วันพฤหัสบดีที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

สนชเห็นชอบ9ผู้ทรงคุณวุฒิป.ป.ง.

969004 พล.ต.ต.สุเทพ รมยานนท์ ข้าราชการบำนาญ  นายพิทยา จินาวัฒน์ ข้าราชการบำนาญกระทรวงยุติธรรม นายปริญญา หอมเอนก ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ   พล.ท.สมร ศรีทันดร  ข้าราชการบำนาญ กระทรวงกลาโหม และนายวันชัย รุจนวงศ์ อธิบดีอัยการสำนักงานต่างประเทศ สำนักงานอัยการสูงสุด ทั้งนี้นายสมพล  สมาชิกสนช. ในฐานะผู้ได้รับการเสนอชื่อได้ขอออกจากห้องประชุม เนื่องจากมีส่วนได้ส่วน เสียกับการพิจารณา และลงคะแนนเลือกครั้งนี้ซึ่งเป็นลงคะแนนลับเมื่อวันที่ 19 ก.พ.ที่รัฐสภา ในการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ(สนช.) มีนายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานสนช.คนที่ 1 เป็นประธาน ได้ให้ความเห็นชอบบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้ทรง คุณวุฒิในคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน(ป.ป.ง.) หลังจากคณะกรรมาธิการตรวจสอบประวัติและความประพฤติฯพิจารณาเสร็จแล้ว จำนวน 9 คน ประกอบด้วยนายสมพล เกียรติไพบูลย์ สมาชิกสนช.  นายอติไทยานนท์  อ.ประจำคณเศรษฐศาสตร์ ม.รามคำแหง   พ.ต.อ.ทิวลิป เครือมา อ.โรงเรียนนายร้อยตำรวจ  นายชาญเชาวน์ ไชยานุกิจ รองปลัดกระทรวงยุติธรรม

แหล่งที่มา  :  เดลินิวส์

Source: สนชเห็นชอบ9ผู้ทรงคุณวุฒิป.ป.ง.