วันพฤหัสบดีที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2558

21ลูกเรือประมงไทยกลับถึงไทยค่ำนี้

1003233เมื่อลูกเรือประมงดังกล่าวเดินทางถึงประเทศไทยแล้ว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จะดูแลให้ความช่วยเหลือในด้านต่าง ๆ ต่อไป อย่างไรก็ตาม กระทรวงการต่างประเทศได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องในการให้ความช่วยเหลือลูกเรือประมงไทยที่ตกทุกข์ได้ยาก และสมัครใจต้องการเดินทางจากอินโดนีเซียกลับประเทศไทย โดยตอนนี้มีลูกเรือประมงไทยตกค้างในอินโดนีเซียอยู่ที่เกาะอำบน 70 คนเมื่อวันที่ 27 มี.ค.นายเสข วรรณเมธี อธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศ กล่าวถึงความคืบหน้าการช่วยเหลือลูกเรือประมงไทยที่ตกค้างบนเกาะต่าง ๆ ในประเทศอินโดนีเซีย ว่า ในวันนี้เวลา 20.15 น. แรงงานเรือประมงไทยที่ตกค้างที่เกาะอำบนของอินโดนีเซีย จำนวน 21 คน จะเดินทางโดยเครื่องบินของสายการบินแอร์เอเชีย เที่ยวบินที่คิวแซด 252 มาถึงท่าอากาศยานดอนเมือง โดยจะมีผู้แทนกระทรวงการต่างประเทศและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับ

แหล่งที่มา  :  เดลินิวส์

Source: 21ลูกเรือประมงไทยกลับถึงไทยค่ำนี้