วันอาทิตย์ที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2558

มาร์ค”หนุนเพิ่มสัดส่วนผู้หญิงเข้าเวทีการเมือง

984791นายอภิสิทธิ์ ยังเห็นว่าบทบาทของสตรีในสังคม ยังมีอีกหลายเรื่องที่ต้องเร่งแก้ไข ทั้งปัญหาความรุนแรงในครอบครัว ที่แม้จะมีกรอบของกฎหมายแล้ว แต่การบังคับใช้ยังไม่มีประสิทธิภาพ และในแง่การทำงานของสตรี ต้องดูแลเรื่องสวัสดิการและความก้าวหน้าในอาชีพ เพราะมีเรื่องของภาระทางด้านครอบครัวเมื่อวันที่ 8 มี.ค. นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ กล่าวถึงข้อเสนอการยกร่างรัฐธรรมนูญให้กำหนดสัดส่วนผู้หญิงไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ใน ส.ส.ระบบบัญชีรายชื่อ และสมาชิกสภาท้องถิ่น ว่า เป็นข้อเสนอที่น่าจะรับได้ และเป็นข้อเสนอที่อยู่ในความเป็นจริง มีความพอดี มองว่าจะเป็นมาตรการที่จะช่วยกระตุ้นให้เกิดความเปลี่ยนแปลงสัดส่วน เพราะต้องยอมรับว่าสัดส่วนของผู้หญิงในระบบการเมืองของไทย อยู่ในสัดส่วนที่ต่ำมาก อยู่ที่ประมาณร้อยละ 10 เท่านั้น ถ้าเป็นข้อเสนอที่สุดโต่งเกินไปจะปฏิบัติได้ยาก แต่ที่เสนอมาน่าจะอยู่ในวิสัยที่ปฏิบัติได้  ซึ่งจะเป็นการสร้างโอกาสและเปลี่ยนทัศนคติที่เกี่ยวข้องกับบทบาทสตรีในทางการเมือง

แหล่งที่มา  :  เดลินิวส์

Source: มาร์ค”หนุนเพิ่มสัดส่วนผู้หญิงเข้าเวทีการเมือง