วันพุธที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

โชว์รถบรรทุกเชื้อเพลิง2ระบบ

960876นอกจากนี้เตรียมขยายปั๊มน้ำมันแก๊สโซออล์อี85 โดยจะนำร่อง 5 แห่งช่วงปีนี้และจะขยายให้ได้ 20แห่งภายในปี 60 ซึ่งคาดว่า จะใช้งบประมาณ 400 ล้านบาท ซึ่งปั๊มของบริษัทจะใช้แบรนด์ว่า เทอร์โบเนกซ์โดยจะเน้นตามหัวเมืองสำคัญๆ เป็นปั๊มครบวงจรในการรองรับรถบรรทุกของบริษัทฯเองและรถบรรทุกเอฟอี 85 ทั่วไป รวมถึงรถยนต์บ้านที่พร้อมจะเติมอี 85 ซึ่งปั๊มทั้งหมดจะรับเอทานอลจากโรงงานเอทานอล ในกลุ่มดั๊บเบิ้ลเอที่จ.ปราจีนบุรีซึ่งมีกำลังการผลิต 500,000 ลิตรต่อวันโดยลูกค้าหลักปัจจุบันคือ บมจ.ปตท.

นายทวารัฐ สูตะบุตรรองปลัดกระทรวงพลังงาน กล่าวว่า กระทรวงพลังงาน จะจัดเทคโน ฟอรัมทุกเดือนเพื่อสนับสนุนให้ผู้ประกอบการนำเทคโนโลยีนวตกรรมลดใช้พลังงาน มาแสดงทุกเดือนโดยในส่วนของเอฟอี 85 ถือเป็นครั้งแรกที่มีการดัดแปลงรถบรรทุกที่เดิมใช้เครื่องยนต์ดีเซลมาใช้ ก๊าซเอ็นจีวีร่วมกับอี 85 ซึ่งจะรองรับราคาพลังงานที่ผันผวนในอนาคตไป

นายอภิชัย ซอปิติพรรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มดั๊บเบิ้ล เอ เพาเวอร์ เปิดเผยว่า บริษัทฯได้พัฒนารถบรรทุกต้นแบบที่ใช้เชื้อเพลิง 2 ระบบคือก๊าซเอ็นจีวีและแก๊สโซฮอล์อี 85หรือระบบเอฟอี 85 โดยบริษัท ฯ จะนำเข้าหัวรถลากจากบริษัทพัฒนาร่วมกัน ที่ประเทศจีนและนำมาดัดแปลง เพื่อจำหน่ายเป็นการทั่วไป ภายในสิ้นปีนี้ โดย 2 ปีที่ผ่านมาได้ทดลองนำรถบรรทุกของบริษัทฯ50 คัน ดัดแปลงทดลองวิ่งใช้เอฟอี 85 เป็นเชื้อเพลิง แทนการใช้ก๊าซเอ็นจีวีหรือน้ำมันดีเซลอย่างเดียว ลดการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงได้ถึง fourty percentและสามารถทำรอบการวิ่งรถได้เพิ่มขึ้น ส่งผลให้สร้างรายได้เพิ่มขึ้น100,000 บาทต่อวันต่อคัน

“ 2 ปีที่ผ่านมาได้ทดลองกับรถบรรทุก 50 คันใช้เอฟอี 85 เพราะก๊าซเอ็นจีวีเติม 1 ครั้งรถวิ่งได้ 400 กม.แต่หากร่วมกับเอฟอี 85 วิ่งได้ 700 กม.แก้ปัญหาต้องต่อคิวเติมก๊าซเอ็นจีวี 5-8 ชั่วโมงต่อครั้งขณะเดียวกันรถก็สามารถวิ่งขนส่งในพื้นที่ไม่มีปั๊มเอ็นจีวี ได้ และไม่ต้องเสียเวลารอเติมเอ็นจีวีนาน โดยการทดลองทำให้รถวิ่งสะดวกสร้างรายได้เพิ่มขึ้น100,000 บาทต่อวันต่อคัน เพราะสามารถทำรอบได้เพิ่มขึ้น และประหยัดค่าเชื้อเพลิงลงโดยเอฟที 85 ค่าใช้จ่ายอยู่ที่ 4 -5 บาทต่อกม.เทียบกับเครื่องยนต์ดีเซลที่มีค่าใช้จ่าย 7-8 บาทต่อกม. หรือลดลง 40Percent ซึ่งบริษัทฯ จะติดตั้งรถบรรทุกของบริษัททั้งหมด 1,000 คันภายในปีนี้ คาดว่าจะใช้เงินลงทุนประมาณ 600 ล้านบาท”

แหล่งที่มา  :  เดลินิวส์

Origin: โชว์รถบรรทุกเชื้อเพลิง2ระบบ