วันศุกร์ที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

อัยการเตรียมกำหนดหลักเกณฑ์โยกย้าย

888974ขณะที่แหล่งข่าวจากสำนักงานอัยการสูงสุด เปิดเผยถึงการเลือกตั้งซ่อมก.อ.ครั้งนี้ว่า พนักงานอัยการทั่วประเทศได้เทคะแนนเสียงให้นายอรรถพล เกินกว่าจำนวนกึ่งหนึ่งของผู้ที่มีสิทธิและผู้ลงคะแนน ไม่ใช่เป็นเพราะการเลือกที่ตัวบุคคลเพียงอย่างเดียว แต่เป็นการแสดงพลังที่ไม่ต้องการให้ก.อ.ซึ่งเป็นองค์กรที่เป็นหลักประกัน ความอิสระของพนักงานอัยการ จะต้องไม่ถูกแทรกแซงจากผู้มีอำนาจหรือจากฝ่ายการเมืองเมื่อวันที่ 21 พ.ย.นายอรรถพล ใหญ่สว่าง อดีตอัยการสูงสุด (อสส.) ซึ่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) มีคำสั่งแต่งตั้งให้เป็นที่ปรึกษาอัยการสูงสุด เปิดเผย ภายหลังได้รับเลือกเป็นคณะกรรมการอัยการ (ก.อ.) ผู้ทรงคุณวุฒิว่า สำหรับก.อ.ซึ่งเป็นองค์กรบริหารงานบุคคลของอัยการและวาง นโยบายในภาพรวมนั้น จะมีการประชุมในวันที่ 26 พ.ย.ที่จะถึงนี้ ซึ่งตนก็จะเข้าร่วมในการประชุมด้วย ทั้งนี้ตนทราบว่าก.อ.ท่านหนึ่งได้เตรียมเสนอในที่ประชุมให้มีการตั้งคณะทำ งานอัยการขึ้นเพื่อกำหนดหลักเกณฑ์ การแต่งตั้งโยกย้ายอัยการเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมมากยิ่งขึ้น และเพื่อเป็นหลักประกันความเป็นอิสระของพนักงานอัยการ รวมทั้งเป็นการลบข้อครหาที่มีกระแสข่าวการแต่งตั้งอัยการสามารถวิ่งเต้นได้ โดยการแต่งตั้งโยกย้ายอัยการในแต่ละปีจะมีด้วยกัน 2 ครั้ง คือ ครั้งแรกในช่วงเดือน ต.ค.เป็นการแต่งตั้งระดับอธิบดีอัยการ รองอธิบดีอัยการฝ่าย ฯลฯ  ส่วนครั้งที่สอง คือ ในช่วงเดือน เม.ย.เป็นการแต่งตั้งระดับอัยการจังหวัด หรือ อัยการที่อยู่ในต่างจังหวัด และอัยการระดับชั้น 5 ลงมา โดยพนักงานอัยการจะต้องเป็นผู้ยื่นคำร้องและจะต้องดำเนินการให้เสร็จสิ้นภาย ในเดือน ธ.ค.นี้ เพื่อเตรียมประกาศให้พนักงานอัยการรับทราบโดยทั่วกัน

แหล่งที่มา  :  เดลินิวส์

Source: อัยการเตรียมกำหนดหลักเกณฑ์โยกย้าย