้องมีการพูดคุยกันถึงเรื่องการร่างรัฐธรรมนูญ และการปฏิรูปประเทศ ทั้งนี้การเดินหน้าปฏิรูปจะไม่ขัดแย้งกับกฎอัยการศึกเมื่อเวลา 14.19 น. วันที่ 17 พ.ย. ที่รัฐสภา นายเทียนฉาย กีระนันทน์ ประธานสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) เป็นประธานเปิดศูนย์รับฟังความคิดเห็นสภาปฏิรูปแห่งชาติ พร้อมด้วย นายบวรศักดิ์ อุวรรณโณ รองประธาน สปช. คนที่ 1 น.ส.ทัศนา บุญทอง รองประธาน สปช.คนที่ 2 และ สมาชิก สปช. เข้าร่วมอย่างคึกคัก ทั้งนี้ศูนย์ดังกล่าวจะเป็นช่องทางในการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการปฏิรูปประเทศ และการร่างรัฐธรรมนูญ ซึ่งมีช่องทางการเสนอความคิดเห็น ดังนี้ 1.เสนอด้วยตนเองที่รัฐสภา 2.สายด่วน 17433.โทรศัพท์ 02-244-1881 ในวันและเวลาราชการ4.ไปรษณีย์ ปณ.999 ปณฝ.รัฐสภา กรุงเทพฯ 10305 5.เว็บไซต์www.pailament.go.th/publicopinion6. อีเมล์nrc57.puplic@gmail.com7.ไลน์ไอดี:nrc57public8.ทางเฟซบุ๊ก ชื่อ "ศูนย์รับฟังความคิดเห็นสภาปฏิรูปแห่งชาติ" และ 9.รายการ “ทันสถานการณ์กับสภาปฏิรูปแห่งชาติ” ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงรัฐสภา เอฟเอ็ม 87.5 และ เอเอ็ม 1071 ออกอากาศทุกวันจันทร์ เวลา 07.30-08.00 น. ภายหลังจากที่เปิดศูนย์ฯ อย่างเป็นทางการแล้ว นางจุไรรัตน์ จุลจักรวัฒน์ สมาชิก สปช.เชียงใหม่ ได้เป็นตัวแทนองค์กรเครือข่ายประชาสังคม 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน ยื่นหนังสือเจตนารมณ์ของสภาประชาชนเพื่อการปฏิรูป ต่อนายเทียนฉาย โดยตรงเป็นเรื่องแรก

แหล่งที่มา  :  เดลินิวส์

Source: หน.คสช.เรียกทุกฝ่ายถกด่วน