วันอังคารที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

สรรพสามิตไล่บี้จับของเถื่อน

964652กรมสรรพสามิตมุ่งเน้นการดำเนินงาน เพื่อสร้างความเป็นธรรม และความมั่นใจให้แก่ผู้ประกอบการที่เสียภาษีโดยสุจริต ประกอบกับดูแลสุขภาพของผู้บริโภคให้บริโภคสินค้าที่มีคุณภาพและถูกต้องตาม กฎหมาย เนื่องจากการบริโภคสินค้าที่หลีกเลี่ยงภาษี ที่ผลิตจากโรงงานที่ไม่ได้มาตรฐาน หรือกระบวนการผลิตที่ไม่ได้คุณภาพ รวมถึง อาจมีสารปนเปื้อนและสารตกค้างที่เป็นอันตรายจะส่งผลเสียต่อสุขภาพของผู้ บริโภคมากกว่าสินค้าที่จำหน่ายโดยทั่วไป”

ทั้งนี้ เชื่อว่าการจัดเก็บรายได้ของกรมฯ จะปรับเพิ่มขึ้นตามการบริโภคของประชาชน เช่น เทศกาลตรุษจีน ที่จะจัดเก็บภาษีสรรพสามิตเครื่องดื่มทั้งสุรา เบียร์ และยาสูบ เพิ่มขึ้น เพราะผู้ค้าเตรียมผลิตไว้รองรับกับเทศกาลต่าง ๆ รวมทั้ง คาดว่าตั้งแต่เดือนก.พ.-เม.ย. กรมฯ จะสามารถเก็บได้เกินเป้าหมายที่ตั้งไว้ เพราะมีวันหยุดยาวเทศกาลสงกรานต์ ที่เกิดการใช้จ่ายเลี้ยงสังสรรค์กันมากนายสมชาย พูลสวัสดิ์ อธิบดีกรมสรรพสามิต เปิดเผยว่า ขณะนี้ ช่วงเทศกาลตรุษจีน จึงได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นตรวจสอบและปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายสรรพสามิตตามพื้นที่ต่าง ๆ เช่น บริเวณแนวตะเข็บชายแดน แหล่งชุมชน ร้านค้าปลีก และสถานบริการต่าง ๆ เพื่อควบคุมการกระทำในการผิดลักลอบสินค้าหนีภาษี หรือสินค้าปลอมแปลงไม่ได้มาตรฐาน โดยเฉพาะไวน์ สุรา ยาสูบ เข้ามาจำหน่าย ถือเป็นการป้องกันไม่ให้ประชาชนบริโภคสินค้าที่ไม่มีคุณภาพ เนื่องจากเทศกาลดังกล่าวประชาชนเลือกซื้อของในการประกอบพิธีฉลองเทศกาลปี ใหม่ ของคนไทยเชื้อสายจีนจำนวนมาก

แหล่งที่มา  :  เดลินิวส์

Supply: สรรพสามิตไล่บี้จับของเถื่อน