วันเสาร์ที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2558

ประมวลภาพคณะผู้บริหารหนังสือพิมพ์เดลินิวส์

1004642พร้อมให้การต้อนรับองค์กรและหน่วยงานต่าง ๆจากภาครัฐและเอกชน ที่นำกระเช้าดอกไม้และร่วมมอบเงินสมทบมูลนิธิแสง-ไซ้กีประมวลภาพคณะผู้บริหารหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ร่วมกันทำบุญเลี้ยงพระสงฆ์เนื่องในโอกาสครบรอบ 51ปีของการก่อตั้ง "นสพ.เดลินิวส์"

แหล่งที่มา  :  เดลินิวส์

Source: ประมวลภาพคณะผู้บริหารหนังสือพิมพ์เดลินิวส์