วันจันทร์ที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2558

อุตฯเล็งเลิกระยะห่างรง.อ้อย80กม.

999412ระยะห่างระหว่างโรงงานน้ำตาล 80กิโลเมตรนั้นจุดประสงค์เพื่อไม่ให้เกิดการแย่งอ้อยกันแต่ที่ผ่านมาก็มี ปัญหาบางรายต่ำกว่ากำหนดจึงทำให้การพิจารณาการขอย้ายและขยายโรงงานใหม่ ประมาณ 50แห่งต้องหยุดไปด้วยซึ่งเกณฑ์ใหม่จะมีทางเลือกขึ้นอยู่กับครม.จะพิจารณาคาด ว่าจะอยู่ประมาณ40-50กิโลเมตรเมื่อเกณฑ์ชัดคิดว่าจะสามารถเคลียร์ใบอนุญาต การยื่นขอย้ายและขยายโรงงานได้ภายใน 90 วันจากที่ครม.อนุมัติแต่จะให้ได้ทั้งหมดหรือไม่นั้นจะต้องคำนึงถึงปริมาณ อ้อยในอนาคตด้วย”นายจักรมณฑ์ ผาสุกวนิช รมว.อุตสาหกรรม เปิดเผยว่าภายในเดือนเม.ย.นี้ กระทรวงอุตสาหกรรมจะเสนอที่ประชุมครม. เพื่ออนุมัติหลักเกณฑ์การกำหนดระยะห่างที่ตั้งโรงงานน้ำตาลทราย จากเดิมกำหนดไว้ต้องห่างไม่น้อยกว่า 80 กิโลเมตร โดยหลักเกณฑ์ใหม่ จะต่ำกว่า80 กิโลเมตรแต่จะเท่าไรขึ้นอยู่กับการพิจารณาของที่ประชุมครม.คาดว่า อยู่ประมาณ 40 -50 กิโลเมตร และเมื่อได้หลักเกณฑ์ที่ชัดเจนแล้ว กระทรวงฯ ตั้งเป้าหมายที่จะเร่งพิจารณาการขอใบอนุญาตย้ายและขยายโรงงานน้ำตาลทราย 50 แห่งที่ค้างการอนุมัติภายใน 90 วันให้แล้วเสร็จ

แหล่งที่มา  :  เดลินิวส์

Supply: อุตฯเล็งเลิกระยะห่างรง.อ้อย80กม.