วันศุกร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

คลังมั่นใจจีดีพีปีนี้โต 4% คาดภาษีที่ดินเข้า ครม.ไม่เกิน มี.ค.

EyWwB5WU57MYnKOuFqPz0rg3D7BaCIxutQ1rQREnh4tsXDk5d0p33Mกลุ่มประเทศอาเซียน ในปีนี้จึงจำเป็นต้องเร่งผลักดันให้เศรษฐกิจไทยกลับมาขยายตัวได้ดีอีกครั้ง โดยรัฐบาลจะเน้นการผลักดันในหลายๆ ด้าน เช่น การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษด้วยการลดภาษีให้กับผู้ประกอบการที่ไปลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษ 5 เขต ที่แม่สอด, มุกดาหาร, สะเดา, อรัญประเทศ และคลองลึก เพื่อจูงใจให้นักธุรกิจเข้าไปลงทุนให้มากขึ้น”

นอกจากนี้ จะดำเนินการปฏิรูปภาษีอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีมรดก รวมไปถึงการปรับปรุงภาษีสรรพสามิตและศุลกากรให้มีความทันสมัย โดยในส่วนของภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง คาดว่าจะเข้าสู่การพิจารณาของที่ประชุม ครม.ได้ปลายเดือนก.พ.นี้ หรืออย่างช้าต้นเดือนมี.ค.

ปลัดคลังมั่นใจจีดีพีปีนี้โต 4% จากกระตุ้นลงทุนหนุนจัดเก็บแวตเพิ่มขึ้น คาดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เข้าที่ประชุม ครม.ไม่เกิน มี.ค.นี้ พร้อมปฏิรูปภาษีอย่างต่อเนื่อง...

เมื่อวันที่ 13 ก.พ. นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ ปลัดกระทรวงการคลัง กล่าวในการประชุมขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์กระทรวงการคลัง โดยมั่นใจว่าเศรษฐกิจไทยในปีนี้จะขยายตัวที่ 4% ตามที่คาดไว้ แม้ว่าการจัดเก็บภาษีเงินได้นิติบุคคลในขณะนี้ยังจัดเก็บได้ต่ำกว่าเป้า เป็นผลมาจากการลดภาษีเพื่อกระตุ้นการลงทุน แต่จากการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มนั้น คาดว่าจะจัดเก็บได้สูงกว่าปีก่อน ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าประชาชนมีการบริโภคเพิ่มขึ้น

“ปีนี้ถือเป็นปีที่ท้าทายต่อเนื่องจากปีก่อน เนื่องจากเศรษฐกิจไทยปี 2557 ที่ผ่านมา ขยายตัวต่ำที่สุดใน

แหล่งที่มา  :  ไทยรัฐ

Source: คลังมั่นใจจีดีพีปีนี้โต 4% คาดภาษีที่ดินเข้า ครม.ไม่เกิน มี.ค.