วันศุกร์ที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2558

'บิ๊กตู่' ผุดไอเดีย เพิ่มสัญจรทางน้ำเมืองสำคัญ ลดปัญหาจราจร

EyWwB5WU57MYnKOuFqMVJorDl8oY2gJRh3cyji3WQdKFRNxyYjJEmdสำหรับการสร้างตลาดชุมชน ได้สั่งการให้กระทรวงมหาดไทยจัดทำ โครงการ “ตลาดนัดชุมชน ไทยช่วยไทย คนไทยยิ้มได้” เพื่อเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายแก่เกษตรกรโดยตรง และส่งเสริมให้เกษตรกรมีความรู้ในเรื่องราคา เรื่องระบบการตลาด ลดทอนอำนาจพ่อค้าคนกลาง และให้พี่น้องประชาชนในชุมชนได้มีโอกาสเลือกซื้อสินค้าคุณภาพดีในชุมชนตนเอง วันนี้รัฐบาลส่งเสริมตลาดชุมชนไปแล้ว 2,063 แห่ง และทั่วประเทศก็คงต้องมีอีก ที่ผ่านมาได้รับการรายงานว่ามีผู้จำหน่ายถึงเกือบ 9 หมื่นราย และมียอดจำหน่ายทั่วประเทศถึงในปัจจุบัน ซึ่งไม่ถึงเดือนได้ 820 ล้านบาท

ทั้งนี้ ได้สั่งการให้กระทรวงมหาดไทยเร่งยกระดับมาตรฐานของตลาดนัดชุมชน ให้เป็นที่น่าเชื่อถือ คัดสรรสินค้าดีมีคุณภาพ ตรงกับความต้องการของท้องตลาด แล้วก็ในพื้นที่ด้วย ในราคายุติธรรมจากชุมชน จากเกษตรกรมาจำหน่าย ส่งเสริมการจัดกิจกรรมต่างๆ ประกอบไปด้วย เพื่อเรียกร้องความสนใจ เช่น การแสดงดนตรีศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน กิจกรรมสาธิต นิทรรศการ สวนสนุก และให้ความรู้เรื่องสุขลักษณะของตลาดนัดแก่ผู้จำหน่าย

พร้อมฝากให้ผู้ว่าฯ หัวหน้าส่วนราชการ เกษตรจังหวัด พาณิชย์จังหวัด สมาคม หอการค้า อุตสาหกรรมจังหวัด ให้ช่วย อย่าปล่อยให้รัฐ และกระทรวงทำอย่างเดียว รวมถึงภาคเอกชนต้องช่วยกัน โดยตนสนับสนุนให้มีการขึ้นบัญชีทุกแห่งในแต่ละจังหวัดว่ามีกี่แห่ง ซึ่งต้องประชาสัมพันธ์ให้กว้างขวาง

สำหรับด้านการเกษตรแต่ละจังหวัด หากพื้นที่ใดไม่มีน้ำ อาจจะส่งเสริมเป็นแหล่งผลิตพืชที่ใช้น้ำน้อย หรือทำปุ๋ยอินทรีย์ โดยต้องทำการชี้แจง ทำความเข้าใจให้ชัดเจนถึงความเสียหาย หากทำต่อไปก็ไม่ได้กำไร ขาดทุน โดยให้กระทรวงเกษตร มหาดไทย ช่วยไปดูแลปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ทัศนคติใหม่เพื่อให้เกิดประโยชน์ร่วมกัน

พล.อ.ประยุทธ์ ระบุอีกว่า วันนี้เรามีแม่น้ำ ลำคลอง มากมาย รัฐบาลจะส่งเสริมการสัญจรทางน้ำให้มากขึ้น เนื่องจากถนนบางครั้ง สร้างไม่ไหวทั้งต้นทุนแพงขึ้น ขวางเส้นทางน้ำ จึงต้องทำ EIA ซึ่งประชาชนก็ไม่เห็นชอบ จึงน่าจะต้องพัฒนาการสัญจรทางน้ำให้มากขึ้น โดยเฉพาะคลองแม่น้ำ ในเมืองสำคัญ น่าจะพัฒนาให้มีทางสัญจรเพิ่มขึ้น เพื่อช่วยลดปัญหาการจราจร

"การลงทุนในเรื่องของถนน สะพานต่างๆ เช่น ถ้าในเมืองก็เป็นเรือพาย เรือจ้าง ไม่มีเครื่องยนต์ สำหรับรับส่งคน และก็ท่องเที่ยวด้วย ส่งเสริมการท่องเที่ยว อาจจะเป็นที่ตนเคยเรียกไว้ว่า Gondola เมืองไทย ก็เอาเรือจ้างมาทำสวยๆ ในพื้นที่ตอนใน เสียงไม่หนวกหู ไม่สร้างมลพิษ แต่รอบๆ นอกก็ใช้เครื่องได้ ก็อยากให้เพิ่มในเรื่องของการดูแลความปลอดภัยทางน้ำ อุปกรณ์ช่วยชีวิต ชูชีพอะไรต่างๆ ท่าน้ำต่างๆ ต้องปลอดภัย เรือด่วน เรือเมล์ อะไรต่างๆ ในส่วนของคูคลองต่างๆ ที่มันสามารถทำได้ก็เปิดเป็นตลาดน้ำเพิ่มเติม มีการค้าขาย" พล.อ.ประยุทธ์ ระบุ

ขณะที่การส่งเสริม เอสเอ็มอี, โอทอป และอื่นๆใน กทม.ต่างจังหวัด และท้องถิ่นทั้งหมด ได้สั่งการในที่ประชุม ครม.ที่ผ่านมา ให้มีการส่งเสริมให้เกิด “เถ้าแก่น้อย” รายใหม่ๆ เพื่อเป็นตัวอย่างในการส่งเสริมธุรกิจเอสเอ็มอีให้มีศักยภาพขึ้นในประเทศ เพื่อจะเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน ส่งเสริมการผลิตสินค้านวัตกรรมใหม่ โดยให้ สสว. กระทรวงมหาดไทย กระทรวงการคลัง จัดทำเป้าหมายกิจการที่ควรสนับสนุนร่วมกัน จังหวัดละ 4-5 ราย และหาเงินสนับสนุน

"ถ้ามัวแต่เสนอผ่านตามขั้นตอนมันเสียเวลา มันช้าเราต้องเร่งรัดให้ได้โดยเร็ว ภายใน 1 เดือนนี้ ในแต่ละจังหวัดคิดว่ามีตลาดจริงๆ แล้วมีผลผลิตที่ออกมา สามารถทำได้ถ้าเขาสั่งเป็นจำนวนมาก เหล่านี้พร้อมที่จะช่วยเหลือ ได้ตรงตามเป้าหมาย และก็รวดเร็วด้วยในเรื่องของการส่งเสริมเงินลงทุนจากภาครัฐก็มีหลายอย่างด้วยกัน" พล.อ.ประยุทธ์ กล่าว

นอกจากนี้ จะเชื่อมโยงความร่วมมือด้านตลาดทุน, ตลาดหลักทรัพย์, ธนาคารรัฐ ให้กระทรวงการคลังดำเนินนโยบาย เพื่อให้เกิดกองทุน Venture Capital เพื่อส่งเสริมการลงทุนต่างๆ โดยเฉพาะการช่วยเหลือ เอสเอ็มอี ซึ่งจะเร่งดำเนินการให้เกิดผลโดยเร็ว เพื่อที่จะได้ช่วยเหลือเข้าร่วมลงทุนในกิจการ โดยเฉพาะสินค้านวัตกรรมต่างๆ สร้างให้เกิดธุรกิจใหม่ๆ ในประเทศ โดยให้กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีเข้ามาร่วม ทั้งเรื่องการโซนนิ่ง พื้นที่เกษตรกรรม ซึ่งหลายรัฐบาลยังไม่เคยทำได้ เพราะฉะนั้นต้องริเริ่มให้ได้ ให้ได้จริงอย่างเป็นรูปธรรมบางส่วน

พร้อมขอให้ชาวไทยทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพ บทบาทของสตรีในสังคมไทยให้มากขึ้น โดยปีนี้ครบรอบ 20 ปี ของการรับรองปฏิญญาและแผนปฏิบัติการเพื่อความก้าวหน้าของสตรีที่มุ่งเน้น ในเรื่องของการไม่เลือกปฏิบัติต่อสตรี การขจัดสิ่งกีดกั้นการสร้างความเสมอภาคระหว่างหญิง-ชาย ที่สตรีในประเทศต่างๆ เกือบทั่วโลกกำลังเผชิญอยู่ อาทิ ความใช้ความรุนแรง การเข้าถึงบริการด้านการศึกษาและด้านสุขภาพ

นอกจากนั้นแล้ว รัฐบาลเรายังให้ความสำคัญกับการดูแลผู้หญิงที่ถูกหลอกลวง การค้ามนุษย์ และโสเภณี ต่างๆ  ในเรื่องของการรณรงค์การลด ละ เลิก การสูบบุหรี่ ต้องไม่รบกวนผู้อื่น ทั้งผู้หญิง และเด็ก และการเปิดกว้างด้านความเสมอภาคระหว่างหญิง-ชาย เพื่อการพัฒนาประเทศชาติต่อไป

สำหรับห้วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ได้มีข่าวดีๆ ในเรื่องความเชื่อมั่นเศรษฐกิจไทยในมุมมองของสื่อต่างประเทศชั้นนำ อย่าง บลูมเบิร์ก (Bloomberg) ที่จัดอันดับเปรียบเทียบประเทศที่มีความทุกข์ในเชิงเศรษฐกิจจากการทำ The Misery Index ปี 2015 ซึ่งประเทศไทยเป็นประเทศที่มีความทุกข์น้อยที่สุดในโลก ก็น่ายินดีเนื่องจากการวิเคราะห์ตัวเลขเชิงเศรษฐกิจ ประเทศไทยมีอัตราการว่างงานที่ต่ำมากเมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆ โดยสิ้นปี 2557 นั้น อัตราว่างงานอยู่ที่ 0.56% ลดมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2545 มีอัตราการว่างงานอยู่ที่ 5.73% อีกทั้งอัตราเงินเฟ้อของไทย ยังอยู่ในระดับที่ต่ำ

แหล่งที่มา  :  ไทยรัฐ

Source: 'บิ๊กตู่' ผุดไอเดีย เพิ่มสัญจรทางน้ำเมืองสำคัญ ลดปัญหาจราจร