วันพฤหัสบดีที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2558

ชงตัดกลุ่มการเมืองลงสมัครส.ส.

1003155นายบุญเลิศ กล่าวต่อว่า  3.การกำหนดสัดส่วนจำนวนผู้สมัครสตรี กมธ.ฯมองว่า จะขัดแย้งกับการที่กำหนดให้ต้องมีการหยั่งเสียงคัดเลือกผู้สมัคร เพราะไม่เหมาะสมกับสภาพความเป็นจริง เพราะขณะนี้มีหลากหลายเพศ ทั้งนี้ปัจจุบันสิทธิ สตรีก้าวหน้าไปมาก มีผู้หญิงเก่งจำนวนมาก การเปิดกว้างโดยไม่กำหนดสัดส่วนหากสตรีได้รับเลือกเป็นผู้สมัครก็จะเกิดความ ภูมิใจ ส่วนประเด็นระบบการเลือกตั้งแบบสัดส่วนผสม กมธ.ฯมีความเห็นเบื้องต้นว่า ไม่เห็นด้วย เพราะจะทำให้รัฐบาลไม่เข้มแข็ง และยากต่อความเข้าใจประชาชน

ด้านนายนิรันดร์ พันธกิจ สมาชิกสปช.กล่าวว่า เรื่องการกำหนดตัวผู้อภิปรายร่างรัฐธรรมนูญรร่างแรกในนั้น กมธ.ฯแต่ละคณะได้เวลา 2 ชั่วโมง ซึ่งจะต้องประชุมหารือเรื่องข้อสรุปประเด็นให้ครบก่อน จึงจะกำหนดตัวผู้อภิปราย จากนั้นจะรวมกันลงชื่อเสนอแปรญัตติ.เมื่อวันที่ 27 มี.ค.เวลา 09.00 น.ที่โรงแรมลองบีช การ์เด้น โฮเต็ล แอนด์ สปา จ.ชลบุรี นายบุญเลิศ คชายุทธเดช สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) กล่าวว่า การประชุมของคณะกรรมาธิการปฏิรูปการเมือง สปช.เมื่อวานนี้ได้มีการพิจารณา 2 ประเด็น คือ เรื่องพรรคการเมือง เรื่องการเลือกตั้ง และระบบเลือกตั้ง ซึ่งได้ข้อสรุป 3 ประการ คือ 1.ขอให้คณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญตัดเรื่องที่เปิดโอกาสให้กลุ่มการ เมืองลงสมัครรับเลือกตั้งส.ส.ได้ เพราะจะทำให้เกิดปัญหาการปฏิบัติ นอกจากนี้ยังเป็นการย้อนอดีตไม่ส่งเสริมการพัฒนาสถาบันการเมือง เช่น แต่ละจังหวัดจะมีกลุ่มการเมืองเกิดขึ้นมา ซึ่งจะทำให้ประชาชนเกิดความสับสน 2.การที่กำหนดให้ใช้วิธีหยั่งเสียงมากำหนดตัวผู้สมัคร ในกรณีที่เป็นพรรคการเมืองกมธ.ฯ เห็นด้วย เพราะเป็นการเปิดโอกาสให้สมาชิก เข้ามามีส่วนร่วมในการพิจารณาคัดเลือกผู้สมัคร แต่หากเป็นกรณีกลุ่มการเมืองที่มีสมาชิกจำนวนน้อย การบังคับให้วิธีหยั่งเสียงก่อน ไม่น่าจะเกิดประโยชน์ เพราะสมาชิกมีจำนวนน้อย

แหล่งที่มา  :  เดลินิวส์

Supplier: ชงตัดกลุ่มการเมืองลงสมัครส.ส.