วันศุกร์ที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2558

ไทย-ญวนเปิดเดินรถโดยสาร-เรือข้ามประเทศ

997100ในการประชุมคณะกรรมาธิการร่วมฯ พล.อ.ธนะศักดิ์ และ นายฝ่าม บิ่งห์ มิงห์ ได้ลงนามในบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือระหว่างกระทรวงการต่างประเทศ ไทย-เวียดนาม ซึ่งสนับสนุนให้ไทยเพิ่มการลงทุนโครงการขนาดใหญ่ในเวียดนาม โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านพลังงานและโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ ขณะที่ฝ่ายไทยเสนอให้เวียดนามพิจารณาใช้ตลาดทุนไทยเป็นแหล่งระดมเงินทุน สำหรับภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชนของเวียดนามด้วย นอกจากนี้ที่ประชุมยังเห็นชอบในหลักการ เพื่อจัดทำข้อตกลง 3 ฝ่าย ได้แก่ 1.ความตกลงเปิดเดินรถโดยสารประจำทางระหว่างไทย-ลาว-เวียดนาม 2.ความตกลงเปิดเดินรถโดยสารประจำทางระหว่างไทย-กัมพูชา-เวียดนาม และ 3.ความตกลงสำหรับการเดินเรือตามแนวชายฝั่งระหว่างไทย-กัมพูชา-เวียดนาม ซึ่งจะมีการหารือกับประเทศลาวและกัมพูชา เพื่อพัฒนาความเชื่อมโยงระหว่างประเทศ ซึ่งจะเพิ่มพูนการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยว รวมถึงกระชับความสัมพันธ์ของประชาชนของทั้ง 3 ประเทศด้วยเมื่อวันที่ 20 มี.ค. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่กรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม พล.อ.ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรี และรมว.ต่างประเทศ เป็นประธานร่วมกับนายฝ่าม บิ่งห์ มิงห์ รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.ต่างประเทศเวียดนาม ในการประชุมคณะกรรมาธิการความร่วมมือ (เจซีบีซี) ไทย-เวียดนาม ครั้งที่ 2 ทั้งนี้ ก่อนการประชุม ทั้ง 2 ฝ่ายได้หารือทวิภาคีในประเด็นการพัฒนาความสัมพันธ์ระดับกระทรวง และทางการเวียดนามได้ขอบคุณรัฐบาลไทยที่อำนวยความสะดวกและจัดระเบียบแรงงาน เวียดนามที่ไปทำงานในไทย พร้อมเตรียมผลักดันการลงนามข้อตกลงอย่างเป็นทางการ ให้แรงงานเวียดนามไปทำงานในไทยได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย

แหล่งที่มา  :  เดลินิวส์

Source: ไทย-ญวนเปิดเดินรถโดยสาร-เรือข้ามประเทศ