วันจันทร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

รองนายกฯ เผย ครม. ยังไม่มีวาระพิจารณาระบายข้าวค้างสต๊อก

EyWwB5WU57MYnKOuFqQjgd4eLuENbbCyyiQWlgHDPiVAPfgKiGRtWEส่วนการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์คณะรักษาความสงบแห่งชาติ หรือ คสช. เพื่อติดตามการทำงานของรัฐบาล ในช่วงบ่ายวันนี้เป็นการหารือเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำ โดยให้ทุกกระทรวง ทบวง กรม เร่งดำเนินการให้เป็นรูปธรรม โดยเบื้องต้นกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กำลังดำเนินการจัดสรรที่ดินทำกิน 5 หมื่นไร่ ให้กับประชาชนผู้ยากไร้ทั่วประเทศ แต่ติดปัญหาเรื่องของพื้นที่ไม่ติดกัน ซึ่งกำลังดำเนินการแก้ไขอยู่

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เผย ครม.ไม่มีวาระพิจารณาระบายข้าวค้างสต๊อก ช่วงบ่ายจ่อถกขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ คสช. เร่งแก้ปัญหายากจน ลดความเหลื่อมล้ำ

วันที่ 10 ก.พ. พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี ไม่มีการพิจารณาเรื่องการระบายข้าวในสต๊อกของรัฐบาล ขณะที่ปัญหาภัยแล้งได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ไปดูแล และช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยในแต่ละพื้นที่

แหล่งที่มา  :  ไทยรัฐ

Source: รองนายกฯ เผย ครม. ยังไม่มีวาระพิจารณาระบายข้าวค้างสต๊อก