วันพุธที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

คลังพร้อมเรียกเงินจำนำข้าวคืน

967785การทวงเงินขาดทุนในโครงการรับจำนำข้าว เป็นเรื่องที่กระทรวงการคลังหนีไม่ได้ เพราะเป็นผู้ดูแลความเสียหายที่เกิดกับรัฐ จะต้องไปฟ้องไปทวงอย่างไรเป็นเรื่องละเอียดที่ดำเนินการต่อไปอีกมาก เพราะเป็นเรื่องใหญ่ไม่ได้ขาดทุนร้อยหรือสองร้อยล้านบาท โดยกระทรวงการคลังจะดำเนินการอย่างรอบครอบ และสามารถทำได้ทันที เนื่องจากเป็นมติของ ป.ป.ช. ออกมาแล้ว”นายสมหมาย ภาษี รมว.คลัง เปิดเผยว่า กระทรวงการคลังได้รับหนังสือจากคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เพื่อให้เรียกร้องค่าเสียหายจากผู้ที่เกี่ยวข้องในโครงการรับจำนำข้าว ซึ่งได้สั่งการให้กรมบัญชีกลางที่ดูเรื่องความรับผิดทางละเมิดให้หาแนวทางในการดำเนินการเรื่องนี้แล้ว ภายใน 1-2 วันจะได้แนวทางที่ชัดเจนว่าจะต้องดำเนินการอย่างไร ซึ่งการดำเนินการนี้ต้องร่วมกับหลายหน่วยงาน เช่น กระทรวงพาณิชย์ ที่ต้องเข้ามาร่วมกันพิจารณาว่าจะเรียกร้องความเสียหายจากใครบ้างเป็นจำนวนเท่าไร

แหล่งที่มา  :  เดลินิวส์

Source: คลังพร้อมเรียกเงินจำนำข้าวคืน