วันศุกร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

ปนัดดาปลุกคนไทยสามัคคีอย่าแยกสีแยกพื้นที่

977326ม.ล.ปนัดดา ยังกล่าวถึงการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ทางการเมืองในปี 2556-2557 ว่า ได้ส่งเรื่องให้คณะกรรมการกฤษฎีกาไปตีความ และพิจารณาในข้อกฎหมายแล้ว เกี่ยวกับหลักเกณฑ์ การจ่ายเงินชดเชย และมาตรการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเยียวยา ว่าจะใช้หลักเกณฑ์ใด โดยให้ดำเนินการโดยเร็ว ส่วนจะใช้หลักเกณฑ์เยียวยาเดียวกับสมัยรัฐบาล น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ที่จ่ายเงินชดเชยเยียวยา 7.5 ล้านหรือไม่นั้น กำลังศึกษารายละเอียดอยู่ เพราะการเยียวยาในแต่ละช่วงรัฐบาลมีหลักเกณฑ์ที่แตกต่างกัน ทั้งนี้การเยียวยาอาจจะครอบคลุมถึงผู้ชุมนุมกลุ่ม นปช.ที่ได้รับผลกระทบในปีก่อนหน้านี้ด้วยเมื่อวันที่ 28 ก.พ. ที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี เขตทวีวัฒนา ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล รมต.สำนักนายกรัฐมนตรี และปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี บรรยายพิเศษตอนหนึ่ง เรื่อง “สถาบันพระมหากษัตริย์กับความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติ” ตามโครงการมวลกองทัพไทยร่วมใจเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติ ประจำปีงบประมาณ 2558 รุ่นที่ 1 ว่า  คนไทยไม่เคยแบ่งแยก ความวุ่นวายเกิดจากความต้องการแยกจังหวัด แยกพื้นที่ ซึ่ง 10 ปีที่ผ่านมา ความเปลี่ยนแปลงทางการเมืองทำให้คนแตกแยก ฉะนั้นประเทศไทยจะดีขึ้นต้องสามัคคีกัน ไม่แบ่งแยกสี กฎหมายต้องมีความศักดิ์สิทธิ์ และมีธรรมาภิบาล นอกจากนี้ตนมองว่าการเพิ่มจังหวัดไปเรื่อย ๆ ไม่มีใครเขาทำกัน ดังนั้นควรพิจารณาในเรื่องนี้อย่างรอบคอบ อย่างไรก็ตามตนเห็นว่าควรจะทำเป็นพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ เพื่อพัฒนาศักยภาพเศรษฐกิจ และขอให้ จ.บึงกาฬเป็นจังหวัดสุดท้ายที่แยกออกมา

แหล่งที่มา  :  เดลินิวส์

Source: ปนัดดาปลุกคนไทยสามัคคีอย่าแยกสีแยกพื้นที่