วันศุกร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

คาดนันทวัฒน์นั่งกมธ.ยกร่างฯแทนทิชา

977317นายบวรศักดิ์ อุวรรณโณ ประธาน กมธ.ยกร่างฯ กล่าวว่า "รู้สึกเสียดายนางทิชา ที่ได้ทำงานร่วมกัน ทั้งนี้ตำแหน่ง สปช.ก็จะว่างลง 1 ตำแหน่ง ขณะที่สัดส่วนของ กมธ.ยกร่างฯ ของ สปช.ก็จะเลื่อนคะแนนของผู้ที่อยู่ลำดับถัดไปเข้ามาเป็น กมธ.ยกร่างฯ แทน และเชื่อว่าคนที่เข้ามาใหม่นั้นคงสามารถทำงานได้เลย เพราะการร่างรัฐธรรมนูญ ยังอีกไกล"

ทั้งนี้ สปช.ที่มีคะแนนการลงมติจากที่ประชุม สปช. เมื่อวันที่ 29 ต.ค.57 โดยอยู่ในลำดับที่ 21 คือ นายนันทวัฒน์ บรมานันท์ สปช.ด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม คาดว่าจะเข้ามาทำหน้าที่แทนนางทิชา ที่ลาออกไป.เมื่อวันที่ 28 ก.พ. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ภายหลังจากที่นางทิชา ณ นคร ประกาศลาออกจากสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) และคณะกรรมาธิการ (กมธ.) ยกร่างรัฐธรรมนูญ ทำให้สัดส่วนของ สปช.ที่เป็น กมธ.ยกร่างฯ หายไป 1 คน เนื่องจาก กมธ.ยกร่างฯ ตามรัฐธรรมนูญ (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ.2557 มาตรา 32 กำหนดสัดส่วนของ กมธ.ยกร่างฯ จำนวน 36 คน มาจากสภาปฎิรูปแห่งชาติ(สปช.) 20 คน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ(สนช.) 5 คน คณะรัฐมนตรี (ครม.) 5 คน คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) 5 คน และประธาน กมธ.ยกร่าง รธน. 1 คน

แหล่งที่มา  :  เดลินิวส์

Source: คาดนันทวัฒน์นั่งกมธ.ยกร่างฯแทนทิชา