วันพุธที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2558

เทใจ “บิ๊กตู่” แก้โกงประเทศ เอกชนสุดมั่นเศรษฐกิจ-การเมืองปีนี้ฟื้น

EyWwB5WU57MYnKOuFqLDLCkYdflzr1LDTZ9pbbxNzQDXFKn8q8BtNzนายธิปไตร แสละวงศ์ นักวิจัยสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ) กล่าวว่า ได้ติดตามความคืบหน้ามาตรการต่อต้านคอร์รัปชันรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี รวม 23 มาตรการ แบ่งเป็น 1.มาตรการที่ก้าวหน้ามากจนสามารถออกเป็นกฎหมายได้แล้ว 1 มาตรการคือ การออก พ.ร.บ.อำนวยความสะดวกการขออนุญาตของทางราชการ 2.มาตรการที่ผลักดันออกมาเป็นโครงการนำร่อง 2 มาตรการ คือ การจัดทำข้อตกลงคุณธรรม ในโครงการก่อสร้างส่วนต่อขยายรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน และการนำหลักเพิ่มความโปร่งใสในการลงทุนโครงการก่อสร้างภาครัฐ (CoST) มาใช้ในโครงการจัดซื้อรถเมล์เอ็นจีวี และโครงการขยายสนามบินสุวรรณภูมิ

“ส่วนที่เหลือแบ่งเป็นโครงการที่มีแนวโน้มจะถูกผลักดันออกมาบังคับใช้ เพราะอยู่ระหว่างการพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และสภาปฏิรูปแห่งชาติ รวม 9 โครงการ และอีก 11 โครงการ เป็นโครงการที่รอการผลักดัน เพื่อนำไปสู่การบังคับใช้ ซึ่งยังไม่แน่ว่าจะเกิดขึ้นจริงหรือไม่ เพราะบางโครงการโผล่มาเป็นข่าวแล้วก็เงียบหายไป”

นายบัณฑิต นิจถาวร กรรมการผู้อำนวยการ สถาบันกรรมการบริษัทไทย (ไอโอดี) เปิดเผยว่าผลสำรวจความคิดเห็นของกรรมการไทย ปี 2558 จำนวน 436 คน โดยพบว่ากรรมการไทยส่วนใหญ่มองว่า เศรษฐกิจและการเมืองในประเทศปีนี้มีแนวโน้มดีขึ้นเล็กน้อย แต่อุปสรรคสำคัญยังเป็นเรื่อง การทุจริตคอร์รัปชัน สำหรับเรื่องการกำกับดูแลของภาครัฐนั้น กรรมการส่วนใหญ่มีความเห็นว่า นโยบายของรัฐบาลในปัจจุบันมีส่วนสนับสนุนการดำเนินธุรกิจอยู่ในระดับปานกลาง แต่ยังกังวลปัญหาการคอร์รัปชัน และการขาดแรงงานที่มีคุณภาพ

ทั้งนี้ ในเรื่องกฎระเบียบต่างๆในการกำกับดูแลของภาคทางการ และการให้ความสนับสนุนของภาครัฐ ซึ่งมีผลอย่างมากต่อการดำเนินธุรกิจของภาคเอกชนนั้น ผู้ตอบแบบสอบถาม 58% เห็นว่า นโยบายของรัฐบาลในปัจจุบันมีส่วนสนับสนุนการดำเนินธุรกิจอยู่ในระดับปานกลางเท่านั้น แต่ในประเด็นความเข้มงวดของกฎเกณฑ์ของภาครัฐส่วนใหญ่ 49% มองว่าภาครัฐมีระเบียบมากเกินไปไม่เอื้อต่อการดำเนินธุรกิจ ขณะที่ 42% มองว่าเหมาะสมแล้ว โดยกรรมการไทยยังให้ความเห็นว่า รัฐบาลควรให้ความสำคัญนโยบายหลัก 3 ด้าน เพื่อการพัฒนาประเทศ คือ 1. การสร้างระบบธรรมาภิบาลของภาครัฐ แก้ไขปัญหาคอร์รัปชัน 2. การลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน และ 3.ปฏิรูปการศึกษา

แหล่งที่มา  :  ไทยรัฐ

Source: เทใจ “บิ๊กตู่” แก้โกงประเทศ เอกชนสุดมั่นเศรษฐกิจ-การเมืองปีนี้ฟื้น