วันพุธที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2558

ทอท.จัดหนักติดระบบคัดกรองผู้โดยสาร-สร้างลู่ให้นักปั่น

EyWwB5WU57MYnKOuFqWIX54gIDlG8foV2Tz3YHnUssXGCeqSydHoKNนายประสงค์ กล่าวต่อว่า บอร์ด ทอท. ได้มีมติเห็นชอบในหลักการให้ ทอท . และธนาคารไทยพาณิชย์ ร่วมดำเนินการด้าน CSR ในโครงการปรับปรุงลู่ปั่นจักรยานบริเวณรอบสนามบินสุวรรณภูมิ ระยะทาง23.5กิโลเมตร และสร้างลู่ปั่นรอบในระยะทาง3.5-4กิโลเมตร รวมถึงจัดสร้างทางและสะพานยกระดับ ติดตั้งป้ายกฎ กติการวมทั้งสร้างห้องน้ำ สิ่งอำนวยความสะดวก เช่น โรงเช่าจักรยานปั่นสำหรับคนที่ไม่มีจักรยาน เปิดที่ซ่อมจักรยาน ติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV และระบบไฟฟ้าแสงสว่างรอบระยะทางของลู่ปั่นรอบนอกให้นักปั่นสามารถปั่นได้ถึง 21.00 น.

ส่วนสนามบินเชียงรายจะปรับปรุงและสร้างลู่ปั่นจักรยานทางวิบากรอบสนามบินถึงแม่น้ำปาย นอกจากนั้น จะสร้างลู่ปั่นจักรยานที่สนามบินภูเก็ตไปยังสวนพฤษศาสตร์ ของกรมอุทยานสัตว์ป่าและพันธ์ุพืชด้วย

อย่างไรก็ตาม ในส่วนผู้โดยสาร จะต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นในตั๋วโดยสารที่จะเดินทางเพิ่มอีก 35 บาทต่อเที่ยวบิน โดยจะเริ่มใช้ระบบตรวจสอบผู้โดยสารล่วงหน้าตั้งแต่วันที่1ตุลาคม58เป็นต้นไป

นอกจากนี้ บอร์ด ทอท. มีมติลดค่าบริการในการขึ้นลงของอากาศยาน (Landing Fee) ค่าบริการที่เก็บเครื่องบิน (Parking Fee) ให้กับเครื่องบินที่ทำการบินในประเทศ ในเส้นทางบินระหว่างภูมิภาค ที่บินขึ้นลงที่สนามบินเชียงราย และ สนามบินหาดใหญ่ เบื้องต้นการลดค่าแลนด์ดิ้งจะลดลงเฉลี่ย 59-74%ตามขนาดเครื่องบิน และจะเริ่มลดค่าแลนด์ดิ้งค่าจอดได้ตั้งแต่1เม.ย-58-31มี.ค60

ทั้งนี้ การลดค่าบริการต่างๆดังกล่าว เพื่อส่งเสริมเพิ่มเครือข่ายการบินภายในประเทศ เนื่องจากในปัจจุบันพบว่าศักยภาพการรองปริมาณผู้โดยสารที่สนามบินหาดใหญ่อยู่ที่ 2.9 ล้านคนต่อปี แต่สนามบินสามารถรองรับได้ถึง5ล้านคนต่อปี ส่วนสนามบินเชียงราย ปัจจุบันรองรับที่ 1.2 ล้านคนต่อปี แต่สามารถรองรับได้ถึง 3.5 ล้านคนต่อปี

บอร์ดทอท.อนุมัติติดตั้งระบบคัดกรองผู้โดยสารล่วงหน้า พร้อมไฟเขียวลดค่าแลนด์ดิ้ง ค่าจอดเครื่องบินที่สนามบินเชียงรายกับหาดใหญ่ คืนกำไรสังคม ปรับปรุงลู่จักรยานที่สุวรรณภูมิ เชียงราย และภูเก็ต รับกลุ่มนักปั่น

เมื่อวันที่28มี.ค.58 นายประสงค์ พูนธเนศ ประธานคณะกรรมการบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด(มหาชน)หรือ ทอท. เปิดเผยว่า บอร์ดทอท. มีมติให้ติดตั้งระบบคัดกรองตรวจสอบผู้โดยสารล่วงหน้า(Advance Passenger Processing System :APPS) ที่สนามบินสุวรรณภูมิ โดยมีกลุ่มบริษัท 2s CONSORTIUM เป็นผู้ดำเนินการติดตั้งระบบ ซึ่งระบบดังกล่าวจะทำให้ผู้โดยสารที่จะเดินทางได้รับความปลอดภัยในการเดินทางด้วยเครื่องบิน เนื่องจากจะมีการตรวจสอบประวัติผู้โดยสารก่อนออกเดินทาง และเป็นเครื่องยืนยันว่าผู้โดยสารสามารถเดินทางเข้าประเทศปลายทางได้โดยไม่ถูกส่งกลับ เนื่องจากมีการตรวจสอบประวัติมาจากต้นทางแล้ว ประกอบกับท่าอากาศยานในต่างประเทศรวมถึงกลุ่มอาเซียนได้นำระบบนี้มาใช้ เพื่อป้องกันการก่อการร้าย

แหล่งที่มา  :  ไทยรัฐ

Source: ทอท.จัดหนักติดระบบคัดกรองผู้โดยสาร-สร้างลู่ให้นักปั่น