วันพุธที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2558

ลุ้นเงินยุโรปไหลเข้ามากขึ้น ธปท.ประเมินส่วนใหญ่ไหลไปตลาดพัฒนาแล้ว

EyWwB5WU57MYnKOuFqLDK88M2Qh6qZ9keTbcM5PKLwL7FBSgUjAM1Gอย่างไรก็ตาม ที่ผ่านมาพบว่าเงินลงทุนจากยุโรปที่ไหลเข้ามาลงทุนในประเทศเกิดใหม่ในเอเชียนั้น มีสัดส่วนน้อยเมื่อเทียบกับเงินทุนที่ไหลไปยังตลาดประเทศพัฒนา รวมทั้งจะไหลไปในประเทศตลาดเกิดใหม่ในยุโรป เนื่องจากที่ผ่านมาสัดส่วนเงินทุนเคลื่อนย้ายไปยัง 2 กลุ่มนี้มีมากกว่า 80% ของเม็ดเงินที่ไหลออกมาทั้งหมด ขณะที่เงินทุนไหลเข้ามาในประเทศเกิดใหม่ในเอเชีย รวมทั้งประเทศไทย เพียง 3.6% แต่ปัจจัยดึงดูดของตลาดประเทศเกิดใหม่ในเอเชียยังมีอยู่ เช่นพื้นฐานทางเศรษฐกิจที่ยังแข็งแกร่ง แม้เศรษฐกิจจะชะลอลงบ้างแต่ยังอยู่ในเกณฑ์ดี รวมทั้งความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนและความเสี่ยงในการผิดนัดชําระหนี้ที่อยู่ในระดับต่ำ ทำให้คาดว่าจะมีเงินทุนในส่วนของภาคธนาคารไหลเข้ามายังประเทศในเอเชียมากขึ้นกว่าครั้งที่ผ่านมาได้

ผู้สื่อข่าวรายงานจากธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ว่า ธปท.ได้มีการจัดทำบทความเรื่อง “เงินทุนเคลื่อนย้ายระลอกใหม่จากธนาคารกลางยุโรป...นัยต่อภูมิภาคเอเชีย” โดย น.ส.วรันธร ภู่ทอง เศรษฐกร ฝ่ายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ ซึ่งมีเนื้อหาสำคัญระบุว่า เมื่อวันที่ 9 มี.ค. ที่ผ่านมา ธนาคารกลางยุโรป หรืออีซีบี ได้เริ่มเข้าซื้อพันธบัตรรัฐบาลภายใต้เม็ดเงินรวมกว่า 1.1 ล้านล้านยูโร เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจที่ยังอ่อนแอและลดความเสี่ยงต่อการเข้าสู่ภาวะเงินฝืด โดยการเข้าซื้อพันธบัตรครั้งแรกในช่วงต้นเดือน มี.ค.นั้นได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี

ทั้งนี้ หากวิเคราะห์ปัจจัยที่ผลักให้มีเงินทุนไหลออกจากยุโรป พบว่ามาตรการของอีซีบีในครั้งนี้ น่าจะส่งผลให้สภาพคล่องในกลุ่มยูโรสูงขึ้นมาก ขณะที่ดอกเบี้ยที่อยู่ในระดับติดลบทำให้มีสภาพคล่องไหลเข้าสู่เศรษฐกิจจริงมากขึ้นกว่าเดิม โดยมีปัจจัย 3 ประการ 1.การปล่อยสินเชื่อภายในกลุ่มยูโรโซนอาจจะทำได้ไม่มาก เพราะภาคครัวเรือนและภาคธุรกิจยังมีภาระหนี้ที่สูง อีกทั้งความเชื่อมั่นได้รับผลกระทบจากการเมืองและการเงินในกรีซ 2. การลงทุนในตลาดทุนของกลุ่มยูโรมีข้อจำกัดจากตลาดทุนที่ยังเล็กเมื่อเทียบกับขนาดเศรษฐกิจ อีกทั้งราคาหลักทรัพย์ค่อนข้างแพงแล้ว 3.การเข้าซื้อพันธบัตรรัฐบาลตามมาตรการของอีซีบี น่าจะทําให้นักลงทุนต่างชาติขายพันธบัตรยูโรและนําเงินไปลงทุนในตลาดอื่นทดแทนส่งผลให้เกิดเงินทุนไหลออก

แหล่งที่มา  :  ไทยรัฐ

Source: ลุ้นเงินยุโรปไหลเข้ามากขึ้น ธปท.ประเมินส่วนใหญ่ไหลไปตลาดพัฒนาแล้ว