วันพุธที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2558

ไทยพร้อมประชุมลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ

981256รับรองเพื่อเป็นกรอบดำเนินการเบื้องต้นที่ให้ประเทศต่างๆนำไปเป็นแนวทางใน การลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติธรรมชาติทั้งนี้ประเทศไทยให้ความสำคัญกับบทบาท ของภาคเอกชนความแข็งแกร่งของชุมชนและการลงทุนของภาครัฐในการลดความเสี่ยงและ รับมือจากภัยพิบัติโดยไทยจะใช้โอกาสในการร่วมประชุมครั้งนี้แบ่งปัน ประสบการณ์เกี่ยวกับการรับมือกับภัยพิบัติเพราะไทยเคยประสบเหตุการณ์สึนามิ มาแล้ว เมื่อวันที่4 มี.ค.ที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ นายธานี ทองภักดีเอกอัครราชทูตผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาชาติณ นครเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์เปิดเผยว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พร้อมคณะจะเข้าร่วมประชุมระดับโลกว่าด้วยการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติครั้ง ที่ 3 ที่เมืองเซนไดประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่14-18มี.ค.นี้ซึ่งประเทศไทยได้รับเกียรติเป็นประธานร่วมในการ เตรียมการเรื่องเอกสารที่จะเป็นผลลัพธ์ของการประชุมในครั้งนี้ซึ่งผู้นำ ประเทศต่างๆจะร่วมกันให้การ

แหล่งที่มา  :  เดลินิวส์

Supplier: ไทยพร้อมประชุมลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ